Obecná psychologie
Milan Nakonečný

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmět psychologie, její systém a metodologie.............. 13
Úvod....................................................... 13
Předmět psychologie a její systém ......................... 15
Paradigma psychologie jako vědy o psychice ................ 19
Psychologie jako empirická věda ............................23
Úkoly psychologie jako empirické vědy.....................23
Předpoklady vědecké psychologie...........................24
Spory o vědeckou metodologii .............................26
Specifická povaha lidské psychiky.........................35
Metodologie a metody psychologických věd ...................38
Psychologická kauzalita a vysvětlování....................53
Psychologická metodologie.................................59
Psychologie a filosofie.................................. 64
Systém psychických jevů a psychologických věd ..............66
Teorie lidské psychiky ........................................75
Úvod........................................................75
Evolucionistické východisko ................................76
Funkce psychiky v životě člověka............................85
Základní principy psychické činnosti........................87
Problém vztahu psychického a fyzického světa................93
Biologické základy psychiky .............................. 103
Úvod.................................................... 103
Centrální nervová soustava, její stavba a činnost....... 104
Strukturní prvky a procesy v nervovém systému ........ 107
Základní úrovně činnosti nervového systému............ 107
Lidský mozek, jeho skladba a činnost.................. 110
Různé modely činnosti mozku .......................... 119
Neuronální aspekty vybraných psychických funkcí......120
Soustava žláz s vnitřní sekrecí....................... 123
Systém smyslových orgánů.............................. 125
Genetická výbava........................................ 125
Paměť, její funkce a fyziologická podstata.............. 129
Učení na základě mechanismů podmiňování ................ 135
Úvod ................................................. 135
Klasické podmiňování ............................... 136
Operantní podmiňování............................... 141
Učení............................................... 144
Teorie učení........................................ 152
Instinkty.............................................. 157
Úvod ............................................... 157
Fenomén instinktu................................... 162
Sociokulturní základy lidské psychiky.................... 174
Úvod................................................... 174
Společnost a kultura................................... 175
Natura versus kultura.................................. 176
Proces socializace .................................... 187
Hodnoty................................................ 193
Sociální učení ........................................ 197
Psychické procesy...........................................203
Vědomí a nevědomí.........................................203
Úvod ...................................................203
Vědomí .................................................204
Zvláštní formy vědomí...................................209
Nevědomí................................................214
Vnímání ..................................................217
Úvod ...................................................217
Senzorické základy vnímání..............................218
Zrak ...................................................224
Sluch...................................................228
Čich....................................................231
Chuť....................................................232
Kožní smysly............................................233
Tělové počitky .........................................235
Pojem a charakteristika vnímání ........................236
Organizace vnímání......................................242
Druhy vnímání ..........................................252
Zvláštní formy vnímání .................................256
Pozornost ..............................................258
Kulturní determinace vnímání............................262
Teorie vnímání..........................................263
Imaginace................................................266
Pojem, funkce a druhy imaginace.........................266
Představy...............................................266
Snění a vzpomínky.......................................271
Fantazie................................................273
Sen.....................................................277
Myšlení...................................................283
Pojem myšlení, jeho funkce a charakteristika............283
Druhy myšlení...........................................287
Myšlenkové operace......................................290
Myšlení jako řešení problémů ...........................291
Pojmy ..................................................306
Myšlení a logika........................................309
Řeč...................................................... 313
Jazyk jako lidská forma řeči........................... 313
Vztah myšlení a řeči....................................321
Paměť a učení.............................................322
Koncept paměti a učení..................................322
Paměť, její druhy a funkce..............................325
Zapamatování a zapomínání ..............................340
Zapamatování .........................................341
Zapomínání............................................344
Záměrné učení...........................................350
Emoce.....................................................358
Charakteristika a druhy emocí...........................358
City a pocity ..........................................365
Funkce emocí ...........................................367
Problém hodnocení ......................................373
Výraz emocí.............................................375
Biologické základy emocí................................377
Psychosomatické vztahy..................................380
Teorie emocí ...........................................382
Teorie vztahu emocionality a racionality..............384
Teorie logiky afektů .................................389
Evoluční teorie emocí................................ 390
Motivace..................................................394
Pojem motivace a její charakteristika...................394
Rozlišení konceptu motivace a motivování ...............399
Potřeby ................................................400
Paradigma motivace......................................406
Principy motivace.......................................407
Druhy motivace......................................... 410
Intrinsická a extrinsická motivace .................. 410
Motivační systémy...................................... 413
Vůlí regulované jednání................................ 414
Biologické základy a kulturní aspekty motivace..........420
Teorie motivace ........................................422
Psychoanalytická teorie motivace......................423
BehavLoristická teorie motivace.......................425
Evolucionistická teorie motivace.......................426
Humanisticko-psychologická teorie motivace ............427
Teorémy pojetí motivace................................428
Základní kategorie motivovaného chování .................430
Hlad a alimentární chování ............................430
Sexuální chování.......................................432
Agrese.................................................438
Motivace výkonu .......................................443
Psychické dispozice - osobnost ...............................449
Předmět psychologie osobnosti ..............................449
Paradigma osobnosti......................................456
Osoba a osobnost ........................................460
Sebejá a jeho funkce ....................................462
Obraz vlastního těla.....................................473
Psychické vlastnosti osobnosti..............................475
Problém konzistence vlastností osobnosti.................481
Faktorové modely osobnosti...............................485
Kategorie vlastností osobnosti ..........................488
Inteligence.................................................489
Emocionalita a temperament..................................494
Emocionalita.............................................496
Temperament..............................................500
Postoje ....................................................501
Motivy......................................................507
Typy osobnosti ............................................ 511
Vrstvy osobnosti .......................................... 517
Vůle .......................................................520
Dynamika osobnosti......................................... 521
Náročné životní situace .................................527
Frustrace..............................................527
Konflikty .............................................529
Stres .................................................532
Charakter...................................................538
Charakterologický systém L. Klagese.....*..............542
Charakterologie E. Fromma................................545
Teorie charakterových vlastností F. Baumgartenové......547
Základní charakterové dimenze osobnosti .................550
Teorie osobnosti .......................................... 551
Směry v současné psychologii..................................557
Úvod.......................................................557
Psychoanalýza.............................................. 558
Hlubinná psychologie .......................................564
Analytická psychologie C. G. Junga..........................566
Individuální psychologie A. Adlera......................... 571
Neopsychoanalýza............................................573
Gestaltismus................................................579
Behaviorismus ..............................................583
Humanistická psychologie....................................588
Fenomenologická psychologie ................................596
Daseinsanalýza............................................597
Logoterapie ..............................................598
Existenciálni psychologie.................................599
Kritika fenomenologické psychologie ......................600
KognitMstická psychologie ..................................601
Evolucionistická psychologie................................608
Neotomistická psychologie.................................. 613
Transpersonální psychologie................................ 619
Literatura doporučená ? dalšímu studiu........................629
Vybraná doporučená literatura.................................632
Vybraná použitá literatura ...................................645
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01539797
3 CZ-ZlKKF
5 20160426151522.6
7 ta
8 150915s2015----xr a|||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002731042
20 ## $a 978-80-7387-929-7 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 159.9 $x Psychologie $2 Konspekt $9 17
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a 159.923 $2 MRF
80 ## $a 159.923.35 $2 MRF
80 ## $a 159.9.019 $2 MRF
100 1# $a Nakonečný, Milan, $d 1932- $7 jk01082681 $4 aut
245 10 $a Obecná psychologie / $c Milan Nakonečný
264 #1 $a Praha ; $a Kroměříž : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2015
300 ## $a 662 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Kniha klade důraz na návrat k tradičním tématům fenomenologicky orientované psychologie zakotvené ve studiu prožívání jako primární psychické reakce na životní situace a historicky dané podmínky lidského života.
650 07 $a obecná psychologie $7 ph123571 $2 czenas
650 07 $a psychologie osobnosti $7 ph115951 $2 czenas
650 07 $a lidská psychika $7 ph117220 $2 czenas
650 07 $a psychologické směry $7 ph166052 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
928 1# $a Juhaňák Stanislav - Triton
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 159.9
1198 $c zp
996 $b 377700576559 $1 159.9 $3 29.1.2016 $4 P $5 799.00 $6 PV3/2016 $7 N $8 P $9 7 $r 492 $s P $a 0 $h 159.9 $0 896920
996 $b 377700578546 $1 159.9 $3 23.3.2016 $4 N $5 799.00 $6 201609522 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 159.9 $0 898907
996 $b 377700578925 $1 159.9 $3 31.3.2016 $4 N $5 799.00 $6 1659000912 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 159.9 $0 899286
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link