Jak ohodnotit relevantní informaci z dotazníkového šetření
Zdeněk Půlpán

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod	5
0	O problematice otázek a odpovědí	9
0.1 Otázky a informace	9
0.2	Základní logické funkce otázek	15
0.3	Otázky a komunikace	19
0.4	Sémantika otázky	25
0.5	Diagnostické klíče	32
0.6	Otázka ,jak..a podmíněná odpověď na ni	36
0.7	Hodnověrnost a subjektivní pravděpodobnost	40
1	Dvě testové teorie (CTT a IRT)	49
2	Třetí testová teorie (Měření založené na pojmu entropie)	63
3	Znalosti odhadnuté z fuzzy měr neurčitosti (čtvrtá testová teorie)	73
3.1	Úvod	73
3.2	Neurčitost obsažená ve fuzzy množině	74
3.3	Neurčitosti pro intuicionistické fuzzy množiny	82
3.4	Odhad znalosti z neurčitosti pedagogického měření	84
3.5	Sémantizovaná informace pro fuzzy intuitivní množiny	87
4	Apriorní analýza vyhodnocování dotazníku prostředky fuzzy matematiky s příkladem
úvah o vlivu syndromu vyhoření na vznik kardiovaskulárního onemocnění	94
4.1	Úvod	94
4.2	Teoretická východiska pro odhad apriorní spolehlivosti	94
4.3 Analýza jednoho šetření	106
5 Validita dotazníku	1 ?
5.1	Metody posuzování validity dotazníku	114
5.2	Odhad ukazatele validity	115
6	Rozhodování o hypotézách založené na Bayesově přístupu a užitkové funkci 120
6.1	Bayesovavěta	120
6.2	Pravidlo řetězení	126
6.3	Bayesovské stromy	129
6.4	Fuzzy Bayesův přístup	135
7	Sémantika klíčových slov užitím teorie fuzzy množin	148
7.1	Příklad zpracování tabulek ze šetření o výuce fyziky na základních a středních
školách	151
8	Ztráty informace v důsledku restrikce měřicí škály
8.1	Úvod
8.2	Fuzzy přístup
8.3	Rozšíření konceptu fiizzy neurčitosti
8.4	Restrikce vícerozměrné škály na jednorozměrnou
8.5	Další možnosti odhadu fuzzy neurčitosti
8.6	Informace obsažená v měření na škále Pearsonova korelačního koeficientu
8.7	Divergence a odhad vzájemné informace
8.8	Odhad spolehlivosti měření
8.9	Diskuse a použití
9	Jsou meze pro užití statistických metod ? odhadu vědomostí žáků a studentů?
9.1	Úvod
9.2	Rozumíme statistice?
9.3	Významnost celkových skórů v testu s ? nabídnutými odpověďmi
9.4	Testy statistických hypotéz mají také svá omezení
9.5	Jaké z toho plyne poučení?
10	Informace, definovaná pro paměťové procesy v podobě fyzikálního kontinua (Od Ebbinghausových pokusů po dnešek)
10.1	Paměťové procesy
10.2	Učení
10.3	Některé matematické modely
10.4	Diskuse a závěr
11	Na čem také závisí spolehlivost dotazníku?
12	Jednoduchý fuzzy regresní model
13	Váha logického důsledku formule s neurčitými předpoklady
153
153
161
170
174
180
185
187
202
206
210
210
213
219
222
223
226
226
228
229
243
245
258
270
Dodatky A.	Základní pojmy teorie fiizzy množin	279
B.	Některé otázky a odpovědi týkající se statistických šetření	281
C.	Kdy nabývá entropie své maximální hodnoty ?	292
Závěr	295
Conclusion	297
Literatura	300
Rejstřík	317
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01778014
3 CZ-ZlKKF
5 20181203150311.4
7 ta
8 180521s2018----xr a|||f||||||001 0#cze||
15 ## $a cnb002997875
20 ## $a 978-80-7560-128-5 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1043902146
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 519.1/.8 $x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování $2 Konspekt $9 13
80 ## $a 1/3+7/9 $2 MRF
80 ## $a 303.622 $2 MRF
80 ## $a 519.254 $2 MRF
80 ## $a 519.72 $2 MRF
80 ## $a 519.673 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Půlpán, Zdeněk, $d 1942- $7 jk01101739 $4 aut
245 10 $a Jak ohodnotit relevantní informaci z dotazníkového šetření / $c Zdeněk Půlpán
250 ## $a Vydání: první
264 #1 $a Pardubice : $b Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, $c 2018
300 ## $a 322 stran : $b ilustrace (některé barevné) ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a humanitní vědy $7 ph114730 $2 czenas
650 07 $a dotazníky $7 ph255085 $2 czenas
650 07 $a zpracování dat $7 ph127675 $2 czenas
650 07 $a teorie informace $7 ph126560 $2 czenas
650 07 $a matematické modely $7 ph543021 $2 czenas
650 09 $a humanities $2 eczenas
650 09 $a questionnaires $2 eczenas
650 09 $a data processing $2 eczenas
650 09 $a information theory $2 eczenas
650 09 $a mathematical models $2 eczenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
901 $b 9788075601285 $f 1. vydání $o 20180611
910 ## $a ZLG001
1052 $a 519.1
1091 $b Autoři v knize uvádí celou řadu matematických modelů zpracování dat vágní povahy, která mají svůj původ zvláště v dotazníkových šetřeních. Protože užití každého modelu musí respektovat jak stránku formální, tak i aplikační, uvádí stručně ve všech případech obě stránky. Práce proto prezentuje nejprve stručné teoretické zdůvodnění postupu a pak i ukázku předpokládané aplikace.
996 $0 931695 $1 519.1 $4 N $5 180.00 $3 31.10.2018 $8 A $9 7 $6 1841300197 $7 N $r 470 $h 519.1 $b 377700611434 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link