Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru
Development of a new product using 3D scanner technology : teze disertační práce
autor: Zuzana Bahulová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  ABSTRAKT..................................................................................3
ABSTRACT..................................................................................3
1.	SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY......................................................7
2.	CÍLE...................................................................................8
2.1	Přesah animace do vědeckých oborů.................................................8
2.2	Tvorba kombinézy a jeji zpopularizováni...........................................9
2.3	Historie 3D skeneru..............................................................10
2.4	Princip 3D skeneru...............................................................11
2.5	3D tiskárny.................................................................... 11
2.6	Infračervená kamera..............................................................12
2.7	Vzájemné obohaceni oborů.........................................................12
2.8	Nová témata pro animátory........................................................13
2.9	Využiti nových technologií v animaci.............................................14
3.	ZÁKLADNÍ OTÁZKY.......................................................................16
3.1	Zatraktivněni vědy............................................................. 16
3.2	Cílová skupina a forma zpracováni................................................16
3.2.1	Děti do 6 let............................................................. 16
3.2.2	Žáci........................................................................17
3.2.3	Středoškolské a vyšší vzděláni..............................................18
3.2.4	Běžný občan.................................................................18
3.2.5	Odborníci na daný obor......................................................19
3.3	Spolupráce s odborníky v daných oborech..........................................19
3.4	Nová místa prezentace............................................................20
4.	HISTORIE A FORMA ZPRACOVÁNÍ ANIMACE...................................................21
4.1	Definice animované tvorby........................................................21
4.2	Kreslená a počítačová animace....................................................21
4.3	Animace versus simulace..........................................................22
4.4	Historie a současnost animované tvorby pod vlivem technologií....................23
5.	EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST A ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ.......................................25
5.1	Skenování........................................................................25
5.2	Digitalizace.....................................................................25
5.3	Volba materiálu..................................................................26
5.4	Design v.........................................................................26
5.5	Testy...
26
5.6	Dokument a prezentace na konferencích
26
English part.............................................................
6.	CURRENT SITUATION OF THEME...........................................
7.	THE OBJECTS..........................................................
7.1	Overlap animation in scientific fields..........................
7.2	Creation of suits and its popularisation........................
7.3	Principle of 3D scanner.........................................
7.4	New topics for animators........................................
8.	BASIC QUESTIONS......................................................
8.1	Increasing the attractiveness of science........................
8.2	Target group and form of processing.............................
8.2.1	Children under 6 years......................................
8.2.2	Pupils......................................................
8.2.3	Secondary and higher education..............................
8.2.4	An ordinary citizen.........................................
8.3	Cooperation with experts in their respective fields.............
8.4	The new places of presentation..................................
9.	HISTORY AND ANIMATION PROCESSING FORM................................
9.1	Definition of Animation.........................................
9.2	Cartoon and computer animation..................................
9.3	Animation versus simulation.....................................
9.4	History and present of animated films under the influence of technology
10.	EXPERIMENTAL PART AND SELECTED PROCESSING METHODS...................
10.1	Scanning........................................................
10.2	Digitizing......................................................
10.3	The choice of materials.........................................
10.4	Design..........................................................
10.5	Tests...........................................................
10.6	Document and of presentation at conferences.....................
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY................................................
SEZNAM OBRÁZKŮ...........................................................
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK.......................................
PUBLIKAČNÍ AKTIVITY AUTORA...............................................
ODBORNÝ ŽIVOTOPIS AUTORA.................................................
.27
.27
.27
27
27
28 28 29 29 29 29 29 29
29
30 30 30 30 30
30
31 31
31
32 32 32 32
32
33
35
36
37
38
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01539427
3 CZ-ZlKKF
5 20160205112421.6
7 ta
8 151013s2015----xr ||||f|m||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002737280
20 ## $a 978-80-7454-526-9 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)932000648
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze $a eng $b cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 791 $x Film. Cirkus. Lidová zábava $2 Konspekt $9 3
80 ## $a 791.228 $2 MRF
80 ## $a 004.928 $2 MRF
80 ## $a 687.14 $2 MRF
80 ## $a 7.05 $2 MRF
80 ## $a 004.352-023.5 $2 MRF
80 ## $a 659.21 $2 MRF
80 ## $a (043.3)378.245 $2 MRF
80 ## $a (048.3) $2 MRF
100 1# $a Bahulová, Zuzana, $d 1987- $7 xx0142772 $4 dis
245 10 $a Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru = $b Development of a new product using 3D scanner technology : teze disertační práce / $c autor: Zuzana Bahulová
246 31 $a Development of a new product using 3D scanner technology
264 #1 $a Zlín : $b Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, $c 2015
300 ## $a 42 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Teze disertační práce
500 ## $a "Studijní program: P8206 Výtvarná umění. Studijní obor: 8206V102 Multimédia a design"
500 ## $a 30 výtisků
502 ## $a Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 2# $a Hlavním tématem disertační práce je vývoj nového produktu pomocí technologie 3D skeneru, procest tvorby zdokumentovat a pomocí animace zpopularizovat.
546 ## $a Částečně anglický text, české a anglické resumé
650 07 $a animovaný film $7 ph118469 $2 czenas
650 07 $a počítačová animace $7 ph124501 $2 czenas
650 07 $a design $7 ph114303 $2 czenas
650 07 $a sportovní oděvy $7 ph125953 $2 czenas
650 07 $a laserové skenování $7 ph358649 $2 czenas
650 07 $a prezentace informací $7 ph124599 $2 czenas
650 09 $a animated film $2 eczenas
650 09 $a computer animation $2 eczenas
650 09 $a sports clothing $2 eczenas
650 09 $a design $7 ph114303 $2 eczenas
650 09 $a laser scanning $2 eczenas
650 09 $a presentation of information $2 eczenas
655 #7 $a doktorské disertace $7 fd186751 $2 czenas
655 #7 $a teze $7 fd133701 $2 czenas
655 #9 $a higher doctoral dissertations $2 eczenas
655 #9 $a abstracts $2 eczenas
710 2# $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně $7 xx0011099 $4 pbl
810 2# $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $t Teze disertační práce
901 $f [1. vydání] $o 20151021
910 ## $a ZLG001
984 $a Zlín (Česko)
1052 $a 791
1198 $c ra
1198 $c za
1198 $c rp
1198 $c zp
996 $b 377700576531 $1 791 $3 29.1.2016 $4 P $5 50.00 $6 PV2/2016 $7 N $8 P $9 7 $r 492 $s P $a 0 $h 791 $0 896892
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link