Orthographia Bohemica
ed. Kateřina Voleková ; do češtiny přeložil Ondřej Koupil, do angličtiny přeložili Marcela Koupilová & David Livingstone

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Poděkování/ ix
Bibliografie / x
Značky a některé zkratky / xx
,0> Orthographia v radě gramatik (Ondřej Koupil) / xxin
<l) Úvod (Kateřina Voleková & Michal Dragoun) í xxv <l11 Latinský spis zvaný Orthographia Bchemica (Kateřina Voleková) / xxv ai.n struktura a obsah Ortografie české / xxviii (,?*2) Podněty pro vznik diakritického pravopisu / xxxiii ??.*) Autorství a doba sepsání Ortografie české / xxxv (U.4) Rozšíření a užívání diakritického pravopisu / xxxvii u,2> Rukopisy (Michal Dragoun) / xl Í,L,) Třeboňský rukopis/xl (l-12) Kapitulní rukopis / xlii II J> Ediční poznámka (Kateřina Voleková) /??? (??) Diplomatický přepis / xliii (,J'2) Kritická edice / xlvi
{irn> Introduction (Kateřina Voleková & Michal Dragoun) / xux
(i.ifn xhe Latin Treatise Known as Orthographia Rohemica (Kateřina Voleková) / xlix {UAen) The Structure and Content of Orthographia Rohemica / lii <i.i.zen) |mpU|ses behind the Emergence of the Diacritic Orthography / lviii
(i.uon) Thg Authorship and Time ofWriting of Orthographia Rohemica / i x (lAAtn) The Spread and Use of Diacritic Orthography / r xiii (i.2*n) Manuscripts (Michal Dragoun) / i.xvi (,*2-,en> The Třeboň Manuscript / i.xvii ii.2.2en) The Chapter Manuscript / i.xvin ?.???) Editorial Note (Katerina Voleková) / i.xx (u.icn) Semi-Diplomatic Transcription / i.xx do.2«,) The Critical Edition / i.xxiii
(2> Orthographia Bohemica: textus Latinus Diplomatický přepis (ed. Kateřina Voleková) / i
(i> Orthographia Bohemica: textus Latinus Kritická edice (ed. Kateřina Voleková) / 4\\
Orthographia Bohemica: český překlad / 43 (přel. Ondřej Koupil)
(5> Orthographia Bohemica: English Translation / 43 (Transi, by Marcela Koupilová & David Livingstone)
íft> Orthographia Bohemica: výpisky v kapitulním rukopise (ed. Kateřina Voleková) / 81 <6 ,) Diplomatický přepis / 83 <6i| Kritická edice /92
(7) Rejstříky / 95
<7?) Staročeská slova v příkladech a vysvětlivkách / 95 <7.!) pejstřík příkladových slov a vykládaných liter / 109 <7J) Rejstřík osob /113
<81 Summary / 115
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01782866
3 CZ-ZlKKF
5 20190719095908.8
7 ta
8 181219s2019----xr h|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003064632
20 ## $a 978-80-7470-234-1 $q (vázáno) : $c Kč 259,00
35 ## $a (OCoLC)1089701713
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $a eng $a lat $b eng $h cze $h lat
44 ## $a xr
45 ## $a s-s-
72 #7 $a 811.162.3 $x Čeština $2 Konspekt $9 11
80 ## $a 811.162.3 $2 MRF
80 ## $a 81'35 $2 MRF
80 ## $a (049) $2 MRF
80 ## $a (0.027) $2 MRF
245 00 $a Orthographia Bohemica / $c ed. Kateřina Voleková ; do češtiny přeložil Ondřej Koupil, do angličtiny přeložili Marcela Koupilová & David Livingstone
250 ## $a Vydání této edice první
264 #1 $a Praha : $b Akropolis, $c 2019
300 ## $a lxxv, 116 stran : $b faksimile (některé barevné) ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Částečně přeloženo z latiny do češtiny a angličtiny, částečně z češtiny do angličtiny
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
546 ## $a Český a souběžný anglický text, částečně souběžný latinský text, anglické resumé
630 07 $a Orthographia Bohemica $7 unn20181018904 $2 czenas
648 #7 $a 15. století $7 ch460553 $2 czenas
650 07 $a čeština $7 ph135292 $2 czenas
650 07 $a pravopis $7 ph124564 $2 czenas
655 #7 $a pojednání $7 fd133056 $2 czenas
655 #7 $a kritická vydání $7 fd249727 $2 czenas
700 1# $a Voleková, Kateřina $7 mzk2015875390 $4 edt $4 cwt
700 1# $a Koupil, Ondřej, $d 1972- $7 jn20010309672 $4 trl
700 1# $a Koupilová, Marcela $7 xx0014780 $4 trl
700 1# $a Livingstone, David $7 xx0112150 $4 trl
901 $b 9788074702341 $f 1. vydání $o 20190208
910 ## $a ZLG001
1052 $a 808.50
1091 $b Tato kniha obsahuje edici latinského traktátu z 15. století, který se beze jména autora a bez nadpisu dochoval v jediném úplném, byť ne dokonalém opise a v jednom výtahu. Orthographia Bohemica, jak je tento text podle svého obsahu konvenčně označován od té doby, co byl v 19. století nalezen, je pozoruhodným projevem jazykové reflexe, doporučením, jak pomocí diakritiky adaptovat repertoár latinských liter pro efektivní zápis češtiny. I když byla a je část badatelů ochotna atribuovat text mistru Janu Husovi a i když jiní mají pochybnosti a opor pro atribuci je fakticky málo (medievistka Anežka Vidmanová považovala otázku autorství traktátu podle dosud dostupných dat za nerozhodnutelnou), chyběla desetiletí moderní edice celého textu. Jako by se zájem odborné i širší veřejnosti vyčerpal právě nad otázkou autorské atribuce a už méně energie zbylo na vnímání obsahu traktátu. Právě tuto mezeru zaplňuje edice latinského textu připravená Kateřinou Volekovou. Svazek nabízí několik prezentací textu. Obsahuje reprodukce rukopisu ze sborníku opisů kněze Kříže z Telče i stručného rukopisného výtahu, diplomatický přepis určený jako pomůcka pro čtení rukopisu, normalizovanou kritickou edici latinského textu (ed. Kateřina Voleková), překlad traktátu do češtiny (přel. Ondřej Koupil) a do angličtiny (přel. Marcela Koupilová a David Livingstone).
996 $b 377700618162 $1 S 808.50 $3 27.5.2019 $4 N $5 259.00 $6 1959001721 $7 N $8 P $9 7 $r 479 $s P $a 0 $h S 808.50 $0 938423
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link