Mimikry a příbuzné jevy
dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů
Stanislav Komárek

Dnes vráceno
Komárek, Stanislav, 1958 srp. 6.- autor
Vydání 3., v Academii 1., rozšířené a upravenéPraha : Academia, 2016367 stran : ilustrace ; 20 cm
ISBN 978-80-200-2595-1
mimetismusmimikry živočichůmimikry rostlindarwinismuspřirozený výběrmimetismmimicry in animalsmimicry in plantsdarwinismnatural selectionmonografiemonographs
Zatím nehodnoceno, buďte první
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

Kniha zachycuje celou šíři jevů v rámci adaptivních zbarvení v přírodě: krypse, aposematismu i různých typů mimézí i historii jejich poznávání za posledních dvě stě let. Jak ovlivnil darwinovský obrat interpretaci vnějšího vzhledu živých organismů? Proč bylo nutno postulovat pohlavní výběr? Jak se vynořily koncepce různých typů mimézí (batesovské, müllerovské, peckhamovské, wasmannovské, parciální atd.). Jak je to s živočišnými kresbami? Jak interpretovali vnější vzhled živočichů Portmann, Hingston a jejich následovníci?

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                  

OBSAH
ÚVOD 11
PROČ SE VŮBEC DĚJINAMI VÝZKUMU MIMETICKÝCH JEVŮ ZABÝVAT? 13 VYMEZENÍ OKRUHU ZÁJMU 17
KAPITOLA PRVNÍ
POVRCH, SKRYTOST, PODOBNOST, PŘÍBUZENSTVÍ 21 POVRCH A SKRYTOST 23 PORTMANNOVA KONCEPCE 24 PŘEVLEKY A „PRAVÁ TVÁŘ“ 28 PODOBNOST JEVŮ, PODOBNOST PODSTAT? 29 PODOBNOST JAKO FENOMÉN 30 PODOBNOST, PŘÍBUZENSTVÍ A KONVERGENCE 34 KAPITOLA DRUHÁ KRYPSE 39
KRYPSE OD ARISTOTELA PO DARWINA 41
¦	PŘÍRODNÍ TEOLOGIE 43 VÝZKUM KRYPSE PO ROCE 1860 45
¦	PODOBNOST A SYNCHRONICITA 51
KAPITOLA TŘETÍ
MIMEZE V UŽŠÍM SLOVA SMYSLU, OBDOBÍ 1800-1860 53 NÁRODNÍ ŠKOLY V BIOLOGII 55 BRITSKÁ BIOLOGIE A JEJÍ SPECIFIKA 57 WILLIAM KIRBY 58
WILLIAM S. MACLEAY A JEHO MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ 60
¦	AMERICKÁ „NATURFILOSOFICKÁ VLNA“ 62 ADOLPH GERSTÄCKER 64
KAPITOLA ČTVRTÁ
PRVNÍ DARWINOVSKY ORIENTOVANÉ PRÁCE O MIMETICKÝCH JEVECH 67
HISTORICKÉ POZADÍ 69 HENRY WALTER BATES 70 ALFRED RUSSEL WALLACE 78
¦	CO JE ETIOLOGICKÝ MÝTUS? 80
¦	LOKÁLNÍ MÓDY 81 ROLAND TRIMEN 82
¦	MOTÝLI A HMYZOŽRAVÍ PTÁCI 82 KAPITOLA PÁTÁ
KLASICKÝ DARWINISMUS A JEHO MYŠLENKOVÉ KOŘENY 85 SOCIOMORFNÍ MODELOVÁNÍ 87
¦	KOUZLO REDUKCE 93
¦	UMĚLÝ VÝBĚR A MIMEZE U LIDSKÝCH DOMESTIKANTŮ 94 BOJ O PŘEŽITÍ 95
DARWIN O ADAPTIVNÍCH ZBARVENÍCH A MIMEZI 97 POHLAVNÍ DIMORFISMUS A VÝBĚR 100
¦	PROBLÉM ANTROPOMORFISMU 100
¦	ANALOGIE 102 EXCESIVNÍ STRUKTURY 110
DĚDIČNOST RŮZNÝCH TYPŮ ZBARVENÍ PODLE DARWINA 111 PRINCIP KOMPENZACE 112
DARWIN O ZBARVENÍCH MOTÝLŮ, OČNÍCH SKVRNÁCH, LIDECH A PLŽÍCH 113 DARWIN A WALLACE 118
WALLACE O SÉMANTICKÝCH ZBARVENÍCH 120
¦	ENIGMA ZEBŘÍHO PRUHOVÁNÍ 125 WALLACE O KRYPSI 127 WALLACE O MIMEZI 128
¦	NĚKTERÉ DALŠÍ MIMEZE U OBRATLOVCŮ 130
¦	RYZE OPTICKÉ ADAPTACE JAKO ARGUMENT PRO MIMEZI 132
¦	ROLE LONDÝNSKÉ ENTOMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 135
KAPITOLA ŠESTÁ
APOSEMATISMUS 137
POČÁTKY KONCEPCE VÝSTRAŽNÝCH ZBARVENÍ Z INICIATIVY
DARWINA A WALLACE 139
DALŠÍ VLNA ZÁJMU O APOSEMATISMUS 142
OBECNÉ VLASTNOSTI APOSEMATIKŮ, OTÁZKA VROZENOSTI
ČI NAUČENÍ, DALŠÍ IMPLIKACE 144
KAPITOLA SEDMÁ
MÚLLEROVSKÁ MIMEZE 149
FRITZ MÜLLER A JEHO KONCEPCE 152
PŘIJETÍ MÜLLEROVA KONCEPTU, BATESOVSKO-MÚLLEROVSKÉ KONTINUUM 154 MIMETICKÉ OKRUHY 157
KAPITOLA OSMÁ
NAUKA O MIMETISMU A INTERPRETACE VNĚJŠÍHO HABITU ŽIVÝCH ORGANISMŮ V BRITÁNII A ANGLOSASKÉM SVĚTĚ PO ROCE 1890 159 EDWARD B. POULTON, KLASIK DARWINOVSKÉ INTERPRETACE 161
¦	KOLÍSÁNÍ POČTU PRACÍ O MIMETICKÝCH JEVECH 165 POULTONOVO VIDĚNÍ MIMETICKÝCH JEVŮ A ADAPTIVNÍCH ZBARVENÍ 166
¦	INDUSTRIÁLNI' MELANISMUS 168 PSEUDOAPOSEMATISMUS 169
OČNÍ SKVRNY, FALEŠNÉ HLAVY, OKCIPITÁLNhOBLIČEJE A PARCIÁLNÍ MIMEZE 171
PECKHAMOVSKÁ NEBOLI AGRESIVNÍ MIMEZE 177 DALŠÍ TYPY ZVLÁŠTNÍCH ZBARVENÍ A MIMEZÍ 185
¦	SVÍTÍLKA SURINAMSKÁ 186
¦	SIMULACE PARAZITACE, ZRANĚNÍ A POŠKOZENÍ 187 POULTON A MIMETISMUS MOTÝLŮ 189 POULTONOVI SPOLUPRACOVNÍCI 191
GEOFFREY D. HALE CARPENTER, POULTONŮV NÁSTUPCE 193
¦	MIMETISMUS KUKAČČÍCH VAJEC 194
REGINALD C. PUNNETT A POČÁTKY GENETIKY MIMETICKÝCH MOTÝLŮ 195
EDMUND B. FORD A DALŠÍ GENETICI MIMETICKÝCH MOTÝLŮ MEZI VÁLKAMI A V POVÁLEČNÉ ÉŘE 198
KAPITOLA DEVÁTÁ
RICHARD HINGSTON A JEHO KONCEPCE ŽIVOČIŠNÝCH ZBARVENÍ 201 HINGSTONŮV ŽIVOT A ZAMĚŘENÍ 203
¦	KONCEPCE KONFLIKTU BAREV 204
HINGSTON JAKO PŘEDCHŮDCE KLASICKÉ ETOLOGIE 205
¦	HINGSTONOVY NÁZORY NA EVOLUCI 206 DALŠÍ HINGSTONOVY NÁHLEDY 207
¦	HINGSTONOVA INTERPRETACE ZBARVENÍ MOTÝLŮ A KŘÍDELNÍCH OSTRUH 209
KAPITOLA DESÁTÁ
VÝZKUM A INTERPRETACE MIMETICKÝCH JEVŮ A VNĚJŠÍHO HABITU ŽIVÝCH ORGANISMŮ NA KONTINENTĚ 211 ERICH HAASE A ARNOLD JACOBI 213 STUDIUM ŽIVOČIŠNÝCH KRESEB 214 O KRESBÁCH OBECNĚ 214 THEODOR EIMER A JEHO KONCEPCE 216
¦	LUCAS PETERICH A JEHO BIOCHROMATICKÉ PRAVIDLO 221 VZNIK NĚMECKÉ AUTONOMISTICKÉ ŠKOLY A DALŠÍ VÝZKUMY ŽIVOČIŠNÝCH KRESEB 223
KRESBY NA MOTÝLÍCH KŘÍDLECH, JEJICH VZNIK A DYNAMIKA 227
¦	KRESBY DALŠÍCH ŽIVOČIŠNÝCH SKUPIN 234 CELOSTNÍ KRESBY 235
ADOLF PORTMANN A JEHO KONCEPCE 238
¦	KREATIVITA LIDSKÁ A MIMOLIDSKÁ 242
¦	RANK 243
MARINUS C. PIEPERS 247
ERICH WASMANN A MIMEZE MRAVENČÍCH A TERMITÍCH HOSTŮ 249
¦	COATONACHTHODES OVAMBOLANDICUS - NEJOBLUDNĚJŠÍ Z OBLUDNÝCH 255
FRANZ HEIKERTINGER A RADIKÁLNÍ MIMETICKÁ SKEPSE 256 DALŠÍ NĚMEČTÍ A KONTINENTÁLNÍ AUTOŘI 261 PROBLÉM „KORÁLOVCOVITÝCH“ KRESEB U HADŮ A MERTENSOVSKÁ MIMEZE 263 WOLFGANG WICKLER A NĚMECKÁ ETOLOGIE 267 ZÁJEM O MIMETICKÉ JEVY VE FRANCII 270 KAPITOLA JEDENÁCTÁ MIMEZE U ROSTLIN A HUB 273 OBECNÉ POZNÁMKY 275 KRYPSE U ROSTLIN 275
MIMEZE HOSTITELŮ POLOPARAZITY A DALŠÍ NEOBVYKLÉ MIMEZE VEGETATIVNÍCH PARTIÍ 277
MIMEZE LISTŮ, VEGETATIVNÍCH ČÁSTÍ A CELKOVÝCH HABITŮ ROSTLIN MEZI SEBOU 278
MIMETISMUS PLEVELŮ, MASOŽRAVÝCH ROSTLIN A PLODŮ 280 KVĚTNÍ MIMEZE 281
POUYANNOVSKÁ MIMEZE U KVĚTŮ RODU OPHRYS A DALŠÍ KVĚTNÍ MIMEZE ORCHIDEJÍ 285
NĚKTERÉ DALŠÍ ROSTLINNÉ MIMEZE 287 TVAROVOST, BARVY A MIMEZE U HUB 288
ZÁVĚR 291 SUMMARY 294 BIBLIOGRAFIE 296 REJSTŘÍK VĚCNÝ 346 REJSTŘÍK JMENNÝ 349
REJSTŘÍK ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH RODŮ A VYŠŠÍCH TAXONŮ 359
				
                
Podrobné zobrazení
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Komárek, Stanislav, 1958 srp. 6.-
Údaje o názvu Mimikry a příbuzné jevy : dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů / Stanislav Komárek
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-200-2595-1 (vázáno)
Údaje o vydání Vydání 3., v Academii 1., rozšířené a upravené
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Academia, 2016
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mimetismus ph234836 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mimikry živočichů ph134906 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mimikry rostlin ph234837 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma darwinismus ph119327 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma přirozený výběr ph138828 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mimetism eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mimicry in animals eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mimicry in plants eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma darwinism eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma natural selection eczenas
Fyzický popis 367 stran : ilustrace ; 20 cm
Mezinárodní desetinné třídění 591.572.8
Mezinárodní desetinné třídění 581.573
Mezinárodní desetinné třídění 575.858
Mezinárodní desetinné třídění 575.827
Mezinárodní desetinné třídění (048.8)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01548851
3 CZ-ZlKKF
5 20161102151921.8
7 ta
8 160629s2016----xr a|||f||||||001 0|cze||
15 ## $a  cnb002779242
20 ## $a  978-80-200-2595-1 $q  (vázáno)
35 ## $a  (OCoLC)960189879
40 ## $a  ABA001 $b  cze $d  BOA001 $e  rda
41 0# $a  cze $b  eng
44 ## $a  xr
72 #7 $a  591 $x  Obecná zoologie $2  Konspekt $9  2
80 ## $a  591.572.8 $2  MRF
80 ## $a  581.573 $2  MRF
80 ## $a  575.858 $2  MRF
80 ## $a  575.827 $2  MRF
80 ## $a  (048.8) $2  MRF
100 1# $a  Komárek, Stanislav, $d  1958 srp. 6.- $7  jn19990209376 $4  aut
245 10 $a  Mimikry a příbuzné jevy : $b  dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů / $c  Stanislav Komárek
250 ## $a  Vydání 3., v Academii 1., rozšířené a upravené
264 #1 $a  Praha : $b  Academia, $c  2016
300 ## $a  367 stran : $b  ilustrace ; $c  20 cm
336 ## $a  text $b  txt $2  rdacontent
337 ## $a  bez média $b  n $2  rdamedia
338 ## $a  svazek $b  nc $2  rdacarrier
504 ## $a  Obsahuje bibliografii a rejstříky
546 ## $a  Anglické resumé
650 07 $a  mimetismus $7  ph234836 $2  czenas
650 07 $a  mimikry živočichů $7  ph134906 $2  czenas
650 07 $a  mimikry rostlin $7  ph234837 $2  czenas
650 07 $a  darwinismus $7  ph119327 $2  czenas
650 07 $a  přirozený výběr $7  ph138828 $2  czenas
650 09 $a  mimetism $2  eczenas
650 09 $a  mimicry in animals $2  eczenas
650 09 $a  mimicry in plants $2  eczenas
650 09 $a  darwinism $2  eczenas
650 09 $a  natural selection $2  eczenas
655 #7 $a  monografie $7  fd132842 $2  czenas
655 #9 $a  monographs $2  eczenas
901 $b  9788020025951 $f  3. vydání, 1., rozšířené a upravené vydání v nakl. Academia $o  20160822
910 ## $a  ZLG001
1052 $a  59
1091 $b  Kniha zachycuje celou šíři jevů v rámci adaptivních zbarvení v přírodě: krypse, aposematismu i různých typů mimézí i historii jejich poznávání za posledních dvě stě let. Jak ovlivnil darwinovský obrat interpretaci vnějšího vzhledu živých organismů? Proč bylo nutno postulovat pohlavní výběr? Jak se vynořily koncepce různých typů mimézí (batesovské, müllerovské, peckhamovské, wasmannovské, parciální atd.). Jak je to s živočišnými kresbami? Jak interpretovali vnější vzhled živočichů Portmann, Hingston a jejich následovníci?
996 $7  N $6  7201604359 $9  7 $8  A $0  905041 $1  59 $4  N $5  350.00 $3  30.9.2016 $r  4DNL $h  59 $l  1 $b  377700584680 $s  unavailable
Dokumenty ke stažení
 • KnihyKnihy  Naučná literatura Naučná literatura
 • Štítek na hřbetě dokumentu:
  59 KOMÁREK
 • Hledejte ve skupině 59
 • V Ústřední knihovně najdete v regále H22/05
 • Podrobné informace o uložení najdete v tabulce exemplářů.
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Trvalý odkaz na tento záznam (permalink)