Bartoš, František, 1837-1906

Bartoš, František, 1837-1906

Bartoš, František, 1837-1906
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 jk01010897
3 CZ PrNK
5 20151221112821.7
8 000622|n|acnnnaabn|||||||||||n|a|a||||||
40 ## $a Jaroslav Kunc $b cze $c ABA001 $d ABA001
100 1# $a Bartoš, František, $d 1837-1906 $7 jk01010897
500 1# $a Kopecký, Jan, $d 1837-1906 $7 jo2012685926 $w v
500 1# $a Vesnický, Jan, $d 1837-1906 $7 jo2012685925 $w v
500 1# $a Zapletal, Josef, $d 1837-1906 $7 jo2012685924 $w v
670 $a PNP-LA
670 $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 23. 2. 2012 $b data, biografické údaje
678 0# $a Narozen 16. 3. 1837 v Mladcové u Zlína, zemřel 11. 6. 1906 tamtéž. Pedagog, jazykovědec, etnograf, sběratel a vydavatel lidových písní, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, organizátor vědeckého a národního života na Moravě.
856 42 $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Barto%C5%A1_(etnograf) $4 N
906 $a im19980101
906 $a op20080908 $b adpi $c Biografická poznámka - oprava
906 $a op20120223 $b tone $c Viz - změna na viz též, biografická poznámka - doplnění, zdroj - další výskyt, URL
909 $a CZ
910 $a ZLG001
950 $a definitivní
998 $a 000000777
1001 $3 jk01010897
1036 $a AACR2
1089 $d 0 $z su
1190 $a K
1198 $c rg
1198 $c zg
1198 $c rv
1198 $c zv
1306 $a česká
1307 $m Mladcová
1309 $o učitel
1309 $o etnograf
1309 $o jazykovědec
1330 $a 16.03.1837
1331 $a 7
1340 $a Mladcová
1350 $a 11.06.1906
1351 $a 6
1360 $a Mladcová
1361 $a Národopisec, folklorista, pedagog, jazykovědec. Téměř třicet let působil v Brně, ponejvíce na Slovanském gymnáziu. Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských nářečích. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Ve sběratelské činnosti navázal na dílo Františka Sušila a vydal tři soubory moravských a slezských písní s nápěvy. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a činnost ediční. Z díla: Dialektologie moravská (1896), Naše děti (1888), Národní písně moravské nově nasbírané (1889 spolu s Leošem Janáčkem), Kytice písní moravských (1890 s Leošem Janáčkem), Národní písně moravské (1900–1901), Dialektologický slovník moravský (1905–1906), Deset rozprav lidopisných (1906), Lid a národ (1883), Moravský lid, Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední (1874), Malá slovesnost (1876). Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1895.
1371 $a Národopisec, folklorista, pedagog, jazykovědec. Na vídeňské univerzitě studoval klasické jazyky a češtinu. Téměř třicet let působil v Brně, ponejvíce na Slovanském gymnáziu. Základní význam mají jeho díla: Dialektologie moravská (1886,1895), Naše děti (1888, 1899), Národní písně moravské nově nasbírané (1889 spolu s L.Janáčkem), Kytice písní moravských (1890 s L.Janáčkem), Národní písně moravské (1900-1901, 1995 Kniha první. Písně baladické), Dialektologický slovník moravský (1905-1906), Deset rozprav lidopisných (1906). Z dalších děl z oblasti etnografie a folkloristiky je známa jeho práce Lid a národ (1883) a Moravský lid. Je autorem Stručného přehledu dějin literatury české doby staré a střední (1874) a Malé slovesnosti (1876). Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1895. Jeho dílo zhodnotil J. Bartocha pod názvem Z pamětí a života Františka Bartoše (1907). V r. 1957 vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tehdy ještě Krajské muzeum Gottwaldov, Sborník statí Ze života a díla Františka Bartoše a v r.1997 Bibliografii díla Františka Bartoše. Na jeho rodném domě v Mladcové je umístěna pamětní deska, před ZŠ v Bartošově čtvrti ve Zlíně je pomník od K. Řezníka. V Muzeu jihovýchodní Moravy je instalována pamětní síň Františka Bartoše. Od r.1996 nese ve svém názvu jeho jméno okresní knihovna, nyní Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
1382 $a azl $a km $a kr $a kz $a azk
Processing history
Permanent link