Lživé ságy starého Severu
přeložili Jiří Starý, Lucie Korecká, Ondřej Himmer, Marie Novotná, Markéta Podolská, Kateřina Ratajová, David Šimeček a Pavel Vondřička

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Pro ly. kdo zaiinaji čist tuto knihu..............................7
Poznámka k prepisu staroseverských a daliich jmen.................9
Poděkováni........................................................10
Sága o Egilovi a Ásmundovi (přeložila Kateřina Ratajová)
1.	Únos v lese..................................................13
2.	Únos ve mésle, příjezd Ásmunda..............................13
3.	Nájezd Jednorukého Egila....................................14
4.	Souboj Ásmunda s Egilem.....................................15
5.	U kozí královny.............................................16
6.	Ásmundova sága: setkáni s Á ránem...........................19
7.	Boj s berserky z jihu. Aránův posmrtný život................20
8.	Boje s dalšími Áránovými príbuznými.........................22
9.	Egilova sága: unesen obrem..................................23
10.	Lstivý únik z jeskyne......................................25
11.	Ruka za prsten, prsten za meč..............................27
12.	Arinneljina sága: pod jhem chtíče..........................28
13.	Podsvétni klenoty..........................................29
14.	Odhaleni...................................................30
15.	Osvobozeni.................................................32
16.	Vyvražděni.................................................34
17.	Svatební veseli............................................36
18.	Epilog.....................................................37
Sága o Jarlmannovi a Hermannovi (přeložil David Šimeček)
1.	Hermann a Jarlmann pobratimy.................................41
2.	Hermann nastupuje na trůn...................................41
3.	Jarlmann se vydává do Miklagardu............................43
4.	Jarlmann a Rikilát..........................................44
5.	Jarlmannovy námluvy.........................................45
6.	Výměna prstenů..............................................46
7.	Ermanus připlouvá k Miklagarôu..............................47
8.	Starkus u krále.............................................49
9.	Vyjednáváni s králem........................................49
10.	Bitva s Ermanusem..........................................30
11.	Mezitim ve Francii.........................................52
12.	Připravy ? bilve...........................................53
13.	Bitva s Rómanuscm..........................................54
14.	Jarlmann a Rikilát odplouvají ? Miklagardu.................55
15.	Rozmíška pobratimů.........................................55
16.	Zakuklenci.................................................57
17.	Únos.......................................................58
18.	Cesta do Pampilónic........................................59
19.	Rozmluva o svátku Jól......................................61
20.	Příprava na hry............................................63
21.	Miklagardské hry...........................................64
22.	Východozápadovy námluvy....................................66
23.	Svatební oslavy’...........................................68
24.	Svatební noc krále Rúdenta.................................69
25.	Svatby obou pobratimů......................................70
Sága ? ??? Flkkovi (přeloéilti Markéta Podolská)
1.	Král Rikard.................................................75
2.	Chalupnik Gunni.............................................75
3.	Ali zpít ? krále Ríkarda....................................76
4.	Ccrnozubíina kletba.........................................77
5.	Noc ? trollyné Noci.........................................77
6.	Ali ? panenské královny Pornbjprgy..........................79
7.	Nezváni nápadnici...........................................80
8.	Vlkodlakem o svatební noci..................................81
9.	Rádéni vlkodlaka A lího.....................................82
10.	Zajeti a osvobozeni........................................82
11.	Návrat domů. spravedlivý* trest............................83
12.	Prokleté rány..............................................84
13.	Oddaná Pornbjprg...........................................84
14.	Hledáni léku...............................................85
15.	Návštéva ? Škvora..........................................86
16.	Aliho uzdraveni, konec trollů..............................87
17.	HlaÖgerö na hranici........................................89
18.	Dvé svatby.................................................90
19.	Ali králem Anglie..........................................91
Sága o Sqrlim Silném (přeložil Pavel Vomiriéka)
1.0 Sprlim a jeho původu........................................95
2.	Sprli bojuje s berserky....................................95
3.	Sprli bojuje se Skrimnim a Mánou...........................97
4.	Rozhovor Sprliho s Mánou...................................99
5.	Máňa a její sestra..........................................100
6.	Kouzelná zbroj a meč........................................100
7.	Bitva Haralda Valdimarssona s bratry Gardarcm a Tófim.....101
8.	Pád berserků................................................102
9.	Hostina krále Haralda.......................................103
10.	Sorliho výprava západní cestou.............................104
11.	Pád krále Hálfdana.........................................104
12.0 Pórim Silném................................................106
13.	Sorliho přípravy...........................................107
14.	Pori zpravuje o pádu krále Hálfdana........................107
15.	Popouzeni a zbrojení Hálfdanových synů.....................108
16.	Hogni se zmocňuje Skrautiho................................109
17.	Sval přednáší poselství....................................Ill
18.	Pád králů Erlinga a Haralda................................lil
19.	Kouzla princezny Ingibjorgy a její chůvy...................113
20.	Pád Hálfdanova syna Sigmunda...............................114
21.	Přesun tábora..............................................115
22.	Bitva Sorliho s vévodou Astróem............................115
23.	Připlouvá Hálfdanův syn Hogni..............................116
24.	Bitva Sorliho s Hognim.....................................116
25.	Souboj Sorliho s Hognim....................................117
26.	Smír a svatba..............................................118
Sága o H)álm>érovi a Qlvim {prchal lití Starý)
1.	Svatba krále Ingiho.........................................123
2.	HjálmJ>ér a Qlvi jedou na vikinskou výpravu.................126
3.	Bitva sTókim................................................128
4.	Princezna Diana.............................................129
5.	Bitva s Núdusem.............................................131
6.	Neslušný návrh..............................................133
7.	Noéni dobrodružství.........................................136
8.	Dobrodružství s deseti sestrami.............................139
9.	Roztržka na útesu. U krále Hundinga.........................145
10.	Na stopí posvátného býka....................................151
11.	Zápas s mouřenínem. Mrož, velryby a gryfové.................154
12.	Král Hring vypravuje.......................................162
Sága o Hái.fdanu EySTBINSSONOVI {ph'loül Ondřej Himmer)
1.	Dynastie norských králů......................................167
2.	Vládci z Východu............................................168
3.	Tížká volba královny Isgerdy................................168
4.	Porada......................................................169
5.	Velká /amena................................................170
6.	Velká láska.................................................172
7.	Grimové přicházejí..........................................173
8.	Dlouhé zimní večery.........................................173
9.	Pomsta......................................................174
10.	Hálfdan se zříká vlády.....................................175
11.	Bratrovrah vznáší nárok na trůn............................176
12.	Na pokraji smrti...........................................176
13.	Záchrana z neznáma.........................................178
14.	Hálfdanovo zotaveni........................................179
15.	Nabídka, která se neodmítá.................................179
16.	Velké prozřeni.............................................181
17.	Na zrádných stezkách.......................................183
18.	Lítý Tuleň.................................................184
19.	Rukavice a prsten..........................................185
20.	Ztrestáni zlosynů..........................................186
21.	Narovnáni starých křivd....................................187
22.	Zpét na Východ.............................................188
23.	Kdo je kdo.................................................188
24.	Celá zem se přede mnou skláni..............................189
25.	Návrat do staré vlasti.....................................190
26.	Zlosyni ze Švédská.........................................190
27.	A ř.ili šťastné............................................192
Sága o Sigurpovi Mlčenlivém (přeložila Lucie Korecká)
1.	Prolog......................................................195
2.	Král Lúdóvikus ze Saxlandu a jeho synové....................195
3.	Francouzský král Flóres a jeho dcera Sedentíana.............197
4.	Vilhjálm a Hálfdan na kořistné výpravé......................199
5.	Bitva S Gardcm Řeckým.......................................201
6.	Vitézstvi...................................................204
7.	Skřeti dité.................................................204
8.	Střetnuti s obry............................................206
9.	Hálfdan pomýšlí na nevéstu..................................208
10.	Potupné námluvy............................................209
11.	Bratři pleni ve Francii....................................212
12.	Lvirytiř...................................................213
13.	Oték před drakem...........................................214
14.	Siguróovo mládí u hrabéte Lavranse.........................215
15.	Siguró se vydává na výpravu................................216
16.	Sigurd zachráni Iva..........................................216
17.	Sigurdův nový průvodce......................................219
18.	Cesta přes Alpy.............................................220
19.	Otokobryň...................................................220
20.	Obryné hosti Sigurda........................................222
21.	Užitečné dary na rozloučenou................................223
22.	Hrabé Lavrans Sigurda varuje................................225
23.	Pobratimstvi s Randvém......................................226
24.	Trpaslík Nýp a bitva proti Bprkovi a Brúsimu................228
25.	Pobratimové vitézí..........................................230
26.	Boj s králem Feritasem Lungbardským.........................232
27.	F.rmcdon z Mouřeninska......................................233
28.	Pobratimstvi................................................235
29.	Sedcntiana se připravuje na útok pobratimů..................236
30.	Dohoda s trpaslíkem.........................................237
31.	Kouzelný kámen královny Sedentiany..........................241
32.	Sigurdův příjezd do mesta...................................242
33.	Sedentíanina lest...........................................243
34.	Setkáni s pastevcem.........................................244
35.	Noc se skřetem..............................................247
36.	Noc s trollem...............................................248
37.	Smrt Iva....................................................250
38.	Souboj s Herburtem..........................................251
39.	Smiřeni.....................................................252
40.	Truchlivý přibéh tatařinského krále.........................254
41.	Vysvobozeni princezen.......................................256
42.	Vitézstvi nad obrem.........................................258
43.	Sedcntianin syn Flóres......................................259
44.	Dvé svatby..................................................259
45.	Rozloučeni..................................................260
46.	Herburt slaví svatbu se Sigurdovou sestrou..................261
47.	Znovu u Sedentiany..........................................262
48.	Sedentianino divadlo........................................263
49.	Pastevec a skřet............................................264
50.	Troll a Sigurd..............................................266
51.	Zásnuby.....................................................268
52.	Obr z Tatařínska............................................268
53.	Vitézstvi...................................................269
54.	Bitva o Gardariki. Tři svatby...............................271
SAga o ViLMUNDU Mimoňovi (přeložila Marie Novotná)
1.	O králi Visivaldovi a jeho dcerách............................277
2.	Hjarrandi táhne do Irska.....................................278
3.	Gullbrá a Sóley dospívají....................................279
4.	Úlf Zlosyn se uchází o Sóley.................................279
5.	Vražda a proména.............................................281
6.	Kol u královské dcery........................................281
7.	Kol a faleSná královská dcera prchají do lesa................282
8.	Vilmundovo détství...........................................283
9.	Vilmund odchází z domu a zabloudí ke hradu...................284
10.	Vilmund a královská dcera...................................285
11.	Vilmund u krále.............................................287
12.	Vilmund zápasí..............................................289
13.	Vilmund a Hjarrandi pobratimy...............................290
14.	Vilmund podruhé u jeskyné...................................292
15.	Buris se uchází o Gullbrá...................................292
16.	Vilmund zasahuje............................................294
17.	Prasata útoéi...............................................294
18.	Vilmund prohláien psancem...................................296
19.	Hovory žen..................................................297
20.	Slibný nápadník.............................................298
21.	Guöifrey a Hjarrandi závodí.................................300
22.	Guôifrey s Gullbrá..........................................302
23.	Sóley s Vllmundem...........................................303
24.	Smír a závěrečná výzva ? čtenářům...........................304
Pro ty, kdo dočetli tuto knihu...	diri Starý).....................307
Prameny...........................................................339
Uteratura.........................................................340
Vysvětlivky.......................................................343
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01538801
3 CZ-ZlKKF
5 20170609092341.7
7 ta
8 150916s2015----xr ||||e||||||000|1|cze||
15 ## $a cnb002729962
20 ## $a 978-80-87054-41-3 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)939571540
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $h non
44 ## $a xr
45 ## $a p-q-
72 #7 $a 821.11 $x Germánské literatury $2 Konspekt $9 25
80 ## $a 821[(48)+(491.1)] $2 MRF
80 ## $a 821.113-1/-3 $2 MRF
80 ## $a 82-343 $2 MRF
80 ## $a (082.21) $2 MRF
245 00 $a Lživé ságy starého Severu / $c přeložili Jiří Starý, Lucie Korecká, Ondřej Himmer, Marie Novotná, Markéta Podolská, Kateřina Ratajová, David Šimeček a Pavel Vondřička
246 3# $a Ságy starého Severu
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Herrmann & synové, $c 2015
300 ## $a 345 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Přeloženo ze staroseverštiny
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
648 #7 $a 12.-13. století $7 ch757064 $2 czenas
650 07 $a skandinávské literatury $7 ph125561 $y 12.-13. století $2 czenas
650 07 $a ságy $7 ph116321 $y 12.-13. století $2 czenas
650 09 $a Scandinavian literatures $y 12th-13th centuries $2 eczenas
650 09 $a sagas $y 12th-13th centuries $2 eczenas
655 #7 $a severské ságy $7 fd119510 $2 czenas
655 #7 $a antologie $7 fd131819 $2 czenas
655 #9 $a Nordic sagas $2 eczenas
655 #9 $a anthology $2 eczenas
700 1# $a Starý, Jiří, $d 1971- $7 js20030818012 $4 trl
700 1# $a Korecká, Lucie, $d 1989- $7 pna2013800844 $4 trl
700 1# $a Himmer, Ondřej $4 trl
700 1# $a Novotná, Marie, $d 1973- $7 jn20010309528 $4 trl
700 1# $a Ivánková, Markéta, $d 1989- $7 xx0200679 $4 trl
700 1# $a Ratajová, Kateřina $7 hka2016897977 $4 trl
700 1# $a Šimeček, David $7 hka2016897980 $4 trl
700 1# $a Vondřička, Pavel, $d 1977- $7 xx0200231 $4 trl
901 $b 9788087054413 $f 1. vydání $o 20151216
910 ## $a ZLG001
1013 $a Lživé
1091 $b Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli jen okrajově či vůbec: sexu, magii či brutalitě. Moderního čtenáře zaujme jejich nespoutaná představivost, která si nezadá s těmi nejlepšími krvavými romány či výtvory současné fantastické literatury. Autory lživých ság lákalo všechno neobvyklé, exotické, nepřirozené a excesivní; jsou to díla plná podivných zápletek, překvapivých zvratů, neobvyklých odhalení a odvážných literárních postupů.
996 $0 896028 $4 N $5 333.00 $3 4.1.2016 $8 A $9 7 $6 10-39185/2015 $7 B $r 469 $b 377700575667 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link