Bibliografie okresu Kroměříž

literatura z let 1981-2005

[zpracovala] Anežka Fialová ; [soupis novin a časopisů sestavil Jaromír Kubíček]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH KROMÉMŽSKO 1 Všeobecné materiály 1-74.........................................................17 1.1 Souborné práce 1-13..........................................................17 1.2 Průvodce 14-49...............................................................17 1.3 Mapy a plány 50-67...........................................................18 1.4 Bibliografie 68-74...........................................................19 2 Příroda. Přírodní vědy 75-231 .................................................. 19 2.1 Souborné a informativní práce 75-113.........................................19 2.2 Vodopis 114-136..............................................................21 2.3 Geologie. Mineralogie 137-157................................................21 2.4 Meteorologie 158-161....................................................... 22 2.5 Flora 162-178................................................................22 2.6 Fauna 179-214................................................................23 2.7 Ochrana přírody 215-231......................................................24 3 Dějiny a národopis 232-532.......................................................24 3.1 Dějiny 232-440...............................................................24 3.1.1 Celkově 232-234..........................................................24 3.1.2 Pomocné vědy historické 235-236..........................................25 3.1.3 Pravěk. Archeologie 237-259..............................................25 3.1.4 Období feudalismu 260-287................................................26 Kroměřížský sněm 1848-1849 288-319............................................27 3.1.5 Období 1848-?1939 320-333................................................28 3.1.6 Období 19391-1945 334-370................................................28 3.1.7 Období od roku 1945 371-387..............................................30 3.1.8 Historikové - biografie 388-440..........................................30 3.2 Národopis 441-532............................................................32 3.2.1 Celkově 441-479..........................................................32 3.2.2 Zaměstnání a práce lidu 480-483..........................................33 3.2.3 Lidové stavitelství. Větrné mlýny 484-487................................33 3.2.4 Lidový oděv. Kroje 488-496...............................................33 3.2.5 Lidová duchovní kultura 497-502..........................................33 3.2.6 Lidová hudba, píseň a tanec 503-521......................................34 3.2.7 Lidová slovesnost 522-532................................................34 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 533-745.....................35 4.1 Všeobecné materiály 533-546..................................................35 4.1.1 Statistika 547-571.......................................................35 4.2 Obyvatelstvo 572-587.........................................................36 4.3 Politické strany a organizace 588-604........................................36 4.4 Spolky, sdružení, jednoty 605-623............................................37 4.5 Správa. Volby 624-652........................................................37 4.6 Zdravotnictví. Sociální péče 653-665.........................................38 4.7 Církev. Biskupství. Arcibiskupství 666-745...................................39 5 Hospodářský život 746-843........................................................42 5.1 Celkově 746-766..............................................................42 5.2 Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická 767-769..............................42 5 5.3 Služby. Obchod 770-776......................................................42 5.4 Doprava. Spoje. Voda. Kanalizace 777-799....................................43 5.5 Průmysl. Stavebnictví 800-802...............................................43 5.6 Zemědělství 803-843.........................................................43 6 Kulturní život. Školství. Sport 844-1001.........................................45 6.1 Školství 844-854.............................................................45 6.2 Kultura 855-972..............................................................45 6.2.1 Celkově 855-861..........................................................45 6.2.2 Archivy 861-874..........................................................45 6.2.3 Knihovny 875-886.........................................................46 6.2.4 Muzea. Kronikářství 887-890..............................................46 6.2.5 Památky. Památková péče. Architektura 891-910............................46 6.3 Literatura. Tisk. Jazyk 911-931..............................................47 6.4 Umění 932-972...............................................................48 6.4.1 Výtvarné umění. Filatelie 932-948........................................48 6.4.2 Hudba 948-959............................................................48 6.4.3 Divadlo. Film 960-972 ................................................. 49 6.5 Tělovýchova. Sport 973-1001.................................................49 KROMĚftlŽ 1002-3892................................................................50 1 Všeobecné materiály 1002-1200....................................................50 1.1 Všeobecné a souborné práce 1002-1035.........................................50 1.1.2 Jednotliviny, zajímavosti 1036-1098......................................51 Osobnosti 1099-1141.............................................................53 1.1.3 Jednotlivé části města 1142-1170.........................................54 1.2 Adresáře, plány, průvodce 1171-1187..........................................55 1.3 Ikonografie města 1188-1200..................................................55 2 Příroda. Přírodní vědy 1201-1237.................................................56 Ferdinand Stolička 1238-1245....................................................57 3 Dějiny 1246-1504.................................................................57 3.1 Celkové práce 1246-1259......................................................57 3.2 Pomocné vědy historické 1260-1263............................................58 3.2.1 Numizmatika 1264-1319....................................................58 3.3 Pravěk. Archeologie 1320-1359...............................................60 3.4 Období feudahsmu 1360-1395..................................................61 Jan Milíč 1396-1403.............................................................62 3.5 Období 1848-1938 1404-1437..................................................62 3.6 Období 1939-1945 1438-1466..................................................63 3.7 Období od roku 1945 1467-1486...............................................64 3.8 Národopis 1487-1504.........................................................64 4 Veřejný a politický život. Sociální péče. Zdravotnictví 1505-1823................65 4.1 Všeobecné materiály. Statistika. Obyvatelstvo. Ulice 1505-1536...............65 4.2 Politické organizace a strany 1537-1549.....................................66 4.2.1 Církev 1550-1618.........................................................66 4.3 Spolky. Sdružení. Jednoty 1619-1651.........................................68 6 Klub UNESCO 1652-1676..........................................................69 4.4 Správa města. Starostové. Volby 1677-1727 ................................. 70 Družební vztahy 1728-1737..................................................... 71 4.5 Zdravotnictví. Sociální péče 1738-1816......................................71 4.6 Vojenství 1817-1823.........................................................74 5 Hospodářský život 1824-2015....................................................74 5.1 Všeobecně. Hospodářské výstavy 1824-1851....................................74 5.2 Služby. Obchod 1852-1878....................................................75 5.3 Finance. Pojišťovny. Spořitelny 1879-1887...................................75 5.4 Doprava. Spoje 1888-1923....................................................76 Vodárna. Hydrocentrála 1924-1931...............................................77 5.5 Průmysl. Stavebnictví 1932-1943.............................................77 Pad-Magneton 1944-1954.........................................................77 5.6 Zemědělství 1955-2015.......................................................78 . 6 Školství a kulturní život. Sport 2016-3892......................................80 : 6.1 Školství 2016-2232..........................................................80 ; 6.1.1 Všeobecně. Pedagogové 2016-2062..........................................80 i František Mírovít Lorenc 2063-2071..............................................81 I 6.1.2 Předškolní výchova 2072-2080.............................................81 I 6.1.3 Základní školství 2081-2101..............................................82 I 6.1.4 Gymnázia 2102-2145.......................................................82 > 6.1.5 Odborné školství 2146-2212...............................................84 6.1.6 Speciální školství 2213-2232............................................86 j 6.2 Kultura 2233-3732...........................................................86 : 6.2.1 Všeobecně. Osobnosti 2233-2309...........................................86 6.2.2 Archivy 2310-2314.......................................................88 6.2.3 Knihovny 2315-2354......................................................89 6.2.4 Muzea. Kronikářství 2355-2455...........................................90 6.2.5 Památky. Památková péče 2456-2553.......................................93 Architektura a stavební vývoj města 2554-2575................................95 6.2.6 Památníky a sochy 2576-2617.............................................96 6.2.7 Zámek, organizace, sbírky 2618-2700.....................................97 Expozice Národních výborů 2701-2706 ....................................... 100 6.2.8 Květná zahrada. Podzámecká zahrada 2707-2759...........................100 6.3 Jazyk. Literatura. Tisk 2760-2959..........................................102 6.3.1 Všeobecně 2760-2906 .................................................. 102 Oldřich Králík 2907-2914....................................................106 Jan Rypka 2915-2920 ....................................................... 106 Jaromír Tomeček 2921-2952...................................................106 6.3.2 Tiskárny 2953-2959.....................................................107 6.4 Umění 2960-3732............................................................107 6.4.1 Výtvarné umění 2960-3103...............................................107 FilateUe 3104-3113..........................................................111 Trienále umělecké knižní vazby 3114-3151....................................111 6.4.2 Max Švabinský 3152-3206................................................112 6.4.3 Hudba 3207-3360........................................................114 7 Moravan 3361-3366......................................................119 Kroměřížské hudební léto 3367-3389.....................................119 Semináře Společnosti pro starou hudbu 3390-3404........................119 Jazz. Jazzový festival 3405-3419.......................................120 ASUT - Armádní soutěž uměleckých talentů 3420-3419.....................120 Mezinárodní festival vojenských dechových hudeb 3432-3448..............120 Forfest 3449-3473......................................................121 Karel Kryl 3474-3505...................................................122 6.4.4 Divadlo 3506-3628.................................................122 6.4.5 Film. Foto. Fono 3629-3732........................................126 6.4.5.1 Film 3629-3653.................................................126 Arsfilm 3654-3658......................................................126 Arsfilm amatérů 3659-3689..............................................127 6.4.5.2 Fotografie. Fono. Video 3690-3732..............................128 6.5 Tělovýchova. Sport 3733-3892..........................................129 KROMĚŘÍŽ - BlLANY 3893-3902.................................................134 KROMĚŘÍŽ - DRAHLOV 3903-3905................................................134 KROMĚŘÍŽ - HRADISKO 3906-3919...............................................134 KROMĚŘÍŽ - KOTOJEDY 3020-3922...............................................135 KROMĚŘÍŽ - MIŇŮVKY 3923-3930................................................135 KROMĚŘÍŽ - POSTOUPKY 3931-3940..............................................135 KROMĚŘÍŽ - TĚŠNOVICE 3941-3951..............................................135 KROMĚŘÍŽ - TRÁVNÍK 3952-3977................................................136 KROMĚŘÍŽ - VÁŽANY 3978-3983.................................................137 KROMĚŘÍŽ - ZLÁMANKA 3984-3995...............................................137 BAŘICE 3996-4000............................................................137 BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY 4001-4003.............................................137 BĚLOV 4004-4007.............................................................138 BEZMĚROV 4008-4017..........................................................138 BLAŽÍCE 4018-4025...........................................................138 BOŘENOVICE 4026-4035........................................................138 BRUSNÉ 4036-4055............................................................139 BŘEST 4056-4072.............................................................139 Innocenc Ladislav Červinka 4073-4079.......................................140 8 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 4080-4862...................................................140 1 Všeobecné materiály 4080-4121..................................................140 2 Příroda. Přírodní vědy 4122-4148...............................................141 3 Dějiny. Národopis 4149-4222....................................................142 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 4223-4302.................144 5 Hospodářský život 4303-4371....................................................146 Thonet, od r. 1948 TON 4372-4400................................................148 6 Kulturní život 4401-4794.......................................................149 6.1 Všeobecně 4401-4432........................................................149 6.2 Školství 4433-4477.........................................................150 6.3 Kulturní zařízení (knihovna, muzeum, kino) 4478-4505.......................151 6.4 Jazyk a literatura 4506-4574...............................................152 František Táborský 4575-4590................................................154 6.5 Umění 4591-4794............................................................154 6.5.1 Výtvarné umění. Architektura 4591-4667..................................154 6.5.2 Hudba. Divadlo. Film 4668-4739.........................................157 6.6 Památky. Památková péče. Zámek 4740-4794...................................159 7 Tělovýchova. Sport 4795-4862 ................................................. 160 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - BlLAVSKO 4863-4894.......................162 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HLINKO POD HOSTÝNEM 4895-4899... 163 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - SOVADINA 4900-4904........................................163 CETECHOVICE 4905-4911.............................................................163 DŘÍNOV 4912-4937 ................................................................ 163 HOLEŠOV 4938-5785.................................................................164 1 Všeobecné materiály 4938-4961..................................................164 2 Příroda. Přírodní vědy 4962-4981...............................................165 3 Dějiny. Národopis 4982-4994....................................................166 3.1 Pomocné vědy historické 4995-5002..........................................166 3.2 Pravěk. Archeologie 5003-5013..............................................166 3.3 Období feudalismu 5014-5030............................................... 166 3.4 Období 1848 - 1939 5031-5056...............................................167 3.5 Období 1939 - 1945 5057-5097...............................................168 3.6 Období od roku 1945 5098-5105..............................................169 3.7 Historikové - biografie 5106-5145..........................................169 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče. Církev 5146-5261.........171 4.1 Všeobecné materiály. Státní správa. Volby. Obyvatelstvo. Statistika 5146-5185 ... 171 Josef Drásal 5186-5192........................................................172 4.2 Sociální a zdravotní péče 5193-5205........................................172 4.3 Církev 5206-5226...........................................................172 Jan Sarkander 5227-5248.......................................................173 4.4 Spolky, sdružení, jednoty 5249-5261........................................174 5 Hospodářský život 5262-5303....................................................174 6 Školství. Kulturní život. Sport 5304-5785......................................175 9 6.1 Všeobecně. Osobnosti 5304-5333..........................................175 6.2 Školství 5334-5385......................................................176 Ladislav Jaroš 5386-5392...................................................177 6.3 Kulturní zařízení (knihovna, kino, kulturní zařízení) 5393-5416.........178 6.3.1 Archiv. Muzeum. Výstavy. Hanácko-valašská výstava 5417-5434..........178 6.4 Umění 5435-5725.........................................................179 6.4.1 Výtvarné umění. Filatelie 5435-5466..................................179 6.4.2 Hudba 5467-5509......................................................180 František Xaver Richter 5510-5518........................................181 6.4.3 Divadlo 5519-5558....................................................181 6.4.4 Literatura 5559-5600.................................................182 Oldřich Vyhlídal 5601-5607 ............................................. 184 Zdeněk Zapletal 5608-5619................................................184 6.4.5 Památky. Památková péče 5620-5704....................................184 Synagoga a židovský hřbitov 5705-5725....................................186 6.5 Tělovýchova. Sport 5726-5785.........................................187 HOLEŠOV - DOBROTICE 5786-5798..................................................189 HOLEŠOV - KOLIČÍN 5799-5808....................................................189 HOLEŠOV - TUČAPY 5809-5815.....................................................190 HOLEŠOV - VŠETULY 5816-5838....................................................190 HOLEŠOV - ŽOPY 5839-5845.......................................................190 HONĚTICE 5846-5848.............................................................191 HORNÍ LAPAČ 5849...............................................................191 HOŠTICE 5850-5864..............................................................191 HULlN 5865-6024................................................................192 1 Všeobecně. Společenský a politický život 5865-5911..........................192 2 Dějiny 5912-5943............................................................193 Josef Janáček 5944-5952......................................................194 3 Hospodářský život 5953-5972.................................................194 4 Školství. Kultura 5973-6011 ............................................... 195 5 Sport 6012-6024.............................................................196 HULÍN - ZÁHLINICE 6025-6049....................................................196 František Skopalík 6050-6072.................................................197 CHOMYŽ 6073-6077...............................................................198 František Dvorník 6078-6088..................................................198 Josef Macůrek 6089-6107......................................................198 CHROPYNĚ 6108-6281.............................................................199 1 Všeobecně. Společenský a politický život 6108-6136..........................199 2 Příroda 6137-6150...........................................................200 3 Dějiny 6151-6165............................................................200 10 4 Hospodářský život 6166-6178..............................................201 5 Školství. Kultura 6179-6220..............................................201 Emil Filla 6221-6251 .................................................... 202 Hanácké slavnosti 6252-6268...............................................203 Ječmínek 6269-6272........................................................204 6 Sport 6273-6281..........................................................204 CHROPYNĚ - PLEŠOVEC 6282-6286...............................................204 CHVALCOV 6287-6318..........................................................204 CHVALCOV - HOSTÝN 6319-6404.................................................205 Archeologická lokalita 6405-6412..........................................207 CHVALNOV - LÍSKY 6413-6415..................................................208 JANKO VÍCE 6417-6434........................................................208 JAROHNĚVICE 6435-6439.......................................................208 KAROLÍN 6440-6443...........................................................209 KOMÁRNO 6444-6448...........................................................209 KORYČANY 6449-6584..........................................................209 1 Všeobecně. Společenský a politický život 6449-6475.......................209 2 Příroda 6476-6482........................................................210 3 Dějiny 6483-6498.........................................................210 4 Hospodářský život 6499-6517..............................................210 5 Školství. Kultura 6518-6558..............................................211 Cimburk 6559-6579.........................................................212 6 Sport 6580-6584..........................................................213 KORYČANY - BLIŠICE 6585-6587................................................213 KORYČANY - JESTftABICE 6588-6592............................................213 KORYČANY - LÍSKOVEC 6593-6597...............................................213 KOSTELANY 6598-6608.........................................................213 KOSTELEC U HOLEŠOVA 6609-6619...............................................214 Otakar Odložilík 6620-6630................................................214 KOSTELEC U HOLEŠOVA - KARLOVICE 6631 ...................................... 214 KUNKOVICE 6632-6634.........................................................215 KUROVICE 6635-6649..........................................................215 KVASÍCE 6650-6730...........................................................215 Příroda 6731-6738.........................................................217 Emanuel Opravil 6739-6745.................................................218 Jindřich Spáčil 6746-6761.................................................218 11 KYSELOVICE 6762-6768.........................................219 LECHOTICE 6769-6774..........................................219 LITENČICE 6775-6810..........................................219 LITENClCE - STRABENICE 6811-6813.............................220 LOUKOV 6814-6819.............................................220 LOUKOV - LIBOSVÁRY 6820......................................221 LUBNÁ 6821-6821..............................................221 LUDSLAVICE 6830-6832.........................................221 LUTOPECNY 6833-6839..........................................221 MARTINICE 6840-6845..........................................221 MlŠKOVICE 6846-6864..........................................220 MORKOVÍCE 6865-7033..........................................222 1 Všeobecně. Společenský a politický život 6865-6889.........222 2 Dějiny 6890-6917..........................................223 Vladimír Zapletal 6918-6926................................224 3 Hospodářský život 6927-6949...............................224 3.1 Košíkářství 6950-6956..................................225 4 Školství 6957-6969........................................225 5 Kultura 6970-7010.........................................225 5.1 Divadlo 7011-7022......................................226 6 Sport 7023-7033...........................................227 MORKOVICE - SLlŽANY 7034-7039................................227 MRLlNEK 7040-7044............................................227 němčíce 7045-7051............................................227 NÍTKOVICE 7052-7065..........................................228 NOVÁ DĚDINA 7066-7089........................................228 OSIČKO 7090-7105.............................................229 PACETLUKY 7106-7107..........................................229 PAČLAVICE 7108-7142..........................................229 PAČLAVICE - LHOTA 7143.......................................230 PAČLAVICE - FORNICE 7144.....................................230 POČENICE 7145-7149...........................................231 POČENICE - TETĚTICE 7150.....................................231 12 PODHRADNÍ LHOTA 7151-7236............................................231 Oldřich Drahotušský 7237-7245......................................233 František Gogela 7246-7252.........................................234 PRASKLICE 7253-7265..................................................234 PRAVČICE 7266-7280...................................................234 PRUSINOVICE 7281-7295................................................235 PftÍLEPY 7296-7314...................................................235 RAJNOCHOVICE 7315-7371...............................................236 RATAJE 7372-7393.....................................................237 RATAJE - POPOVICE 7394-7397..........................................238 RATAJE - SOBĚLICE 7398..........................................238 ROŠTĚNÍ 7399-7403....................................................239 ROŠTÍN 7404.7435.....................................................239 RUSAVA 7436-7489.....................................................240 Daniel Sloboda 7490-7501...........................................241 RYMICE 7502-7532.....................................................242 SKAŠTICE 7533-7545...................................................243 SLAVKOV POD HOSTÝNEM 7546-7553.......................................243 SOBĚSUKY - MILOVICE 7554-7555........................................243 STftlLKY 7556-7584...................................................243 Barokní hřbitov 7585-7597..........................................244 STftlŽOVICE 7598-7601................................................245 SULIMOV 7602-7605....................................................245 ŠELEŠOVICE 7606-7615.................................................245 TROUBKY - ZDISLAVICE 7616-7630.......................................245 Marie von Ebner-Eschenbach 7631-7661...............................246 ??.????1?? 7662-7666.................................................247 UHftlCE 7667-7672....................................................247 VĚŽKY 7673-7678......................................................248 VĚŽKY - VLČÍ DOLY 7679...............................................248 VlTONICE 7680-7683...................................................248 VRBKA 7684-7690......................................................248 ZAHNAŠOVICE 7691-7693................................................248 13 249 ZÁŘÍCÍ 7694-7700. ZÁSTŘIZLY 7701-7703.........................................249 ZBOROVICE 7704-7746.........................................249 ZDOUNKY 7747-7795...........................................250 ZDOUNKY - CVRČOVICE 7796-7799...............................252 ZDOUNKY - DIVOKÝ 7800-7804..................................252 ZDOUNKY - NĚTČICE 7805-7812.................................252 ZDOUNKY - TĚŠÁNKY 7813......................................252 ZLOBÍCE 7814-7816...........................................252 ZLOBÍCE - ?? JANOVICE 7817..................................253 ŽALKOVICE 7818-7825....................................... 253 ŽERAN O VICE 7816-7836......................................253 SOUPIS NOVIN A ČASOPISŮ.....................................254 JMENNÝ REJSTŘÍK.............................................270 místní rejstřík.............................................??? PŘEHLED EXCERPOVANÝCH NOVIN A ČASOPISŮ......................305 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK.................................307 14
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01398310
3 CZ-ZlKKF
5 20200107005035.7
7 ta
8 061212s2006 xr ||||e|b||||001|0|cze||
15 ## $a cnb001701501
20 ## $a 80-86886-19-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše : váz.)
20 ## $a 80-7051-168-0 (Moravská zemská knihovna : váz.)
20 ## $a 80-7275-068-2 (Muzejní a vlastivědná společnost, Brno : váz.)
35 ## $a (OCoLC)124090757
40 ## $a BOA001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
45 ## $a x8y0
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
72 #7 $a 01 $x Bibliografie. Katalogy $2 Konspekt $9 12
80 ## $a 08/09 $2 MRF
80 ## $a 070.432 $2 MRF
80 ## $a 82-027.541 $2 MRF
80 ## $a 94(437.323) $2 MRF
80 ## $a 908(437.323) $2 MRF
80 ## $a 015 $2 MRF
80 ## $a 014-026.452 $2 MRF
245 10 $a Bibliografie okresu Kroměříž : $b literatura z let 1981-2005 / $c [zpracovala] Anežka Fialová ; [soupis novin a časopisů sestavil Jaromír Kubíček]
246 18 $a Bibliografie okresu Kroměříž 1981-2005
260 ## $a Ve Zlíně : $b Krajská knihovna Františka Bartoše ; $a V Brně : $b Moravská zemská knihovna : $b Muzejní a vlastivědná společnost, $c 2006
300 ## $a 309 s. ; $c 25 cm
490 1# $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; $v sv. 50
500 ## $a Obsahuje rejstříky
500 ## $a Hřbetní název:Bibliografie okresu Kroměříž 1981-2005
520 ## $a Retrospektivní regionální bibliografie obsahuje téměř 8 000 záznamů o literatuře z let 1981-2005. Časově tak navazuje na předchozí svazek téže autorky Bibliografie okresu Kroměříž, který byl vydán v roce 1984. Bibliografie zahrnuje odkazy na monografické práce i časopisecké a novinové články, které mapují historický vývoj okresu Kroměříž i jeho politický, hospodářský, společenský a kulturní život. Bibliografie je doplněna soupisem novin a časopisů, který sestavil Jaromír Kubíček, jmenným a místním rejstříkem a přehledem excerpovaných novin a časopisů. Obsáhlá a precizní práce dlouholeté knihovnice Muzea Kroměřížska může posloužit jako východisko dalšího bádání a informační zdroj pro studium. Bibliografie okresu Kroměříž je 50. svazkem edice Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, kterou vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
648 #4 $a 1981-2005
651 #7 $a Kroměříž (Česko : okres : 1960-) $7 ge129681 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 0# $a články
653 0# $a regionální tisk
655 #7 $a regionální bibliografie $7 fd133239 $2 czenas
655 #7 $a retrospektivní bibliografie $7 fd133288 $2 czenas
700 1# $a Fialová, Anežka, $d 1947-2019 $7 jn19990209181 $4 com
700 1# $a Kubíček, Jaromír, $d 1938- $7 jn20000401527 $4 com
830 #0 $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy $0 s
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/200703/contents/nkc20061701501_1.pdf
901 $f [1. vyd.] $o 20070518
910 ## $a ZLG001
928 1# $a Krajská knihovna Františka Bartoše
984 $a Zlín (Česko)
1013 $a Bibliografie
1052 $a 01/09
1198 $c zv
1198 $c zp
1500 $2 0110811181443.0
996 $b 377700448671 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 3 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 8.1.2007 $4 P $5 280.00 $6 pv1/2007 $7 N $9 7 $8 P $0 768873 $3 8.1.2007 $4 P $5 280.00 $6 pv1/2007 $7 N $9 7 $8 P $0 768873 $a 0 $s P
996 $b 377700448672 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 1PNL naučná sklad $e ZLG001 $3 24.1.2007 $4 D $5 280.00 $6 D 44/2006 $7 N $9 7 $8 A $0 769532 $3 24.1.2007 $4 D $5 280.00 $6 D 44/2006 $7 N $9 7 $8 A $0 769532 $a 0 $s A
996 $b 377700448673 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 24.1.2007 $4 D $5 280.00 $6 D 44/2006 $7 N $9 7 $8 P $0 769533 $3 24.1.2007 $4 D $5 280.00 $6 D 44/2006 $7 N $9 7 $8 P $0 769533 $a 0 $s P
996 $b 377700448674 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 5RED ředitelna $e ZLG001 $3 24.1.2007 $4 D $5 280.00 $6 D 44/2006 $7 N $9 7 $8 P $0 769534 $3 24.1.2007 $4 D $5 280.00 $6 D 44/2006 $7 N $9 7 $8 P $0 769534 $a 0 $s P
980 $f 280.00 $d 8.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w pv1/2007 $v P $l 4SPV $1 01/09 $c 768873 $r 2007 $j 7 $t N $n P $b 377700448671 $f 280.00 $d 8.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w pv1/2007 $v P $l 4SPV $1 01/09 $c 768873 $r 2007 $j 7 $t N $n P $b 377700448671
980 $f 280.00 $d 24.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w D 44/2006 $v A $l 1PNL $1 01/09 $c 769532 $r 2007 $j 7 $t N $n D $b 377700448672 $f 280.00 $d 24.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w D 44/2006 $v A $l 1PNL $1 01/09 $c 769532 $r 2007 $j 7 $t N $n D $b 377700448672
980 $f 280.00 $d 24.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w D 44/2006 $v P $l 4SSR $1 01/09 $c 769533 $r 2007 $j 7 $t N $n D $b 377700448673 $f 280.00 $d 24.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w D 44/2006 $v P $l 4SSR $1 01/09 $c 769533 $r 2007 $j 7 $t N $n D $b 377700448673
980 $f 280.00 $d 24.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w D 44/2006 $v P $l 5RED $1 01/09 $c 769534 $r 2007 $j 7 $t N $n D $b 377700448674 $f 280.00 $d 24.1.2007 $x Krajská knihovna Františka Bar $w D 44/2006 $v P $l 5RED $1 01/09 $c 769534 $r 2007 $j 7 $t N $n D $b 377700448674
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link