Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systému

Jiří Widimský ... [et al.]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1 Inhibitory АСЕ Qiří Widimský, Václav Monhart)................13 1.1 Mechanismus účinku........................................13 1.2 Dělení inhibitorů АСЕ.....................................17 1.3 Inhibitory АСЕ v léčbě hypertenze.........................18 1.4 Hypertrofie levé komory srdeční (HLK)....................21 1.5 Léčba hypertenze u diabetes mellitus.....................31 1.6 Jaké jsou optimální hodnoty krevního tlaku u diabetiků? ... 44 1.7 Inhibitory АСЕ léky volby u nemocných s chronickým srdečním selháním vyvolaným snížením systolické funkce levé komory................................................53 1.8 Léčba srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí levé srdeční komory........................................61 1.9 Inhibitory ACE u pacientů s akutním infarktem myokardu . . 68 1.10 Antiaterogenní vlastnosti inhibitorů АСЕ.................81 1.11 Inhibitory АСЕ nebo ATj-blokátoty pro maximální kardiovaskulární benefit?.................................82 1.12 Inhibitory ACE u pacientů s diabetickou a nediabetickou nefropatií................................................86 1.13 Nežádoucí účinky inhibitorů АСЕ..........................89 1.14 Interakce a kontraindikace...............................95 2 Antagonisté receptorů angiotenzinu II typu ATj (ATpblokátory) (Jiří Widimský, Václav Monhart)................113 2.1 Alternativní tvorba angiotenzinu II......................113 2.2 ATj-blokátory v léčbě hypertenze provázené hypertrofií levé komory srdeční.......................................115 2.3 ATj-blokátory v léčbě chronického srdečního selhání .... 119 2.4 ATj-blokátory v léčbě nemocných se srdečním selháním v akutní fázi infarktu myokardu...........................126 2.5 Sekundární prevence infarktu myokardu....................128 2.6 Riziko infarktu myokardu při léčbě AT^blokátory..........130 9Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systérr 2.7 Nefroprotektivní působení AT^blokátorů u diabetické nefropatie diabetů 2. typu............................131 2.8 Zpomalení progrese nediabetického ledvinného onemocnění kombinací AT^blokátoru a inhibitoru АСЕ .. 146 2.9 Přehled ATj-blokátorů a jejich dávkování............147 2.10 Antihypertenziva a riziko maligních nádorů.........148 2.11 Prevence vzniku nového diabetů 2. typu léčbou ATj-blokátoiy nebo inhibitory АСЕ......................148 2.12 Mechanismus účinku inhibitorů ACE a AT^blokátorů v prevenci nové vzniklého diabetů......................151 3 Inhibitoiy ACE a AT^blokátoiy v prevenci fibrilace síní (Jiří Widimský) ...........................................159 3.1 Primární prevence......................................159 3.2 Sekundární prevence...................................161 4 Existuje věkový limit léčby hypertenze? (Jiří Widimský) .... 165 4.1 Studie HYVET...........................................166 4.2 Studie HYVET-COG - možnost ovlivnění kognitivních schopností a snížení vzniku demence léčbou hypertenze . . 171 5 Léčba hypertenze v primární a sekundární prevenci cévních mozkových příhod Qiří Widimský)....................179 5.1 Léčba hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod........................................179 5.2 Léčba hypertenze v sekundární prevenci cévních mozkových příhod........................................185 6 Kombinační léčba hypertenze Qiří Widimský)................199 6.1 Výhody kombinační léčby................................200 6.2 Indikace kombinační léčby.............................201 6.3 Jaké jsou optimální kombinace antihypertenziv?........201 6.4 Synergický účinek perindoprilu a blokátoru kalciových kanálů v prevenci kardiovaskulárních příhod a úmrtí u pacientů s ICHS - analýza ze studie EUROPA............210 6.5 Fixní kombinace antihypertenziv.......................214 10Obsah 6.6 Porovnání dvou fixních kombinací antihypertenziv - studie ACCOMPLISH......................................217 6.7 Fixní kombinace antihypertenziv a otázka compliance s léčbou...............................................223 6.8 Přehled fixních kombinací blokátom RAS na našem trhu . . 227 7 Dopad antihypertenzní léčby na mortalitu — analýza klinických studií léčby hypertenze uveřejněných vletech 2000-2010 QiříWidimský)...........................239 8 Inhibitory reninu (aliskiren) (Jiří Widimskýjr.).........247 8.1 Mechanismus účinku, základní vlastnosti...............248 8.2 Klinické zkušenosti s aliskirenem u různých onemocnění . . 250 8.3 Monoterapie..........................................251 8.4 Kombinační léčba.....................................254 8.5 Hypertenze a hypertrofie LKS.........................256 8.6 Srdeční selhání......................................257 8.7 Diabetická nefropatie................................259 8.8 Indikace a kontraindikace............................261 9 Antagoniste aldosteronu (Karel Horký, Jiří Widimskýjr., Jiří. Widimský)...........265 9.1 Aldosteron jako nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění (Karel Horký)............265 9.2 Antagonisté aldosteronových receptom v léčbě arteriální hypertenze QiříWidimský jr.)...........................273 9.3 Antagonisté aldosteronových receptom v léčbě chronického srdečního selhání Qiří Widimský)...........282 9.3.1 Aldosteron.......................................282 9.3.2 Spironolakton...................................284 9.3.3 Eplerenon.......................................287 9.4 Antagonisté aldosteronových receptom a fibrilace síní. . . . 293 9.5 Dávkování antagonistů aldosteronových receptoru......294 11
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01482567
3 CZ-ZlKKF
5 20111019134915.0
7 ta
8 110923s2011 xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002226739
20 ## $a 978-80-7387-499-5 (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 615 $x Farmacie. Farmakologie $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.12-008.331.1 $2 MRF
80 ## $a 616-08:615.2/.3 $2 MRF
80 ## $a 615.217:616.12-008.331.1 $2 MRF
80 ## $a 615.355 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systému / $c Jiří Widimský ... [et al.]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a V Praze : $b Triton, $c 2011
300 ## $a 325 s. : $b il. ; $c 21 cm
500 ## $a Na hřbetu uvedeno: Jiří Widimský a kolektiv
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
653 0# $a hypertenze
653 0# $a hypertenziva
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Widimský, Jiří, $d 1925- $7 jk01151639 $4 aut
901 $b 9788073874995 $f 1. vyd. $o 20111007
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 615
1198 $c zp
1500 $2 0111018125930.0
996 $b 377700518063 $1 615 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.10.2011 $4 P $5 399.00 $6 pv185/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 840637 $a 0 $s P
980 $f 399.00 $d 15.10.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w pv185/2011 $v P $l 4SPV $1 615 $c 840637 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700518063
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}