Vývoj českých státních hranic
Zdeněk Šmída

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
SLOVO NAKLADATELE..................................................8
ÚVODEM.............................................................9
1.	VÝVOJ HRANIČNÍ ČÁRY............................................11
2.	DEFINICE STATNÍ HRANICE....................................... 14
2.1	STÁTNÍ ÚZEMÍ A ÚZEMNÍ VÝSOST............................... 14
2.2	PŮVOD POJMU HRANICE.........................................15
2.3	STÁTNÍ HRANICE A JEJÍ VYMEZENÍ.............................17
3.	DRUHY STÁTNÍCH HRANIC......................................... 19
3.1	PŘIROZENÉ A UMĚLÉ HRANICE.................................. 19
3.2	SUCHÉ A MOKRÉ HRANICE.......................................21
3.3	POHYBLIVÉ A PEVNÉ HRANICE...................................21
3.4	DALŠÍ KRITÉRIA ČLENĚNÍ......................................23
4.	FÁZE STANOVENÍ STÁTNÍCH HRANIC.................................25
4.1	PROCES ALOKACE..............................................25
4.2	PROCES DELIMITACE...........................................26
4.3	PROCES DEMARKACE A REDEMARKACE..............................27
4.4	PŘIJETÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY O STÁTNÍCH HRANICÍCH...........28
4.5	PROCES ADMINISTRACE.........................................29
5.	VYZNAČOVÁNÍ STÁTNÍ HRANICE.....................................31
5.1	DEFINICE A HISTORIE HRANIČNÍCH ZNAKŮ.......................31
5.2	DRUHY HRANIČNÍCH ZNAKŮ......................................31
5.2.1	Typické hraniční mezníky................................32
5.2.2	Atypické hraniční mezníky a historické hraniční mezníky.34
5.2.3	Hraniční znaky zanesené do přírodních a umělých útvarů.35
5.2.4	Hraniční sloupy a hraniční kůly........................35
5.2.5	Zvláštní skupina hraničních znaků.......................36
5.3	PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VYZNAČENÍ HRANICE HRANIČNÍMI ZNAKY .... 36
5.4	HRANIČNÍ PRUH A VOLNÁ KRUHOVÁ PLOCHA.......................38
5.5	HRANIČNÍ ZNAKY A TERMINOLOGICKÁ NEČISTOTA...................39
5.6	POMOCNÉ HRANIČNÍ ZNAČENÍ....................................40
6.	ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI NA STÁTNÍCH HRANICÍCH.....................42
7.	HRANIČNÍ DOKUMENTÁRNÍ DÍLO.....................................45
7.1	HRANIČNÍ DOKUMENTÁRNÍ DÍLO JAKO MOZEK STÁTNÍCH
HRANIC........................................................45
7.2	ČESKO-POLSKÉ HRANIČNÍ DOKUMENTY.............................46
8.	VYBRANÉ ÚTVARY JIMIŽ PROCHÁZÍ STÁTNÍ HRANICE...................49
8.1	SPOLEČNÉ HRANIČNÍ CESTY A POHRANIČNÍ CESTY..................49
4
8.2	HRANIČNÍ VODY........................................................50
8.3	HRANIČNÍ MOSTY.......................................................52
8.4	PEÁŽNÍ TRATĚ.........................................................53
9.	STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY...........................................54
9.1	CHARAKTERISTIKA A VYBRANÉ ÚDAJE......................................54
9.2	WEBOVÁ APLIKACE STATNIHRANICE.CZ.....................................55
10.	SPRÁVA STÁTNÍCH HRANIC..................................................57
10.1	MINISTERSTVO VNITRA............................................... 57
10.2	ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD....................................................58
10.3	SOUKROMÉ SUBJEKTY PROVÁDĚJÍCÍ SPECIFICKÉ ČINNOSTI.59
10.4	VEŘEJNÉ SUBJEKTY PROVÁDĚJÍCÍ SPECIFICKÉ ČINNOSTI....................61
10.5	HRANIČNÍ ZMOCNĚNCI A HRANIČNÍ KOMISE................................62
10.6	PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB.....................64
11.	STÁTNÍ HRANICE A PRÁVNÍ PŘEDPISY........................................66
12.	STÁTNÍ HRANICE A LITERATURA.............................................68
13.	STÁTNÍ HRANICE, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ PROSTORY..........................70
13.1	VZDUŠNÝ PROSTOR A PODZEMNÍ PROSTOR .................................70
13.2	EXKLÁVY A ENKLÁVY...................................................71
13.3	VODY................................................................73
13.4	KOSMICKÝ PROSTOR A NEBESKÁ TĚLESA...................................74
13.5	ANTARKTIDA..........................................................76
14.	OSUDY HRANIC ČESKÉHO STÁTU OD DOB KOSMOVÝCH
DO 19. STOLETÍ...........................................................77
14.1	ROZBOR VÝVOJE.......................................................77
14.1.1	Západní hranice................................................78
14.1.2	Severní hranice................................................80
14.1.3	Jižní hranice..................................................83
14.1.4	Východní hranice...............................................85
14.2	PŘEDVERSAILLESKÉ SMLOUVY JAKO PODKLAD
PRO URČENÍ ČESKOSLOVENSKO-NĚMECKÝCH HRANIC............................86
14.3	MAPY A MAPOVÁNÍ.....................................................89
14.3.1	Nejstarší památky..............................................89
14.3.2	Reformace kartografie (Miillerovo mapování a další iniciativy).90
15.	VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A OSUDY
STÁTNÍCH HRANIC..........................................................93
15.1	VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU........................................93
15.2	PROZATÍMNÍ OPANOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO ÚZEMÍ.........................94
15.2.1	Československé pohraničí osídlené českými Němci................94
15.2.2	Těšínsko.......................................................95
15.2.3	Slovensko......................................................96
15.2.4	Podkarpatská Rus...............................................98
5
15.3	VERSAILLESKÁ A PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ JEDNÁNÍ..............................99
15.4	MÍROVÉ SMLOUVY A JEJICH ROZBOR...................................... 104
15.4.1	Československo-německé hranice (Versailleská mírová smlouva)..104
15.4.2	Ceskoslovensko-rakouské hranice
(Saint-Germainská mírová smlouva)................. 106
15.4.3	Československo-polské hranice (Sévreská a Versailleská mírová
smlouva. Rozhodnutí velvyslanecké konference)......108
15.4.4	Československo-maďarské hranice (Trianonská mírová smlouva)...110
15.4.5	Československo-rumunské hranice (Sévreská mírová smlouva).....110
16.	NOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ HRANICE,
JEJICH ROZHRANIČENÍ A ZMĚNY................................111
16.1	ROZHRANIČOVACÍ PRÁCE A JEJICH FÁZE....................111
16.1.1	Ustavení rozhraničovací (delimitační) komise....111
16.1.2	Instrukce pro rozhraničovací práce..............112
16.1.3	Samotné rozhraničovací práce....................115
16.1.4	Měřické práce...................................118
16.1.5	Vyhotovení hraniční dokumentace.................119
16.1.6	Přijetí hraničních smluv (hraničních statutů) a správa hranic. 120
16.2	ČESKOSLOVENSKÁ AGENDA SE SOUSEDNÍMI STÁTY -
DELIMITAČNÍ KOMISE, HRANIČNÍ DÍLA A HRANIČNÍ STATUTY, ZMĚNY STÁTNÍCH HRANIC...........................121
16.2.1	Československo-německá agenda...................121
16.2.2	Československo-rakouská agenda..................125
16.2.3	Československo-polská agenda....................126
16.2.4	Československo-maďarská agenda..................128
16.2.5	Československo-rumunská agenda..................129
16.3	PRÁVNÍ ÚPRAVA ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH HRANIC...................... 129
16.4	HRANIČNÍ ORIENTAČNÍ SLOUPY............................131
17.	MNICHOVSKÁ DOHODA A OKLEŠTĚNÉ HRANICE,
JEJICH OSUDY A REAKTIVACE................................. 133
17.1	MNICHOVSKÁ DOHODA.................................... 133
17.2	DISKONTINUITA S NĚMECKEM............................. 134
17.3	DISKONTINUITA S POLSKEM, MAĎARSKEM A RUMUNSKEM .... 138
17.4	REAKTIVACE STÁTNÍCH HRANIC........................... 140
18.	POVÁLEČNÝ VÝVOJ HRANIC A HRANICE
SOCIALISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA............................ 142
18.1	PROJEKT POVÁLEČNÝCH HRANIC........................... 142
18.2	HRANICE S NĚMECKEM................................... 146
18.2.1	Saský díl hranic............................... 147
18.2.2	Bavorský díl hranic.............................150
18.3	HRANICE S RAKOUSKEM.................................. 152
18.4	HRANICE S POLSKEM.................................... 156
6
18.5	HRANICE S MAĎARSKEM.......................................... 160
18.6	HRANICE S UKRAJINOU...........................................163
19.	STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY................................... 167
19.1	ZÁNIK ČESKOSLOVENSKÉ FEDERACE A ROZDĚLENÍ MOCI
V NÁSTUPNICKÝCH STÁTECH.........................................167
19.2	HRANICE S NĚMECKEM............................................168
19.2.1	Bonnská smlouva..........................................168
19.2.2	Hraniční dokumentární dílo...............................170
19.2.3	Další osudy česko-německých státních hranie..............174
19.3	HRANICE S RAKOUSKEM...........................................175
19.3.1	Pražská Novela Vídeňské smlouvy..........................175
19.3.2	Další osudy česko-rakouských státních hranie.............177
19.3.3	Hraniční dokumentární dílo...............................179
19.4	HRANICE S POLSKEM.............................................180
19.4.1	Pražská smlouva......................................... 180
19.4.2	Hraniční dokumentární dílo...............................182
19.4.3	Další osudy česko-polských státních hranie...............184
19.5	HRANICE SE SLOVENSKEM.........................................185
19.5.1	Generelní smlouva........................................185
19.5.2	Delimitace a demarkace česko-slovenských státních hranic.186
19.5.3	Židlochovická smlouva....................................190
19.5.4	Bratislavská Novela Židlochovické smlouvy............... 192
19.5.5	Hraniční dokumentární dílo.............................. 193
20.	OSTATNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY SPJATÉ SE STÁTNÍMI
HRANICEMI......................................................... 195
20.1	OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC.......................................195
20.2	REŽIMOVÉ OTÁZKY STÁTNÍCH HRANIC.............................. 197
20.3	DELIKTY NA STÁTNÍ HRANICI.....................................198
DOSLOV................................................................204
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...............................................205
HRANIČNÍ SLOVNÍČEK....................................................207
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA......................................................210
PŘEHLEDOVÉ TABULKY O VÝVOJI NAŠICH HRANIC.............................225
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01558291
3 CZ-ZlKKF
5 20170413111326.2
7 ta
8 170105s2016----xr a|||f||||||000 0|cze||
15 ## $a cnb002863860
20 ## $a 978-80-7373-131-1 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)972639623
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 341 $x Mezinárodní právo $2 Konspekt $9 16
80 ## $a 341.222 $2 MRF
80 ## $a 355.457 $2 MRF
80 ## $a 341.221 $2 MRF
80 ## $a 341.223 $2 MRF
80 ## $a 341.222:336.247 $2 MRF
80 ## $a 625.745.64 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Šmída, Zdeněk, $d 1984- $7 mzk2016927812 $4 aut
245 10 $a Vývoj českých státních hranic / $c Zdeněk Šmída
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Praha : $b Fortuna, $c 2016
300 ## $a 231 stran : $b ilustrace (některé barevné) ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Částečně tištěno napříč
500 ## $a Terminologický slovník
504 ## $a Obsahuje bibliografii
562 ## $a Př.č. 910925 obsahuje vlastnoruční podpis autora
650 07 $a státní hranice $7 ph126182 $2 czenas
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
650 07 $a ochrana státní hranice $7 ph139179 $2 czenas
650 07 $a státní území $7 ph206875 $2 czenas
650 07 $a územní změny $7 ph206874 $2 czenas
650 07 $a hraniční celní přechody $7 ph120855 $2 czenas
650 07 $a hraniční orientační sloupy $7 ph789154 $2 czenas
650 09 $a boundaries $2 eczenas
650 09 $a territories of a state $2 eczenas
650 09 $a defence of state boundary $2 eczenas
650 09 $a territorial changes $2 eczenas
650 09 $a border stations $2 eczenas
650 09 $a frontier orientation posts $2 eczenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
901 $b 9788073731311 $f 1. vydání $o 20170106
910 ## $a ZLG001
1052 $a 341
1091 $b Kniha popisuje vytváření hraniční čáry, jednostlivé druhy hranic a fáze jejich stanovení, vyznačení hranice hraničními znaky, problematiku hraničních dokumentů a další zajímavosti.
996 $0 910925 $1 341 $4 N $5 300.00 $3 13.3.2017 $8 A $9 7 $6 7/2017 $7 N $r 470 $h 341 $b 377700590564 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link