Krátké dějiny (téměř) všeho paranormálního

naše skryté schopnosti - telepatie, jasnovidnost a předvídání budoucnosti

Terje G. Simonsen ; z anglického originálu A short history of (nearly) everything paranormal ... přeložila Martina Vlčková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvod: Cestopis ze zóny soumraku........................................17 Sen velkého muže.................................................17 Paranormální jevy................................................19 Fenomény psí.....................................................21 „Mentálni internet“..............................................23 Kapitola 1: Otevření trezorů času - archeologie a parapsychologie.............................................27 Jest více věcí na nebi a zemi....................................27 Mysticismus v Mexiku.............................................29 Novodobý Merlin v Artušově království............................31 Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.....................33 Loretánská kaple.............................................34 Otevřená mysl - mozek stále na svém místě....................36 Jasnovidní průzkumníci na území indiánů..........................38 Indiana Schwartz a ztracené poklady Alexandrie...................43 Touha po tajemstvích v Christianii...............................47 Kapitola 2: Vojenský mysticismus - studená válka pohledem jasnovidce......................................................51 Paranormální paranoia - nebo snad ne?.............................51 Podivné způsoby války.........................................52 Jasnovidectví - špionážní kamera budoucnosti?.....................54 Projekt Stargate..................................................56 Hvězdná brána se otevírá......................................56 Experiment Taurus - jasnovidnost z hlubin.....................58 Protřepat a promíchat, je libo martini?.......................61 Hvězdná brána se uzavírá......................................64 Několik úvah při pohledu zpět.................................66 Letmé pohledy zpoza železné opony.................................69 Rudé náměstí - ne až tak rudé.................................73 Dva králové z Východu: Milan Rýzl a Georgi Lozanov............74 Baba Vanga - Lozanovovo přední médium.........................78 Setkání s mistrem.............................................81 Kapitola se uzavírá - nebo snad ne?...............................82 Kapitola 3: Antropologická překvapení a zvláštní perspektivy ....................................................85 Na safari ve vnější a vnitřní krajině - úvahy při nastupování 85 Anekdoty a „císařův hněv“.........................................86 Záhadné příhody - různé oblasti, společná podstata................88 Charles Darwin................................................88 Peter Freuchen................................................89 Sven Hedin....................................................90 Henri Trilles.................................................91 Adolphus Peter Elkin..........................................91 Příběhy ze Sami Ednan - Země Sámů.............................92 Tři antropologičtí p(s)ionýři.....................................96 Clarence W. Weiant............................................96 Margaret Meadová..............................................97 John Reed Swanton.............................................97 Čas zombie! - Josef K. a rakev....................................99 Antropologie, trans, psí, rozum a podobné záležitosti - historická hlediska..............................103 Když se antropolog stane domorodcem - Michael Harner 108 Duchové - neznámý druh.......................................110 Více o duchách - Edith Turnerová, Eileen Garrettová..........113 Moderní mýty z Mexika: Carlos Castaneda - šaman, nebo podvodník?................................................116 Daskalos - kyperský mág..........................................117 Křováci - průkopníci výchovy založené na online zdrojích 119 Zpátky z expedice - epilog.......................................121 Kapitola 4: Z historie psychologie - podněcující myšlenky a úvahy o paranormálních jevech................................123 Hozená rukavice Williama Jamese v Americe........................123 Psychoanalytické pohledy I - Sigmund Freud, tajná bahenní láze�............................................125 Psychoanalýza a okultismus - bratři ve zbrani?...............127 Psychoanalytické pohledy II - Carl Gustav Jung, korunní princ, který abdikoval.................................130 Vymanění se z Freudova vlivu................................130 Kolektivní aspekt lidské duše...............................131 Archetypy a synchronicita - vzory, náhody, témata a význam...........................................135 Podpora od „svědomí fyziky“.................................138 Transpersonální psychologie.....................................141 Otevření se něčemu „vyššímu“................................141 Stanislav Grof - spiritualita a terapie.....................142 Znovuzrozen... s péčí.......................................144 Šepot na cestě..............................................145 Kapitola 5: Scény z manželského života - historické záblesky ze vztahu mezi okultismem a parapsychologií 149 Úvod - paranormální tango.......................................149 Francie se otevírá okultismu - tři osobnosti v Paříži...........151 1. Magický magnetismus - Franz Anton Mesmer.................151 2. Indické intermezzo - abbé Faria..........................154 3. V Sibylině budoáru - Marie-Anne Lenormandová.............157 Hymny noci - okultismus a věda v německém romantismu.........................................165 Očarováni Měsícem...........................................165 Johann Wolfgang von Goethe - paranormální básník............166 Paranormální filozofové.....................................167 Období slavných lékařů......................................169 Mysticismus ve více dimenzích...................................172 U Temže se rozzářila světla.....................................175 Společnost pro psychický výzkum - detektivní úřad pro zkoumání paranormálních jevů...............................178 Letmý pohled na počátky zkoumání fenoménů psí....................180 Laboratoř, příroda, spiritualita - tři přístupy к jevům psí....................................................184 Střípky z paranormálního Norska..................................189 Výzkum a paranormální jevy.......................................189 Vzdělaní samorosti...............................................191 Harald К. Schjelderup: muž mnoha řemesel a mistr všech!.............................................192 Arvid Aas: jasnovidný psycholog..............................192 Georg Hygen: biolog mystických lokalit.......................193 Tři případy přímo z terénu.......................................194 Muž z vesnice Snása..........................................194 Paranormální právník (nebo podvodník?).......................195 Poltergeist - žádná dětská hra...............................200 Kapitola 6: Vědomí - záhadný klíč к tajemstvím...............................207 Vědomí - „moč mozku“?............................................209 Neredukovatelnost lidského vědomí................................211 Mozek jako filtr.............................................212 Nevysvětlitelné jevy.........................................213 Jiné modely......................................................219 Východní názory..................................................223 Východní moudrost a západní věda - neustálá změna a vědomí jako společní jmenovatelé.............................225 Tao fyziky.....................................................225 Svět jako neustálá změna.......................................226 Vědomí jako řídící prvek.......................................227 Védánta - moudrost ze starověké Indie..........................228 Věčná filozofie................................................230 Od Himálaje к údolí Hallingdal, od Šambaly к vesnici Snása - prostor nemá hranice...........................232 Immanuel Kant a Emmanuel Swedenborg - okultismus v srdci filozofie.....................................236 Prostor a čas - způsob, jakým vidíme svět......................236 Švédský dobrodruh..................................................238 Magie a modernost..................................................243 Co je dál: York, nebo New York? Provázání a nelokálnost............245 Poválečná fyzika - od filozofie к inženýrství......................247 Fundamental Fysiks Group.......................................247 Od fotonů-dvojčat po sestry-dvojčata...............................250 Shrnutí: Perspektivy - „Kantova“ fyzika a kvantová fyzika................................................253 Kapitola 7 Skepticismus - soukromý, vědecký, dogmatický.......................................................257 Skepticismus a myšlenkové vzorce...................................257 Klam texaského ostrostřelce........................................259 Littlewoodův zákon o zázracích.................................259 Selektivní paměť...............................................260 Apofenie a pareidolie - potřeba vzorců.........................261 Mezi vědou a dogmatem - Výbor pro skeptické zkoumání (CSI)...................................................265 CSI: Mezinárodní legendy skeptického hnutí - předpoklady a začátky........................................265 Lze pravdu najít pouze v laboratoři?...........................268 Klub mužů, nebo gentlemanů?....................................271 Pseudoskepticismus.............................................273 Důležité záležitosti, ale jak s nimi naložit?..................276 (S)tarbaby - obrana pravdy na úkor pravdy?.....................278 „Není to zločin, ale jen snaha o utajení“......................279 Proč nikdo nechtěl milion dolarů - James Randi a jeho cena..........................................281 Šokující návnada...............................................281 Žádný byznys není jako šoubyznys...............................286 Perspektivy vážného skepticismu....................................288 Záludná zásuvka na spisy.......................................289 Chci, aby to tak bylo, proto to tak je - konfirmační zkreslení........................................290 Pánové by se měli holit!.......................................290 Žádné paradigma................................................291 Skepticismus a důkazy..............................................292 Celkový obraz......................................................294 Alternativní skeptické přístupy....................................296 Skromný fyzik..................................................296 Zbožný skeptik.................................................298 Skepticismus - shrnutí.............................................299 Kapitola 8 Návštěva parapsychologické laboratoře...........................301 Úvod a doporučení...............................................301 Historické předpoklady a překážky...............................303 Chvástavý behaviorismus.....................................304 Velikáni jdoucí proti proudu................................306 J. B. Rhine - nejprve ovládneme univerzity, pak ovládneme svět............................................307 Rhineovy experimenty s mimosmyslovým vnímáním - základní metody a výsledky.................309 Vavříny, růže a pár trnů....................................311 Úvahy při pohledu zpět......................................315 Norské postřehy к Rhineovým experimentům....................317 Snová telepatie - naše noční komunikace.........................319 Ze snové laboratoře.........................................320 Hodnocení od ostatních......................................323 Ganzfeld - laboratorní klášterní cela...........................325 Vojáci a civilisté se schopností předvídat......................327 Více o předvídavosti - co mohou studenti předvídat...?.................................................331 Pocítit budoucnost..........................................331 Odhalení erotických podnětů pomocí předvídavosti............332 Přemýšlení nad metodou......................................334 Matoucí vztah mezi příčinou a následkem.....................336 Bayesovský spor.............................................337 Bílá královna, Alenka a my..................................338 Pár úvah o čase v mezičase......................................340 Je čas skutečný, nebo není?.................................340 Eternalismus - vše je již přítomno v jednom okamžiku..........342 �ešení neřešitelného..........................................344 Ovládání hmoty myslí - experimenty s psychokinezí.................346 Hmota a mysl - rozdílné strany stejné reality.................347 Makropsychokineze.................................................348 Uri Geller a ohýbání lžic.....................................351 Mikropsychokineze - ďábel se skrývá v detailech...................359 Projekt globálního vědomí.....................................362 Úvahy o léčení....................................................363 Léčení na dálku - vzdáleně věrohodné, nebo naprosté placebo?......................................363 Výlet na Havaj................................................369 Problematické modlitby........................................371 Opouštíme laboratoř - shrnutí.....................................373 Kapitola 9 Náš každodenní paranormální život.................................377 Úvod: Perly, nebo bižuterie?......................................377 Neobyčejné zážitky a neobyčejní lidé..............................378 Intuice - syntéza normálních a paranormálních schopností? 381 Intuice z logického a uměleckého hlediska.....................382 Intuice z hlediska okultismu..................................388 Udělej si sám.....................................................390 Jak se stát skutečným senzibilem?.............................391 Drahé pravdy? Profesionální senzibilové...........................395 Jeden kacíř, dvě knihy, čtyři nohy a šest smyslů - Rupert Sheldrake a jeho myšlenky................................397 Telepatie - společný jazyk všech živých bytostí...............397 Základní kacířské myšlenky......................................398 Kniha na spálení?...............................................403 Pomstěn lidmi...................................................405 Jay-T - teriér s telepatickými schopnostmi......................406 Telefonní telepatie.............................................408 Další nápady....................................................409 Pokračovat v psaní blogu na novém počítači, když se ten starý rozbije?........................................410 Historické perspektivy a rané výzkumy reinkarnace...............410 Ian Stevenson: Reinkarnace, znovu a znovu a znovu...................413 Přijetí Stevensonovy práce......................................415 Reinkarnace a mateřská znaménka.................................417 Námitky.........................................................419 Převzetí štafety................................................421 Velké vyprávění: Světy mizí, pole se zdokonaluje - základ pro kosmický optimismus?...................................422 Mýty, podle kterých žijeme......................................423 Myslet ve velkém s Ervinem Lászlem..............................424 Rozloučení a požehnání..............................................427 O autorovi..........................................................431 Seznam literatury...................................................433 Poděkování..........................................................445 Věcný rejstřík......................................................448 Jmenný rejstřík.....................................................452
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909395
3 CZ-ZlKKF
5 20220128091352.9
7 ta
8 211019s2021----xr ||||e|f||||001|0|cze|d
15 ## $a cnb003369051
20 ## $a 978-80-7252-902-5 $q (vázáno)
40 ## $a KLG001 $b cze $d OLA001 $d ABA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 133 $x Ezoterismus. Okultismus $2 Konspekt $9 17
80 ## $a 159.961 $2 MRF
80 ## $a 159.961.6 $2 MRF
80 ## $a 133.3 $2 MRF
80 ## $a 133 $2 MRF
80 ## $a 001.94 $2 MRF
80 ## $a (0.062) $2 MRF
100 1# $a Simonsen, Terje G., $d 1963- $7 xx0265067 $4 aut
240 10 $a Short history of (nearly) everything paranormal. $l Česky
245 10 $a Krátké dějiny (téměř) všeho paranormálního : $b naše skryté schopnosti - telepatie, jasnovidnost a předvídání budoucnosti / $c Terje G. Simonsen ; z anglického originálu A short history of (nearly) everything paranormal ... přeložila Martina Vlčková
250 ## $a V českém jazyce vydání první
264 #1 $a Praha : $b Práh, $c 2021
300 ## $a 454 stran ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstříky
520 2# $a Kniha představuje nejpodrobnější paranormální průzkum, jaký byl kdy proveden, plný zábavných příběhů od vědců a známých myslitelů. Prezentovaný výzkum naznačuje, že paranormální jevy mohou být objektivně skutečné – umožněné mentálním internetem, který nás všechny spojuje.
650 07 $a parapsychologie $7 ph115672 $2 czenas
650 07 $a telepatie $7 ph126502 $2 czenas
650 07 $a jasnovidectví $7 ph121313 $2 czenas
650 07 $a okultismus $7 ph115583 $2 czenas
650 07 $a nevysvětlené jevy $7 ph117239 $2 czenas
655 #7 $a populárně-naučné publikace $7 fd131864 $2 czenas
700 1# $a Vlčková, Martina $4 trl
910 ## $a ZLG001
1052 $a 13
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link