Moderní retail marketing

Eva Jaderná, Hana Volfová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
O autorech..................................................................................9 0 Předmluva .................................................................................10 * Cíle a metodika............................................................................13 1. Retail v České republice........................................................................... 15 1.1 Retail...........................................................................16 1.2 Retailer ........................................................................16 1.3 Retailové společnosti............................................................18 1.3.1 Specializované a úzce specializované prodejny, obchodní domy 20 1.3.2 Diskontné orientované prodejny...........................................21 1.3.3 Obchodní (nákupní) centra ...............................................24 1.3.4 Stupně vybavenosti.......................................................25 1.4 Význam retailu v národním hospodářství...........................................26 1.5 Vývoj retailu v České republice................................................28 1.5.1 Vývoj retailu po roce 1989 .......................................... 28 1.5.2 Vývoj po roce 1996 ...................................................29 1.5.3 Vývoj po roce 2000 ...................................................29 1.5.4 Vývoj po roce 2010....................................................30 1.6 Vliv globalizace na retail.......................................................31 1.7 Shrnutí..........................................................................33 1.8 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ................34 2. Retail marketing........................................................................35 2.1 Strategický marketingový proces v retailu........................................36 2.2 Specifika retail marketingu......................................................37 2.2.1 Situační analýza ........................................................37 2.2.2 Proces marketingového rozhodování ........................'...............38 2.2.3 Specifické aspekty retail marketingového mixu............................40 2.3 Specifické nástroje retail marketingu - In-store marketing.......................42 2.3.1 POS materiály (Point-of-Sales)...........................................43 2.3.2 POP materiály (Point-of-Purchase)........................................43 2.3.3 Merchandising ...........................................................45 2.3.4 Nákupní atmosféra........................................................49 2.4 Shrnutí..........................................................................51 2.5 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ................52 3. Spotřebitel v retailu ..................................................................53 3.1 Nákupní a spotřební chování......................................................54 3.2 Uspokojení spotřebitele .........................................................55 3.2.1 Potřeba a přání .........................................................55 3.2.2 Determinanty celkové spokojenosti spotřebitele..........................57 3.3 Rozhodovací proces spotřebitele.................................................57 3.3.1 Vlivy na spotřební chování..............................................58 3.3.2 Proces spotřebního chování v retailu....................................61 3.3.3 Úrovně rozhodovacího procesu spotřebitele ..............................63 3.4 Modely přístupu ke spotřebiteli.................................................64 3.4.1 Ekonomický pohled.......................................................64 3.4.2 Pasivní pohled..........................................................64 3.4.3 Kognitivní pohled..................................................... 64 3.4.4 Emotivní (impulsivní) pohled ...........................................65 3.4.5 Environmentální pohled..................................................65 3.5 Racionalita ve spotřebním chování...............................................65 3.5.1 Omezená racionalita ....................................................66 3.6 Segmentace v retailu............................................................68 3.6.1 Kritéria segmentace.....................................................68 3.6.2 Přístupy к segmentaci a návaznost na další aktivity.....................72 3.7 Trendy a vývoj spotřebního chování v retailu....................................73 3.8 Studie..........................................................................76 3.9 Shrnutí.........................................................................77 3.10 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ...............78 Produkt, značka v retailu ............................................................81 4.1 Produkt v retailu ..............................................................82 4.1.1 Sortiment...............................................................83 4.1.2 Prodejna................................................................84 4.1.3 Mix služeb retailera ...................................................84 4.2 Značka..........................................................................85 4.2.1 Značka a branding.......................................................85 4.2.2 Prvky značky............................................................87 4.2.3 Hodnota značky..........................................................88 4.2.4 Branding ...............................................................89 4.2.5 Retro značky............................................................91 4.2.6 Privátní značky.........................................................92 4.3 Produktové portfolio v retailu..................................................94 4.3.1 Maticové přístupy.......................................................94 4.3.2 Matice General Electric (GE)............................................96 4.3.3 Category management.................................................... 97 4.4 Zelený produkt v retailu ......................................................100 4.5 Shrnutí........................................................................103 4.6 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ..............104 Cena................................................................................107 5.1 Cena jako nástroj retailera....................................................108 5.2 Cenové strategie ..............................................................109 5.2.1 Cenové strategie v retailu ............................................111 5.3 Cena v rozhodování českého spotřebitele .......................................113 5.4 Shrnutí........................................................................115 5.5 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ..............116 6. Distribuce v retailu...............................................................117 6.1 Store retail vs. nonstore retail ...........................................118 6.1.1 E-commerce ...........................................................118 6.1.2 Telemarketing.........................................................121 6.1.3 Teleshopping..........................................................122 6.1.4 Katalogový prodej....................................................122 6.1.5 Pojízdné prodejny....................................................122 6.1.6 Přímý (osobní) prodej................................................123 6.1.7 Prodejní automaty....................................................123 6.1.8 Stánky, trhy...................................................... *125 6.2 Showrooming/webrooming, multichannel/omnichannel............................125 6.3 Store retail - lokalizace retailové jednotky................................126 6.4 Moderní technologie v obchodní logistice .................................. 129 6.4.1 Přeprava od výrobce/distributora к retailerovi ......................129 6.4.2 Pohyb zboží v retailové jednotce ....................................130 6.4.3 Prodejní logistika...................................................132 6.5 Shrnutí.....................................................................133 6.6 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ...........133 7. Marketingová komunikace v retailu..................................................135 7.1 Úvod do marketingové komunikace.............................................136 7.1.1 Cíle marketingové komunikace.........................................136 7.2 Komunikační proces..........................................................137 7.3 Komunikační strategie ......................................................141 7.3.1 Proces určení strategie .............................................141 7.3.2 PUSH versus PULL strategie ..........................................143 7.4 Firemní image ..............................................................144 7.4.1 Firemní identita ....................................................144 7.4.2 Firemní kultura......................................................146 7.4.3 Firemní komunikace ..................................................146 7.5 Komunikační mix v retailu...................................................147 7.5.1 Reklama..............................................................148 7.5.2 Podpora prodeje......................................................156 7.5.3 Osobní prodej........................................................159 7.5.4 Přímý (direct) marketing......................................л......160 7.5.5 Public relations (PR) ...............................................162 7.6 Nové přístupy ke komunikaci v retailu.......................................165 7.6.1 Etika v komunikaci...................................................166 7.6.2 Budoucnost komunikace................................................167 7.7 Shrnutí.....................................................................170 7.8 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ...........171 8. Etika a společenská odpovědnost v retailu .........................................173 8.1 Etika v retailu.............................................................174 8.1.1 Etický kodex ........................................................176 8.2 CSR v retailu................................................................177 8.2.1 Aktivity CSR..........................................................179 8.2.2 Společenská odpovědnost jako marketingová strategie ..................180 8.2.3 Fairtrade.............................................................181 8.3 Shrnutí......................................................................183 8.4 Studie.......................................................................183 8.5 Otázky a náměty к diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura ............184 9. Případové studie...................................................................187 9.1 Zelený marketing z hlediska spotřebitele.....................................188 9.2 Maloobchodní prodejna - MSP .................................................193 9.3 LadyLab - „Jsme holky jako ty!“..............................................196 9.3.1 Trhy a zákazníci .....................................................197 9.3.2 Produkt a produktové portfolio........................................199 9.3.3 Cenová politika.......................................................201 9.3.4 Distribuce ...........................................................202 9.3.5 Komunikace ...........................................................204 9.3.6 Zaměstnanci ..........................................................206 Summary ...............................................................................209 Literatura.............................................................................210 Seznam obrázků a tabulek...............................................................217 Přílohy ...............................................................................221 Příloha A: Grafická podpora případové studie - MSP............................222 Příloha B: Grafická podpora případové studie - LadyLab..........................223
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01910690
3 CZ-ZlKKF
5 20220114140139.8
7 ta
8 211129s2021----xr a|||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003376838
20 ## $a 978-80-271-1384-2 $q (vázáno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 658 $x Řízení a správa podniku $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 339.37 $2 MRF
80 ## $a 658.8 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
80 ## $a (078.7) $2 MRF
100 1# $a Jaderná, Eva $7 mzk2008479390 $4 aut
245 10 $a Moderní retail marketing / $c Eva Jaderná, Hana Volfová
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2021
300 ## $a 234 stran : $b ilustrace (některé barevné) ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Expert
504 ## $a Obsahuje bibliografie
520 2# $a Specifika retail marketingu a rovněž popis jednotlivých nástrojů marketingového mixu a s nimi spojených strategií.
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a maloobchod $7 ph122580 $2 czenas
650 07 $a marketing $7 ph115227 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #7 $a případové studie $7 fd133208 $2 czenas
700 1# $a Volfová, Hana $7 ola2002153608 $4 aut
830 #0 $a Expert (Grada)
910 ## $a ZLG001
1052 $a 658
996 $b 377700649166 $1 658 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 16.12.2021 $4 N $5 329.00 $6 FO:2212995 $7 N $9 7 $8 A $0 969426 $a 0 $s A
980 $f 329.00 $d 16.12.2021 $j Grada $w FO:2212995 $v A $l 4DNL $1 658 $c 969426 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700649166
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link