Bosí augustiniáni v Čechách jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století
Adéla Šmilauerová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
Úvodem	9
Ediční poznámka	11
STAV DOSAVADNÍHO BÁDÁNÍ
A DOCHOVANÉ PRAMENY	13
Archivy jednotlivých konventů	15
Zahraniční archivy	17
HISTORIE BOSÝCH AUGUSTINIÁNŮ	18
Východiska pro radikální reformu	18
Italská kongregace bosých augustiniánů	20
Počátky	20
Doba rozkvětu	21
Rušení konventů	21
Znovuzrození	22
Organizační struktura řádu	24
Formace	25
Spiritualita řádu	26
BOSÍ AUGUSTINIÁNI V ČECHÁCH	30
Působení bosých augustiniánů v Čechách	33
Historie konventů bosých augustiniánů v Čechách	36
Konvent v Praze na Zderaze	37
První měsíce působení a soudobá situace
na Novém Městě pražském	37
5
Činnost konventu	40
Zánik konventu	41
Konvent v Táboře	42
Příchod řeholníků a první roky působení	42
Činnost konventu	45
Zánik konventu	46
Konvent v Havlíčkově Brodě	46
Příchod bosáků a počátky působení	46
Činnost konventu	50
Zánik konventu	52
Konvent ve Lnářích	53
Nej starší snahy o uvedení řehole	53
Pověst o založení konventu	55
Možné důvody pro výběr bosáků Tomášem Zacheem hr. Černínem z Chudenic	57
Příchod bosáků a počátky působení	59
Znění fundační listiny	61
Taxa victuálií	62
Činnost konventu	63
Zánik konventu	66
Konvent v Lysé nad Labem	67
Příchod řeholníků a první roky působení	67
Fundační listina	70
Činnost konventu	71
Zánik konventu	72
BOSÍ AUGUSTINIÁNI A JEJICH DOBRODINCI	73
Panovnický dvůr	75
Šlechta	81
Černínové z Chudenic	84
František Antonín hr. Špork a Sweerts-Šporkové	91
Duchovní	93
Jan Arnošt Platejs z Platenštejna	96
P Václav Plavský	97
Měšťané	98
Martin Zbudovský	102
Jan Jeroným z Lewenfelsu	103
BOSÍ AUGUSTINIÁNI V ROLI OBJEDNAVATELŮ UMĚLECKÝCH DĚL	105
Zderazský konvent s kostelem sv. Václava	114
Stavební historie	114
6
Architektura a dochované plány	118
Fresková výzdoba	121
Sakristie	121
Výzdoba podhledu kůru	122
Nástropní malby v lodi kostela	130
Táborský konvent s kostelem Narození Panny Marie	132
Stavební historie	132
Architektura a dochované plány	137
Fresková výzdoba	141
Havlíčkobrodský konvent s kostelem sv. Rodiny	144
Stavební historie	144
Kostel s kaplí Božího hrobu	145
Konvent	147
Architektura	148
Fresková výzdoba	153
Malba pod kruchtou	153
Malba na poprsnici kůru	153
Lnářský konvent s kostelem Nejsvětější Trojice	156
Stavební historie	156
Konvent	156
Kostel Nejsvětější Trojice	159
Architektura a dochované plány	168
Fresková výzdoba	171
Konvent v Lysé nad Labem s kostelem Panny Marie
a sv. Jana Nepomuckého	172
Stavební historie	172
Konvent	172
Kostel Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého	175
Architektura a dochované plány	176
Fresková výzdoba	179
Malby v refektáři	180
Malby v knihovně	182
OBRAZOVÉ CYKLY	183
Praha	184
Život sv. Augustina	184
Svatováclavský cyklus	187
Cyklus významných augustiniánů	191
Tábor	192
Cyklus významných augustiniánů	192
Mariánský cyklus	193
Havlíčkův Brod	196
Život sv. Mikuláše Tolentinského	197
7
Významní členové řádu a svati řádu bosých augustiniánů	197
Život sv. Josefa	198
Život sv. Augustina	201
Lnáře	204
Život sv. Augustina	205
Cyklus Utrpení Páně	210
Závěrem	212
Seznam pramenů a literatury	213
Seznam zkratek	223
Seznam a zdroje vyobrazení	224
Místní rejstřík	229
Jmenný rejstřík	232
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01779097
3 CZ-ZlKKF
5 20190117140833.1
7 ta
8 181114s2018----xr aeh|f||||||001|0dcze|d
15 ## $a cnb003059624
20 ## $a 978-80-7422-639-7 $q (NLN ; $q vázáno) : $c Kč 269,00
40 ## $a OSA001 $b cze $d KLG001 $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a u-v-
72 #7 $a 27-78 $x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 27-789.4 $2 MRF
80 ## $a 7.078.071 $2 MRF
80 ## $a 72/76:27-52 $2 MRF
80 ## $a 726.5 $2 MRF
80 ## $a 7.034.7 $2 MRF
80 ## $a 7.078 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Šmilauerová, Adéla, $d 1982- $7 jx20091222019 $4 aut
245 10 $a Bosí augustiniáni v Čechách jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století / $c Adéla Šmilauerová
246 30 $a Bosí augustiáni v Čechách
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, $c 2018
300 ## $a 243 stran : $b ilustrace, plány, faksimile ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Opera Facultatis theologiae catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis. Historia et historia artium ; $v vol. XXX
500 ## $a "Vydala Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ... v NLN, s.r.o."--Tiráž
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
648 #7 $a 17.-18. století $7 ch757024 $2 czenas
650 07 $a bosí augustiniáni $7 ph895509 $2 czenas
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
650 07 $a mecenáši $7 ph122719 $2 czenas
650 07 $a církevní umění $7 ph119303 $2 czenas
650 07 $a církevní architektura $7 ph114282 $2 czenas
650 07 $a barokní umění $7 ph118765 $2 czenas
650 07 $a mecenášství $7 ph122720 $2 czenas
650 09 $a Discalced Augustinians $2 eczenas
650 09 $a benefactors $2 eczenas
650 09 $a church art $2 eczenas
650 09 $a church architecture $2 eczenas
650 09 $a baroque art $2 eczenas
650 09 $a patronage $2 eczenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #9 $a monographs $2 eczenas
710 2# $a Univerzita Karlova. $b Ústav dějin křesťanského umění $7 kn20051005009 $4 pbl
830 #0 $a Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. $p Historia et historia artium
901 $b 9788074226397 $f 1. vydání $g Účelový náklad pro Katolickou teologickou fakultu UK. Praha - mělo mít jen její ISBN $o 20181213
910 ## $a ZLG001
1052 $a 2
1091 $b Bosí augustiniáni představovali v Čechách během 17. a 18. století mezi žebravými řády poměrně malé společenství. Výrazné stopy po jejich činnosti jsou však patrné dodnes, přestože na našem území nepůsobí již dlouhou řadu let. Výmluvným příkladem připomenutí jejich existence jsou umělecká díla, která pro své klášterní areály objednali. V souvislosti s touto zadavatelskou činností vystupuje do popředí úzce propojená spolupráce objednavatele, donátora a umělce, jež poodhaluje nejenom samotnou historii vzniku uměleckých děl, ale také nezbytné vazby, které si bosáci se svým okolím vytvořili.
996 $0 933560 $1 2 $4 N $5 269.00 $3 3.12.2018 $8 A $9 7 $6 18270051/27 $7 N $r 470 $h 2 $b 377700613299 $s available
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link