Atlas českých dějin.
1.díl Do roku 1618
Eva Semotanová ; ilustrovali Dagmar Ježková a Jiří Petráček

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  I.	ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU	4-13
1.	České země ve starší době kamenné. Paleolit (1 500 000 - 8000 př. n. I.)	6
2.	České země ve střední době kamenné. Mezolit (8000-5500 př. n. I.)	6
3.	České země v mladší době kamenné. Neolit (první zemědělci, 5500-4000 př. n. I.)	7
4.	České země v pozdní době kamenné. Starší a mladší neolit (první kovy, 4000-2800 př. n.	I.)	8
5.	České země na konci doby kamenné. Pozdní eneolit (nové kmeny, 2800-2100 př. n. I.)	8
6.	České země ve starší a střední době bronzové (2200-1250 př. n. I.)	9
7.	České země v mladší a pozdní době bronzové (doba popelnicových polí, 1250-750 př. n.	I.)	9
8.	České země ve starší době železné (halštat, 750-450 př. n. I.)	10
9.	České země v mladší době železné (latén, Keltové, 450 př. n. I. - 0)	10
10.	České země v době římské a stěhování národů (0-550)	11
II.	ČESKÉ ZEMĚ V 6.-9. STOLETÍ. Sámova říše, Velká Morava	14-21
11.	České země v 6.-9. století. Sámova říše	16
12.	Evropa v 9. století	17
13.	Velká Morava v 9. století	17
14.	České země v 9. století	18
III.	ČESKÉ ZEMĚ V 10.-12. STOLETÍ. Přemyslovské knížectví	22-31
15.	Evropa v 10.-11. století	24
16.	České země v 10.-12. století	25
17.	Hradská organizace v českých zemích ve 12. století	26
18.	Vnitřní kolonizace v českých zemích ve 12. století. Zemské stezky, nejstarší šlechtické rody	27
19.	Nejvýznamnější předrománské a románské památky v Evropě z 8.-12. století	28
20.	Dochované románské památky v českých zemích nebo jejich významné části	28
21.	Pražský hrad v 10. století	29
22.	Pražský hrad ve 12. století	29
IV.	ČESKÉ ZEMĚ VE 13. A POČÁTKEM 14. STOLETÍ. Přemyslovské království	32-41
23.	České země a střední Evropa počátkem 13. století	34
24.	České země ve 13. století. Přemysl Otakar II. (1253-1278)	34
25.	České země koncem 13. a počátkem 14. století. Václav II. a Václav III. (1278-1306)	35
26.	Vnější kolonizace v českých zemích ve 13. století. Hornictví	36
27.	Kláštery v českých zemích ve 13. století	37
28.	Dochované raně gotické památky v českých zemích nebo jejich významné	části	36
29.	Královská města v českých zemích počátkem 14. století	38
30.	Síť středověkých evropských měst	39
31.	Praha ve 13. století	38
32.	České Budějovice ve 13. století	39
33.	Litoměřice ve 13. století	39
34.	Olomouc ve 13. století	39
V.	ČESKÉ ZEMĚ VE 14. STOLETÍ. Lucemburkové	42-51
35.	České země a střední Evropa ve 3. čtvrti 14. století	44
36.	České země ve 14. a počátkem 15. století. Jan Lucemburský, Karel IV. a Václav IV. (1310-1419)	45
37.	Hospodářství a obchod v českých zemích ve 14. a počátkem 15. století	46
38.	Královská města v českých zemích na přelomu 14. a 15. století	47
39.	Církevní správa v Čechách od roku 1344 do počátku husitství	47
40.	Nejvýznamnější gotické památky v Evropě ze 14. století	48
41.	Dochované vrcholně gotické památky v českých zemích nebo jejich významné části	48
42.	Praha ve 14. století	49
VI.	ČESKÉ ZEMĚ V 1. POLOVINĚ 15. STOLETÍ. Husitství	52-61
43.	„Kacířství“, reformní církevní hnutí a sociální nepokoje v Evropě do počátku husitství	54
44.	„Kacířství“ v českých zemích ve 2. polovině 14. a počátkem 15. století	54
45.	Počátky husitství	55
46.	Husitství	56
47.	Tábor (rekonstrukce středověkého půdorysu města)	57
48.	Významné bitvy husitů
a)	Bitva na Vítkově a u Vyšehradu	56
b)	Bitva u Sudoměře	57
c)	Bitva u Ústí „Na běhání“	57
d)	Bitva u Lipan	57
49.	Česká města v husitství (1421-1422)	58
50.	Česká města v husitství (1427-1433)	58
51.	Husitské výpravy za hranice Čech a Moravy (1428-1433)	59
VII.	ČESKÉ ZEMĚ VE 2. POLOVINĚ 15. STOLETÍ. Jiří z Poděbrad, Jagellonci	62-73
52.	České země ve 3. čtvrti 15. století. Jiří z Poděbrad (1458-1471)	64
53.	Husitství na Slovensku v polovině 15. století	65
54.	Diplomatické cesty za Jiřího z Poděbrad	65
55.	Krajské zřízení v Čechách ve 3. čtvrti 15. století	66
56.	Církevní správa v Čechách ve 3. čtvrti 15. století	67
57.	České země, střední a severovýchodní Evropa na konci 15. a počátkem 16. století	68
58.	České země na konci 15. a počátkem 16. století. Jagellonci (1471-1526)	69
59.	Hospodářství a obchod v českých zemích na konci 15. a počátkem 16. století	70
60.	Dochované pozdně gotické památky v českých zemích nebo jejich významné	části	71
61.	Pražský hrad na konci 15. a počátkem 16. století	71
Vlil. ČESKÉ ZEMĚ V 16. A POČÁTKEM 17. STOLETÍ. Stavovská monarchie	74-85
62.	České země a Evropa v polovině 16. století	76
63.	České země a vznik habsburského soustátí	77
64.	Hospodářství a obchod v českých zemích v polovině 16. století	78
65.	Třeboňská rybniční soustava na panství Rožmberků v 16. století	79
66.	Šlechtický velkostatek v 16. století. Panství Rožmberků a Pernštejnů, významné šlechtické rody	79
67.	České země v 16. a počátkem 17. století	80
68.	Města v českých zemích koncem 16. století	81
69.	Humanismus a rozvoj vzdělanosti v českých zemích v 16. století	81
70.	Nejvýznamnější renesanční památky v Evropě z 15.-16. století	82
71.	Dochované renesanční památky v českých zemích nebo jejich významné části	82
72.	Pražský hrad v 16. a počátkem 17. století	83
Výběrový rejstřík
86-88
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01777688
3 CZ-ZlKKF
5 20190102101157.5
7 ta
8 150408s2018----xr abced||||||001 0dcze||
20 ## $a 978-80-7393-450-7 $q (1. díl ; $q brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.3) $2 MRF
80 ## $a (084.4) $2 MRF
80 ## $a (072) $2 MRF
100 1# $a Semotanová, Eva, $d 1952- $7 jn19990209750 $4 aut
245 10 $a Atlas českých dějin. $n 1.díl, $p Do roku 1618 / $c Eva Semotanová ; ilustrovali Dagmar Ježková a Jiří Petráček
250 ## $a 2. vydání
264 #1 $a Praha : $b Kartografie, $c 2018
300 ## $a 88 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; $c 32 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Dějepisné atlasy pro střední školy
500 ## $a Chronologické přehledy
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
653 0# $a dějiny Česka
655 #7 $a atlasy $7 fd131835 $2 czenas
655 #7 $a učební pomůcky $7 fd133775 $2 czenas
655 #9 $a atlases $2 eczenas
655 #9 $a teaching aids $2 eczenas
700 1# $a Ježková, Dagmar, $d 1953- $7 jo20000075751 $4 ill
700 1# $a Petráček, Jiří, $d 1941- $7 jn20001005407 $4 ill
830 #0 $a Dějepisné atlasy pro střední školy
901 $f 2. vyd. $o 20150423
910 ## $a ZLG001
1052 $a 943.7
1091 $b První část dvoudílné edice atlasů se věnuje počátkům osídlení, prvním státním útvarům, období středověku a počátku novověku na našem území. V mapách a plánech sleduje územní, kulturní i hospodářský vývoj předchůdců dnešního státu a jeho obyvatel do roku 1618. Mapy doplňuje množství grafů, dobových erbů, portrétů významných osobností, ilustrace dobových staveb, nástrojů nebo cenností. Každá z etap historického vývoje českého státu je uvozena stručným historickým výkladem, charakterizujícím celé období (obraz krajiny, hospodářství, kultury, společnosti, přehled dějin) a zakončena stránkou ilustrací popisující způsob života v této době a časovou přímkou s nejvýznamnějšími událostmi u nás, v Evropě i ve světě.
996 $b 377700612568 $1 M 943.7 $3 21.11.2018 $4 N $5 199.00 $6 1859005152 $7 MN $8 A $9 7 $r 475 $s A $a 0 $h M 943.7 $0 932829
996 $b 377700612569 $1 M 943.7 $3 21.11.2018 $4 N $5 199.00 $6 1859005152 $7 MN $8 A $9 7 $r 475 $s A $a 0 $h M 943.7 $0 932830
996 $b 377700612570 $1 943.7 $3 21.11.2018 $4 N $5 199.00 $6 1859005152 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 943.7 $0 932831
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link