Akutní plicní embolie a žilní trombóza

Jiří Widimský, Jaroslav Malý a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1 Výskyt akutní plieni embolie Jiŕí Widimský, Jaroslav Malý..................13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiŕi Widimský...............................................19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické a neurochirurgické operace........................................21 2.1 Klinické rizikové faktory žilní trombózy a plieni embolie a mechanismy jejich účinku..............................................21 2.1.2 Traumata dolních končetin a pánve...................................24 2.1.3 Maligní nádory......................................................25 2.1.4 Žilní trombóza nebo plieni embolie v anamnéze....................27 2.1.5 Pooperační sepse ...................................................27 2.1.6 Vék............................................................... 28 2.1.7 Gravidita a šestinedéli.............................................28 2.1.8 Perorálni antikoncepce..............................................29 2.1.9 Hormonální substituční léčba........................................30 2.1.10 (mobilizace (Economy class syndrom)................................30 2.1.11 Srdeční selhání ...................................................32 2.1.12 Náhlá cévní mozková příhoda .......................................32 2.1.13 Obezita ...........................................................32 2.1.14 Chronická zánétlivá střevní onemocněni, Crohnova nemoc..........33 2.1.15 MayCiv-ThurnerCiv syndrom (syndrom komprese pánevní žily).......33 3 Trombofilni stavy - laboratorní a klinická diagnostika Jaroslav Malý .... 35 3.1 Vyšetřeni nemocného s trombofilnim stavem ................................38 3.2 Kdy a jak provést laboratorní vyšetření?.................................39 3.3 Jak vyšetření provést? (Co vyšetřit?) ...................................41 3.4.1 Deficit antitrombinu (AT, dříve antitrombinu III)...................43 3.4 Výskyt, klinické projevy a laboratorní diagnostika některých trombofilnich stavů........................................................43 3.4.2 Deficit proteinu Ca S...............................................44 3.4.3 APC rezistence - rezistence na aktivovaný protein C (mutace faktoru V Leiden)............................................45 3.4.4 Mutace protrombinu 20210 46 3.4.5 Deficit heparin kofaktoru II .......................................47 3.4.6 Porucha fibrinolýzy.................................................47 3.4.7 Syndrom lepivých destiček...........................................48 3.4.8 Antifosfolipidový syndrom (lupus antikoagulans).....................48 3.4.9 Mírná hyperhomocysteinemie(MHHcy)...................................51 3.4.10 Hyperfibrinogenemie a dysfibrinogenemie............................52 JIŔj WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PUČNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 3.4.11 Zvýšení faktoru Vlil (F Vlil)...................................53 3.4.12 Vysoká hladina faktoru IX (F IX)...............................53 3.4.13 Vysoká hladina faktoru XI (F XI)...............................53 3.4.14 Deficit Hagemanova faktoru XII (F XII) ........................54 3.4.15 HLA (hlavni histo-kompatibilní systém).........................54 4 Patofyziologie akutní plieni embolie Jiŕi Widimský.........................55 5 Diagnostika plieni embolie Jiŕi Widimský, Jaroslav Malý, Pavel Eliáš, Pavel Franc, Otto Lang, Miloslav Roeek.....................................61 5.1 Klinický obraz, diagnóza - J. Widimský...................................63 5.2 Propočet klinické pravděpodobnosti - J. Widimský........................69 5.3 EKG - J. Widimský.......................................................71 5.4 RTG snimek hrudníku - J. Widimský.......................................72 5.5 Respirace u akútni plieni embolie - J. Widimský.........................73 5.6 Biomarkery akútni plieni embolie - J. Widimský..........................75 5.7 D-dimery - J. Widimský..................................................85 5.8 Echokardiografie u plieni embolie - P. Franc............................89 5.8.1 Zobrazení embolu v plicnici........................................90 5.8.2 Neinvazivní diagnostika a kvantifikace plieni hypertenze........91 5.8.3 Zmény velikosti a funkce pravé komory...........................95 5.8.4 Ultrazvuková diagnostika zdroje embolizace........................98 5.8.5 Diferenciální diagnostika.........................................98 5.9 Scintigrafie v diagnostice akutní plieni embolie - O. Lang............ 103 5.10 Hemodynamické vyšetrení - J. Widimský.................................115 5.11 Úloha výpočetní tomografie v diagnostice plieni embolie - P. Eliáš....116 5.11.1 Poznámky k technice vyšetřeni CIA...............................116 5.11.2 CT nálezy u plieni embolie......................................117 5.11.3 Klinický význam CIA v diagnostice akútni plieni embolie, vztah k ostatním zobrazovacím metodám ........................ 120 5.11.4 Začleněni CIA do diagnostických postupů....................... 124 5.11.5 Perspektivy zobrazováni PE, role magnetické rezonance......... 125 5.12 Plieni angiografie - M. Roček......................................... 126 5.13 Souhrn diagnostiky plieni embolie - použití diagnostických algoritmů (smérnice České kardiologické společnosti) - J. Widimský, J. Malý ... 130 5.14 Data získaná z registrů akutní plieni embolie - J. Widimský......... 133 6 Diferenciální diagnóza akutní plieni embolie Jih Widimský, Jaroslav Malý................................................ 135 7 Prognóza Jih Widimský...................................................... 139 8 Diagnóza žilni trombózy Karel Roztočil..................................... 145 8.1 Anamnéza............................................................... 148 8.2 Klinické známky....................................................... 148 8.3 Vyšetřovací metody.................................................... 149 8.3.1 Duplexní ultrazvukové vyšetřováni žilniho systému - K. Roztočil . . . 150 8.3.2 Flebografie v diagnostice žilni trombózy - M. Roček........... 153 8.3.3 Další diagnostické metody - K. Roztočil ...................... 157 8 Obsah 8.4 Diferenciální diagnostika žilni trombózy - K. Roztočil.............. 159 8.5 Praktický postup pri diagnóze žilní trombózy - K. Roztočil.......... 160 8.6 Klinické stavy - K. Roztočil........................................ 161 9 Léčba plieni embolie Jaroslav Malý, Jiří Widimský........................ 165 9.1 Podpůrná léčba při akútni masivní plieni embolii - J. Widimský, J. Malý . . 167 9.2 Trombolytická léčba - J. Widimský, J. Malý.......................... 169 9.2.1 Indikace trombolytické léčby plieni embolie........................174 9.2.2 Dávkováni trombolytik............................................ 176 9.2.3 Kontraindikace trombolytické léčby............................... 179 9.2.4 Nežádoucí účinky trombolytické léčby............................. 180 9.2.5 Přehled randomizovaných studii trombolytické léčby plieni embolie.................................................... 186 9.3 Antikoagulačni léčba - J. Malý...................................... 189 9.3.1 Heparin........................................................... 190 9.3.2 Léčba nízkomolekulárnim heparinem................................ 195 9.3.3 Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) .......................200 9.3.4 Antikoagulačni léčba u TEN v onkologii............................203 9.3.5 Perorálni antikoagulancia (kumariny)..............................204 9.3.6 Sekundární prevence tromboembolické nemoci (TEN)..................209 9.3.7 Obecné komplikace antikoagulačni léčby kumariny.................. 213 9.3.8 Nové možnosti farmakologické prevence žilnich tromboembolii . . . 216 9.3.8.1 Přímé inhibitory trombinu............................... 216 9.3.8.2 Nepřímé inhibitory trombinu...............................220 9.3.8.3 Přímé inhibitory faktoru Xa...............................222 10 Chirurgická plieni embolektomie Jaroslav Lindner........................229 11 Léčba plieni embolie katetrem Miloslav Roček ...........................237 12 Chronická tromboembolická plieni hypertenze Pavel Jansa, Jaroslav Linder, Jiŕi Widimský................................ 249 12.1 Chronické důsledky akútni plieni embolie - J. Widimský.................251 12.2.1 Patofyziologie.................................................255 12.2 Patofyziologie, epidemiologie a diagnostika chronické tromboembolické plieni hypertenze - P. Jansa..........................255 12.2.2 Epidemiologie a prognóza.......................................257 12.2.3 Diagnostika ...................................................258 12.3 Řešeni chronické tromboembolické plieni hypertenze plieni endarterektomii - J. Lindner...................................263 12.4 Možnosti farmakologické léčby. Kteří pacienti jsou kandidáty farmakologické léčby? - J. Widimský...................................268 13 Kaválni filtry v prevenci a léčbě plieni embolie Jaroslav Špatenka .... 273 14 Léčbažilnítrombózy Karel Roztočil, Miloslav Roček, Radovan Malý .... 287 14.1 Trombolytická léčba - K. Roztočil......................................289 14.1.1 Systémová trombolýza...........................................289 14.2 Chirurgická léčba.....................................................290 14.3 Kaválni filtry........................................................290 9 JIŔI' WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PUGNI EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 14.1.2 Lokálni trombolýza.........................................290 14.4 Lokálni a podpůrná léčba......................................... 291 14.5 Léčebný režim.................................................... 291 14.6 Ambulantní léčba žilni trombózy..................................292 14.7 Ambulantní léčba žilní plieni embolie - R. Malý..................293 14.8 Katetrová léčba hluboké žilni trombózy dolních končetin - M. Roček . . 296 14.8.1 Lokálni kontinuálni trombolýza............................. 297 14.8.2 Mechanická trombektomie...................................300 15 Prevence plieni embolie a žilni trombózy Jaroslav Malý, Jiŕi Widimský. . . 303 15.1 Fyzikální metody prevence........................................305 15.2 Farmakologická prevence .........................................306 15.2.1. Prevence tromboembolické choroby v obecné chirurgii a gynekologii..............................................306 15.2.2 Prevence žilni tromboembolie při operacích maligních onemocnění ................................................ 310 15.2.3 Prevence žilní tromboembolie u vétšich ortopedických operaci...................................... 312 15.2.3.1 Náhrada kyčelniho kloubu.......................... 312 15.2.3.2 Elektivni náhrada kolenního kloubu............... 313 15.2.3.3 Chirurgická léčba fraktury krčku kosti stehenní .... 315 15.2.4 Prevence žilni tromboembolie u elektivních neurochirurgických operaci................................. 316 15.2.5 Prevence žilni tromboembolie ve vnitrním lékařství a neurologii . 316 15.3 Skrining rizikových faktorů ..................................... 319 16 Posudkové hledisko Jiří Widimský......................................... 321 17 Zvláštnosti léčby a prevence tromboembolie v těhotenství Jaroslav Malý............................................................325 17.1 Skupiny těhotných se zvýšeným rizikem............................ 331 17.2 Diagnostika...................................................... 331 17.3 Prevence.........................................................332 17.4 Léčba tromboembolické nemoci v téhotenstvi.......................333 17.4.1 Léčba nefrakcionovaným heparinem...........................334 17.4.2 Léčba nízkomolekulárnim heparinem .........................335 17.5 Rizika a zvláštnosti antikoagulačni léčby v těhotenství..........336 17.6 Léčba antifosfolipidového syndromu v téhotenstvi................. 337 17.6.1 Léčba nemocných bez klinické manifestace...................337 17.6.2 Léčba trombóz při antifosfolipidovém syndromu..............337 17.6.3 Léčba trombocytopenie při existenci antifosfolipidových protilátek..............................338 17.6.4 Léčba antifosfolipidového syndromu v průběhu gravidity....338 17.6.5 Léčba katastrofického antifosfolipidového syndromu........339 18 Netrombotické plieni embolie Jiří Widimský................................343 18.1 Tuková plieni embolie............................................345 18.2 Amniová embolie..................................................346 Obsah 18.3 Vzduchová embolie.................................................. 347 18.4 Paradoxní embolie.................................................. 348 18.5 Septická embolie....................................................348 18.6 Nádorové plieni embolie.............................................349 Přehled směrnic ..............................................................350 Mezinárodni směrnice.......................................................350 Směrnice Evropské kardiologické společnosti................................350 Smérnice České kardiologické společnosti...................................350 Přehled studií............................................................... 351 Literatura................................................................... 359
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01483321
3 CZ-ZlKKF
5 20111019141821.0
7 ta
8 110927s2011 xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002234004
20 ## $a 978-80-7387-466-7 (váz.)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.14-005.6 $2 MRF
80 ## $a 616.24-005.7 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Widimský, Jiří, $d 1925- $7 jk01151639 $4 aut
245 10 $a Akutní plicní embolie a žilní trombóza : $b patogeneze, diagnostika, léčba a prevence / $c Jiří Widimský, Jaroslav Malý a kolektiv
250 ## $a 3., rozš. a přeprac. vyd.
260 ## $a Praha : $b Triton, $c c2011
300 ## $a 420 s. : $b il. ; $c 24 cm
500 ## $a Část. tištěno napříč
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
653 0# $a žilní trombóza
653 0# $a plicní embolie
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Malý, Jaroslav, $d 1946- $7 nlk19990073524 $4 aut
901 $b 9788073874667 $f 3., rozš. a přepr. vyd. $o 20111011
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 616.1
1198 $c zp
1500 $2 0111018100521.0
996 $b 377700518064 $1 616.1 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.10.2011 $4 P $5 499.00 $6 pv185/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 840636 $a 0 $s P
980 $f 499.00 $d 15.10.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w pv185/2011 $v P $l 4SPV $1 616.1 $c 840636 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700518064
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}