Bankovnictví
základy bankovnictví
Alena Lochmannová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Obsah
ÚVODNÍ SLOVO.............................................................
ZDROJE A ODKAZY K DOPLNKOVÝM INFORMACÍM UVÁDĚNÝM V UČEBNICI Věrohodnost a dostupnost online zdrojů....................................
VÝSLOVNOST CIZÍCH POJMŮ..................................................
SEZNAM TÉMAT.............................................................
BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM..................................................
HISTORIE VZNIKU BANKOVNICTVÍ.............................................
Starověk...............................................................
Středověk..............................................................
Novověk................................................................
PENÍZE...................................................................
Podstata a původ peněz.................................................
Funkce peněz...........................................................
BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM..................................................
Banka jako instituce...................................................
Bankovní licence.......................................................
Bankovní systém........................................................
FUNKCE BANK..............................................................
Banka jako finanční zprostředkovatel...................................
Banka jako emitentpeníz................................................
Banka jako subjekt platebního styku....................................
Banka v roli finančního investora......................................
DRUHYBANK................................................................
Přehled nejčastějších typů bank podle předmětu jejich činnosti.........
PRINCIP HOSPODAŘENÍ BANKY................................................
Základní bankovní operace..............................................
Bilance banky..........................................................
MĚNOVÁ TEORIE A POLITIKA.................................................
POPTÁVKA PO PENĚZÍCH.....................................................
Podstata poptávky po penězích..........................................
NABÍDKA PENĚZ............................................................
ROVNOVÁHA NA TRHU PENĚZ..................................................
INFLACE..................................................................
Druhy inflace..........................................................
Měření inflace.........................................................
Důsledky inflace.......................................................
Cílování inflace.......................................................
MĚNOVÁ POLITIKA A JEJÍ NÁSTROJE..........................................
Měnová politika a její cíle............................................
Podoby měnové politiky.................................................
Nástroje měnové politiky...............................................
Mínověpolitické režimy.................................................
PENÍZE A ÚROK............................................................
EMISE A OBĚH PENĚZ.......................................................
Podstata a znaky měny..................................................
Hotovostní peníze......................................................
Bezhotovostní peníze...................................................
PENĚŽNÍ ZÁSOBA A PENĚŽNÍ AGREGÁTY........................................
Charakteristika peněžních agregátů.....................................
....7
....8
...8
....8
....9
..10
....10
..10
..10
..10
....11
...12
...13
....13
...13
...14
...14
....16
...16
...16
...,:16
::::.i6
....16
....16
....18
....18
....19
..21
...21
....21
,...22
...23
...24
....24
....25
....26
....27
...28
....28
....28
....28
....30
..32
...32
....32
,...33
....34
...34
...34
1
i BANKOVNICTVÍ • Základy bankovnictví
MĚNOVÁ UNIE......................................................................................35
Charakteristika měnové unie....................................................................35
Evropská měnová unie...........................................................................35
ÚROKOVÁ MÍRA.....................................................................................36
Pojmy úrok, úroková míra a úroková sazba.......................................................36
Základní charakteristika jednoduchého a složeného úročení......................................36
Jednoduché úročení.............................................................................37
Složené úročení................................................................................38
STRUKTURA BANKOVNÍHO SYSTÉMU/ CHARAKTER BANKOVNÍHO SYSTÉMU VČR...................................41
STRUKTURA A MODELY BANKOVNÍHO SYSTÉMU............................................................41
Dvoustupňová struktura bankovního systému..................................................... 41
Modely bankovnictví............................................................................41
POČÁTKY BANKOVNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ..............................................................42
VÝVOJ BANKOVNICTVÍ U NÁS OD ROKU 1990 PO SOUČASNOST..............................................44
CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ...........................................................................46
CENTRÁLNÍ BANKA, JEJÍ POSTAVENÍ A CÍLE...........................................................46
FUNKCE A ÚLOHA CENTRÁLNÍ BANKY...................................................................46
Makro ekonomická funkce centrální banky........................................................46
Mikroekonomická funkce centrální banky.........................................................47
NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY.........................................................................49
NEZÁVISLOST CENTRÁLNÍ BANKY......................................................................49
Charakteristiky nezávislosti centrální banky...................................................50
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA..............................................................................50
Hlavní cíl činnosti a úkoly České národní banky................................................50
Historie vzniku a vývoje České národní banky...................................................50
Organizace a činnost České národní banky.......................................................51
OBCHODNÍ BANKOVNICTVÍ............................................................................53
PODSTATA OBCHODNÍ BANKY..........................................................................53
Princip návratnosti............................................................................53
Tvorba zisku...................................................................................53
ČINNOSTI OBCHODNÍ BANKY..........................................................................53
Vymezení pojmů bankovní operace, obchody a produkty............................................54
Členění bankovních operací a obchodů...........................................................54
HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍ BANKY.......................................................................55
Prostředky zajišťující činnost obchodní banky..................................................55
Aktiva banky...................................................................................55
Pasiva banky...................................................................................56
Vlastní kapitál a cizí zdroje banky............................................................56
Výsledek hospodaření banky.....................................................................56
DRUHY RIZIK A ŘÍZENÍ RIZIK.......................................................................57
Druhy rizik....................................................................................57
Řízení rizik...................................................................................57
Druhy bankovních rizik....................................................................... 57
BANKOVNÍ PRODUKTY................................................................................60
CHARAKTERISTIKA BANKOVNÍCH PRODUKTŮ..............................................................60
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ.............................................................60
ÚVĚROVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY........................................................................60
Charakteristika bankovního úvěru...............................................................60
Instituce poskytující bankovní úvěry...........................................................60
Odlišnosti mezi bankovními a nebankovními úvěry................................................61
4
Obsah
Členění bankovních úvěrů....................................................................................61
Druhy poskytovaných úvěrů...................................................................................61
Další bankovní produkty úvěrového charakteru................................................................63
VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY....................................................................................65
Přijímání vkladů............................................................................................65
Emise bankovních dluhopisů..................................................................................66
Speciální depozitní produkty.............................................................................. 67
PLATEBNĚ ZÚČTOVACÍ BANKOVNÍ PRODUKTY..........................................................................68
Subjekty a rozdělení platebního styku.......................................................................68
Hotovostní a bezhotovostní platební styk....................................................................68
Tuzemský a zahraniční platební styk.........................................................................69
Příkaz ? úhradě.............................................................................................69
Příkaz ? inkasu.............................................................................................70
Šek.........................................................................................................70
Platební karty..............................................................................................70
Dokumentární akreditiv......................................................................................72
Dokumentární inkaso.........................................................................................72
FINANČNÍ A POJISTNÉ TRHY......................................................................................75
FINANČNÍ SYSTÉM A FINANČNÍ TRHY...............................................................................75
Základní funkce finančního trhu.............................................................................75
Model přímého a zprostředkovaného financování...............................................................76
CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH TRHŮ...................................................................76
Rozdělení finančních trhů................................................................................. 77
PENĚŽNÍ TRH...................................................................................................77
Trh krátkodobých úvěrů......................................................................................78
Trh krátkodobých cenných papírů........................................................................... 78
KAPITÁLOVÝ TRH................................................................................................80
Základní dělení kapitálového trhu...........................................................................80
Dlouhodobé úvěry a dlouhodobé vklady........................................................................80
Investiční nástroje kapitálového trhu.......................................................................80
Akciový trh, akcie..........................................................................................80
Obligace....................................................................................................82
Podílové listy..............................................................................................83
Kontrakty...................................................................................................84
TRHY S CIZÍMI MĚNAMI..........................................................................................85
Devizový trh................................................................................................85
Valutové trhy...............................................................................................85
TRHY DRAHÝCH KOVŮ.............................................................................................86
BURZOVNÍ TRH..................................................................................................86
Rozčlenění burz a jejich hlavní náplň činnosti..............................................................87
Pražská burza cenných papírů................................................................................88
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů.......................................................................89
POJISTNÝ TRH A POJIŠŤOVNICTVÍ.................................................................................89
Základní pojmy v oblasti pojišťovnictví.....................................................................89
Předmět činnosti pojišťovnictví.............................................................................90
Životní a neživotní pojištění...............................................................................91
Pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku a osob...................................................91
Cestovní pojištění..........................................................................................92
Pojištění vozidel...........................................................................................92
Pojištění právní ochrany....................................................................................92
MEZINÁRODNÍ BANKOVNICTVÍ......................................................................................95
MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM.....................................................................................95
Funkce mezinárodního měnového a finančního systému..........................................................95
Vývoj mezinárodních měnových soustav........................................................................95
5
BANKOVNICTVÍ • Základy bankovnictví
MĚNOVÉ KURZY.......................................
MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ STYK..........................
Korespondenční bankovnictví......................
Zúčtovací (clearingová) centra...................
Systémy přeshraničních plateb TARGET! a SEPA.....
Devizové společnosti.............................
MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND............................
Cíle, činnost a struktura Mezinárodního měnového fondu
SVĚTOVÁBANKA.......................................
Cíle, činnost a struktura Světové banky..........
EVROPSKÁ MĚNOVÁ UNIE...............................
Snahy o zavedení jednotné evropské měny..........
Ekonomická a měnová integrace zemí Evropské unie.
Měnová politika zemí eurozóny....................
POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA
...97
...98
....98
....99
....99
....99
.100
.100
.101
.101
.102
.102
.102
.103
105
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01777046
3 CZ-ZlKKF
5 20190117142855.6
7 ta
8 180919s2018----xr ||||e||||||||||0|cze|d
15 ## $a cnb003038983
20 ## $a 978-80-7402-305-7 $q (brožováno)
40 ## $a OSA001 $b cze $e rda $9 1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 336.7 $x Finance $2 Konspekt $9 4
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 336.71 $2 MRF
80 ## $a (075.3) $2 MRF
100 1# $a Lochmannová, Alena $7 kv2016899013 $4 aut
245 10 $a Bankovnictví : $b základy bankovnictví / $c Alena Lochmannová
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Prostějov : $b Computer Media, $c 2018
300 ## $a 108 stran : $b ilustrace (převážně barevné), portréty ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 07 $a bankovnictví $7 ph114120 $2 czenas
655 #7 $a učebnice středních škol $7 fd133771 $2 czenas
655 #4 $a příklady
910 ## $a ZLG001
1052 $a 336.7
1091 $b S bankovními, finančními a pojistnými produkty se setkáváme prakticky po celý svůj život. Proto je bankovnictví ze všech ekonomických oborů jedním z těch, které jsou do jisté míry bližší naší každodenní žité realitě.
996 $b 377700612022 $1 M 32/34 $3 13.11.2018 $4 N $5 220.00 $6 1859005134 $7 MN $8 A $9 7 $r 475 $s A $a 0 $h M 32/34 $0 932283
996 $b 377700612023 $1 336.7 $3 13.11.2018 $4 N $5 220.00 $6 1859005134 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 336.7 $0 932284
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link