Uplatňování principů celostní kompetentnosti při obsazování manažerských pozic v podmínkách malých a středních podniků
Applying the principless of holistic competence in the environment of small and medium enterprises : teze disertační práce
autor Jana Bilíková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
ÚVOD............................................5
1	SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY.............7
1.1	Celostní management - základni pojmy............
1.1.1	Predmet a objekt celostniho managementu..
1.1.2	Subjekty celostniho managementu..........
1.2	Koncept principů celostní manažerské kompetentnosti
1.2.1	Pilif sociálni a osobnostní zralosti.....
1.2.2	Piliř praktické a aplikační dovednosti...
1.2.3	Pilif všeobecné a odborné zdatnosti......
1.3	Ohodnocováni manažerské kompetentnosti............
1.4	Řizcni a rozvoj lidských zdrojů - aktuálni trendy.
1.4.1	Proces a metody výbčru manažerů....................................20
1.5 Podnik 21. století........................................................22
1.5.1	Definice malého a středního podnikání na území České republiky.....23
1.5.2	Aktuálni stav personálni praxe v malých a středních podnicích......23
1.5.3	Specifika výbčru manažerů v MSP....................................24
2	CÍLE A HYPOTÉZY DISERTAČNÍ PRÁCE..............................................25
3	METODY ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE...........................................27
3.1	Metody empirické - metody sběru dat......................................27
3.1.1	Analýza dostupných informačních zdrojů.............................27
3.1.2	Konzultace s odborníky z praxe.....................................27
3.1.1	Polostandardizované rozhovory - interview..........................28
3.1.2	Dotazníkové šetřeni................................................28
3.2	Metody statistické - metody analýzy dat..................................29
4	HLAVNÍ VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE.............................................30
4 I Hlavni výsledky kvantitativního výzkumu...................................30
4.2	Hlavní výsledky kvalitativního výzkumu...................................31
4.3	Limitace provedeného výzkumu.............................................33
4.4	Návrh aplikace principů celostní kompetentnosti managementu do personálni praxe
MSP......................................................................33
5	PŘÍNOS PRÁCE PRO VĚDU	A	PRAXI.....................................37
5.1	Přínos pro včdu..........................................................37
5.2	Přínos pro praxi.........................................................37
5.3	Přínos pro pedagogickou praxi............................................38
5.4	Nástin dalšího pokračováni výzkumu.......................................38
ZÁVĚR............................................................................39
LITERATURA............
SEZNAM PUBLIKACÍ AUTORA. CURRICULUM VITAE AUTORA
4
.41
.46
.50
O O O' -fc- ? O sO'O-J
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01539431
3 CZ-ZlKKF
5 20160205105252.1
7 ta
8 151203s2015----xr ||||f|m||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002756686
20 ## $a 978-80-7454-535-1 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 005 $x Management. Řízení $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 005.95/.96 $2 MRF
80 ## $a 005.336.5 $2 MRF
80 ## $a 331.108.3 $2 MRF
80 ## $a 334.012.63/.64 $2 MRF
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (043.3) $2 MRF
80 ## $a (048.3) $2 MRF
100 1# $a Bilíková, Jana $7 pna2014843917 $4 dis
245 10 $a Uplatňování principů celostní kompetentnosti při obsazování manažerských pozic v podmínkách malých a středních podniků = $b Applying the principless of holistic competence in the environment of small and medium enterprises : teze disertační práce / $c autor Jana Bilíková
246 31 $a Applying the principless of holistic competence in the environment of small and medium enterprises
264 #1 $a Zlín : $b Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, $c 2015
300 ## $a 51 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Teze disertační práce
500 ## $a "Obor Management a ekonomika"
500 ## $a 30 výtisků
502 ## $a Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015
504 ## $a Obsahuje bibliografie
520 2# $a Disertační práce se zabývá možnostmi aplikace principů celstní kompetentnosti managementu do personální praxe malých a středních podniku Zlínského kraje.
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a personální management $7 ph115721 $2 czenas
650 07 $a manažerské dovednosti $7 ph472867 $2 czenas
650 07 $a přijímací řízení $7 ph124917 $2 czenas
650 07 $a malé a střední podniky $7 ph115211 $2 czenas
650 09 $a personnel management $2 eczenas
650 09 $a management skills $2 eczenas
650 09 $a employee selection $2 eczenas
650 09 $a small and medium-sized enterprises $2 eczenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 0# $a firmy regionu Zlínský kraj
655 #7 $a disertace $7 fd132024 $2 czenas
655 #7 $a teze $7 fd133701 $2 czenas
655 #9 $a dissertations $2 eczenas
655 #9 $a abstracts $2 eczenas
710 2# $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $b Fakulta managementu a ekonomiky $7 kn20010709196 $4 pbl
810 2# $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $t Teze disertační práce
901 $f [1. vydání] $o 20151218
910 ## $a ZLG001
984 $a Zlín (Česko)
1052 $a 331.1
1198 $c rp
1198 $c zp
1198 $c rv
1198 $c zv
996 $b 377700576535 $1 331.1 $3 29.1.2016 $4 P $5 50.00 $6 PV2/2016 $7 N $8 P $9 7 $r 492 $s P $a 0 $h 331.1 $0 896896
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link