Účinnost komunikace mezi mateřskými nadnárodními společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a její vliv na zvyšování jejich výkonnosti
Effectiveness of communication between parent multinational companies and their subsidiaries and its impact on improving their performance : teze disertační práce
autor: Martina Kubíčková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
ÚVOD................................................................5
! SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY.................................6
1.1	Vymezení nadnárodních korporací.............................6
1.1.1	Organizace, legislativa a lokalizace nadnárodních korporací..?
1.1.2	Formy propojení.....................................8
1.2	Návaznost problematiky nadnárodních korporací na důležitost jejich
komunikačních procesů.......................................9
1.3	Komunikace v jejím základním pojetí.........................9
1.3.1	Účinnost komunikace	a vliv komunikace na výkonnost
korporace................................................... 10
1.3.2	Druhy komunikace...................................12
Slovní (verbální) komunikace...............................12
Neverbální (vizuální) komunikace...........................12
Hlasová (vokální komunikace)...............................13
Elektronická komunikace....................................13
1.4	Komunikační bariéry........................................13
1.4.1	Vědomosti..........................................14
1.4.2	Emoce..............................................14
1.4.3	Postoje............................................14
1.4.4	Status.............................................14
1.4.5	Kulturní rozdílnosti...............................15
1.4.6	Praxe..............................................16
1.4.7	Asymetričnost komunikace...........................16
1.4.8	Informační přetížení...............................16
2	CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE...........................................17
2.1	Hlavní cíl.................................................17
2.2	Vedlejší cíle.............................................17
2.3	Hypotézy...................................................17
2.4	Výzkumné otázky...........................................19
2.5	Digram řešení disertační práce............................19
3	ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ.......................................20
3.1	Sběr dat..................................................20
3.1.1	Dotazníkové šetření................................21
3.1.2	Polostrukturované rozhovory........................22
3.1.3	Analýza dokumentů a	analýza	dostupných	informačních
zdrojů.......................................................22
3.2	Analýza, utřídění dat a jejich zpracování- výběr vhodných statistických
metod.....................................................22
3.2.1	Kvantitativní data.................................22
3.2.2	Kvalitativní data..................................23
3.2.3	Účinnost komunikace	a	určení	dopadu	zjištění	na
výkonnost....................................................23
4	HLAVNÍ VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE...............................24
5	PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE.......................................27
5.1	Přínosy pro teoretickou oblast............................27
5.2	Přínosy pro praktickou oblast.............................27
5.2.1	Přínosy pro výuku..................................27
ZÁVĚR.............................................................28
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.........................................29
SEZNAM PUBLIKACÍ AUTORA...........................................35
CURRICULUM VITAE AUTORA...........................................37
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01539432
3 CZ-ZlKKF
5 20160205104745.9
7 ta
8 151203s2015----xr a|||f|m||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002756685
20 ## $a 978-80-7454-536-8 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 005 $x Management. Řízení $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 005.57 $2 MRF
80 ## $a 334.726 $2 MRF
80 ## $a 658.112.3 $2 MRF
80 ## $a 005.332.1 $2 MRF
80 ## $a 658 $2 MRF
80 ## $a (043.3) $2 MRF
80 ## $a (048.3) $2 MRF
100 1# $a Kubíčková, Martina, $d 1986- $7 mzk2015896674 $4 dis
245 10 $a Účinnost komunikace mezi mateřskými nadnárodními společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a její vliv na zvyšování jejich výkonnosti = $b Effectiveness of communication between parent multinational companies and their subsidiaries and its impact on improving their performance : teze disertační práce / $c autor: Martina Kubíčková
246 31 $a Effectiveness of communication between parent multinational companies and their subsidiaries and its impact on improving their performance
264 #1 $a Zlín : $b Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, $c 2015
300 ## $a 39 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Teze disertační práce
500 ## $a "Obor: 6208V038 Management a ekonomika"
500 ## $a 30 výtisků
502 ## $a Teze disertační práce (Ph.D.)--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015
504 ## $a Obsahuje bibliografie
520 2# $a Disertační práce se věnuje problematice komnikace nadnárodních mateřských společností s jejich dceřinnými společnostmi a vlivem komunikace na výkonnost těchto firem.
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a manažerská komunikace $7 ph198716 $2 czenas
650 07 $a nadnárodní společnosti $7 ph115414 $2 czenas
650 07 $a dceřiné společnosti $7 ph292476 $2 czenas
650 07 $a výkonnost podniku $2 czenas
650 07 $a podnikový management $7 ph115763 $2 czenas
650 09 $a communication in management $2 eczenas
650 09 $a international business enterprises $2 eczenas
650 09 $a subsidiary corporations $2 eczenas
650 09 $a industrial productivity $2 eczenas
650 09 $a industrial management $2 eczenas
655 #7 $a disertace $7 fd132024 $2 czenas
655 #7 $a teze $7 fd133701 $2 czenas
655 #9 $a dissertations $2 eczenas
655 #9 $a abstracts $2 eczenas
710 2# $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $b Fakulta managementu a ekonomiky $7 kn20010709196 $4 pbl
810 2# $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $t Teze disertační práce
901 $f [1. vydání] $o 20151218
910 ## $a ZLG001
984 $a Zlín (Česko)
1052 $a 658
1198 $c ra
1198 $c za
1198 $c rp
1198 $c zp
996 $0 896897 $1 658 $4 P $5 50.00 $3 29.1.2016 $8 P $9 7 $6 PV2/2016 $7 N $r 492 $h 658 $b 377700576536 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link