Management kvality pro 21. století
Jaroslav Nenadál a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Úvod
1 jak chápat management kvality pro 21. století
1.	i Pojetí kvality a soudobého managementu kvality
1.1.1	Co je to kvalita?
1.1.2	Co je to management kvality?
1.1.3	Historie managementu kvality
1.2	Principy managementu kvality pro 21. století
1.3	Koncepce a modely managementu kvality
1.3.1	Koncepce managementu kvality
1.3.2	Model objektové orientovaného managementu kvality
1.4	Normy ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016
2.	Excelence organizací
2.1	Pojetí excelence organizací
2.2	Modely excelence organizací a jejich využití
2.3	Model systému managementu pro udržitelný úspěch
2.4	Posuzování stupně excelence organizací
2.5	Efekty zavádění modelů excelence organizací
2.6	Vybrané zkušenosti a poznatky spojené se zaváděním modelů excelence
3.	Metody a nástroje managementu kvality
3.1	Základní pojmy statistiky
3.2	Sedm základních nástrojů managementu kvality
3.2.1	Vývojový diagram
3.2.2	Diagram příčin a následku (Ishikawův diagram, diagram rybí kosti)
3.2.3	Formulář pro sběr údajů
3.2.4	Paretův diagram
3.2.5	Histogram
3.2.6	Bodový diagram
3.2.7	Regulační diagram
3.3	Sedm „nových“ nástrojů managementu kvality
3.3.1	Afinitní diagram (diagram afinity)
3.3.2	Diagram vzájemných vztahů
3.3.3	Systematický (stromový) diagram
3.3.4	Maticový diagram
3.3.5	Analýza údajů v matici
3.3.6	Diagram PDPC
3.3.7	Síťový graf
3.4	Další metody a nástroje pro plánování a zlepšování kvality
3.4.1	Metoda QFD
3.4.2	Přezkoumání návrhu
3.4.3	Metoda FMEA
3.4.4	Plánování experimentů
3.5	Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení
3.5.1	Analýza způsobilosti procesu
3.5.2	Analýza způsobilosti výrobního zařízení
3.6	Analýza systémů měření
3.6.1	Stabilita a konzistence
3.6.2	Strannost
3.6.3	Linearita a uniformita
3.6.4	Opakovatelnost a reprodukovatelnost
3.7	Statistická regulace procesu
3.7.1	Podstata statistické regulace procesu
3.7.2	Základní charakteristika regulačního diagramu
3.7.3	Etapy statistické regulace procesu
3.7.4	Volba regulačního diagramu
3.7.5	Případová studie - volba regulačního diagramu
3.7.6	Statistická regulace procesu a řešení problémů
3.7.7	Statistická regulace procesů a chytrá výroba
3.8	Metody vícekriteriálního rozhodování v managementu kvality
3.8.1	Základní pojmy a symboly
3.8.2	Vybrané metody vícekriteriálního rozhodování
4.	Ekonomické úvahy spojené s managementem kvality
4.1	Podstata ekonomických úvah v managementu kvality
4.2	Výdaje vztahující se ke kvalitě u dodavatelů výrobků a služeb
4.3	Náklady životního cyklu
4.4	Analýzy efektivnosti zlepšování kvality
5.	Role vrcholového vedení v managementu kvality
5.1	Jak chápat vůdčí roli v managementu kvality pro 21. století?
5.2	Stanovení kontextu organizace
5.3	Určování strategického směřování organizací
5.4	Politika a cíle kvality
5 5 Přidělování odpovědností a pravomocí v procesech managementu kvality
5.5.1	Kroužky kvality
5.5.2	Týmy zlepšování
6.	Lidé v managementu kvality
6.1	Role lidských zdrojů v managementu kvality pro 21. století
6.2	Péče o lidské zdroje v managementu kvality
6.2.1	Pracovní motivace
6.2.2	Komplexní systém péče o zaměstnance
6.3	Řízení znalostí
6.4	Nové trendy v řízení lidských zdrojů
6.4.1	Diversity management
6.4.2	Rozdíly v pracovní motivaci u generace X a Y
6.4.3	Angažovanost
6.4.4	Průmysl 4.0
7.	Management kvality v návrhu a vývoji výrobků, služeb a procesů
7.1	Zkoumání a komunikace požadavků na výrobky a služby
7.2	Přístupy a postupy plánování kvality
7.2.1	Význam plánování kvality
7.2.2	Postup plánování kvality produktů dle J. M. Jurana
7.2.3	Moderní přístupy ? plánování kvality produktů
7.3	Změnové řízení u výrobků a služeb
8.	Management kvality v realizaci výrobků a služeb
8.1	Řízení dodávek a dodavatelů
8.1.1	Význam partnerství s dodavateli
8.1.2	Programy partnerství s dodavateli a jejich procesy
8.2	Výroba a poskytování služeb
8.3	Ověřování shody produktů a služeb
8.4	Řízení neshodných výstupů
8.5	Nápravná a preventivní opatření
9.	Podpůrné procesy
9.1	Pojetí podpůrných procesů
9.2	Řízení infrastruktury a pracovního prostředí
9.2.1	Řízení infrastruktury
9.2.2	Řízení pracovního prostředí
9.2.3	Facility management
9.3	Údržba strojů a zařízení
9.3.1	Typy údržby
9.3.2	Komplexní produktivní údržba
9.3.3	Rozvojové trendy v údržbě
9.4	Řízení dokumentovaných informací
9.5	Logistika a management kvality
9.5.1	Členění logistických procesů
9.5.2	Kvalita logistických procesů
9.5.3	Manipulace s materiálem
9.5.4	Logistické technologie, nástroje a metody
9.5.5	Trendy v logistice
10.	Hodnocení výkonnosti v managementu kvality
10.1	Pojetí výkonnosti a možnosti jejího hodnocení v managementu kvality
10.2	Měření spokojenosti a loajality zainteresovaných stran
10.3	Auditování v managementu kvality
10.4	Sebehodnocení v managementu kvality
10.5	Benchmarking v managementu kvality
10.6	Přezkoumání systémů managementu
11.	Zlepšování
11.1	Změny a zlepšování
11.1.1	Kaizen, Kaikaku, Kakushin
11.1.2	Management inovací a management změn
11.2	Štíhlý podnik, Six Sigma, TOC
11.2.1	Štíhlý podnik
11.2.2	Six Sigma
11.2.3	Lean Six Sigma
11.2.4	Teorie omezení
11.2.5	World Class Manufacturing
11.2.6	Agilní výroba
11.3	Zlepšování v podmínkách chytré výroby
12 Integrace systémů managementu organizací
12.1. Charakteristika dalších systémů managementu
12.1.1	Systém environmentálního managementu
12.1.2	Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
12.1.3	Systém managementu společenské odpovědnosti organizací 12 2 Integrace systému managementu s podporou PAS 99
12.3	Management rizik jako účinná báze integrace systémů managementu
13. Jak dosahovat excelenci organizací
Závěr
Rejstřík
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01776736
3 CZ-ZlKKF
5 20181218141009.5
7 ta
8 180921s2018----xr a|||f||||||001 0|cze||
15 ## $a cnb003037632
20 ## $a 978-80-7261-561-2 $q (brožováno) $z 978-80-726-1561-2 : $c Kč 499,00
35 ## $a (OCoLC)1066035401
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
45 ## $a y-y-
72 #7 $a 005 $x Management. Řízení $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 005.6 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Nenadál, Jaroslav, $d 1946- $7 jo2002105841 $4 aut
245 10 $a Management kvality pro 21. století / $c Jaroslav Nenadál a kol.
250 ## $a V nakladatelství Management Press vydání 1.
264 #1 $a Praha : $b Management Press, $c 2018
300 ## $a 366 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
648 #7 $a 21. století $7 ch460559 $2 czenas
650 07 $a management jakosti $7 ph115218 $2 czenas
650 09 $a quality control $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
901 $a ISBN 978-80-726-1561-2 $b 9788072615612 $f 1. vydání $g Chybné ISBN uvedeno v tiráži na rubu titulního listu $o 20181023
910 ## $a ZLG001
1052 $a 658
1091 $b Publikace autorského kolektivu, tvořeného zkušenými pedagogy katedry managementu kvality VŠB-TU Ostrava je věnována soudobým koncepcím, přístupům, metodám a nástrojům rozvoje managementu kvality, směřujícího od pouhé kvality výrobků a služeb ke kvalitě a excelenci celých organizací.
996 $b 377700611036 $1 658 $3 22.10.2018 $4 N $5 499.00 $6 1FVT180005144 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 658 $0 931297
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link