Etické poradenství

Jaromír Matějek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1. kapitola: Úvod ......................................................15 2. kapitola: Metodologie................................................19 2.1 Autobiografická poznámka..........................................24 3. kapitola: Terminologie...............................................29 3.1 Pojem „etické poradenství“ pro účely této práce ...................29 4. kapitola: Situace v České republice .................................33 4.1 Literatura.........................................................33 4.2 Praxe .............................................................37 5. kapitola: Historie vzniku a prosazení etického poradenství ve zdravotnických systémech Spojených států amerických a Německa..........................................................42 5.1 Spojené státy americké ........................................42 5.2 Německo........................................................52 6. kapitola: Základy organizace etického poradenství ..............59 6.1 Kdo může o etické konzilium žádat? ............................59 6.2 Nároky na etického poradce podle Core Competencies for Healthcare Ethics Consultations ...........................62 6.2.1 Dovednosti etického poradce podle Core Competencies II.63 6.2.2 Znalosti etického poradce podle Core Competencies II...69 7. kapitola: Struktury poskytování etického poradenství............78 7.1 Etický poradce jako trvalý člen zdravotnického týmu............78 7.2 Jednotlivec....................................................79 7.3 Etické komité .................................................83 8. kapitola: Komunikační rámec a základní přístupy k vedení etického konzilia.............................................87 8.1 Expertní přístup ...............................................88 8.2 Přístup etické facilitace........................................89 8.3 Přístup čisté facilitace ........................................91 8.4 Budování dalších přístupů ......................................93 9. kapitola: Mediace...................................................95 9.1 Typy konfliktů...................................................95 9.2 Pozice a zájem v konfliktu.......................................99 9.3 Fáze konfliktu..................................................102 9.4 Fáze facilitativní mediace......................................104 9.4.1 Nultá fáze - získání klienta ...........................105 9.4.2 První fáze - úvodní slovo mediátora.....................106 9.4.3 Druhá fáze - mediátor naslouchá sporným stranám ........107 9.4.4 Třetí fáze - sporné strany si navzájem naslouchají......108 9.4.5 Čtvrtá fáze - hledání návrhů řešení.....................109 9.4.6 Pátá fáze - rozpracování vybraných řešení do konkrétních kroků....................................110 9.4.7 Šestá fáze - sepsání mediační dohody a závěr mediačního procesu......................................110 9.5 Techniky užívané v nezdravotnické mediaci.......................Ill 9.5.1 Brainstorming...........................................Ill 9.5.2 Techniky aktivního naslouchání .........................112 9.5.3 Přeformulování stížnosti na potřebu.....................115 9.5.4 Hledání předmětu jednání................................116 9.5.5 Ledolamka...............................................116 10. kapitola: Bioetická mediace.......................................118 10.1 Principled resolution ..........................................118 10.2 Co dělá bioetickou mediaci specifickou? ........................119 10.3 Fáze bioetické mediace..........................................120 10.3.1 Prvotní zhodnocení a příprava...........................121 10.3.2 Začátek mediace........................................128 10.3.3 Představení pacienta ..................................131 10.3.4 Prezentace a upřesnění medicínských fakt...............132 10.3.5 Získávání informací ...................................134 10.3.6 Řešení problému........................................138 10.3.7 Řešení.................................................139 10.3.8 Kroky následující po skončení mediace..................141 11. kapitola: Techniky užívané v bioetické mediaci .................143 11.1 STADA..........................................................143 11.2 Shrnutí - sumarizace ..........................................145 11.3 Přerámování....................................................146 11.4 Objasňování....................................................147 11.5 Pohled za nálepky..............................................148 11.6 Zacházení s mocí a mocenské nerovnováhy........................149 11.7 Napomáhání posunu v jednání ...................................150 11.7.1 Pokládání otázek vyzývajících ? představení řešení problému........................................150 11.7.2 Otevírání témat, která nebyla explicitně vyslovena.....151 11.7.3 Naslouchání návrhům ...................................151 11.7.4 Pochvala...............................................152 11.7.5 Práce s tichem.........................................152 11.7.6 Oddělená jednání ......................................152 11.7.7 Testování reálnosti navrhovaných představ a řešení ....153 11.7.8 Obrácení rolí..........................................153 11.7.9 Vytváření dalších možností řešení......................153 11.7.10 Vědomí, že to, co řešíme, je běžné....................154 11.7.11 Zabalení návrhů (packaging proposals).................154 11.7.12 Zaměření na budoucnost ...............................155 12. kapitola: Vedení etické diskuze - příklad z německého prostředí.156 12.1 Úvod...........................................................157 12.1.1 Pravidla komunikace během setkání......................158 12.2 Sběr informací ..............................................159 12.3 Charakteristika konfliktu, který je třeba rozhodnout.........160 12.4 Formulování etické otázky.....................................160 12.5 Diskuze etických otázek......................................161 12.6 Závěr .......................................................162 13. kapitola: Systematika metod etické reflexe.....................164 13.1 Filozofické ukotvení..........................................164 14. kapitola: Principialistické metody ............................167 14.1 Bochumský dotazník ? praxi lékařské etiky.................... 168 14.1.1 Vědecká a etická analýza konkrétní medicínské kazuistiky............................................170 14.1.2 Stanovení medicínského nálezu.........................170 14.1.3 Stanovení nálezu z pohledu lékařské etiky.............171 14.1.4 Zpracování případu....................................172 14.1.5 Shrnutí ..............................................173 14.1.6 Doplňující otázky ? etickému hodnocení................173 14.2 Nijmegenská metoda řešení eticky komplikovaných případů ......176 14.2.1 Problém ..............................................177 14.2.2 Fakta.................................................127 14.2.3 Hodnocení.............................................178 14.2.4 Závěr ................................................179 14.2.5 Jak lze rozhodnutí a zhodnocení situace spojit?.......180 14.2.6 Zvláštní situace .....................................180 14.3 Kolínský dotazník pro hledání etických rozhodnutí v neonatologii ..............................................182 14.3.1 Problém ..............................................183 14.3.2 Získávání relevantních informací......................183 14.3.3 Zhodnocení fakt ......................................187 14.3.4 Formulace doporučení .................................187 14.4 Metoda čtyř rovin.............................................188 14.4.1 Lékařské indikace.....................................189 14.4.2 Preference pacienta.........................................190 14.4.3 Kvalita života..............................................191 14.4.4 Kontextuální charakteristiky................................193 14.5 IntegratedEthics® program jako příklad komplexního přístupu ? etickým problémům pacientů i organizace.................195 14.5.1 Etická konzultace...........................................196 14.5.2 Preventivní etika...........................................201 14.5.3 Etické vedení...............................................206 15. kapitola: Kazuistika.................................................210 15.1 Znovuobjevení kazuistiky...........................................210 15.2 Charakteristiky principialistického a kazuistického přístupu.......211 \ 15.3 Základní kroky kazuistické argumentace .............................215 15.3.1 Témata......................................................215 15.3.2 Principy....................................................217 15.3.3 Analogická argumentace......................................219 I 15.4 Limity kazuistického myšlení........................................219 16. kapitola: Hermeneutická metoda řešení případu .......................222 16.1 Úvod...............................................................223 16.2 Možnosti vedení rozhovoru..........................................224 16.2.1 První intuice...............................................224 16.2.2 Perspektiva a styl .........................................224 16.2.3 Struktura příběhu...........................................224 16.2.4 Obsah.......................................................224 16.2.5 Klíčové pojmy...............................................225 16.2.5 Zpět ? případu .............................................225 17. kapitola: Závěr......................................................227 Seznam zkratek...........................................................232 Seznam literatury........................................................233
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01902645
3 CZ-ZlKKF
5 20210614111851.1
7 ta
8 210205s2021----xr ||||f||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb003306513
20 ## $a 978-80-7553-889-5 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 614 $x Veřejné zdraví a hygiena $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 614.253:659.24 $2 MRF
80 ## $a 614.253 $2 MRF
80 ## $a 316.772.4 $2 MRF
80 ## $a 364-78 $2 MRF
80 ## $a 177:57/61 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Matějek, Jaromír, $d 1971- $7 mzk2007382183 $4 aut
245 10 $a Etické poradenství : $b jak řešit etické problémy každodenní medicíny / $c Jaromír Matějek
264 #1 $a Praha : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2021
300 ## $a 239 stran ; $c 20 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
520 2# $a Publikace přináší základní a zároveň komplexní vhled do problematiky etického poradenství ve zdravotnictví.
650 07 $a etické poradenství $7 ph1102096 $2 czenas
650 07 $a lékařská etika $7 ph115193 $2 czenas
650 07 $a interpersonální komunikace $7 ph121153 $2 czenas
650 07 $a lékař a pacient $7 ph122494 $2 czenas
650 07 $a mediace $7 ph137291 $2 czenas
650 07 $a bioetika $7 ph114151 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 614
1198 $c zp
996 $b 377700641197 $1 614 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 26.4.2021 $4 P $5 299.00 $6 PV31/2021 $7 N $9 7 $8 P $0 961457 $a 0 $s P
996 $b 377700641873 $1 614 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 17.5.2021 $4 N $5 299.00 $6 2159001223 $7 N $9 7 $8 A $0 962133 $a 0 $s A
980 $f 299.00 $d 26.4.2021 $j Triton $w PV31/2021 $v P $l 4SPV $1 614 $c 961457 $r 2021 $x 7 $t N $n P $b 377700641197
980 $f 299.00 $d 17.5.2021 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2159001223 $v A $l 4DNL $1 614 $c 962133 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700641873
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}