SQL
podrobný průvodce uživatele
Marek Laurenčík

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  9
Obsah
Úvod...............
1	Relační databáze...................................................n
1.1	Co je databáze?.............................................11
1.2	Relační databáze na osobním počítači....................... 12
1.3	Struktura databázového souboru............................. 14
2	Struktura databáze a	tabulek..................................15
2.1	Typy sloupců............................................... 15
2.2	Indexy v tabulkách..........................................19
2.3	Hodnota NULL................................................20
2.4	Další vlastnosti sloupců....................................21
2.5	Relace mezi tabulkami.......................................22
2.6	Zásady pro návrh relační databáze...........................25
3	Úvod do jazyka SQL................................................28
3.1	Typy příkazů................................................28
3.2	Syntaxe příkazů.............................................29
3.3	Použití jazyka SQL..........................................30
3.4	Tvorba pohledů..............................................31
4	Jednoduchý výběr pomocí příkazu SELECT............................32
4.1	Struktura příkazu SELECT....................................32
4.2	Výběr zobrazovaných sloupců.................................33
4.3	Zobrazení jedinečných hodnot................................35
4.4	Omezení počtu zobrazovaných řádků...........................36
4.5	Seřazení zobrazovaných řádků................................39
4.6	Zobrazení nejmenších nebo největších hodnot.................43
4.7	Cvičení.....................................................45
5	Filtrace řádků....................................................47
5.1	Filtrace u jednoho pole.....................................47
5.2	Filtrace pomocí intervalu...................................54
5.3	Filtrace pomocí seznamu.....................................55
5.4	Filtrace pomocí vzorku textu................................57
5.5	Kombinace filtru a řazení...................................60
5.6	Filtrace s použitím více podmínek...........................61
5.7	Cvičení.....................................................69
Obsah 5 ¦
6	Tvorba vypočtených sloupců.....................................7i
6.1	Vzorce s číselnými hodnotami..............................71
6.2	Následné výpočty, filtrace a řazení..................... 75
63	Vzorce s datumovými a časovými	hodnotami................. /8
6.4	Vzorce s textovými hodnotami..............................79
6.5	Podmínečný výpočet........................................8'
6.6	Cvičení...................................................82
7	Využití standardních funkcí.......................................84
7.1	Konverzní funkce CAST........................................84
7.2	Odstranění problémů s hodnotou NULL......................... 87
7.3	Matematické funkce...........................................89
7.4	Funkce pro práci s datumem a časem...........................91
7.5	Funkce pro práci s textem....................................96
7.6	Ostatní textové funkce.......................................99
7.7	Přehled standardních funkcí..................................?2
7.8	Cvičení......................................................??
8	Spojení více tabulek v dotazu...........................................104
8.1	Vnitřní spojení dvou tabulek......................................104
8.2	Vzorce, filtrace a řazení v dotazu s více tabulkami...............110
8.3	Vnitřní spojení tří a více tabulek................................112
8.4	Vnější spojení dvou tabulek........................................?4
8.5	Vnější spojení více tabulek.......................................118
8.6	Cvičení...........................................................122
9
Sjednocení dotazů.................................................123
9.1	Sjednocení tabulek klauzulí UNION............................123
9.2	Filtrace a řazení při sjednocování tabulek...................127
9.3	Sjednocení tabulek klauzulí INTERSECT........................129
9.4	Sjednocení tabulek klauzulí EXCEPT...........................130
9.5	Cvičení......................................................132
10	Seskupování a souhrny..............................................134
10.1	Seskupování řádků............................................134
10.2	Agregační funkce.............................................!37
10.3	Zařazení celkového souhrnu...................................143
10.4	Razení a filtrace v dotazech se souhrnem....................144
10.5	Výpočty v dotazech se souhrnem..............................148
10.6	Souhrny z více tabulek......................................150
? 6 SOL - podrobný průvodce uživatele
11	použití poddotazů....................................................155
11.1	Skalární poddotazy..............................................156
11.2	Poddotaz, vytvářející seznam	v	IN...............................160
11.3	Poddotazy v seznamech ALL,	ANY a SOME...........................162
11.4	Tabulkové poddotazy.............................................165
11.5	Operátor EXISTS.................................................167
11.6	Cvičení.........................................................168
12	Práce s obsahem a strukturou tabulky.................................ieg
12.1	Tvorba nové tabulky.............................................169
12.2	Vkládání řádků do tabulky.......................................171
12.3	Aktualizace tabulky.............................................173
12.4	Mazání řádků z tabulky..........................................174
12.5	Příkazy pro definici pohledů a tabulek.........................175
12.6	Cvičení.........................................................'77
13	Vyřešená cvičení........................................................... 78
13.1	Ke kapitole 4........................................................'78
13.2	Ke kapitole 5........................................................'79
13.3	Ke kapitole 6.......................................................' 82
13.4	Ke kapitole 7........................................................ 84
13.5	Ke kapitole 8........................................................'87
13.6	Ke kapitole 9........................................................190
13.7	Ke kapitole 10.......................................................192
13.8	Ke kapitole 11 ......................................................195
13.9	Ke kapitole 12.......................................................198
14 Dodatky.........................................................200
14.1 Komunikace s programem MS Excel.......................200
14.2 Cvičná databáze.......................................203
Rejstřík
209
Obsah 7 ¦
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01778028
3 CZ-ZlKKF
5 20190104150553.5
7 ta
8 180824s2018----xr a|||e|f||||001 0#cze||
15 ## $a cnb003022099
20 ## $a 978-80-271-0774-2 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1066059046
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 004.4/.6 $x Programování. Software $2 Konspekt $9 23
80 ## $a 004.655.3 $2 MRF
80 ## $a 004.652.4 $2 MRF
80 ## $a 004.42 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Laurenčík, Marek $7 ola2006323622 $4 aut
245 10 $a SQL : $b podrobný průvodce uživatele / $c Marek Laurenčík
246 18 $a SQL - podrobný průvodce uživatele
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2018
300 ## $a 211 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Průvodce
500 ## $a "Spoluautor Michal Bureš"--Rub titulní stránky
500 ## $a Obsahuje rejstřík
500 ## $a Hřbetní název: SQL - podrobný průvodce uživatele
650 07 $a SQL $7 ph118067 $2 czenas
650 07 $a relační databáze $7 ph125110 $2 czenas
650 07 $a dotazovací jazyky $7 ph119587 $2 czenas
650 07 $a programování $7 ph115891 $2 czenas
650 09 $a SQL (query language) $2 eczenas
650 09 $a relational databases $2 eczenas
650 09 $a query languages $2 eczenas
650 09 $a programming $2 eczenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
700 1# $a Bureš, Michal $7 jn19981000377 $4 clb
830 #0 $a Průvodce (Grada)
856 42 $u http://www.grada.cz $3 Soubory ke stažení na: $4 N
901 $b 9788027107742 $f 1. vydání $o 20181023
910 ## $a ZLG001
1052 $a 519.68
1091 $b Kniha zahrnuje odchylky běžných systémů od standardu SQL tak, aby byla univerzálně použitelná (není orientována na určitý databázový systém). Běžné systémy zahrnují Access, MS SQL Server, MySQL, Postgre, příp. Visual Fox Pro. Pozornost je věnována i objektově relačnímu mapování.
996 $b 377700611539 $1 519.68 $3 2.11.2018 $4 N $5 269.00 $6 FO:1833284 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 519.68 $0 931800
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link