Vstřikování plastů
teorie a praxe
Lubomír Zeman

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod
15
1	Návrh materiálu výstřiku....................................................................................19
11 Faktory ovlivňující výběr materiálu výstřiku - požadavky na materiál......................................19
1.2	Stárnutí a koroze dílů z plastů.........................................................................20
13 faktory ovlivňující dobu životnosti plastových dílů.......................................................21
1.4	Závislost vlastností výstřiků z termoplastů na teplotě..................................................22
1.4.1	Vznik makromolekul ................................................................................22
1.4.2	Nadmolekulární struktura polymerů..................................................................23
1.4.3	Polymery a jejich charakteristické teploty.......................................................23
1.4.4	Reologie polymerních tavenin, disipační ohřev tavenín, fontánový tok tavenín.....................25
1.4.5	Charakteristické teploty, vlastnosti amorfních a částečně krystalických plastů...................25
1.5	Odolnost termoplastů proti působení chemikálií..........................................................28
1.6	Navlhavost a nasákavost.................................................................................30
1.7	Koroze za napětí........................................................................................30
1.8	Aditiva do polymerů.....................................................................................31
1.9	Termoplasty určené pro výrobu výstřiků..................................................................34
1.9.1	Polymerní materiály - členění......................................................................34
1.9.2	Termoplasty pro technologii vstřikování............................................................38
1.9.3	Databáze termoplastů, data v nich obsažená, zkoušení plastů a související normy..................38
1.9.3.1	Materiálové databáze, závaznost	norem.........................................................38
1.9.3.2	Příprava zkušebních těles vstřikováním........................................................39
1.9.3.3	Standardní prostředí..........................................................................45
1.9.3.4	Jednobodová data..............................................................................45
I Reologické vlastnosti............................................................................45
I Mechanické vlastnosti............................................................................49
I Tepelné vlastnosti...............................................................................51
I Elektrické vlastnosti............................................................................52
I Další vlastnosti.................................................................................52
I TPE vlastnosti...................................................................................53
1.9.3.5	Vícebodová data..............................................................................54
I ČSN EN ISO 11403 -1:2015 Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových
hodnot - Část 1 Mechanické vlastnosti.............................................................55
I ČSN EN ISO 11403 - 2:2013 - Část 2: Tepelné	a zpracovatelské vlastnosti..........................55
I ČSN EN ISO 11403-3. 2015 - Část 3: Vliv prostředí na	vlastnosti..................................55
1.9.3.6	Data pro simulační výpočty...................................................................56
1.9.3.7	Technologické parametry vstřikování..........................................................57
1.10	Recyklace termoplastů..................................................................................58
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ TEORIE A PRAXE 5

2	Konstrukce výstřiků z termoplastů.......................................................................61
2.1	Předvýrobní etapy výroby výstřiků z termoplastů....................................................03
2.2	Technologičnost konstrukce výstřiků z termoplastů.................................................04
2.3	Rozměrová a tvarová přesnost výstřiků z termoplastů, drsnost povrchů, měření jejich
rozměrů a úchylek tvaru a polohy....................................................................73
2.3.1	Materiál výstřiků a smrštění.................................................................73
2.3.2	Konstrukce výstřiku a smrštění...............................................................8q
2.3.3	Konstrukce vstřikovací formy a smrštění......................................................80
2.3.4	Technologické parametry vstřikování a smrštění...............................................87
2.3.5	Podmínky používání výstřiků a jejich vliv na rozměrovou přesnost výstřiků....................88
2.3.6	Toleranční pole výstřiků z termoplastů a normalizace.........................................91
2.3.7	Rozměrové a tvarové tolerování - předepisování přesnosti rozměrů, tvarů a polohy, drsnost povrchu.... 93
2.3.7.1	Tolerance nepředepsané a jejich přesnost..................................................93
2.3.7.2	Tolerance předepsané......................................................................93
2.3.7.3	Předepsané tolerance - geometrické úchylky tvaru a polohy...............................94
2.3.7.4	Vztah mezi tolerancemi rozměrů a geometrickými tolerancemi..............................96
2.3.7.5	Drsnost povrchu ..........................................................................90
2.3.8	Měření a hodnocení rozměrové a tvarové přesnosti výstřiků z termoplastů......................101
2.3.8.1	Měření délkových rozměrů..................................................................??
2.3.8.2	Měření úchylek tvaru profilu a tvaru plochy a dalších geometrických úchylek.............102
2.3.8.3	Souřadnicové měřicí stroje (SMS, CMM - Coordinate Measuring Machine)....................102
2.3.8.4	3D skenování.............................................................................IO4
! Bezkontaktní reflexivní skenery..............................................................105
3	Podmínky a koncepce zaformování výstřiků z termoplastů..................................................114
4	Výběr varianty technologie vstřikování termoplastů......................................................ne
4.1	Vstřikovací cyklus - standardní technologie vstřikování ............................................116
4.2	Modifikace technologie vstřikování termoplastů.....................................................117
4.3	Výběr vstřikovacího stroje a jeho periferních zařízení.............................................118
4.3.1	Výběr vstřikovacího stroje....................................................................119
4.3.2	Periferní zařízení............................................................................124
4.3.2.1	Temperační zařízení vstřikovacích forem..................................................125
4.3.2.2	Temperační systémy.......................................................................126
4.3.3	Průmysl 4.0...................................................................................127
4.3.3.1	Průmysl 4.0 a vzdělávání.................................................................130
4.3.3.2	Technologie vstřikování termoplastů a Průmysl 4.0 v současnosti.........................131
4.3.3.3	Wittmann Battenfeld - Industria 4.0, Wittmann 4.0........................................133
4.3.3.4	Engel-Inject 4.0.........................................................................134
4.3.3.5	KraussMaffei - Plastics 4.0..............................................................134
4.3.3.6	Průmysl 4.0 a jeho budoucnost při vstřikování termoplastů...............................135
5	Metody Rapid Prototyping, RP-aditivní, subtraktivní a formativní technologie............................136
5.1	Aditivní technologie RP.............................................................................138
5.1.1	Technologie na bázi fotopolymerů..............................................................138
5.1.1.1	Stereolitografie (SLA)...................................................................138
5 1.2 Technologie na bázi práškových materiálů .
5.1.2.1	Selective Laser Sintering (SIS)...
5 1 3 Technologie na bázi tuhých materiálů ....
5.1.3.1	Fused Deposition Modeling (FDM)....
5.1.3.2	Laminated Object Manufacturing (LOM)
5.1.4	Freeformer-Arburg......................
5.1.5	Post Processing - dokončování RP dílů ...
5.2	Formativní (utvářející) technologie RP.......
5.2.1	Vakuové licí systémy....................
5.2.1.1	Plastic Vacuum Casting............
5.2.1.2	Metal Pressure Vacuum Casting.....
5.3	Subtraktivní (odečítací) technologie RP......
5.3.1	CNC frézování...........................
138
138
138
138
139 139 139 139 139
139
140 140 140
6	Ověření návrhu konstrukce výstřiku pomocí prototypové formy....................................
7	Konstrukce a výroba sériových vstřikovacích forem, uchopovačů, přípravků
a zkoušení forem, údržba a opravy forem........................................................
7.1	Výroba a konstrukce temperačních systémů vstřikovacích forem..............................
7.1.1	Význam temperace vstřikovacích forem.................................................
7.1.2	Temperace vstřikovacích forem.......................................................
7.1.3	Konstrukce temperačních systémů vstřikovacích forem.................................
7.2	Technologie vytváření tenkých vrstev - aplikace při výrobě vstřikovacích forem............
7.2.1	CVD (Chemical Vapour Deposition), chemická depozice z plynné fáze....................
7.2.2	Technologie PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition), chemická deposice
pomocí plazmatu, PECVD (Plasmě Enhanced CVD), CVD iniciované plazmatem................
7.2.3	Technologie PVD (Physical Vapour Deposition), kondenzace par pevného materiálu
na povrch substrátu...................................................................
7.2.4	Další technologie nanášení tenkých vrstev...........................................
7.2.5	Aplikace PVD a PACVD ve výrobě vstřikovacích forem..................................
7.3	Technologie výroby vstřikovacích forem....................................................
7.3.1	Použití normálií při výrobě vstřikovacích forem......................................
7.3.2	Konstrukce a výroba forem s podporou počítače.......................................
7.3.3	Technologie třískového obrábění.....................................................
7.3.3.1	Frézování......................................................................
I Vysokorychlostní obrábění..........................................................
I Obrábění za sucha..................................................................
I Obrábění velmi tvrdých materiálů ..................................................
I Obráběcí strategie při vysokorychlostním frézování.................................
7.3.3.2	Elektroerozivní technologie....................................................
I Elektroerozivní hloubení...........................................................
I Elektrojiskrové obrábění - drátové řezání..........................................
7.3.3.3	Vrtání, vyhrubování, vystružování, vyvrtávání, navrtávání......................
I Vrtání.............................................................................
I Vyhrubování, vystružování..........................................................
I Zahlubování........................................................................
I Vyvrtávání.........................................................................
7.3.3.4	Technologie broušení...........................................................
141
144
158
158
161
167
168
169 I
I
169	1
170
171 171
173 í 173
176
177
178
178
179
180 180 181 182 184 184 184 186 186 186 187
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ TEORIE A PRAXE 7
7.3.3.5	Úpravy povrchu (leštění, beztřískové metody, desénování)...................
I Leštění..........................................................................
I Beztřískové dokončovací metody...................................................
i Desénování, gravírování, popisování, značení.....................................
7.3.3.6	Další výrobní technologie....................................................
I Technologie vtlačování za studená................................................
I Technologie výroby galvanoplastických skořepin a skořepin žárovým nástřikem ....
I Technologie DMLS.............................................................
I Technologie MIM..............................................................
I Hybridní technologie.............................................................
7.3.3.7	Materiály pro výrobu vstřikovacích forem a jejich tepelné zpracování.........
I Označování ocelí, normalizace....................................................
I Používané konstrukční a nástrojové ocele.........................................
7.3.3.8	Metrologie při výrobě dílů vstřikovacích forem...............................
I Měření tvrdosti tvarových dílů vstřikovacích forem...............................
7.3.4	Odvzdušnění vstřikovacích forem ...................................................
7.3.4.1	Vliv technologických parametrů vstřikování na odvod vzduchu .................
7.3.4.2	Mechanizmus vzniku studených spojů a jejich minimalizace, bubliny............
7.3.4.3	Řešení odvzdušňovacích systémů vstřikovacích forem...........................
7.3.4.4	Minimalizace studených spojů, technické prostředky pro jejich minimalizaci ..
7.3.4.5	Řešení odvzdušnění tvarových dutin vstřikovacích forem.......................
7.4	Provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem.............................................
7.4.1	Provoz vstřikovací formy....................................................
7.4.2	Údržba - důvody, definice, cíle....................................................
7.4.2.1	Proč údržba..................................................................
7.4.2.2	Definice údržby..............................................................
7.4.2.3Typy údržby....................................................................
I Oprava po poruše (Breakdown Maintenance, Reactive Maintenance)...................
I Plánovaná preventivní údržba (Planned Preventive Maintenance)....................
I Prediktivní údržba (Predictive Maintenance)......................................
I Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance)........................
7.4.2.4	Podpora údržby...............................................................
7.4.2.5	Audit údržby.................................................................
7.4.3	Vstřikovací formy a jejich údržba..................................................
7.4.3.1	Základní hlediska dělení vstřikovacích forem.................................
7.4.3.2	Systém údržby forem..........................................................
7.4.3.3	Plánovaná preventivní údržba forem a realita.................................
7.4.3.4	Nejčastější úkony prováděné při údržbě forem.................................
7.4.4	Údržba vstřikovací formy - čištění povrchů a desénů, mazání, odmašťování, separace
povrchů, antikorozní ochrana........................................................
7.4.4.1	Povrchy vstřikovacích forem..................................................
7.4.4.2	Požadavky na prostředky pro údržbu vstřikovacích forem.......................
I Prostředky pro čištění forem a jejich odmaštění...................................
I Prostředky pro mazání.............................................................
I Prostředky pro konzervaci.........................................................
I Prostředky pro separaci, pro bezproblémové odformování............................
7.4.4.3	Čištění a odmašťování povrchů a desénů .......................................
! Mechanické odstraňování nečistot - omílání...................
•188 • 188
•	189
•	190
•	191
¦	191
¦	191
•	192
¦	193
•	194
•	194 . 194
•	195
•	197 . 198
•	201 . 202 . 202 . 204 . 206 . 207 . 207 . 208 . 209
. 209 210 210 210 210 211 211 212 213 213 213 213
215
216
218
218
219
219
219
219
220 220 220
I Rozpouštědlové odstraňování a odmašťování.............................................................221
I Čištění povrchů suchým ledem..........................................................................221
I Ultrazvukové čištění povrchů..........................................................................222
I Termální čištění dílů vstřikovacích forem.............................................................222
I Laserové čištění povrchů..............................................................................223
7	4 4.4 Antikorozní ochrana vstřikovacích forem - konzervace forem.......................................223
7 4 4 5 Mazání dílů vstřikovacích forem....................................................................223
7 4 4.6 Separace tvarových povrchů vstřikovacích forem - zlepšení odformování...............................224
7 4.4.7 Chyby při používání čisticích, odmašťovacích, mazacích, konzervačních a separačních prostředků_____224
7 4.5 Údržba vstřikovací formy - čištění temperačních systémů forem............................................225
7.4.6 Údržba vstřikovací formy - opravy vstřikovacích forem....................................................226
7.4.6.1	Výrobní dokumentace pro opravy forem..............................................................226
7.4.6.2	Vlivy na volbu technologie a postupů oprav........................................................226
7.4.6.3	Technologie povlakování ..........................................................................227
7.4.6.4	Opravy poškození vstřikovacích forem..............................................................227
I Postup opravy vstřikovací formy - interní nebo externí oprava........................................228
I Technologie svařování a navařování při opravách vstřikovacích forem.................................. 229	!
I Údržba a opravy horkých systémů vstřikovacích	forem...................................................231
I Údržba a opravy vstřikovacích forem - čištění	hydraulických olejů.....................................231
8	Výroba prvních výstřiků a optimalizace procesu vstřikování........................................................233
8.1	Vstřikování termoplastů: fáze výrobního cyklu, pvT diagramy, smrštění, deformace a vnitřní pnutí ... 233
8.1.1	Fáze vstřikovacího cyklu................................................................................234
8.1.1.1	Plastikační fáze..................................................................................234
8.1.1.2	Vstřikovací fáze..................................................................................234
8.1.1.3	Dotlaková fáze....................................................................................235
8.1.1.4	Fáze ochlazovací..................................................................................235
8.1.1.5	Stav výstřiku a jeho kvalita......................................................................236
8.1.1.6	Tlak, teplota a měrný objem v průběhu vstřikovacího procesu (pvT diagramy)........................236
8.1.1.7	pvT diagramy amorfních a částečně krystalických termoplastů a smrštění............................239
8.1.1.8	Kryštalizační pochody a jejich vliv na smrštění částečně krystalických termoplastů................241
8.1.1.9	Smrštění a propadliny (staženiny) povrchu, dutiny (lunkry)........................................242
8.1.1.10	Smrštění, možnosti jeho minimalizace............................................................242
8.1.1.11	Smrštění a deformace výstřiků z termoplastů ....................................................245
8.1.1.12	Vnitřní pnutí ve výstřicích z termoplastů ......................................................245
8.2	Postup při výrobě prvních výstřiků...........................................................................250
8.2.1	Popis postupu výroby prvních výstřiků..................................................................250
8.2.1.1	Příprava vstřikování..............................................................................250
8.2.1.2	První nastavení strojních a technologických parametrů vstřikování................................250
8.2.1.3	Výroba prvních výstřiků ..........................................................................251
8.2.1.4	První optimalizace vstřikovacího procesu .........................................................251
8.2.1.5	Další optimalizační procesy ......................................................................252
8.2.1.6	Optimalizace - podklady pro výrobu výstřiků.......................................................252
8.3	Poznámky ? přípravě vstřikování prvních výstřiků..............................................................254
8.3.1	Vstřikovací stroj.......................................................................................254
8.3.1.1	Stanovení uzavírací síly, tlaky při vstřikování termoplastů .....................................254
8.3.1.2	Objem plastikační jednotky vstřikovacího stroje..................................................256
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ TEORIE A PRAXE 9
8.3.1.3	Zpětný uzávěr na šneku..................................................................
8.3.2	Periferní zařízení potřebná pro výrobu konkrétního výstřiku...................................
8.3.3	Vstřikovací forma a její parametry............................................................
8.3.4	Vstřikovací materiály.........................................................................
8.4	Poznámky ? výrobě prvních výstřiků.................................................................
8.4.1	Vstřikovací forma - provoz formy..............................................................
8.4.2	Nastavení strojních parametrů vstřikování a připojení periferních zařízení....................
8.4.2.1	Uzavírací jednotka vstřikovacího stroje.................................................
8.4.2.2	Plastikační a vstřikovací jednotka vstřikovacího stroje.................................
8.4.2.3	Připojení a nastavení parametrů periferních zařízení....................................
8.4.3	Fáze vstřikovacího procesu, technologické parametry vstřikování a jejich vliv na vlastnosti
výstřiků z termoplastů.........................................................................
8.4.3.1	Plastikace, dávkování, příprava polymerní taveniny......................................
8.4.3.2	Vstřikovací a kompresní fáze - plnění tvarových dutin formy polymerní taveninou.........
8.4.3.3	Způsob přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlakovou fázi ..............................
8.4.3.4	Dotlaková fáze..........................................................................
8.4.3.5	Fáze chlazení výstřiku v tvarové dutině vstřikovací formy...............................
8.4.3.6	Zpracovatelské okno - vymezení formovatelnosti a přenos parametrů mezi vstřikovacími stroji
8.4.3.7	Problematika nastavení jednotlivých technologických parametrů vstřikování...............
I Teplota formy................................................................................
I Teplota taveniny.............................................................................
I Teplota horkého rozvodu vstřikovací formy....................................................
I Vlivy na plastikaci - vytváření dávky polymerní taveniny.....................................
I Velikost vstřikované dávky...................................................................
I Dekomprese před a po plastikaci..............................................................
I Zpětný odpor na šneku........................................................................
I Obvodová rychlost na šneku - otáčky šneku....................................................
I Doba plastikace, doba setrvání polymerní taveniny v plastikační komoře vstřikovacího stroje
a v horkém rozvodu vstřikovací formy..........................................................
I Vstřikovací tlak a vstřikovací rychlost......................................................
I Doba vstřiku - doba plnění tvarových dutin vstřikovací formy.................................
I Bod přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak................................................
I Dotlaková fáze - tlaková úroveň dotlaku a doba dotlaku.......................................
I Polštář......................................................................................
I Postup nastavení parametrů plnicí a dotlakové fáze vstřikovacího cyklu.......................
I Doba ochlazování a chlazení, teplota vyhození výstřiku z formy...............................
I Doba manipulace..............................................................................
I Tlakové křivky při vstřikování termoplastů...................................................
I Tabulka jakosti, způsobilost procesu.........................................................
8.5	Optimalizace procesu vstřikování termoplastů ........................................................
8.6	Systémy jakosti a vstřikování termoplastů............................................................
8.7	Vstřikování druhotných materiálů ..............................................................
••258 •¦260 •¦261 •261 ••261 ¦261 •265 ¦265 • 266 • 266
•	267
•	268
•	269 . 269 . 273 . 273 . 276
•	277 . 277 . 278 . 280 . 280 . 281
. 281 . 282 . 282
. 283 . 285 . 286 . 286 . 288 . 289 . 289 . 290 . 292 . 293 . 294 , 295 , 298 301
9	Vstřikování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí..............................304
9.1	Krátká historie použití plastů v osobních automobilech.................................304
9.2	Kompozitní materiály s termoplastickou matricí........................................306
9.2.1	Kompozity s krátkými vlákny.......................................................309
9.2.2	Kompozity s dlouhými vlákny.......................................................311
9	2 3 Uhlíková, rostlinná a další vlákna a plniva................
9.2.4	Nanokompozity..............................................
9 2 5 Kompozity s reaktoplastickou matricí a další údaje o kompozitech
g 3 Konstrukční kompozity na bázi polypropylenu.......................
9 3.1 Proč kompozity s polypropylenovou matricí...................
9.3.2	Vstřikování polypropylenu..................................
9.3.3	Kopolymery polypropylenu...................................
9 3.4 Kompozity se skleněnými vlákny..............................
g 3.4.1 Krátká skleněná vlákna. 9 3.4.2 Dlouhá skleněná vlákna
9 3.5 Polypropylen plněný skleněnými mikrokuličkami.................................................
9.3.6	Polypropylen plněný talkem (mastkem)........................................................
9.3.7	Polypropylen plněný uhličitanem vápenatým...................................................
9.3.8	Polypropylen plněný slídou..................................................................
9.3.9	Polypropylen plněný wollastonitem...........................................................
9.3.10	Polypropylenové kompozity s nanoplnivy.....................................................
9.3.11	Polypropylenové kompozity s přírodními vlákny..............................................
9.3.12	Speciální polypropylenové kompaundy........................................................
9.4	Základy vstřikování kompozitů s termoplastickou matricí vyztužených dlouhými vlákny - LFRT
9.4.1	Vstřikování LFRT kompozitů...................................................................
9.4.1.1	Vstřikovací stroj......................................................................
I Plastikační a vstřikovací šnek.............................................................
I Násypka granulátu a doprava pelet do ní....................................................
I Zpětný uzávěr na šneku.....................................................................
I Plastikační válec..........................................................................
I Tryska plastikační komory..................................................................
I Volba velikosti vstřikovacího stroje.......................................................
9.4.1.2	Vstřikovací forma......................
I Výběr ocelí pro výrobu forem...............
I Studený vtokový rozvod.....................
I Horké vtokové systémy a kombinované systémy
I Ústí vtoku.................................
I Úkosy, desény..............................
I Odvzdušnění tvarových dutin formy..........
I Temperace forem............................
I Vyhazovači systémy forem...................
I Údržba forem...............................
9.4.1.3	Konstrukce výstřiků.........................................
9.4.1.4	Vstřikovací proces..........................................
I Sušení granulátu ...............................................
I Teplota taveniny................................................
I Teplota formy...................................................
I Čištění vstřikovací jednotky....................................
I Vstřikovací tlak a vstřikovací rychlost.........................
! Tlaková úroveň dotlaku a doba dotlaku...........................
I Obvodová rychlost na šneku - otáčky šneku a zpětný odpor šneku I Zpracování drtě a regranulátů...................................
9.4.1.5	Shrnutí hlavních pravidel pro zpracování LF kompozitů.......
313
315
315
318
318
319
320
321 321
321
322 322
322
323 323
323
324
325
326 326 326
326
327 327
327
328
328
329 329
329
330 330
330
331
332 332 332
332
333 333
333
334 334
334
335 335
335
336
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ TEORIE A PRAXE 1 '
9.5	Vodivé typy kompozitů s termoplastickou matricí, možnost náhrady kovových materiálů
9.5.1	Význam pojmů........................................................................
9.5.1.1	Zdroje optického záření.......................................................
9.5.1.2	Tepelná vodivost..............................................................
9.5.1.3	Uhlíkové nanotrubice..........................................................
9.5.1.4	Elektrická vodivost...........................................................
9.5.1.5	EMC - elektromagnetická kompatibilita.........................................
9.5.1.6	Magnetické vlastnosti materiálů...............................................
9.5.2	Tepelně vodivé kompozity............................................................
9.5.2.1	Příklady tepelně vodivých termoplastů.........................................
9.5.3	Elektricky vodivé kompozity.........................................................
9.5.3.1	Příklady elektricky vodivých termoplastů......................................
9.5.4	Kompozity s magnetickými vlastnostmi................................................
9.5.5	Technologie vstřikování tepelně vodivých, elektricky vodivých a magnetických kompozitů
9.5.5.1	Tepelně vodivé materiály......................................................
9.5.5.2	Elektricky vodivé materiály...................................................
9.5.5.3	Magnetické materiály..........................................................
3.5.5.4	Praktické zkušenosti - vývoj tělesa reflektoru................................
9.6	Biologicky odbouratelné plasty - bioplasty..............................................
9.6.1	Bio výkladový slovník ..............................................................
9.6.2	Komentáře ? pojmům a reálný stav v oblasti bioplastů................................
9.6.3	Pozice bioplastů na trhu............................................................
9.6.4	Náklady na aplikaci biopolymerů.....................................................
9.6.5	Další otázky .......................................................................
9.6.6	Částečné biokompozity...............................................................
9.6.7	Bioplasty a výrobky krátkodobé spotřeby - recyklace................................
9.6.8	Bioplasty a technologie vstřikování termoplastů....................................
9.6.9	Vstřikování směsí na bázi polyamidů................................................
9.6.10	Potenciál biopolyamidů............................................................
9.6.11	Bioplasty - růst přes problémy....................................................
9.6.12	Biodegradovatelné plasty - bioplasty..............................................
9.6.12.1	PET a polyolefiny na biologickém základě.....................................
9.6.12.2	Technické plasty............................................................
9.6.13	Bioplasty - shrnutí..............................................
•33?
•33?
•33?
¦	• 339 ••339
¦	• 340 • • 340
•	341
•	342
¦	342
¦	343
•	344
¦	345
•	346
¦	347 .347 . 348
•	348 . 350 . 350 . 354 . 357 . 358 . 358 . 358 . 359 . 362 . 363 . 364 . 365 . 365 . 365
. 366 . 366
10	Emisní a pachové chování termoplastů: interiérové automobilové výstřiky
10.1	Ovzduší a jeho znečištění.........................................................
10.2	Emisní chování interiérových termoplastických materiálů...........................
10.2.1	Emisivita materiálů, zdroje emisí, těkavost, emisní kinetika................
10.2.2	Emise specifické............................................................
10.2.3	Emise nespecifické..........................................................
10.3	Pachové zkoušky............................................................
10.4	Závěr ? emisnímu a pachovému chování termoplastů .................................
368
368
369
369
370
370
371
372
11	Měření barvy a lesku výstřiků z termoplastů, barevné koncentráty.......................373
11.1	Kolometrie - co to je barva?.......................................................373
11 1.1 Psychosenzorické (vjemové) hledisko............................................................373
11.1.2	Fyzikální (objektivno hledisko................................................................373
111.3	Psychofyzikální hledisko......................................................................374
112 Aditivní a subtraktivní míšení barev.................................................................374
' 11 2.1 Aditivní (součtové) míšení barev.............................................................374
11.2.2	Subtraktivní (odečítacO míšení barev..........................................................375
H.3 Lesk, měření lesku...................................................................................375
11.3.1	Měření lesku..................................................................................375
i 1.4 Měření barvy.......................................................................................375
11 4.1 Standardizace podmínek pro hodnocení barev.....................................................376
11.4.2	Spektrofotometr...............................................................................376
11.4.3	Geometrie měřicí soustavy.....................................................................377
11.4.4	Zdroje světla.................................................................................377
11.4.5	Pozorovatel...................................................................................377
11.5	Kolorimetrické parametry...........................................................................378
11.6	Metamerie..........................................................................................378
11.7	Světelné kabiny....................................................................................388
11.8	Praktické zkušenosti s měřením barvy...............................................................380
11.8.1	Spektrofotometr...............................................................................380
11.8.2	Místo měření..................................................................................380
11.8.3	Zákaznický měrový standard....................................................................381
11.8.4	Výsledky měření spektrofotometrem a jejich porovnání se standardem...........................381
11.8.5	Způsoby měření................................................................................381
11.8.6	Vliv prostředí................................................................................381
11.8.7	Použití barevných koncentrátů ................................................................382
11.8.8	Měření ve světelných kabinách.................................................................382
11.8.9	Metamerie a světelné kabiny...................................................................382
11.8.10	Vliv technologických parametrů vstřikování...................................................382
11.9. Barevné koncentráty, masterbatche..................................................................383
12 Vady výstřiků z termoplastů a jejich odstraňování........................................................385
12.1	Vady výstřiků: plnění tvarové dutiny formy polymerní taveninou a děje v ní se
odehrávající (orientace makromolekul)................................................................386
12.2	Vady výstřiků: vnitřní pnutí ve výstřicích z termoplastů..........................................388
12.3	Vady výstřiků: výrobní smrštění a dosmrštění.......................................................389
12.4	Vady výstřiků: studené spoje.......................................................................390
12.6	Vady výstřiků: nehomogenita nadmolekulární struktury, částečně krystalické plasty,
primární a sekundární krystalizace ..................................................................393
12.5	Vady výstřiků: tokové čáry.........................................................................393
12.7	Vady výstřiků: dělení vad, jejich výběrový výčet..................................................394
12.7.1	Vady zjevné...................................................................................394
12.7.1.1	Vady zjevné: vady tvaru .................................................................394
12 7.1.2 Vady zjevné: vady povrchu.................................................................394
12.7.2	Skryté vady...................................................................................395
12.7.3	Vady vzniklé při vlastním vstřikování.........................................................395
12.8	Vady výstřiků: popis, charakteristika, příčiny vzniku a odstranění vybraných vad..................395
VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ TEORIE A PRAXE
12.8.1	Neúplný výstřik.............................................................................3gg
12.8.2	Přetoky a otřepy............................................................................397
12.8.3	Propadliny, vtaženiny.......................................................................397
12.8.4	Deformace výstřiku.........................................................................397
12.8.5	Změna barvy - barevný odstín výstřiku......................................................399
12.8.6	Rozdíly v lesku, nevykopírovaný desén .....................................................399
12.8.7	Opalescence, optická anizotropie...........................................................399
12.8.8	Stříbření v důsledku vlhkosti ve vstřikovaném materiálu....................................493
12.8.9	Bílé, světlé nebo stříbřité pruhy, mapy, stopy na	povrchu výstřiků.........................493
12.8.10	Jemně rýhovaný nebo pórovitý povrch výstřiku.............................................493
12.8.11	Trhlinky a mikrotrhlinky na povrchu výstřiku.............................................493
12.8.12	Tokové čáry na povrchu výstřiku..........................................................495
12.8.13	Rozvrstvování, delaminace povrchu výstřiku...............................................405
12.8.14	Žloutnutí, hnědnutí materiálu výstřiku...................................................405
12.8.15	Místní spálení materiálu výstřiku.........................................................407
12.8.16	Černé tečky na výstřiku...................................................................408
12.8.17	Volný tok polymerní taveniny - meandrový tok.............................................408
12.8.18	Studené spoje.............................................................................411
12.8.19	Vakuové bubliny - lunkry..................................................................414
12.8.20	Uzavírání vzduchu nebo plynných produktů ve stěnách výstřiků.............................414
12.8.21	Vnitřní pnutí ve výstřiku.................................................................432
12.8.22	Špatná mechanická pevnost výstřiků - jejich zkřehnutí....................................432
12.8.23	Nereálné rozměrové a geometrické tolerance výstřiků......................................432
12.8.24	Problémy vzniklé při zpracování drtě.....................................................433
12.8.25	Vady způsobené vstřikovací formou a vstřikovacím strojem.................................434
12.8.26	Vady způsobené statickou elektřinou, elektrostatickým nábojem............................435
13 Využití měření teploty termokamerou (termogramů) při vstřikování termoplastů
a kompozitních materiálů s termoplastickou matricí....................................................439
13.1	Měření teploty...................................................................................439
13.1.1	Krátký úvod pro měření termokamerou.........................................................440
13.1.2Termokamery ajejich konstrukce...............................................................441
13.2	Měření termokamerou, praktické výsledky a závěry z měření........................................443
Zkratky a názvy polymerních vstřikovacích termoplastů......................................................451
Rejstřík...................................................................................................452
Literatura.................................................................................................455
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01758873
3 CZ-ZlKKF
5 20181212092736.3
7 ta
8 180419s2018----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002993065
20 ## $a 978-80-271-0614-1 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1043882770
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 678 $x Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů $2 Konspekt $9 19
80 ## $a 678.5/.8.027.74 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Zeman, Lubomír, $d 1951- $7 pna2009525913 $4 aut
245 10 $a Vstřikování plastů : $b teorie a praxe / $c Lubomír Zeman
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2018
300 ## $a 455 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a vstřikování plastů $7 ph301389 $2 czenas
650 09 $a injection moulding $2 eczenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
901 $b 9788027106141 $f 1. vydání $o 20180619
910 ## $a ZLG001
1052 $a 678
1091 $b Technologie vstřikování termoplastů je jednou z nejrozšířenějších technologií zpracování plastů se zásadním významem například při výrobě automobilů všech kategorií, v elektrotechnice, elektronice, při výrobě spotřebního a sportovního zboží, v průmyslu obalů atd. Kniha se snaží komplexně popsat celý proces výroby výstřiků z termoplastů, a to jak v teoretické, tak zejména v praktické rovině, k rozšíření obecného poznání o výrobě předmětů, které jsou námi běžně používány.
996 $b 377700606358 $1 678 $3 11.6.2018 $4 N $5 499.00 $6 FO:1817516 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 678 $0 926619
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link