Vybrané aspekty ekonomické bezpečnosti
František Hřebík, Bohuslav Sekerka

Dnes vráceno
Hřebík, František, 1967- autor
Sekerka, Bohuslav, 1937- autor
Praha : Tigris, spol. s r.o., 2018367 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7490-195-9
ekonomická bezpečnosteconomic securitykolektivní monografiecollective monographs
Zatím nehodnoceno, buďte první
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

Autoři se v knize zaměřují zejména na výklad ekonomických praktik, které mohou ovlivňovat stav ekonomiky a jsou v rozporu s dobrými mravy života společnosti.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva	8
1	Bezpečnost a její dimenze	11
1.1	Uvažuj me něj aký subj ekt nebo obj ekt	11
1.2	Hrozby a riziko	13
1.3	Koncept bezpečnosti	14
1.4	Sekuritizace	15
1.4.1	Sekuritizace aktiv	15
1.4.2	‘ Sekuritizace a bezpečnost	19
1.5	Sektory bezpečnosti - kodaňská škola	20
1.6	Bezpečnost a disparity mezi subjekty	21
1.6.1	Disparity mezi regiony a státy	22
1.6.2	Pozitivní a negativní disparity	23
1.6.3	Metodika sledování regionálních rozdílů	24
1.6.4	Typy disparít mezi státy	25
2	Moc, systémy moci, stát	26
2.1	Moc a systémy moci	26
2.2	Stát a j eho úloha	27
2.2.1	Legitimita a právo	27
2.2.2	Pojetí státu	29
2.3	Stát a demokracie, demokratura, Populismus	32
2.4	Řízení státu	34
2.4.1	Vláda a řídící orgány, pracovní a poradní orgány	34
2.4.2	Oblasti vyžadující státní dohled	37
2.4.3	Vnější bezpečnost	39
2.5	Washingtonský konsensus	43
3	Etika, touhy, morálka, manipulace	46
3.1	Etika a touhy a tužby	46
3.1.1	Etika a její vývoj	46
3.1.2	Touhy a tužby	49
3.1.3	Subjektivismus tužeb	51
3.1.4	Realizace tužeb	53
3.2	Morálka, normy chování	55
3.2.1	Vývoj demokratické morálky	55
3.2.2	Morální vývoj - jak posuzujeme dobro a zlo	56
3.2.3	Psychologie morálky, morální dilema	59
3.2.4	Příklady norem chování	62
3.2.5	Příklad neetického chování	66
3.2.6	Vlastnictví a spravedlnost a bohatství	67
3.3	Manipulace s míněním lidí	69
3.3.1	Způsoby manipulace s veřejností	71
3.3.2	Podstata manipulace a jak se proti ní bránit	73
4	Peníze	82
4.1	Pojem peněz a jejich role	82
4.2	Historie peněz	84
4.2.1	Vznik peněz a jejich formy	84
4.2.2	Peněžní soustavy dvacátého století	87
4.3	Funkce a atributy peněz	90
4.3.1	Míra a uchovatel hodnot	90
4.3.2	Prostředek směny, oběžný prostředek	92
4.3.3	Peníze jako platidlo	94
4.3.4	Další ftmkce	95
4.4	Peníze a stát	104
4.5	Peníze j ako nástroj spekulací	105
4.6	Peníze nástroj rozhodování	107
4.6.1	Možnost lokální měny	108
4.6.2	Půjčky, úvěry, úvěrové peníze	110
4.7	Čisté a špinavé peníze	111
4.8	Nelegální aktivity s penězi a ochrana	115
4.8.1	Padělání	115
4.8.2	Ochranné prvky bankovek	116
4.8.3	Upozornění ČNB na rizika	116
4.8.4	Phishingové útoky, zneužívající ČNB	119
5	Cíle a finanční řízení firem	120
5.1	Cíle firem	120
5.2	Finanční řízení	121
6	Sdružování subjektů	123
6.1	Sociální stratifikace	123
6.2	Skupiny lidí	124
6.3	Klasifikace společenských skupin	125
6.4	Členové skupin	128
6.5	Ustavovací techniky vůdců skupin	129
6.6	V ýběr většiny	131
6.7	Činnost skupin a při dosahování cílů	134
7	Zákony, trestní činy, a tresty	137
7.1	Právní stát	137
7.1.1	Pojem právního státu	137
7.1.2	Základní znaky právního státu	137
7.1.3	Pilíře právního státu v kontinentálním pojetí	138
7.1.4	Česká republika jako právní stát	138
7.2	Trestní čin	139
7.2.1	Vývoj pojetí trestního činu	139
7.2.2	Současná pojetí trestného činu	140
7.2.3	Trestní činy v českém právu	143
7.2.4	Trestní činy a tresty	152
7.3	Trestní řád	155
7.3.1	Sporné řízení	155
7.3.2	Nesporné řízení	158
7.4	Trestní právo a zákony	159
7.4.1	Trestní zákony	159
7.4.2	Přehledy	160
7.5	Mimořádné zásahy státu	162
7.6	Subjektivismus při ukládání trestů	164
8	Hospodářská kriminalita	166
8.1	Vybrané pojmy hospodářské kriminality	166
8.2	Různá pojetí hospodářské kriminality	173
8.3	Ekonomická a finanční kriminalita	178
8.4	Počítačová kriminalita	184
8.4.1	Proj evy počítačové kriminality	184
8.4.2	Průnik do systému	186
8.4.3	Hackeři	188
8.4.4	Počítačové bankovní krádeže	192
8.4.5	Zdokumentované případy	193
8.4.6	Četnosti komunikace	194
8.5	Formy hospodářské kriminality	195
8.6	Tunelování	197
8.7	Korupce	200
8.7.1	Pojem korupce	200
8.7.2	Podmínky podporuj ící korupci	201
8.7.3	Druhy korupce	202
8.7.4	Formy korupce	204
8.7.5	Modely (vzory) korupce	206
8.7.6	Stadia korupce	207
8.7.7	Hlavní důvody korupčních jednání	211
8.7.8	Korupce v historii	212
8.8	Delikty zaměstnanců bank a finančních institucí	214
8.9	Prospěch	214
8.10	Legalizace výnosů z trestné činnosti	216
8.11	Vybrané nelegální praktiky na kapitálových trzích	221
8.12	Další nelegální praktiky	222
8.12.1	Nelegální obchodní skupiny	222
8.12.2	Spekulace s cenami komodit	224
8.12.3	Převodní a transferové ceny	224
9	Minulé a současné finanční případy	229
9.1	Holandsko a tulipány	229
9.2	South Sea Bubble v Anglii	229
9.3	Mississippi Co. ve Francii	230
9.4	Ponziho schéma	232
9.5	Mavrodiho ???	232
9.6	Albánie - Od pyramidy ke krizi	232
9.7	Nick Leeson a Barings	233
9.8	Nigerijské dopisy a e-maily	233
9.9	Enron Corporation, Arthur Andersen a další	234
9.10	Karuselové obchody	235
9.10.1	Princip karuselových obchodů	235
9.10.2	Model karuselového obchodu	239
9.10.3	Sofistikovanější podoby karuselu	241
9.10.4	Příklady podvodů	241
9.11	Okrádání organizovanými gangy	243
9.11.1	Okrádání seniorů	243
9.11.2	Zneužívání seniorů ošetřovateli a příbuznými	245
9.11.3	Vyšší tresty pro pachatele	245
10	Mezinárodní společnosti	247
10.1	Mezinárodní struktury firem	247
10.1.1	Druhy společností s ohledem na jurisdikci	248
10.1.2	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj	248
10.2	Společnosti při korporátním plánování	250
10.2.1	Jurisdikce	250
10.2.2	Holdingové struktury	251
10.2.3	Onshore společnosti a offshore společnosti	251
10.3	Ready-made společnosti	259
11	Daňové plánování	261
11.1	Mezinárodní daňové plánování	261
11.2	Daňové ráj e	265
11.2.1	Počátky daňového plánování	265
11.2.2	Co jsou a jak fungují daňové ráje	267
11.2.3	Sídla českých firem v daňových rájích	270
11.3	Opodstatnění daňových rájů	271
11.1	Černá listina daňových rájů	273
12	Rizika podnikání a jejich omezení	275
12.1	Druhy vybraných rizik	278
12.1.1	Právní ochrana maj etku	278
12.1.2	Ochrana soukromí	281
12.1.3	Dopady regulací	286
12.1.4	Administrativní náklady	287
12.1.5	Finanční a investiční flexibilita	289
13	.Organizovaný zločin	294
13.1	Definice organizovaného zločinu	294
13.2	Organizovaný zločin v ČR	296
13.3	Organizovaná zločinecká skupina	298
13.3.1	Účast na organizované zločinecké skupině (§361)	298
13.3.2	Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§362)	298
13.3.3	Beztrestnost agenta (§363)	299
13.4	Zločinecké skupiny	300
13.4.1	Ruskojazyčný organizovaný zločin	300
13.4.2	Balkánský organizovaný zločin	301
13.4.3	Mafie	302
13.4.4	Asij ský organizovaný zločin	316
13.4.5	Složitost dokazování spolupráce ve skupině	319
14	Bezpečnostní instituce	322
14.1	Policie České republiky	322
14.1.1	Úkoly	322
14.1.2	Organizace a řízení	323
14.1.3	Služební zákroky a úkony policistů	324
14.1.4	Oprávnění policisty	325
14.2	Bezpečnostní informační služba	325
14.2.1	Demokracie a ústavnost	325
14.2.2	Kybernetická bezpečnost	329
14.2.3	Organizovaný zločin	330
14.2.4	Terorismus	331
14.2.5	Kontrašpionáž	332
14.3	Národní bezpečnostní úřad	333
14.4	Finanční analytický útvar MF	335
14.5	Další bezpečnostní složky	343
14.6	Výkazy o kriminalitě v ČR	343
15	EU proti organizovanému zločinu	350
15.1	Europol	351
15.2	Evropská justiční síť	354
15.3	Současný stav a prognóza vývoje	355
16	Speciální metody	358
16.1	Operace pod falešnou vlajkou	358
16.2	Past na kanárka	360
Slovo závěrem	361
Literatura	363
O autorech	367
                  
Podrobné zobrazení
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Hřebík, František, 1967-
Údaje o názvu Vybrané aspekty ekonomické bezpečnosti / František Hřebík, Bohuslav Sekerka
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Sekerka, Bohuslav, 1937-
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7490-195-9 (brožováno)
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Tigris, spol. s r.o., 2018
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma ekonomická bezpečnost czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma economic security eczenas
Fyzický popis 367 stran ; 23 cm
Anotace či resumé Autoři se v knize zaměřují zejména na výklad ekonomických praktik, které mohou ovlivňovat stav ekonomiky a jsou v rozporu s dobrými mravy života společnosti.
Mezinárodní desetinné třídění 338:351.862.6
Mezinárodní desetinné třídění 001.83
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082)
Údaj pro souborný katalog
MARC