Vladimir Solovjov a jeho doba
Aleksej Fedorovič Losev ; z ruského originálu ... Vladimir Solovjev i jego vremja, ... přeložila Tereza Javornická

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
O vzniku knihy věnované Vladimiru Solovjovovi
Aza Alibekovna Tacho-Godiová_____________________________13
ČÁST PRVNÍ
Životní cesta Vladimíra Solovjova
1.	Dětství (1853-1864)	21
2.	Školní léta (1864-1869)	27
3.	Studentská léta ( 1869-1873)	37
4.	Diplomová práce ( 1874)	42
5.	První zahraniční cesta (1875-1876)	54
6.	Mezi první zahraniční cestou a disertační prací ( 1876-1880)	59
7.	Veřejná přednáška z 28. března 1881	70
8.	Osmdesátá léta 19. století	73
9.	Devadesátá léta 19. století	92
10.	Poslední dny života	108
ČÁST DRUHÁ
Teoretická filosofie
I.	Kritický přehled děl___________________________________ 115
1.	Komplexní vědění	11 g
2.	Kritika abstraktních principů	130
3.	Krize západnífilosofie. Proti pozitivistům	135
4.	Čtení o boholidství	\\ 37
5.	„Historické kroky filosofie“	I39
6.	Teoretická filosofie	142
7.	Tri skvělá díla	149
8.	Ospravedlnění dobra	]
IL Prameny děl...............................................159
1.	Obecné poznámky	K
2.	Vladimir Solovjov a Platón	160
3.	Vladimir Solovjov a novoplatonismus	161
4.	Vladimir Solovjov a patristika	163
5.	Vladimir Solovjov a Órigenés	165
6.	Vladimir Solovjov a teosoficko-gnostická literatura	170
7.	Vladimir Solovjov a Descartes	174
8.	Vladimir Solovjov a Spinoza	177
9.	Vladimir Solovjov a Kant	178
10.	Vladimir Solovjov a Schelling	182
11.	Vladimir Solovjova Hegel	184
12.	Vladimir Solovjov a Comte	187
13.	Vladimir Solovjov a Schopenhauer	188
14.	Vladimir Solovjov a Eduard von Hartmann	191
15.	Závěr	l9^
III. Učení o Sofii........................................... 195
A.	Nevydaný rukopis Sophie	195
1.	Vstupní poznámky	195
2.	Obecný program filosofie	196
3.	Ekumenické náboženství	196
4.	Pojem absolutna	197
5.	Východ a Západ	199
6.	Mnohost bytí	200
7.	Člověk jako organická jednota	201
8.	Otázky kosmogonie	201
9.	Otázky dějin	203
10.	Kabalistické motivy	205
11.	Hierarchie sofijního podřízení	206
12.	Vedlejší motivy	207
13.	Obecná filosofická charakteristika traktátu Sophie	207
14.	Protiklady v učení o Sofii, Moudrosti	Boží	212
15.	Nestvořená a stvořená Sofie	212
16.	Kosmismus	213
17.	Antropologismus	214
B.	Dalších pět aspektů kosmicko-antropologické Sofie	216
1.	„Věčná ženskost“	216
2.	Intimně romantický aspekt	216
3.	Kritické poznámky o romantismu	218
4.	Estetická tvorba a eschatologie	221
5.	Magie	222
C.	Historické prameny učení o Sofii	224
1.	Gnosticismus	224
2.	Kabala a novověcí myslitelé	229
3.	Ruský národní prvek - desátý aspekt Sofie	231
4.	Z literatury o Sofii.	232
D.	Obecný závěr z učení o Sofii	233
1.	Přítomnost sofijní teorie ve všech obdobích
S olovj ovovy tvorby	233
2.	Smyslová různorodost a univerzálnost ideje Sofie	233
3.	Materialistická, kritická a umělecká tendence	234
4.	Idea Sofie - konkretizace	235
IV. Etika____________________________________________________237
1.	Obecně solovjovovské rysy traktátu Ospravedlnění dobra	237
2.	Základní dělení traktátu	240
3.	Přehled nej důležitějších otázek	243
4.	První kritici Ospravedlnění dobra	248
5.	Kritika Ospravedlnění dohraje. N. Trubeckého	251
ČÁST TŘETÍ
SOCIÁLNĚ-HISTORICKÁ HLEDÁNÍ
L Národnostní otázky____________________________________________ 261
1.	Slavjanofilové, zapadnici a Vladimir Solovjov	261
2.	Učení o židovství a Polácích	265
3.	Celosvětová teokracie	270
4.	Rusko a Evropa	272
5.	„Slavjanofilství a jeho úpadek“ a některé další obdobné texty	274
6.	Kritika Solovjovových názorů na národnostní otázku
ze strany pozitivistů	277
7.	Kritika Solovjovových názorů na národnostní otázku ze strany patriotů
8.	Vztah Solovjova k socialismu a buržoazii	2,81
9.	Obecná poznámka k Solovjovovým sociálně-historickým hledáním
II.	Náboženská hledání Vladimíra Solovjova
V OBLASTI TEORIE A DĚJIN FILOSOFIE______________________291
1. Solovjovova mimovolně panteistická tvrzení	292
2.	Víra a rozum	Ly
3.	Sofijní smysl gnozeologie a ontologie	301
4.	Kritika byzantsko-moskevského pravoslaví	302
5.	Šíře Solovjovových historicko-náboženských zájmů	305
III.	Konfesijní hledání

307
1.	Římskokatolický utopismus	307
2.	Solovjovovo osobní konfesionálni zaměření	313
IV.	Nábožensko-filosofická problematika
DANÉHO OBDOBÍ............. ............................ 329
1.	Analýza traktátu Rusko a všeobecná církev	329
2.	Filioque v souvislosti s problematikou Východu a Západu	339
3.	Otázka Sofie v traktátu Rusko a všeobecná církev	346
4.	Učení o teokracii	^7
5.	Rozčarování z teokracie	349
V.	Vladimir Solovjov a oficiální Rusko

353
1.	Víra a rozum	353
2.	Kritika Vladimíra Solovjova z hlediska kanonického práva	364
3.	Antonij (Chrapovickij)	366
4.	Pavel Jakovíevič Světlov	371
5.	Michail Michailovič Tarejev	373
6.	Krátké shrnutí výše řečeného	378
7.	Solovjovovo společensko-politické	postavení	382
ČÁST ČTVRTÁ
Filosoficko-literární okolí
1.	Vstupní poznámky	389
2.	Filosoficko-dějinná problematika	390
3.	Vztah Vladimíra Solovjova ? autorům, které podrobil kritice 403
4.	Vladimir Solovjov a Lev Nikolajevič Tolstoj	405
5.	Vladimir Solovjov a Fjodor Michajlovič Dostojevskij	412
6.	Vladimir Solovjov a Vasilij Vasiljevič Rozanov	419
7.	Vladimir Solovjov a Friedrich Nietzsche	426
8.	Vladimir Solovjov a Konstantin Nikolajevič Leonťjev	427
9.	Vladimir Solovjov, Friedrich Nietzsche,
Vasilij Vasiljevič Rozanov a Konstantin Nikolajevič Leonťjev (v souvislosti se studiem pramenů apokalyptiky Tří rozhovorů) 430
10.	Vladimir Solovjov a Boris Nikolajevič Čičerin	440
11.	Vladimir Solovjov a Alexandr Ivanovič Vveděnskij	443
12.	Vladimir Solovjov a Lev Michajlovič Lopatin	447
13.	Vladimir Solovjov, Lev Michajlovič Lopatin
a Jevgenij Nikolajevič Trubeckoj	.	457
14.	Vladimir Solovjov a Jevgenij Nikolajevič Trubeckoj	466
15.	Vladimir Solovjov a Sergej Nikolajevič Bulgakov	484
ČÁST PÁTÁ
Světonázor a osobnost
1.	Obecný světonázor_____________________________________ 491
L Kým Vladimir Solovjov nebyl?	491
2.	Vladimir Solovjov jako „mystik\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01779035
3 CZ-ZlKKF
5 20190117111141.2
7 ta
8 181114s2018----xr c|||e||||||001|0bcze|d
20 ## $a 978-80-7465-330-8 $q (vázáno) : $c Kč 499.00
40 ## $a KLG001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $h rus
43 ## $a e-ru---
44 ## $a xr
45 ## $a w5x0
72 #7 $a 101 $x Filozofie $2 Konspekt $9 5
72 #7 $a 929 $x Biografie $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 92 Solov'jev, V. S. $2 undef
80 ## $a 230.1/.2 $2 MRF
80 ## $a 316.64 $2 MRF
80 ## $a 27-1-051 $2 MRF
80 ## $a 14:27 $2 MRF
80 ## $a 2-1 $2 MRF
80 ## $a 32:1 $2 MRF
80 ## $a 14(470) $2 MRF
80 ## $a 1:2 $2 MRF
80 ## $a (47+57) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
80 ## $a (092) $2 MRF
100 1# $a Losev, Aleksej Fedorovič, $d 1893-1988 $7 jo20000082779 $4 aut
240 10 $a Vladimir Solovjev i jego vremja. $l Česky
245 10 $a Vladimir Solovjov a jeho doba / $c Aleksej Fedorovič Losev ; z ruského originálu ... Vladimir Solovjev i jego vremja, ... přeložila Tereza Javornická
264 #1 $a Červený Kostelec : $b Pavel Mervart, $c 2018
300 ## $a 610 sran : $b portréty ; $c 22 cxm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Agora ; $v svazek 3
500 ## $a Obsahuje rejstřík
600 17 $a Solov'jev, Vladimir Sergejevič, $d 1853-1900 $7 jn19992017288 $2 czenas
648 #7 $a 19. století $7 ch460557 $2 czenas
650 07 $a křesťanští filozofové $7 ph122142 $2 czenas
650 07 $a křesťanští teologové $7 ph122148 $2 czenas
650 07 $a názory a postoje $7 ph137634 $2 czenas
650 07 $a křesťanská filozofie $7 ph138449 $2 czenas
650 07 $a filozofie náboženství $7 ph114544 $2 czenas
650 07 $a politická filozofie $7 ph115786 $2 czenas
650 07 $a ruská filozofie $7 ph125322 $2 czenas
650 07 $a filozofie a náboženství $7 ph114541 $2 czenas
651 #7 $a Rusko $7 ge128566 $2 czenas
653 0# $a ruští filosofové
653 0# $a ruští teologové
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #7 $a biografie $7 fd131909 $2 czenas
700 1# $a Javornická, Tereza, $d 1984- $7 xx0094761 $4 trl
830 #0 $a Agora (nakladatelství Pavel Mervart)
910 ## $a ZLG001
1052 $a 92
1091 $b Kniha Alexeje F. Loseva představuje první ucelený životopis Vladimira Solovjova (1953–1900) – filosofa, teologa a nejvýraznějšího ruského myslitele 19. století. Autor podrobně rozebírá Solovjovovy filosofické, náboženské, sociální a politické názory, věnuje se jeho vztahu k římskokatolické církvi, obviněním z panteismu, ekumenickým názorům a kritice ruského státu. Důkladná analýza všech Solovjovových děl přináší vhled do základních myšlenkových koncepcí jeho učení. Životní pouť filosofa autor začleňuje do panoramatického přehledu kulturního a společenského vývoje Ruska té doby.
996 $b 377700613791 $1 92 $3 13.12.2018 $4 N $5 499.00 $6 1810029803 $7 N $8 A $9 7 $r 470 $s A $a 0 $h 92 $0 934052
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link