Historické kulturní krajiny České republiky

Karel Kuča (ed.), Ondřej Malina, Alena Salašová, Martin Weber a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod Martin Weber 10 Dosavadní typologie krajiny z hlediska charakteristík Karel Kuča, Věra Kučová, Marek Ehrlich 12 přírodní složky a krajinného rázu Typologie historické kulturní krajiny Karel Kuča, Věra Kučová, Marek Ehrlich 19 Přehled kategorií a typů typologie historické kulturní 19 krajiny Specifika typologie historické kulturní krajiny 26 Uspořádání knihy 32 E9 Skupina typů 1-3: Komponovaná krajina 37 Typ 1: Geometricky komponovaná krajina 37 Chroustovicko (001) Alena Salašová, Jozef Sedláček, Hana Matějková, Karel Kuča 37 Jičínsko (0002) Jozef Sedláček, Ondřej Šesták, Karel Kuča 45 Chlumecko (003) Karel Kuča S3 Polánka u Dubu (004) Karel Kuča 58 Typ 2: Idealizovaná „přírodní" krajina 62 Hlubocko (005) Alena Salašová, Jozef Sedláček, Karel Kuča 62 Hradec nad Moravicí (006) Karel Kuča 74 Typ 3: Krajina kombinované kompozice 79 Nové Zámky u Litovle (007) Lenka Trpáková 79 Veltrusy (008) Karel Kuča 84 Typ 4: Krajina lázní 91 Jeseník (009) Karel Kuča, Věra Kučová 91 Karlovy Vary (010) Karel Kuča 97 Mariánské Lázně (011) Karel Kuča 101 Františkovy Lázně (012) Karel Kuča 107 Typ 5: Krajina poutních míst 111 Svatý Kopeček u Mikulova (013) Alena Salašová, Lenka Trpáková 111 Svatý Jan pod Skalou (014) Alena Salašová 116 Velišsko (Mariánská zahrada) (015) Ondřej Šesták, Karel Kuča 120 Hora Matky Boží nad Králíky (016) Karel Kuča 124 Šluknovsko (017) Karel Kuča, Věra Kučová 128 Kalvárie na Ostrém (018) Karel Kuča 136 Starý Hrozňatov (019) Karel Kuča 139 Poutní cesty na Svatou Horu, do Staré Boleslavi Karel Kuča 143 a do Hájku (020) Typ 6: Obecná organicky vyvinutá krajina 149 Petrovicko (021) Karel Kuča 149 Skupina typů 7-9: Krajina určená specifickým typem 151 osídlení a/nebo formou organizace zemědělské půdy Typ 7: Krajina se specifickou strukturou osídlení 151 Budní hospodaření v Krkonoších (022) Karel Kuča 151 Vitorazské pomezí (023) Karel Kuča 156 Soběslavsko-veselská blata (024) Karel Kuča 160 5Kokořínsko (025) Karel Kuča, Věra Kučová 165 Typ 8: Krajina strukturálně výrazných plužin 169 Horní Opavice (026) Karel Kuča 169 Západní Prachaticko (027) Karel Kuča 172 Pleš (028) Karel Kuča 176 Typ 9: Krajina vrchnostenských sídel a dvorů 177 Pohořelicko (029) Zuzana Fialová, Alena Salašová, Karel Kuča 177 Dvory plaského kláštera (030) Karel Kuča 182 Házmburk (031) Karel Kuča 185 Skupina typů 10-12: Krajina určená dominantní 186 vytrvalou zemědělskou kulturou Typ 10: Krajina vinic 186 Mělník (032) Ondřej Šesták, Alena Salašová 186 Velké Žernoseky (033) Karel Kuča 190 Mikulovsko (034) Alena Salašová 193 Modré hory (035) Karel Kuča 198 Velké Bílovice (036) Karel Kuča 202 Typ 11: Krajina chmelnic 204 Žatecké Poohří (037) Karel Kuča 204 Ročovsko (038) Karel Kuča 213 Typ 12: Krajina ovocných sadů 216 Holovousko (039) Ivan Vore! 216 Skupina typů 13-15: Krajina určená dominantní formou 220 hospodářského využiti Typ 13: Krajina rybníků 220 Lnářsko-blatenské rybníky (040) Kare! Kuča 220 Třeboňská rybniční soustava (041) Karel Kuča, Věra Kučová 226 Chlumecká rybniční soustava (042) Karel Kuča 236 Rožďalovické a Dymokurské rybníky (043) Karel Kuča 240 Poděbradsko-nymburská rybniční soustava (044) Karel Kuča 243 Pooderská a Paskovská rybniční soustava (045) Karel Kuča 249 Typ 14: Krajina pastvin a luk 254 Čertoryje a Vojšické louky (046) Alena Salašová, Eva Žallmannová, Karel Kuča 254 Huslenky (047) Alena Salašová 259 Třeboňská Mokrá luka (048) Alena Salašová 263 Typ 15: Krajina obor a lesů 265 Sedlická obora (049) Karel Kuča 265 Jabkenická obora (050) Karel Kuča, Věra Kučová 268 Jemčinská obora (051) Markéta Šantrůčková 271 Aleje (052) Karel Kuča 275 Jižní Křivoklátsko (053) Jiří Kupka 277 Typ 16: Krajina hradišť 284 Soustava hradišť nad údolím Úterského potoka (054) Karel Kuča 284 Vladař (055) Karel Kuča 286 Budeč (056) Markéta Šantrůčková 288 Valy u Mikulčic (057) Karel Kuča, Věra Kučová 289 6Typ 17: Krajina města 291 Děčín (058) Karel Kuča, Simona Vondráčková 291 Litoměřice (059) Karel Kuča 298 Úterý (060) Karel Kuča 300 Bastionová pevnost Terezín (061) Karel Kuča 302 Fortová pevnost Olomouc (062) Ondřej Malina, Karel Kuča 307 Typ 18: Krajina přehradních nádrží 314 Vltavská kaskáda (063) Karel Kuča, Věra Kučová 314 Vodní díla na Vydře (064) Tomáš Veith, Karel Kuča 319 Dlouhé stráně (065) Karel Kuča 321 Skupina typů 19-20: Turistická a trampská krajina 323 Typ 19: Turistická krajina 323 Adršpašsko-teplické skalní město (066) Tomáš Veith 323 Macocha a jeskyně Moravského krasu (067) Karel Kuča 329 Riegrova stezka (068) Tomáš Veith 332 Malá Úpa (069) Tomáš Veith 334 Typ 20: Krajina trampských osad 335 Ztracená naděje (070) Tomáš Veith 335 Zlatý kaňon (071) Tomáš Veith 337 Skupina typů 21-25: Industriálni krajina 339 Typ 21: Krajina hlubinné těžby 339 Kutná Hora a Kank (072) Ondřej Malina 339 Příbramsko (073) Ondřej Malina 344 Důl Mayrau (074) Karel Kuča 349 Karviná (075) Karel Kuča 351 Typ 22: Krajina povrchové těžby 358 Břasy (076) Ondřej Malina 358 Sokolovské hnědouhelné doly (077) Karel Kuča 362 Horní Bříza a Kaznějov (078) Karel Kuča 370 Typ 23: Krajina kamenolomů 373 Skutečsko (079) Karel Kuča, Věra Kučová 373 Lomy Amerika (080) Karel Kuča, Věra Kučová 377 Velkolom Čertovy schody (081) Karel Kuča 380 Lomy mezi Žulovou a Černou Vodou (082) Karel Kuča, Věra Kučová 382 Svobodné Heřmanice a Jakartovice (083) Karel Kuča 386 Typ 24: Industriálni krajina bez přímé vazby na těžbu 391 Tanvald - Šumburk nad Desnou - Smržovka (084) Karel Kuča 391 Typ 25: Lineární industriálni krajina 397 Labe (085) Karel Kuča 397 Baťův kanál a dolní Morava (086) Karel Kuča 408 Skupina typů 26-27: Militární krajina 413 Typ 26: Krajina pohraničních opevnění 413 Soustava polních opevnění u Rozvadova (087) Ondřej Malina 413 Králická pevnostní oblast (088) Karel Kuča, Věra Kučová 414 Těžké opevnění na Náchodsku (089) Ondřej Malina 419 Opevnění na Luční hoře v Krkonoších (090) Ondřej Malina 423 Hlučínsko (091) Karel Kuča 425 7Železná opona u Dolního Dvořiště (092) Ondřej Malina 428 Typ 27: Krajina vojenských prostorů 429 Bývalý vojenský újezd Mladá (093) Ondřej Malina, Karel Kuča 429 Typ 28: Krajina mýtů a legend 439 Říp (094) Jiří Dostálek, Katarína Demková 439 Blaník (095) Karel Kuča, Jiří Dostálek, Katarína Demková 443 Radhošť (096) Karel Kuča, Jiří Dostálek, Katarína Demková 446 Krajina svátého Prokopa (097) Markéta Šantrůčková, Lucie Medková, Lucia Bendíková 452 Skupina typů 29-33: Memoriální krajina 458 Typ 29: Krajina bojišť 458 Bojiště u Jankova (098) Markéta Šantrůčková 458 Bojiště u Sudoměře (099) Markéta Šantrůčková 463 Bojiště u Lipan (100) Markéta Šantrůčková 465 Bojiště u Kolína (101) Markéta Šantrůčková, Karel Kuča 467 Typ 30: Krajina vysídlených území 471 Knížecí Pláně a Bučina (102) Vendula Krausová, Karel Kuča 471 Horní Víska (103) Karel Kuča 479 Cetviny (104) Vendula Krausová, Karel Kuča 484 Pořejov (105) Vendula Krausová, Karel Kuča 487 Zahrádka (106) Karel Kuča 490 Símře (107) Karel Kuča 493 Typ 31: Krajina vyhlazených sídel 494 Udice (108) Daniel Matějka, Karel Kuča, Radim Klepárník, Hana 494 Matějková, Alena Salašová Ležáky (109) Daniel Matějka, Radim Klepárník, Hana Matějková 501 Javoříčko (110) Katarína Demková, Daniel Matějka, Radim Klepárník 504 Ploština a Vařákový Paseky (111) Katarína Demková, Daniel Matějka, Radim Klepárník 506 Typ 32: Krajina táborů utrpení a smrti 509 Jáchymovské vězeňské tábory (112) Lucie Medková 509 Zajatecký tábor v Jindřichovicích (113) Lucie Medková, Karel Kuča 516 Židovské ghetto Terezín a Malá pevnost (114) Karel Kuča, Lucie Medková 518 Koncentrační tábor a podzemní komplex Richard Karel Kuča 521 v Litoměřicích (115) Pracovní tábor Vojna (116) Lucie Medková, Karel Kuča 525 Typ 33: Krajina jiných významných historických 528 událostí Zvičina (117) Markéta Šantrůčková, Karel Kuča 528 Protržená přehrada na Bílé Desné (118) Tomáš Veith 535 Typ 34: Krajina se vztahem к významné osobnosti 538 Podještědí Karoliny Světlé (119) Martin Weber 538 Babiččino údolí (120) Martin Weber, Karel Kuča 548 LITERATURA A PRAMENY 552 Literatura 552 Internetové zdroje 569 SUMMARY 570 MÍSTNÍ REJSTŘÍK 587 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909822
3 CZ-ZlKKF
5 20220223115951.9
7 ta
8 201202s2020----xr abh|f||||||001|0#cze||
15 ## $a cnb003267626
20 ## $a 978-80-87674-32-1 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)1240907708
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 911 $x Obecná geografie. Systematická geografie $2 Konspekt $9 7
80 ## $a 911.53 $2 MRF
80 ## $a 502.5 $2 MRF
80 ## $a 904 $2 MRF
80 ## $a 712.025.3/.4 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Kuča, Karel, $d 1961- $7 jn20010310024 $4 aut $4 edt
245 10 $a Historické kulturní krajiny České republiky / $c Karel Kuča (ed.), Ondřej Malina, Alena Salašová, Martin Weber a kolektiv
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Průhonice : $b Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., $c 2020
300 ## $a 607 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; $c 31 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a 500 výtisků
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 2# $a Kulturní krajina je dědictvím předků, domovem současníků a věnem, které jednou předáme našim dětem. Tvoří významnou součást našeho života a představuje svébytnou složku přírodního a kulturního dědictví.
546 ## $a Anglické resumé
650 07 $a kulturní krajina $7 ph122025 $2 czenas
650 07 $a krajinný ráz $7 ph121925 $2 czenas
650 07 $a kulturní památky $7 ph115033 $2 czenas
650 07 $a krajinné památkové zóny $7 ph319018 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Malina, Ondřej, $d 1978- $7 jo2014829916 $4 aut
700 1# $a Salašová, Alena, $d 1962- $7 uzp2007395280 $4 aut
700 1# $a Weber, Martin, $d 1964- $7 xx0020353 $4 aut
910 ## $a ZLG001
1052 $a 91
996 $b 377700648261 $1 91 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 18.11.2021 $4 D $5 500.00 $6 D73/2021 $7 N $9 7 $8 A $0 968521 $a 0 $s A
980 $f 500.00 $d 18.11.2021 $j Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví $w D73/2021 $v A $l 4DNL $1 91 $c 968521 $r 2021 $x 7 $t N $n D $b 377700648261
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link