Alzheimer
rodinný průvodce péčí o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi
Nancy L. Mace, Peter V. Rabins ; přeložil Daniel Micka

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva ....................................................... 19
Úvod.............................................................. 21
Kapitola 1: Demence ............................................. 23
Co je demence? .................................................. 27
Osoba s demencí ................................................. 30
Co si ted počnete? .............................................. 32
Kapitola 2: Lékařská pomoc pro osobu s demencí.................... 35
Posouzení osoby s podezřením na demenci........................... 36
Kdo nemocného vyšetří a posoudí?.................................. 40
Léčba a zvládání demence.......................................... 41
Lékař.......................................................... 41
Zdravotní sestra............................................... 42
Sociální pracovník............................................. 43
Pracovník geriatrické péče .................................... 44
Lékárník....................................................... 44
Kapitola 3: Charakteristické behaviorální symptomy
u lidí s demencí.................................................. 45
Mozek, chování a osobnost: Proč lidé s demencí dělají to,
co dělají?......................................................45
Poskytování péče: několik všeobecných rad......................... 50
Problémy s pamětí................................................. 53
Přehnané či katastrofické reakce.................................. 54
Agresivita ....................................................... 60
Problémy s řečí a komunikací...................................... 61
Problémy, jez osoba s demencí prozívá, když se snaží domluvit.. 61
Problémy, jež osoba s demencí prožívá, když se snaží
porozumét druhým............................................. 65
Ztráta koordinace............................................... 68
Ztráta orientace v čase ........................................ 71
Kolísání schopností ............................................ 72
Kapitola 4: Problémy s nezávislým životem....................... 74
Mírné kognitivní poruchy ....................................... 74
Zvládání raných fází demence................................. 75
Když se člověk musí vzdát práce ................................ 77
Když už člověk neumí hospodařit s penězi........................ 78
Když už člověk nemůže bezpečně řídit auto....................... 79
Když už člověk nemůže žít sám................................... 83
Když máte podezření, že někdo žijící o samotě zaěíná mít demenci. 84
Co je možně dělat............................................ 86
Stěhování se do nového bydliště.............................. 87
Kapitola 5: Problémy s každodenní péčí.......................... 92
Kde hrozí nebezpečí ............................................ 92
V domě....................................................... 94
Venkovní prostor............................................. 96
Jízda autem ................................................. 98
Kouření...................................................... 98
Lov.......................................................... 99
Výživa a čas jídla........................................... 99
Příprava jídla.............................................. 100
Čas jídla................................................... 101
Problémové stravovací chování............................... 103
Podvýživa .................................................. 105
Úbytek hmotnosti............................................ 106
Dusení...................................................... 107
Kdy uvažovat o krmení sondou................................ 108
Cvičení........................................................ 110
Rekreace....................................................... 112
Smysluplná činnost.......................................... 115
Osobní hygiena ................................................ 116
Koupání...................................................  117
Kde koupit potřeby pro péči.................................... 120
Oblékání....................................................... 121
Péče o vzhled.................................................. 122
Ústní hygiena.................................................. 123
Inkontinence (neschopnost udržet moč či stolici) ................. 124
Močová inkontinence............................................ 123
Fekální inkontinence........................................... 129
Mytí........................................................... 129
Problémy s chůzí a rovnováhou, pády............................... 131
Když je člověk upoután na vozík či lůžko ...................... 133
Invalidní vozíky............................................... 135
Změny, které můžete provést doma ................................. 136
Má být prostředí zaplněné, nebo holé?.......................... 138
Kapitola 6: Zdravotní problémy...................
Bolest ..........................................
Pády a zranění ..................................
Proleženiny......................................
Dehydratace .....................................
Zápal plic ......................................
Zácpa ...........................................
Léky.............................................
Zubní problémy...................................
Problémy se zrakem...............................
Sluchové problémy................................
Závratě..........................................
Návštěva u lékaře................................
Když musí nemocná osoba do nemocnice ............
Záchvaty nebo křeče..............................
Škubavé pohyby (myoklony) .......................
Smrt osoby s demencí.............................
Příčina úmrtí.................................
Umírání doma..................................
Hospicová a paliativní péče...................
Umírání v nemocnici nebo ošetřovatelském domově
140
142
143
143
144
145 145 147 150
151
152
153
154
155 157 159 159 159
Kdy by mela léčba skončit?................................... 162
Jakou péči lze poskytnout na konci života?.................. 164
Kapitola 7: Zvládání behaviorálních a neuropsychiatrických
symptomů demence................................................ 168
Šest zásad, jak chování zvládat ................................ 169
Zatajování ztráty paměti ....................................... 171
Toulání......................................................... 172
Proč se lidé toulají......................................... 173
Zvládání toulání............................................. 174
Poruchy spánku a noční toulání ................................. 182
Večerní zhoršení („zapadání slunce“) ........................... 183
Ztrácení, hromadění nebo schovávání věcí........................ 187
Přehrabování se v zásuvkách a komorách ......................... 188
Nevhodné sexuální chování ...................................... 189
Opakování otázky................................................ 191
Opakované jednání .............................................. 192
Roztěkanost..................................................... 193
Když se vás osoba s demencí drží a neustále za vámi chodí
(„pronásledování“) .......................................... 193
Stížnosti a urážky.............................................. 193
Braní věcí ..................................................... 198
Zapomínání telefonních hovorů .................................. 199
Nároky.......................................................... 199
Tvrdohlavost a neochota spolupracovat .......................... 201
Když osoba s demencí uráží pečovatele .......................... 202
Užívání léků ke zvládání chování ............................... 204
Kapitola 8: Symptomy související se změnou nálad a podezíravostí.205
Deprese ........................................................ 205
Stížnosti na zdraví ............................................ 206
Sebevražda...................................................... 207
Nadužívání alkoholu či léků .................................... 207
Apatie a netečnost ............................................. 208
Paměť na pocity................................................. 209
Hněv a popudlivost.................................................. 209
Úzkost, nervozita a neklid ......................................... 211
Falešné představy, podezíravost, paranoia a halucinace.............. 213
Mylný výklad...................................................  214
Neschopnost rozpoznávat lidi nebo véci (agnózie) ................ 215
yyNejste můj manzeľ.............................................. 215
„Moje matka si pro me přijde “................................... 216
Podezíravost..................................................... 216
Schovávání věcí.................................................. 220
Bludy a halucinace............................................... 220
Nečinnost........................................................... 222
Kapitola 9: Zvláštní opatření, když onemocníte ............. 224
V případě vaší smrti ....................................... 226
Kapitola 10: Získání pomoci zvenku .....................
Pomoc od přátel a sousedů ..............................
Kde najít informace a služby............................
Druhy služeb............................................
Výpomoc v domácnosti.................................
Denní stacionář pro dospělé..........................
Krátkodobá rezidenční péče...........................
ánování domácí péče, stacionární péče a respitní péče ..
Když osoba s demencí péči odmítá .......................
Máte vy sami nárok na úlevu a odpočinek? ...............
Vyhledávání zdrojů......................................
Placení péče............................................
Měli by být v respitním programu lidé s různými problémy?
Jak poznat kvalitu služeb ..............................
Výzkumné a demonstrační programy........................
228
228
230
232
233
234
236
237 237 240 242 245
247
248 250
Kapitola 11: Vy a osoba s demencí.............................. 251
Změny rolí .................................................... 253
Vztah mezi manželem a manželkou, když jeden z nich onemocní. 254
Vztah mezi rodičem s demencí a jeho dospělými dětmi......... 256
Lidé s demencí se musí přizpůsobit zmene své role v rodině.... 257
Změny očekávání................................................ 258
Rodinné spory..................................................... 258
Rozdělení odpovědnosti......................................... 259
Vaše manželství .................................................. 260
Zvládání změn rolí a rodinného konfliktu ......................... 261
Rodinná konference ............................................ 263
Když bydlíte daleko .............................................. 266
Jak můžete pomoct, když nejste primární pečovatel, pečovatelka? .. 267
Jak sloučit péči se zaměstnáním? ................................. 268
Vaše děti.......................................................  269
Adolescenti.................................................... 272
Kapitola 12: Jak vás péče o osobu s demencí ovlivní
Emocionální reakce ..............................
Hněv..........................................
Rozpaky.......................................
Beznaděj......................................
Vina..........................................
Smíchy láska a radost.........................
Zármutek .....................................
Deprese.......................................
Izolace a pocit osamění.......................
Obavy.........................................
Mít naději a být realistický..................
Spatné zacházení s osobou s demencí..............
Fyzické reakce ..................................
Únava ........................................
Nemoc.........................................
Sexualita........................................
Když má demenci vás manžel, vase manželka.....
Když s vámi žije postižený rodič..............
Budoucnost.......................................
Vy jako osamocený manžel, osamocená manželka..
Když osoba, o kterou jste se starali, zemře......
274
274
275
279
280 281
284
285
286
287
288 288
289
290
290
291
292 292
294
295
296 298
Kapitola 13: Péče o sebe .....................
Dejte si pauzu ...............................
Dejte si dárek.............................
Přátelé....................................
Vyhnete se izolaci.........................
Vyhledejte další pomoc, když ji potřebujete...
Rozpoznejte varovné signály ...............
Poradna....................................
Spojení s jinými rodinami: Alzheimerova asociace
Podpůrné skupiny...........................
Výmluvy ...................................
Podpora.......................................
299
300
301
301
302
303
304 306
308
309
311
312
Kapitola 14: Pro děti a dospívající................................. 314
Kapitola 15: Finanční a právní otázky .............................. 318
Zhodnocení vašich financí........................................... 318
Potenciální výdaje .............................................. 319
Potenciální zdroje............................................... 321
Kde najít prostředky zapomínající osoby ............................ ?27
Právní záležitosti.................................................. 330
Kapitola 16: Zajištění dlouhodobé péče ......................... 335
Způsoby uspořádání toho, jak a kde bude osoba bydlet ........... 337
Stěhování se s osobou s demencí.................................. 343
Ošetřovatelské domovy............................................ 343
Jak najít místo dlouhodobé péče mimo domov...................... 349
Platba za péci ............................................... 351
Vodítka pro výběr zařízení s dlouhodobou péci................. 353
Stěhování osoby do zařízení rezidenční péče ..................... 361
Přizpůsobení se novému životu.................................... 363
Návštěvy...................................................... 363
Vase vlastní adaptace......................................... 367
Když v ošetřovatelském domově či jiném zařízení rezidenční péče
nastanou problémy............................................. 369
Sexuální problémy v ošetřovatelských domovech
a jiných zařízeních........................................... 371
Kapitola 17: Jak zabránit kognitivnímu úpadku a jak jej oddálit.. 374
Obvyklé změny související s věkem................................ 374
Výbavnost slov a rychlost duševních výkonů ................... 375
Rizikové faktory určující potenciální cíle a možné přístupy...... 375
Pro snížení rizika demence....................................... 375
Kardiovaskulárnífaktory ...................................... 376
Telesné cvičení............................................... 376
Sociální a intelektuální aktivita ............................ 377
Strava........................................................ 378
Vzdělání...................................................... 379
Diabetes...................................................... 379
Deprese....................................................... 379
Toxiny ....................................................... 380
Zranění hlavy ................................................ 380
Věk........................................................... 381
Genetika...................................................... 381
Medikace...................................................... 381
Shrnutí.......................................................... 382
Kapitola 18: Poruchy mozku a příčiny demence..................... 383
Mírné kognitivní poruchy ........................................ 383
Demence.......................................................... 384
Demence souvisejícíspožíváním alkoholu........................ 385
Alzheimerova choroba.......................................... 385
Amnestický (Korsakovův) syndrom............................... 387
Kortikobazálni degeneracey syndrom ........................... 387
Deprese....................................................... 388
Frontotemporální demence...................................... 388
HTV/AIDS...................................................... 390
Demence s Lemy ho tělísky..................................... 391
Demence související s Parkinsonovou chorobou ................. 392
Primární progresivní afázie................................... 392
Progresivní supranukleární obrna............................... 392
Traumatické poškození mozku (TBI ci poranění hlavy)........... 393
Vaskulární demence............................................. 394
Demence mladých neboli časný nástup demence.................... 395
Jiné poruchy mozku .............................................. 395
Delirium ...................................................... 395
Mozková príhoda či jiné lokalizované poranění mozku ........... 397
Tranzitorní ischemická ataka................................... 397
Kapitola 19: Výzkum demence .................
Porozumění výzkumu...........................
Falešné léky...............................
Výzkum vaskulární demence a mozkové příhody
Výzkum Alzheimerovy choroby .................
Strukturální změny v mozku ..................
Mozkové buňky..............................
Neuroplasticita............................
Neurotransmitery ..........................
Abnormální proteiny .......................
Abnormální proteiny v mozkových buňkách ...
Infekce....................................
Nervové růstové faktory....................
Transplantace mozkové tkáně................
Kovy.......................................
Priony.....................................
Poruchy imunity............................
Uraz hlavy.................................
Lékové studie..............................
Epidemiologie ...............................
Downův syndrom ..............................
Stáří .......................................
Dědičnost....................................
Gender.......................................
Neuropsychologické testy ....................
Zobrazování mozku............................
399
400 402
402
403 403
403
404
404
405
406
406
407
407
408
408
409
409
410
411
412 412 412 415
415
416
Udržování aktivity............................................. 417
Vliv akutní nemoci na demenci ................................. 418
Výzkum poskytování služeb...................................... 418
Preventivní faktory............................................ 419
Jedna nemoc, nebo mnoho nemocí? ............................... 420
O autorech .................................................... 421
Pro českého čtenáře ........................................... 422
O autorech .................................................... 424
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01778575
3 CZ-ZlKKF
5 20190124155923.6
7 ta
8 180730s2018----xr ||||e|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003010962
20 ## $a 978-80-7553-583-2 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 616.89 $x Psychiatrie $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.831-003.8+616.892/.894 $2 MRF
80 ## $a 616.892/.894 $2 MRF
80 ## $a 616-036.22 $2 MRF
80 ## $a 616.892/.894-052 $2 MRF
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a 616-06 $2 MRF
80 ## $a 614.8.026.1 $2 MRF
80 ## $a 649 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Mace, Nancy L., $d 1941- $7 xx0228451 $4 aut
240 10 $a 36-hour day. $l Česky
245 10 $a Alzheimer : $b rodinný průvodce péčí o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi/ $c Nancy L. Mace, Peter V. Rabins ; přeložil Daniel Micka
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a V Praze : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2018
300 ## $a 427 stran ; $c 20 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a "6. přepracované a aktualizované vydání"--Rub titulní stránky
500 ## $a Přeloženo z angličtiny
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
650 07 $a Alzheimerova choroba $7 ph117324 $2 czenas
650 07 $a demence $7 ph119366 $2 czenas
650 07 $a epidemiologie $7 ph114481 $2 czenas
650 07 $a pacienti s demencí $7 ph139028 $2 czenas
650 07 $a psychologické aspekty $7 ph137649 $2 czenas
650 07 $a komplikace (lékařství) $7 ph134851 $2 czenas
650 07 $a nebezpečí úrazů $7 ph134921 $2 czenas
650 07 $a domácí péče $7 ph201876 $2 czenas
650 09 $a Alzheimer's disease $2 eczenas
650 09 $a dementia $2 eczenas
650 09 $a epidemiology $2 eczenas
650 09 $a patients with dementia $2 eczenas
650 09 $a complications of diseases $2 eczenas
650 09 $a accidents hazards $2 eczenas
650 09 $a home care $2 eczenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
655 #9 $a handbooks and manuals $2 eczenas
700 1# $a Rabins, Peter V., $d 1947- $7 xx0105516 $4 aut
700 1# $a Micka, Daniel, $d 1963- $7 jn19990010098 $4 trl
901 $b 9788075535832 $f 1. vydání $o 20181220
910 ## $a ZLG001
1052 $a 616.8
1091 $b Kniha je základním zdrojem informací pro ty, kteří pečují o nemocného s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Pomáhá členům rodiny a pečovatelům čelit problémům, které při onemocnění vyvstávají, řešit je a zároveň se vypořádat s vlastními emocemi a potřebami. Vedle toho, že kniha předkládá řadu praktických návodů k péči a seznamuje čtenáře s výsledky nejnovějších výzkumů příčin onemocnění, s možnostmi prevence i podpůrné léčby, obsahuje rovněž nové informace o pomůckách, které lidem s demencí zjednodušují život a činí jej bezpečnějším, strategiích, jak oddálit behaviorální a neuropsychiatrické symptomy, paliativní péči, hospicové péči, trvalé plné moci a opatrovnictví, demenci následkem traumatického poranění mozku, výběru zařízení s rezidenční péčí, podpůrných skupinách pro pečovatele, přátele a členy rodin.
996 $0 934381 $1 616.8 $4 P $5 399.00 $3 15.1.2019 $8 P $9 7 $6 PV10/2019 $7 N $r 492 $h 616.8 $b 377700614120 $s available
996 $0 933206 $1 616.8 $4 N $5 399.00 $3 28.11.2018 $8 A $9 7 $6 1859005763 $7 N $r 470 $h 616.8 $b 377700612945 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link