*Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) 15