Pokluda, Zdeněk, 1946-

Pokluda, Zdeněk, 1946-

Literární průvodce okresem Zlín ; Zámek Lešná
Narozen 10.11.1946 ve Zlíně. Historik a archivář, historické a vlastivědné práce ze zlínského regionu.
Dokumenty ke stažení
Podrobné zobrazení
Název pole Obsah pole
ID zaznamu jn20001227234
Kontrolní číslo CZ PrNK
Datum zpracování 20151212083405.4
Pole pevné délky 001227|n|acnnnaabn|||||||||||n|a|a||||||
Zdroj katalogizace ABA001 cze ABA001
Osobní jméno Pokluda, Zdeněk, 1946- jn20001227234
Zdroj nalezených informací Literární průvodce okresem Zlín biografická data
Zdroj nalezených informací Zámek Lešná
Biografická a historická poznámka Narozen 10.11.1946 ve Zlíně. Historik a archivář, historické a vlastivědné práce ze zlínského regionu.
Údaje o zpracování vx20000101 anmu
Provenience CZ
Status definitivní
250 Předmětové kategorie jn20001227234
152 Pravidla AACR2
Zpracovatel záznamu 0 jg
Region rg Zlínsko-geografické hled.
Region zg Zl.kraj - geografické hled.
Region rv Zlínsko - věcné hled.
Region zv Zl.kraj - věcné hled.
R! Místo,stát,období působení Zlín
R! Místo,stát,období působení Otrokovice
R! Oblasti působení historik
R! Oblasti působení archivář
R! Narození - datum 10.11.1946
R! Rok výročí narození 6
R! Narození - místo, stát Zlín
R! Anotace pro kalendárium Historik. V letech 1977–2008 ředitel Státního okresního archivu Zlín. Jeho badatelská činnost je zaměřena na dějiny Zlínska, šlechtických rodů a velkostatků na Moravě. Současně se věnuje historickému vývoji obcí, počátkům průmyslu apod. Příspívá do vlastivědných časopisů a regionálního tisku. Byl iniciátorem vydávání a redaktorem sborníku Zlínsko (Gottwaldovsko) od minulosti k současnosti, kde uveřejnil své Kapitoly z dějin Zlína (1987). Zpracováním monografie Sedm století zlínských dějin (1991) výrazně doplnil a rozšířil dosavadní poznatky o historickém vývoji města. Navázal tak na starší publikaci zlínského historika dr. K. Stloukala. Podílel se autorsky na vydání rozsáhlé publikace Zlínsko (svazek Vlastivědy moravské, 1995) a na řadě dalších monografií.
R! Anotace Historik. V letech 1977–2008 ředitel Státního okresního archivu Zlín. Jeho badatelská činnost je zaměřena na dějiny Zlínska, šlechtických rodů a velkostatků na Moravě. Současně se věnuje historickému vývoji obcí, počátkům průmyslu apod. Příspívá do vlastivědných časopisů a regionálního tisku. Byl iniciátorem vydávání a redaktorem sborníku Zlínsko (Gottwaldovsko) od minulosti k současnosti, kde uveřejnil své Kapitoly z dějin Zlína (1987). Zpracováním monografie Sedm století zlínských dějin (1991) výrazně doplnil a rozšířil dosavadní poznatky o historickém vývoji města. Navázal tak na starší publikaci zlínského historika dr. K. Stloukala. Podílel se autorsky na vydání rozsáhlé publikace Zlínsko (svazek Vlastivědy moravské, 1995) a na řadě dalších monografií.
R! Kód autority pro publikace azl literární průvodce - okres km kalendárium městské kr kalendárium okresní azk literární průvodce - kraj
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 jn20001227234
3 CZ PrNK
5 20151212083405.4
8 001227|n|acnnnaabn|||||||||||n|a|a||||||
40 ## $a  ABA001 $b  cze $d  ABA001
100 1# $a  Pokluda, Zdeněk, $d  1946- $7  jn20001227234
670 $a  Literární průvodce okresem Zlín $b  biografická data
670 $a  Zámek Lešná
678 0# $a  Narozen 10.11.1946 ve Zlíně. Historik a archivář, historické a vlastivědné práce ze zlínského regionu.
906 $a  vx20000101 $b  anmu
909 $a  CZ
950 $a  definitivní
1001 $3  jn20001227234
1036 $a  AACR2
1089 $d  0 $z  jg
1198 $c  rg
1198 $c  zg
1198 $c  rv
1198 $c  zv
1307 $m  Zlín
1307 $m  Otrokovice
1309 $o  historik
1309 $o  archivář
1330 $a  10.11.1946
1331 $a  6
1340 $a  Zlín
1361 $a  Historik. V letech 1977–2008 ředitel Státního okresního archivu Zlín. Jeho badatelská činnost je zaměřena na dějiny Zlínska, šlechtických rodů a velkostatků na Moravě. Současně se věnuje historickému vývoji obcí, počátkům průmyslu apod. Příspívá do vlastivědných časopisů a regionálního tisku. Byl iniciátorem vydávání a redaktorem sborníku Zlínsko (Gottwaldovsko) od minulosti k současnosti, kde uveřejnil své Kapitoly z dějin Zlína (1987). Zpracováním monografie Sedm století zlínských dějin (1991) výrazně doplnil a rozšířil dosavadní poznatky o historickém vývoji města. Navázal tak na starší publikaci zlínského historika dr. K. Stloukala. Podílel se autorsky na vydání rozsáhlé publikace Zlínsko (svazek Vlastivědy moravské, 1995) a na řadě dalších monografií.
1371 $a  Historik. V letech 1977–2008 ředitel Státního okresního archivu Zlín. Jeho badatelská činnost je zaměřena na dějiny Zlínska, šlechtických rodů a velkostatků na Moravě. Současně se věnuje historickému vývoji obcí, počátkům průmyslu apod. Příspívá do vlastivědných časopisů a regionálního tisku. Byl iniciátorem vydávání a redaktorem sborníku Zlínsko (Gottwaldovsko) od minulosti k současnosti, kde uveřejnil své Kapitoly z dějin Zlína (1987). Zpracováním monografie Sedm století zlínských dějin (1991) výrazně doplnil a rozšířil dosavadní poznatky o historickém vývoji města. Navázal tak na starší publikaci zlínského historika dr. K. Stloukala. Podílel se autorsky na vydání rozsáhlé publikace Zlínsko (svazek Vlastivědy moravské, 1995) a na řadě dalších monografií.
1382 $a  azl $a  km $a  kr $a  azk
Trvalý odkaz na tento záznam (permalink)