Česko-maďarské ob(z)ory
kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů
Jiří Januška (editor)

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Předmluva {Michal Stehlík)............................................................................ II
Úvodem ............................................................................................... 13
Proměnlivé role Mezinárodní společnosti pro hungarologii {istván Monak) ............................ 19
I.	Dějiny České univerzitní hungaristiky............................................................. 25
Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách {JiříJanuška).................. 27
Menšinová vysokoškolská výuka jako politická otázka - maďarské požadavky
v Československu 1918-1938 {Andrej Tóth)......................................................... 66
Život a dílo prvního „tvůrce“ české hungaroiogie Františka Drábka {Marcella Husová)................. 76
Několik poznámek ke korespondenci Pavla Bujnáka a Alberta Pražáka {Marta Pató)...................... 83
Rsej jako metoda? Obrysy literáméteorelického konceptu Petra Rákose (Evien Gál)..................... 91
I lungarislika v ž.ivotnim díle Josefa Macurka {Marta Roniporllová) ................................ 97
Richard Pražák hungarista a Středoevropan {Vladimír Gonéc).......................................... I ()()
Pražská univerzitní hungaristika a její role v oblasti překladů maďarské beletrie
{Simona Kohnatwvá)................................................................................ 105
II.	Dějiny maďarské univerzitní bohemistiky......................................................... 115
Budapešťská bohemistika včera a dnes ( Veronika ???)................................................ ] 17
Bohemistika na univerzitě v Szegedu (Segedíně) {Mihá/y Kocsis Marta ľató) .......................... 127
By la jednou jedna bohemistika... 20 let existence bohemistiky na Katolické univerzitě
Petera Pázmánye v Piliscsabě {Andar Mcs7.áros).................................................... 132
III.	Maďarští ( uherští) studenti na českých univerzitách .......................................... 137
l Jherští studenti na pražských univerzitách (od počátku do roku 1918) {Andar Mészáros)............. 139
Historie Studentského kroužku Pudre Ady ho a jeho vztah ? pražské univerzitní hungaristice
(Tihamér /????)................................................................................... 146
Studentský klub Ference Kazinczyho v Brně v minulosti a současnosti {'Hinde Ambras)................. 150
IV.	Miscellanea z česko-madarských vztahu neuniverzitních.......................................... 157
Československo)-maďarské politické vztahy v 19. a 20. století (stručný přehled)
( Eva Irmanová)................................................................................  159
Juraj Ribay, Ferenc S/échényi a založení I horské zemské (dnešní Národní S/.échényiho)
knihovny roku 1802 {Eszter Deák)................................................................. 167
Zájem maďarské literární komparatistiky o střední Fvropu (historicko-metodologické zamyšlení)
(Tanuís Her kes).................................................................................. 177
Maďarština pra Čechy. Několik poznámek o specifických rysech gramatické struktury
a o slovní zásobě maďarštiny (Angelika Schreierová) ............................................. I
Jak ěc&ti mluvčí vyslovují maďarská vlastní jména? (výsledky první ľá/e výzkumu)
(Lucie Jílkova).................................................................................. ^
Slovanská jména v dneSním maďarském repertoáru křestních jmen (Erzsébet Fercsik).....................
V.	Biograficko-bibliografické medailonky	pedagogu české univerzitní hungaristiky................... 213
Úvodní poznámka...................................................................................... 213
Josef Blaskovics ................................................................................ 21b
František Hrábek ................................................................................ 217
Julius Bredár ................................................................................... 22''
Pavel Bujnák .................................................................................... 22^
Bsztcr Deák ..................................................................................... 231
Evžen Gál........................................................................................ 233
Simona Kol manová ............................................................................... 23b
Josef Macúrek ................................................................................... 2^*
Jan Mészáros .................................................................................... 2^3
Karel Mráz....................................................................................... 245
Ágnes Mrlíková................................................................................... 24^
Jan Pecháček .................................................................................... 245
Robert Pejša..................................................................................... 24^
Richard Pražák................................................................................... 246
Petr Rákos....................................................................................... 249
Mansvet Riedl ................................................................................... 251
Marta Romportlová................................................................................ 25?
Angelika Schreierová............................................................................. 263
Vladimír Skalička................................................................................ 263
VI.	Vzpomínky na pražský a brněnský univerzitní obor maďarština..................................... 267
Ze vzpomínek na studium hungaristiky (Miloslava Knappová)............................................ 266
Obraz oboru maďarština z pohledu studenta, a dále učitele (Jan Mészáros)............................. 270
PodČkování oboru maďarština aneb Jak mě pan docent Rákos zlanařil pro vědu (Gyiirgy Magyar).......... 273
Vzpomínání »a pražské studium v 70. letech (Angelika Schreierová).................................... 275
Když se řekne ville... Subjektivní vzpomínka na prof. Petra Rákose (Robert Svoboda).................. 276
Vzpomínky na mé lektorské působeni na PF UK ( Veronika Heé).......................................... 277
Vzdělanost a slušnost (Dana f2()lf> a Fvzen Gálovi).................................................. 280
Prozpívaný semestr (Lucie Jílková)................................................................... 283
Asse/.d’eau! aneb Dvacet uherských let (Tomáš Vašut)................................................. 284
Pět krásných let na pražském oboru maďarština (Vilma Fáry)........................................... 286
Vzpomínky na pražský obor maďarština (Ferenc Biró)................................................... 287
Brno 1687-1965 (Eszter Deák)......................................................................... 289
S Kazinczym pod Špilberkem: vzpomínky na brněnskou hungaristiku (Attila Kovács)...................... 261
VII.	Texty a dokumenty.............................................................................. 263
František Brábek: /. mých vzpomínek ................................................................. 265
Josef Macurck: Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích (úryvky).............................. 303
Petr Rákos: Emigroval................................................................................ 39^
Petr Rákos: Multilaterální přistup: odhalení pseudospecifik a nedorozumění........................... 310
Richard Pražák: Stručné dějiny české hungaristiky jako vědecké disciplíny
od nejstarších dob do roku 1645 ................................................................. 318
GáborRudnai: U Radnice............................................................................... 34^
Dva dobové příležitostné texty o studiu oboru maďarština (Amicus Revue, 1994)........................ 346
Žádost pražské univerzity o zřízení učitelské stolice maďarského jazyka ( 1853 )..................... 355
Povolení císaře Františka Josefa ke zřízeni stolice mad aršliny na pražské univerzitě ( 1853) ....... 356
Policejní zpráva o pobytu Mansveta Riedla v Pešti < I86! )........................................... 357
Stanovy semináře pro maďarskou filologii (Praha 1930) ............................................... 359
Výmena dopisů mezi Václavem Vondrákem a Jánošem Melichem < 1922) .................................... 360
Roční zprávy lektora češtiny na univerzitč v S/egedu (Segedinč) zasílané na ministerstvo školství
(2007-2014) (7ó/m$ Vašut)......................................................................... 363
Seznam lektorských cvičeni, přednášek a seminárních cvičeni z maďarštiny a maďarské filologie
na pražské univerzitč 1854-1939 .................................................................... 372
Vlil. Obrazová příloha............................................................................... 393
Seznam fotografii'-zdroje .............................................................................. 4M
Seznam autorů........................................................................................ 413
Použitá literatura a prameny......................................................................... 415
Rcziimé.............................................................................................. 445
Summary ............................................................................................. 462
Seznam zkratek....................................................................................... 465
Jmenný rejstřík ..................................................................................... 468
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01777399
3 CZ-ZlKKF
5 20190116134654.2
7 ta
8 180813s2018----xr ach|f||||||001 0#cze||
15 ## $a cnb003020422
20 ## $a 978-80-246-3355-8 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1066061181
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b hun
43 ## $a e-xr--- $a e-hu---
44 ## $a xr
45 ## $a w-y-
72 #7 $a 80 $x Filologie $2 Konspekt $9 11
80 ## $a 80(=511.141)+908(439) $2 MRF
80 ## $a 80(=162.3)+908(437.3) $2 MRF
80 ## $a 378.4 $2 MRF
80 ## $a 316.72/.75 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (439) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Česko-maďarské ob(z)ory : $b kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů / $c Jiří Januška (editor)
246 3# $a Česko-maďarské obory
246 30 $a Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, $c 2018
300 ## $a 479 stran : $b ilustrace, portréty, faksimile ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Anglické a maďarské resumé
648 #7 $a 19.-21. století $7 ch757016 $2 czenas
650 07 $a hungaristika $7 ph135516 $2 czenas
650 07 $a bohemistika $7 ph118949 $2 czenas
650 07 $a univerzity $7 ph126937 $2 czenas
650 07 $a kulturní vztahy $7 ph137620 $2 czenas
650 09 $a Hungarian studies $2 eczenas
650 09 $a Bohemistic studies $2 eczenas
650 09 $a universities $2 eczenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
651 #7 $a Maďarsko $7 ge129985 $2 czenas
653 0# $a české školy
653 0# $a maďarské školy
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
700 1# $a Januška, Jiří, $d 1982- $7 pna2010606956 $4 edt
901 $b 9788024633558 $f 1. vydání $o 20181025
910 ## $a ZLG001
1052 $a 80
1091 $b Kolektivní monografie představuje na velké ploše a v širokém záběru některé oblasti a aspekty česko-maďarských univerzitních vztahů. Podává kompletní přehled dějin výuky maďarštiny a maďarské literatury na českých univerzitách a přináší jak komentovaný souhrn dosavadních poznatků, tak i nové informace o nejvýznamnějších osobnostech dějin české hungaristiky a jejich stopě v české vědě.
996 $b 377700611937 $1 80 $3 12.11.2018 $4 N $5 470.00 $6 1810026873 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 80 $0 932198
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link