Karneval zdání
rozprava o řeči
Georges Balandier ; z francouzského originálu Carnaval des apparences ou Nouveaux commencements ... přeložil a poznámkami doplnil Martin Hybler