Tipy a triky pro Photoshop
Scott Kelby ; překlad Jakub Goner

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Obsah
Kapitola 1	15
Jak se v programu dokonale vyznat
Rozhraní programu Photoshop
Jak otevřít panely?	16
Jak skrýt nebo zavřít panely?	17
Jak vytvořit nový dokument?	18
Jak zobrazit více obrázků najednou?	19
Jak všechny ty panely uspořádat?	20
Jak používat vodítka?	21
Jak změnit barvu plochy mimo obrazovou oblast?	22
Jak změnit barvu rozhraní programu Photoshop?	23
Jak zobrazit oorázek na celou obrazovku?	24
Jak zařídit, aby zmizely všechny ty bublinové tipy ? nástrojům?	25
Jak zviditelnit pravítka?	26
Jak nastavit přichytávání objektů na pravítka nebo mřížku?	27
Jak vytvářet rozvržení pomocí vodítek?	28
Jak uložit nastavení všech panelů?	29
Jak skrýt vodítka a jiné prvky uživatelského rozhraní?	30
Jak lze přejít na jinou část přiblíženého obrázku?	31
Jak skrýt pracovní plochu Start?	32
Jak zajistit, aby se obrázek plně vešel na obrazovku?	33
Jak zobrazit obrázek v plné velikosti (100 %)?	34
Jak skrýt všechny panely?	35
Jak zajistit, aby se skryté panely objevovaly automaticky?	36
Jak přiblížit a oddálit obrázek?	37
Kapitola 2	39
Jak používat nástroje programu Photoshop
Tipy pane/u nástrojů
Jak ponechat zobrazené pouze nástroje, které skutečně používám?	L0
Jak vybrat čtvercovou nebo obdélníkovou oblast obrázku?	41
Jak vytvořit výběr od ruky?	Ĺ2
Jak vytvářet velmi přesné výběry?	43
Jak upravit vlastní cestu nástroje Pero/Pen?	44
Jak odstranit, přidat nebo změnit body?	45
Jak nakreslit cestu od ruky?	46
Jak se dostat ? vlastním štětcům?	47
Jak nastavit vlastní velikost štětce?	48
Jak vytvořit přechod?	49
Jak upravit přechod?	50
Jak vytvářet objekty typu šipek, komiksových bublin, hvězd a jiné vlastní tvary?	51
Jak použít barvy, které již obrázek obsahuje?	52
Jak zvolit barvu?	53
Jak vytvářet čáry?	54
Jak vytvořit text?	55

OBSAH
•H«r
Jak nakreslit jedinou tenkou linii z obrazových bodů?	56
Jak něco vymazat?	57
Jak vybrat pozadí za objektem?	58
Jak si usnadnit tvorbu výběru?	59
Jak oříznout obrázek?	,	,	.	60
Jak obnovit výchozí nastavení nástroje?	61
Jak vyrovnat obrázek?	62
Jak zesvětlit nebo ztmavit část obrázku?	63
Jak vzít zpět změny jen v jedné části obrázku?	64
Jak uložit oblíbené nastavení nástroje?	65
Kapitola 3	67
Jak používat modul Camera Raw jako profesionál
První část
Jak rozšířit tonální rozsah obrázku?	68
Jak upravit celkovou expozici?	69
Jak napravit oříznutá světla?	70
Jak opravit fotografie, které vypadají ploše?	71
Jak zvýraznit texturu obrázku?	72
Jak dosáhnout optimální barevnosti (vyvážení bílé)?	73
Jak posílit celkovou barevnost?	74
Jak posílit pouze jednu barvu?	75
Jak opravit fotografie v protisvětle?	76
Jak oříznout fotografii?	77
Jak oříznout na konkrétní formát?	78
Jak narovnat křivou fotografii?	79
Jak odstranit pokles jasu v rozích?	80
Jak zostřit obrázek?	81
Jak upravovat více fotografií současně?	82
Jak vrátit zpět provedené změny?	83
Jak vytvořit přednastavení dostupná jedním klepnutím?	84
Jak omezit šum na obrázku?	85
Jak zajistit, aby soubor RAW více připomínal soubor JPEG?	86
Jak napravit problémy objektivu, například soudkové zkreslení?	87
Jak zabránit kácení budov na snímcích?	88
Jak zjistit, ve kterých oblastech fotografie dochází ? oříznutí?	89
Jak odstranit fialové a zelené lemování na hranách předmětů na fotografiích?	90
Jak zobrazit verzi před úpravami nebo pouze aktuální panel s úpravami?	91
Kapitola 4	93
Jak používat nástroj Štětec úprav / Adjustment Brush modulu Camera Raw
Je jich více
Jak zesvětlit a ztmavit konkrétní oblasti?	94
Jak skrýt špendlíky úprav?	95
Jak opravit šum pouze v jedné oblasti?	96

‘'?' OBSAH
Jak odstranit skvrny nebo zrnění?	97
Jak opravit bledou oblohu?	98
Jak opravit problém červených očí (nebo očí zvířat)?	99
Jak uložit uživatelské nastavení štětce jako přednastavení?	10C
Jak si usnadnit hledání skvrn nebo zrn?	101
Jak vymazat nepovedené tahy štětcem?	102
Jak vyřešit potíže se štětcem, který nefunguje?	??
Jak vybrat, kdy klonovat a kdy hladit?	IO4
Jak nakreslit pomocí štětce přímou čáru?	??
Jak zabránit kreslení mimo linie?	?6
Jak ponechat při kreslení zapnutý překryv masky?	IO7
Jak rychle změnit velikost štětce?	10g
Jak duplikoval špendlík úprav?	IO9
Jak změkčit vzhled pleti?	HO
Jak dosáhnout efektu bodového osvětlení?	?
Jak opravit zamlžené oblasti obrázku?	112
Jak z oblečení odstranit vzor moaré?	??
Kapitola 5	?5
Jak ořezávat, měnit velikost a provádět podobné činnosti
Tyto akce budete dělat často
Jak oříznout obrázek?	116
Jak oříznout na konkrétní formát?	??
Jak změnit mřížku přes oříznutí?	118
Jak narovnat křivou fotografii?	119
Jak změnit rozlišení obrázku?	120
Jak otočit oříznutí?	121
Jak oříznout od středu dovnitř?	122
Jak kolem obrázku přidat bílý okraj?	123
Jak oříznout objekty kolem hran?	124
Jak změnit stínování mimo okraj?	125
Kapitola 6	127
Jak pracovat s vrstvami
Tady začíná zábava
Jak vytvořit novou prázdnou vrstvu? Nebo jak některou vrstvu odstranit?	128
Jak změnit pořadí vrstev?	129
Jak skrýt zobrazení vrstvy?	130
Jak přesunout vrstvu z jednoho dokumentu	do jiného?	131
Jak zkombinovat aktuální vrstvu s jinými vrstvami?	132
Jak vytvořit textovou vrstvu?	I33
Jak vymazat části písmene?	I34
Jak vyzkoušet různá písma?	I35
Jak vyplnit vrstvu plnou barvou?	136
Jak nastavit části vrstvy jako průhledné?	137
Jak duplikoval vrstvu?	138
Jak uspořádat vrstvy?	I39
Jak přidat ? vrstvě vržený stín?	140
Jak umístit obrázek dovnitř textu?	141
Jak přesunout vrstvu Pozadí/Background (odemknout ji)?	142
Jak přesunout více vrstev najednou?	143
Jak uzamknout vrstvu, aby se nepohybovala?	144

Jak odebrat všechny vrstvy a zploštit obrázek?
Jak přejmenovat vrstvu?
Jak převést dvě vrstvy na jedinou? jak oddělit vržený stín od vrstvy?
Jak organizovat vrstvy pomoci barev?
Jak snížit krytí vrstvy, aniž by to ovlivnilo krytí vrženého stínu? Jak vrstvy rychle setřídit?
Jak změnit vrstvu bez přechodu na panel Vrstvy/Layers?
Jak změnit velikost miniatur vrstev?
Jak prolnout jednu fotografii s jinou?
Jak zarovnat nebo vystředit více vrstev?
Jak něco na vrstvě zakroužkovat?
Jak nastavit soubor RAW jako vrstvu pro opakované úpravy?
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Kapitola 7	löy
Jak upravovat obrázky
Manipulace s obrázky
Jak upravit snímek pomocí úrovní?	160
Jak pomocí okna Křivky/Curves zvýšit kontrast?	161
Jak odstranit barevný nádech?	162
Jak přidat odstín nebo barevný přechod?	163
Jak vyřešit příliš intenzivní barvu na obrázku?	164
Jak sladit barvu jedné fotografie s jinou fotografií?	165
Jak použít modul Camera Raw pro obrázek, který je již otevřen ve Photoshopu?	166
Jak zajistit, aby Photoshop opravil obrázek automaticky?	167
Jak zařídit, aby provedené změny bylo možné vzít kdykoli zpět?	168
Jak převést obrázek na černobílý?	169
Kapitola 8	171
Jak řešit problémy
A problémům se nevyhnete. Jejich příčinou budou obrázky, nikoli Photoshop. Musíte alespoň doufat
Jak realisticky vyplnit mezery v obrázku?	172
Jak opravit obrázky budov (problémy objektivu)?	173
Jak odstranit fialové a zelené lemování?	174
Jak bezpečně roztáhnout obrázek na určitou velikost?	175
Jak opravit skupinové fotografie?	176
Jak opravit bledou oblohu?	177
Jak opravit problém červených očí?	178
Jak odstranit skvrny nebo rušivé prvky?	179
Jak vybrat, kdy klonovat a kdy hladit?	180
Jak omezit šum?	181
Jak odstranit větší objekty?	182
Jak překrýt předměty, které nechci zobrazit?	183
Kapitola 9	185
Jak vytvářet krásné výtisky
Kapitola obsahuje příslušné postupy
Jak zvolit formát papíru?	186
Jak nastavit okraje stránky?	187
Jak obrázek zostřit pro tisk?	188
?
OBSAH
Jak dosáhnout nejlepších výsledků na své tiskárně?
Jak dosáhnout toho, aby obrázek vypadal tak jasně jako na obrazovce? Jak před tiskem zobrazit nátisk?
Jak změnit velikost obrázku na stránce?
Jak přidat rámeček kolem fotografie?
Jak vytvořit elegantní tiskový okraj?
Jak přidat do rozvržení tisku vlastní logo?
Jak zvolit rozlišení tisku?
Jak ponechat tiskárnu, aby vše nastavila automaticky?
18?
190
191
192
194
194
19o
19
197
Kapitola 10
Jak upravovat video
Jde to lépe, než byste čekali
Jak dostat videoklip do Photoshopu?
Jak navigovat v rámci filmu?
Jak přehrát klip zpomaleně?
Jak oříznout začátek nebo konec klipů?
Jak změnit pořadí klipů?
Jak do filrru přidat fotografie?
Jak mezi klipy přidat přechody?
Jak přidat hudbu na pozadí?
Jak ztišit konec zvukové nahrávky na pozadí?
Jak do filmu přidat titulky?
Jak do filmu přidat efekty filtrů?
Jak převést klip na černobílý?
Jak rozjasnit z černé nebo ztmavit do černé?
Jak ztlumit zvuk z integrovaného mikrofonu ve fotoaparátu? Jak rozdělit klip na dvě části?
Jak aplikovat efekt na celý film?
Jak rozpohybovat statické fotografie?
Jak exportovat video?
19:
20. 201 202 20o 20
205
206 20/ 20P
209
210 211 212
213
214
215
216 217
Kapitola 11
Jak používat nejoblíbenější speciální efekty
A zařídit, aby grafické prvky vypadaly skvěle
Jak dosáhnout efektu odlesku objektivu?
Jak dosáhnout efektu bodového osvětlení?
Jak vytvořit vzhled rozostřeného pozadí?
Jak dosáhnout efektu posunu a náklonu („miniaturní krajiny\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01777114
3 CZ-ZlKKF
5 20181211101856.6
7 ta
8 181008s2018----xr a|||e|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003044310
20 ## $a 978-80-251-4928-7 $q (brožováno) : $c Kč 399,00
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 004.9 $x Speciální počítačové metody. Počítačová grafika $2 Konspekt $9 23
80 ## $a 004.42Photoshop $2 MRF
80 ## $a 004.932.4 $2 MRF
80 ## $a 77.089:004.932 $2 MRF
80 ## $a 004.932 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Kelby, Scott $7 xx0009267 $4 aut
240 10 $a How do I do that in Photoshop?. $l Česky
245 10 $a Tipy a triky pro Photoshop / $c Scott Kelby ; překlad Jakub Goner
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Brno : $b Computer Press, $c 2018
300 ## $a 272 stran : $b barevné ilustrace ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Přeloženo z angličtiny
500 ## $a Obsahuje rejstřík
650 07 $a Adobe Photoshop $7 ph135531 $2 czenas
650 07 $a Adobe Photoshop Lightroom $7 ph451018 $2 czenas
650 07 $a grafické editory $7 ph120591 $2 czenas
650 07 $a digitální fotografie $7 ph119455 $2 czenas
650 07 $a počítačové zpracování obrazu $7 ph171357 $2 czenas
650 09 $a Adobe Photoshop (software) $2 eczenas
650 09 $a Adobe Photoshop Lightroom (software) $2 eczenas
650 09 $a graphics editors $2 eczenas
650 09 $a digital photography $2 eczenas
650 09 $a computer image processing $2 eczenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
700 1# $a Goner, Jakub $7 xx0133109 $4 trl
901 $b 9788025149287 $f 1. vydání $o 20181029
910 ## $a ZLG001
1052 $a 681.31
1091 $b Scott Kelby, autor nejprodávanějších knih o Lightroomu a Photoshopu na světě, přichází s úplně novým konceptem svých příruček. Kniha je sestavena z kratších návodů, které vás provedou jednotlivými činnostmi, jež zrovna potřebujete, abyste se mohli rychle vrátit k samotným úpravám. Už se vám nikdy nestane, že se zaseknete se při hledání jednoho skrytého tlačítka. Přesně pro tyto situace byla totiž kniha vytvořena: abyste rychle a bez problémů našli vše, co zrovna potřebujete, i s potřebným nastavením.
996 $b 377700611124 $1 681.31 $3 24.10.2018 $4 N $5 399.00 $6 1FVT180005454 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 681.31 $0 931385
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link