Cyrilometodějská misie a Evropa
1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu
Pavel Kouřil a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Cyrilometodějská misie a Evropa
- ? 50 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu
Předmluva (Pavel Kouřil)	.	8
ÚVOD
Vladimír Vavřínek - Universalismus cyrilometodějské misie	12
PŘEDPOKLADY
Josef Žemlička - Christianizace a etatizační proces ve střední Evropě	22
Herwig Wolfram - Bavorská misie v Panonii v 9. století	28
lan Wood - Latinská hagiografické literatura dokumentující misijní cesty od Rimberta po Bruna z Querfurtu	34
David Kalhous - Několik poznámek ? sociální struktuře Velké Moravy	40
Zdeněk Měřínský - Pohanství a počátky křesťanství na Moravě a ve Slezsku	48
Lumír Poláček - Velkomoravská sakrální architektura - nové výzkumy, nové otázky	66
Luděk Galuška - Křesťanství v období byzantské misie a Metodějova arcibiskupství na bázi archeologických	74
pramenů z oblasti Veligradu - Starého Města a Uherské Hradiště
Christian Liibke - Z perspektivy Východofrancké říše: Morava a její mocenský vzestup za knížete Rostislava	86
Jiří Macháček - Byzantská misie a doklady jejího působení na Pohanskú ? Břeclavi	92
Pavel Kouřil - Archeologické doklady křesťanství v památkách hmotné kultury 9. až 10. století na Moravě	102
se zaměřením na křížky
Blanka Kavánová - Rekonstrukce relikviáře z Mikulčic	114
Alexander T. Ruttkay - Počiatky kresťanstva a včasnostredoveké sakrálne architektúry na území	118
Slovenska - nové objavy a súvislosti
Milan Hanuliak - Karol Pieta - Odraz christianizácie v hnuteľných prameňoch z 9. stor. vo východných	134
častiach Veľkej Moravy
Ivana Boháčová - Nadá Profantová - Čechy v době velkomoravské	148
Krzysztof Jaworski - Křesťanská Velké Morava a slezské země na konci 9. století	168
Jacek Poleski - Kontakty Velkomoravské říše s kmeny z oblasti Malopolska - krátká epizoda nebo společné kořeny	178
BRATŘI ZE SOLUNĚ
Sergej Ivanov - Cyril a Metoděj mezi byzantskými misionáři: obecné rysy a unikátní vlastnosti	196
Libor Jan - Počátky moravské církevní organizace a charakter Metodějova arcibiskupství	200
Maddalena Betti - Vznik Sancta Ecclesia Marabensis: Listy papeže Jana Vlil. (872-882)	206
Ivan Biliarsky - První stať Zákona sudnyho Ijudem a právní dědictví moravské misie svátých bratří Cyrila a Metoděje 210
Ján Steinhübel - Metodov konflikt s bavorskými biskupmi	220
Petr Charvát - A montibus usque ad mare: Morava a Benátky v 9. století	226
Christo Trendafilov - List patriarchy Fotia katolíku Žachariáši, Konstantin Filosof a vznik prototypu	230
misionářského jazyka v období let 860-863
Marija Jovčeva - Slovanská bohoslužba na Velké Moravě a její hymnografické komponenty	240
Giorgio Ziffer - Konstantin-Cyril, Metoděj a filologie	250
Radoslav Večerka - Kyjevské listy a Velká Morava	252
Štefan Pilát - Cyrilometodějský překlad apoštola a jeho další vývoj v slovanské rukopisné tradici	256
Miroslav Vepřek - Staroslověnské paraliturgické památky velkomoravského a českého původu	268
Anatolij Turilov - ? výzkumu velkomoravského písemného dědictví: předběžné závěry, sporné otázky a perspektivy 272
PAMĚŤ
Václav Konzal - Kontinuita slovanské liturgie v přemyslovských Čechách	282
Petr Sommer - Svatý Prokop a Sázavský klášter	284
František Čajka - Srbskocírkevněslovanský rukopis Modlitby sv. Řehoře	288
Václav Čermák - Církevněslovanské písemnictví Slovanského kláštera v Praze	292
Martin Wihoda - Cyrilometodějská tradice v paměti přemyslovského věku	298
Eva Doležalová - Cyrilometodějská tradice v lucemburských Čechách	304
Antonín Kalous - Cyrilometodějská tradice v pozdně středověkých českých zemích	310
Pavel Kůrka - Ohlasy cyrilometodějské tradice v české reformaci	318
Tomáš Parma - Cyrilometodějské dědictví v rekatolizačních plánech na Moravě	322
Jiří Mikulec - Cyrilometodějská tradice v barokních Čechách	330
Johannes Reinhart - Velkomoravské dědictví v jihoslovanském písemnictví	338
Marek Stawski - Cyrilometodějské tradice v Polsku: Kristiánova legenda ve službách jagellonských ambicí	346
Martin Homza - Cyrilo-metodská tradícia v staršej uhorskej a slovenskej historiografii do konca 16. storočia	352
Naďa Labancová - Obraz svätých Konštantína a Metoda v slovenskej literatúre 17.-18. storočia	358
Michaela Soleiman pour Hashemi - Vídeňská cyrilometodějské kázání 18. století	364
Francis J. Thomson - Život Metoděje a Cyrila v menologiu Demetria Tuptala	370
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01538158
3 CZ-ZlKKF
5 20160128124109.9
7 ta
8 151113s2014----xr abehf||||||000|0dcze||
15 ## $a cnb002651850
20 ## $a 978-80-86023-50-2 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)931999594
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $a slo $b eng $h eng $h ger $h pol $h rus
43 ## $a e------ $a mm-----
44 ## $a xr
45 ## $a m-v-
72 #7 $a 27-9 $x Dějiny křesťanské církve $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 27-36 $2 MRF
80 ## $a 27-76-051 $2 MRF
80 ## $a 27-76:94(437.3) $2 MRF
80 ## $a 27-76 $2 MRF
80 ## $a 2-67 $2 MRF
80 ## $a 322 $2 MRF
80 ## $a 271 $2 MRF
80 ## $a 27-9 $2 MRF
80 ## $a 27-662/-664-76:930.85 $2 MRF
80 ## $a 27-662:316.74 $2 MRF
80 ## $a 930.2 $2 MRF
80 ## $a 2-6+316.72/.75 $2 MRF
80 ## $a (38+392) $2 MRF
80 ## $a (4) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Kouřil, Pavel, $d 1950- $7 jn20010309174 $4 aut
245 10 $a Cyrilometodějská misie a Evropa : $b 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu / $c Pavel Kouřil a kol.
264 #1 $a Brno : $b Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., $c 2014
300 ## $a 387 stran : $b ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile ; $c 31 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Částečně přeloženo z angličtiny, němčiny, polštiny a ruštiny
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
520 2# $a Publikace shrnuje výsledky věděckého sympozia, které se konalo na starobylém Velehradě v roce 2013. Za účelem vytvoření tématické monografie byly přednášené teze autory rozpracovány v kvalitní studie.
546 ## $a Částečně slovenský text, anglická resumé
600 07 $a Konstantin, $c svatý, $d 827-869 $7 jn20000700942 $2 czenas
600 07 $a Metoděj, $c svatý, $d ca 815-885 $7 jn20000728411 $2 czenas
648 #7 $a 9. století $7 ch460547 $2 czenas
648 #4 $a 9.-18 století
650 07 $a křesťanští světci $7 ph115082 $2 czenas
650 07 $a křesťanští misionáři $7 ph135486 $2 czenas
650 07 $a cyrilometodějská mise $7 ph114275 $2 czenas
650 07 $a christianizace $7 ph119206 $2 czenas
650 07 $a stát a církev $7 ph116308 $2 czenas
650 07 $a východní křesťanství $7 ph127413 $2 czenas
650 07 $a církevní dějiny $7 ph114283 $2 czenas
650 07 $a cyrilometodějská tradice $7 ph824761 $2 czenas
650 07 $a křesťanství a kultura $7 ph115078 $2 czenas
650 07 $a historické prameny $7 ph114671 $2 czenas
650 09 $a Christian saints $2 eczenas
650 09 $a Christian missionaries $2 eczenas
650 09 $a Cyril and Methodius mission $2 eczenas
650 09 $a Christianization $2 eczenas
650 09 $a church and state $2 eczenas
650 09 $a Eastern Christianity $2 eczenas
650 09 $a church history $2 eczenas
650 09 $a Cyril and Methodius tradition $2 eczenas
650 09 $a Christianity and culture $2 eczenas
650 09 $a historical sources $2 eczenas
651 #7 $a Evropa $7 ge137210 $2 czenas
651 #7 $a Velkomoravská říše $7 ge131256 $2 czenas
651 #7 $a Byzanc $7 ge131496 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
901 $f [1. vyd.] $o 20151111
910 ## $a ZLG001
1052 $a 2
1198 $c zv
996 $b 377700574542 $1 2 $3 25.11.2015 $4 N $5 500.00 $6 paragon 54/2015 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 2 $0 894903
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link