Cítím

Tomáš Klus

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
štWM ШЩШї 1 zatím 2 Та 8 Se tkán/ s Milou ' 4 Cítím 5 Tamarotti 6 Zázrak 7 Mariím 8 Reflexe 9 Nedělat bordel 10 Fí , 11 Osvícen 12 Udil ám to s a mé 13 L i b e r t é � První báse� 15 Mflnasarovar vi«očni' б a s WWW.TOMÄSKLUS.CZ ® + © 2021 TOM�Š KLUS, Ш. 8 5 9023 31 0 5 74 04 яя�я���яят��тв�ж cit, specifická forma odrazu skutečnosti, ve které se vyjadřuje vztah Člověka к světu. Může jít o vztah více méně trvalý (láska, nenávist, úcta,, pohrdání atd.), n. poměrně � dočasný, vyvolaný konkrétní situací (radost, hoře, stud, hněv atd.). Výrazem c.- jakožto trvalého vztahu mohou být podle okolností různé prožitky (láska se např. může projevovat radostí při setkání, zármutkem při loučení apod..). |de-li o c. jakožto prožitek poměrně chvilkový, nazývá se emocí. Třebaže c. jsou v podstatě subj. vztahem člověka к lidem, ke společenskému životu а к přír. jevům, jsou. stejně jako veškerá psychika člověka odrazem obj. světa, tj. jsou podmíněny obj. vlastnostmi předmětu. Protože však neodrážejí předměty samé, ale vztah člověka к nim, je obsah citu určen jak odlišnostmi předmětů, tak odlišnostmi jejich významu pro jeho život, pro uspokojení jeho materiál-,ních a duchovních potřeb. Vznikání nových c., změna povahy prožitku člověka, je svědectvím změny jeho životních vztahů, -r C. vznikají tím, že nové materiální a’ duchovní potřeby, objevující se v životě Člověka a nabývající formy tužeb, podnětů, zájmů atd. (jakož i potřeby společnosti, které si člověk uvědomuje), rodí činnost zaměřenou к uspokojení těchto potřeb. Podle toho, zda tato činnost je úspěšná n. neúspěšná, vznikají c. různé povahy. C. vzniká vždy v nerozlučném spojení s poznávacími procesy, s po-čitky, s vjemy, s představami a s myšlenkami a je těsně spjat s činností člověka. Protože jde o specifickou formu vztahu člověka к celé mnohotvárnosti, jevů a stránek’skutečnosti, jeví povaha toho vztahu zvláštnosti toho kterého člověka, jeho morální profil, světový názor, návyky, jeho vnitřní svět. - C. člověka jsou sociální, společěnsky a historicky podmíněné, stejně jako je společensky a historicky podmíněna sama lidská osobnost. Od epochy к epoše se obsah c. mění, mizl některé c., které existovaly dřivé a objevují se nové. Individuální rozdíly lidi v oblasti c. jsou však mimořádně pronikavé. Tyto rozdíly značně závisí na tjftm nervové soustavy. Zvláště významnou úlohu při vznikání individuálních rozdílů v oblasti c. hrají životní podmínky člověka a zvláštnosti jeho činnosti. A protože jsou spjaty s veškerým psychickým životem osobnosti, mají zase zpětně výrazný vliv na všechny formy této činností, zvyšují n. spížují jeho aktivitu. Tvůrčí činnost lidí v kterékoli sféře není možná bez účasti c. Z celé mnohotvárnosti lidských c. je nutno zdůraznit zvláště význam tzv. vyšších c. Jde o c. mravní, estet. a intelektuální. Mravní c. je co do obsahu určen mravními normami v dané společnosti platnými. Poznávací činnost rodí u člověka svéráznou emocionální odezvu ve formě intelektuálních c. Jejich předmětem je jak sám proces nabývání znalostí, tak výsledek poznání. Při vnímání skutečnosti se člověk uvědoměle n. neuvědoměle řídí těmi či,oněmi estet. kategoriemi a toto vnímání rodí estet. c. Předmětem estet. c. je příroda, společenský život a produkty uměl. tvorby. 8590233057404
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----njm-a22------i-4500
1 kpw08920715
3 CZ-ZlKKF
5 20221115101055.5
7 sd fungnnmmned
8 211220t20212021xr ppnng|d||||||||n|cze||
15 ## $a cnb003384264
24 3# $a 8590233057404
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $d cze $d cze
45 ## $a y2y2
72 #7 $a 78.011.26 $x Populární hudba. Populární písně. Populární taneční hudba $2 Konspekt $9 9
80 ## $a 78.03.011.26 $2 MRF
80 ## $a (086.76) $2 MRF
245 00 $a Cítím / $c Tomáš Klus
264 #1 $a [Praha] : $b [Tomáš Klus s.r.o.], $c [2021]
264 #4 $c ℗2021
300 ## $a 1 CD audio : $b digital ; $c 12 cm
336 ## $a hraná hudba $b prm $2 rdacontent
337 ## $a audio $b s $2 rdamedia
338 ## $a audiodisk $b sd $2 rdacarrier
344 $a digital $2 rda $b optical
347 $a audio soubor $b CD audio $2 rda
500 ## $a Název z disku
500 ## $a Hudba, texty většinou Tomáš Klus
505 00 $t Zatím -- $t Tajemství -- $t Setkání s Mílou -- $g Cítím -- $t Tamarotti -- $t Zázrak -- $t Mariím -- $t Reflexe -- $t Nedělat bordel -- $t Fí -- $t Osvícen -- $t Udělám to samé -- $t Liberté -- $t První báseň -- $t Manasarovar -- $t Vánoční čas
511 0# $a Účinkuje Tomáš Klus a další
520 2# $a Album Tomáše Kluse Cítím obsahuje šestnáct písní, které vznikaly ve spolupráci s producentem Jiřím Burianem (Kapitán Demo, Southpaw, Republic of Two) v jeho hudební laboratoři Alpha Studio. Jiří Burian vtiskl písním současný zvuk a zároveň podtrhl Klusův jedinečný písničkářský styl. Jednotlivé songy se dotýkají lásky, rodiny, naděje, ale i pocitů osamělosti, hledání přátelství a touhy porozumět sobě i okolnímu světu. Tomáš Klus tuto novinku sám definuje jako první popovou desku po třinácti letech hudební dráhy, ač se cítí být součástí hudebního mainstreamu. Nakladatelská anotace. Kráceno
648 #7 $a 2021-2030 $7 ch1094457 $2 czenas
650 04 $a pop
655 #7 $a populární hudba $7 fd992599 $2 czenas
655 #7 $a kompaktní disky $7 fd201991 $2 czenas
700 1# $a Klus, Tomáš, $d 1986- $7 xx0077802 $4 cmp $4 itr $4 lyr $4 sng
910 ## $a ZLG001 $b CD 16051
1013 $a Klus
1199 $d CD $r 2022
996 $c CD 16051 $b 377760034325 $l Ústřední knihovna $n 3 $r 3HCD hudební CD $e ZLG001 $a 0 $s A
980 $f 404.00 $d 28.3.2022 $j KOSMAS s.r.o $w 10-6856/2022 $v C $l 3HCD $c 34325 h $r 2022 $g CD 16051 $x 7 $n N $b 377760034325
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link