Základy finančního řízení podniku
Romana Čižinská

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
O autorce....................................................................6
Předmluva............................... ...................................7
1.	Současný stav řešené problematiky v tuzemsku ............................9
1.1	Podnik, firma a podnikání ............................................9
1.2	Zapojení výrobních faktorů do podnikání............................. 10
1.3	Je maximalizace zisku projevem finančně úspěšného podnikání? ....... 16
1.4	Koncept shareholder a stakeholder value ............................ 19
1.5	Co je to hodnota podniku a jak ji měřit..............................20
1.6	Náplň finančního řízení podniku .....................................24
Průvodce pro samostudium kapitoly 1..................................25
2.	Interakce podniku a finančního trhu..................................... 27
2.1	Investiční instrumenty ..............................................28
2.2	Segmenty finančního trhu ............................................32
2.3	Finanční zprostředkovatelé a jejich význam pro fungování finančního
trhu.................................................................34
2.3.1	Informační náklady a informační	asymetrie .....................34
2.3.2	Další důvody pro	existenci finančních	zprostředkovatelů........35
2.3.3	Druhy finančních zprostředkovatelů.............................36
Průvodce pro samostudium kapitoly 2..................................41
3.	Účetnictví jako zdroj informací pro finanční řízení a rozhodování....... 43
3.1	Finanční účetnictví .................................................44
3.2	Daňové účetnictví ...................................................47
3.3	Manažerské a nákladové účetnictví....................................48
3.4	Rozvaha podniku......................................................49
3.4.1	Majetek podniku ...............................................51
3.4.2	Zdroje financování podnikového majetku.........................53
3.4.3	Oceňování položek v rozvaze....................................55
3.5	Účetní zobrazení spotřeby a opotřebení výrobních faktorů při realizaci
podnikových výkonů...................................................57
3.5.1	Druhové členění nákladů a výsledek hospodaření podle ČÚS......61
3.5.2	Účelové členění nákladů podle ČÚS..............................64
3.5.3	Členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty sestaveném podle
mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS......................65
3.5.4	Členění nákladů pro účely kvantifikace výsledku hospodaření
kategorie EBIT, NOPAT a KPVH...................................66
3.5.5	Členění nákladů podle výkonů a útvarů..........................68
3.5.6	Členění nákladů podle závislosti na objemu produkce (analýza
bodu zvratu) ....................................................72
3.5.7	Explicitní a implicitní náklady................................74
3.6	Zisk versus cash flow..................................................74
3.6.1	Přímá metoda kvantifikace cash flow............................77
3.6.2	Nepřímá metoda kvantifikace cash flow..........................78
3.7	Vztahy mezi základními účetními výkazy.................................81
Průvodce pro samostudium kapitoly 3....................................88
4.	Koncept časové hodnoty peněz........................... v................. 91
4.1	Jednoduché a složené úročení ..........................................94
4.2	Čistá úroková sazba...................................................102
4.3	Efektivní úroková sazba ............................................. 103
4.4	Roční procentní sazba nákladů (RPSN)................................. 104
4.5	Vnitřní míra výnosnosti a výnos do splatnosti ....................... 106
4.6	Spoření a důchod......................................................109
4.6.1	Spoření ........................................................110
4.6.2	Důchod ........................................................ 111
Průvodce pro samostudium kapitoly 4.................................. 115
5.	Magický trojúhelník investování.......................................... 117
5.1	Výnos a riziko individuálních investic ...............................118
5.2	Teorie portfolia......................................................121
5.3	Model CAPM............................................................126
Průvodce pro samostudium kapitoly 5.................................. 130
6.	Zdroje financování podnikové činnosti a jejich	optimální struktura........ 133
6.1	Druhy zdrojů financování..............................................134
6.1.1	Interní zdroje financování dlouhodobého majetku podniku .......136
6.1.2	Financování podnikových investic externími zdroji..............139
6.2	Náklady kapitálu......................................................146
6.2.1	Náklady cizího kapitálu ........................................147
6.2.2	Náklady vlastního kapitálu..................................... 151
6.2.3	Vážený průměr nákladů kapitálu..................................156
6.3	Optimalizace kapitálové struktury ................................... 159
6.3.1	Finanční páka a bod indiference ................................. 159
6.3.2	Stanovení optimální kapitálové struktury....................... 163
Průvodce pro samostudium kapitoly 6.................................. 167
7.	Investice do stálých aktiv a čistého pracovního kapitálu.................. 169
7.1	Kapitálové plánování a investování do stálých aktiv...................171
7.1.1	Podstata investičního rozhodování při investování do stálých aktiv
172
7.1.2	Predikce kapitálových výdajů a příjmů z investice ............. 173
7.1.3	Metody investičního rozhodování................................ 177
12 Investice do čistého pracovního kapitálu.............................. 184
7.2.1	Potřebná výše zásob............................................ 184
7.2.2	Potřebná výše pohledávek ...................................... 191
7.2.3	Potřebná výše krátkodobého finančního majetku a peněžních
prostředků..................................................... 196
Průvodce pro samostudium kapitoly 7.................................. 197
8.	Hodnocení finanční výkonnosti podniku ................................... 199
8.1	Analýza poměrových ukazatelů..........................................204
8.1.1	Ukazatele likvidity.............................................205
8.1.2	Ukazatele zadluženosti .........................................206
8.1.3	Ukazatele aktivity..............................................207
8.1.4	Analýza rentability.............................................208
8.1.5	Ukazatele kapitálového trhu.....................................209
8.2	Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu......................210
8.3	Ukazatel ekonomické přidané hodnoty ..................................215
8.4	Vztah mezi výnosovou hodnotou podniku a jejími finančními
generátory............................................................218
8.5	Význam finančního plánování pro posouzení finanční výkonnosti
podniku...............................................................221
Průvodce pro samostudium kapitoly 8...................................228
9.	Principy finančního řízení podniku....................................... 231
Použité zdroje.............................................................. 235
Rejstřík ................................................................... 238
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01777098
3 CZ-ZlKKF
5 20190104154851.6
7 ta
8 180813s2018----xr a|||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003020300
20 ## $a 978-80-271-0194-8 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1066057336
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 658 $x Řízení a správa podniku $2 Konspekt $9 4
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 658.14/.17 $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Čižinská, Romana, $d 1979- $7 mzk2003171479 $4 aut
245 10 $a Základy finančního řízení podniku / $c Romana Čižinská
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2018
300 ## $a 240 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Prosperita firmy
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a finanční management $7 ph114551 $2 czenas
650 07 $a finance podniku $7 ph172935 $2 czenas
650 09 $a financial management $2 eczenas
650 09 $a business finance $2 eczenas
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
655 #9 $a textbooks (higher) $2 eczenas
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
830 #0 $a Prosperita firmy
901 $b 9788027101948 $f 1. vydání $o 20181003
910 ## $a ZLG001
1052 $a 658
1091 $b Publikace určená podnikovým manažerům a studentům VŠ přibližuje základní principy, metody a nástroje moderních podnikových financí. Kniha je jedinečná tím, že oproti klasickým mainstreamovým publikacím v této oblasti se zaměřuje více na výklad problematiky pomocí příkladů z běžného života a na specifika tuzemského podnikatelského prostředí. Jednotlivé oblasti rozhodování podnikových manažerů jsou v textu vysvětlovány ve vazbě na řízení klíčových generátorů tvorby hodnoty podniku pro vlastníka. Čtenáři se seznámí s možnostmi využití účetních informací ve finančním řízení, s aktuálními přístupy a metodami pro řízení hlavních ekonomických veličin (nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, příjmů, výdajů, cash flow), se způsobem rozhodování o financování podniku, s vybranými aspekty rozhodování o dlouhodobých a krátkodobých investicích a s hodnocením finanční výkonnosti podniku. Výklad je doplněn názornými početními příklady a velká pozornost je věnována interpretaci výsledků.
996 $b 377700611176 $1 658 $3 24.10.2018 $4 N $5 349.00 $6 FO:1830077 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 658 $0 931437
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link