Lidová čítanka moravská

Uspoř. František Bílý

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
p
• • • m ?? mm m
Sfcr.
MDr. Ivan Honí: Předmluva..........................1
Fr. S. Procházka: Moravské vlasti .	.	.	.	3
Karel Jaroslav Maška: Obrázky z pravěku moravského 5 Josef Klvaňa: Zeměpisný ráz dnešní Moravy	.	.	42
D r. F r. Pastrnek: Apoštolově slovanští Cyrill a Methoděj 59 Rudolf Dvořák: Doba pocyrillomethodějská	.	.	65
Viktor Houdek: O zakládání osad	na	Moravě	.	.	71
Dr. Václav Novotný: Jan Milíč z Kroměříže	.	.	79
Alois Jirásek: Jan Jiskra z Brandýsa ....	97
Vine. Brandi: Ctibor Tovačovský z Cimburka .	.103
Fr. Palacký: Vilém z Pernštejna....................108
Fr. A. Slavík: Jan Blahoslav...................-.111
Dr. Fr. Kameníček: Karel starší ze Žerotína .	.122
Fr. A. Slavík: Jan Amos Komenský .	.	.	.135
Rudolf Dvořák: Doba pobělohorská ....	146
Jan Kabel ík: Z doby národního obrození Moravy . 159 Fr. Jaroslav Rypáček: František Palacký .	.	.186
Dr. P. Pavel Vychodil: František Sušil .	.	. 204
Dr. Karel Eichler: P. Pavel Křížkovský .	.	.211
F r. Bílý: Vincenc Brandi a František Bartoš .	.	. 223
Vladimír Šťastný: Václav Kosmák .... 235 Madlena Wan? 1 ová: Národní vyšívání .	.	. 244
Frant. Mareš: Domácí průmysl......................254
Dušan Jurkovič: Lidové stavby.....................263
Fr. Táborský: Morava umělecká......................275
A d o ! f Pis ká č e k: O moravské písni lidové	.	.	.
Leoš Janáček: Alžběta...............................
Fr. Bílý: Nové jaro literární na Moravě .	.	.	.
Fr. BarLtoš: O jazyce českém na Moravě	.	.	.
Josef K vaňa: Kroje lidu moravského .	.	.	.
Ráz kmenu moravských :
Otakar Bystřina (JUDr. Ferd. Dostál) : O Hanácích
Frant. Kretz: Slováci...........................
Matouš Václavek: Valašsko. 1. kraj a lid . Metho.děj Jahn: Valašsko. 2. povaha Valachu . Mat. Václavek: Laši a Lašsko .	.	.	.
Frant. V. Aut rata: Moravští Horáci	. .	.
Dr. Karel Kadlec: Přehled ústavních dějin Moravy
do roku 1628	..............................
Josef Bo u bela: Moravské desky zemské	.	..	.
Dr. Albín Bráf: Morava národohospodářská .	.
Antonín Smrček: O dopravních poměrech a potřebách • Moravy...........................................
JUDr. Rudolf Rolíček: Moravský průmysl a obchod Josef Bar toc ha: Vzdělání jest moc .	.	.	.
JUDr. František Šromota: Poměry politické na
Moravě .	.	..........................
František Bílý: Doslov......................
331
341
348
364
372
397
402
405
408
410
414
420
441
456
467
489
497
516
524		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01123198
3 CZ-ZlKKF
5 20200118061507.8
7 ta
8 000515s1907----xr |||||||||||||||||cze||
15 ## $a cnb000598009
20 ## $a (váz.) $c 50
35 ## $a (OCoLC)2632191
40 ## $a ABA001 $b cze $c LIA001 $d ABA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.32) $2 MRF
80 ## $a (437.32) $2 MRF
80 ## $a (075.2) $2 MRF
245 00 $a Lidová čítanka moravská / $c Uspoř. František Bílý
260 ## $a Telč : $b E. Šolc, $c [1907]
300 ## $a 526, 2 s. ; $c 25 cm
500 ## $a Předmluvu naps. dr Ivan Honl
500 ## $a Vyd. Moravsko-slezská beseda v Praze
520 2# $a Popud vydat lidovou historickou čítanku moravskou dal František Vahalík, nadšený národní pracovník, na schůzi výboru Moravskoslezské Besedy 22. ledna 1901. Publikace obsahuje historické články a práce různých autorů, které se týkají dějiny Moravy.
600 17 $a Sušil, František, $d 1804-1868 $7 jk01121806 $2 czenas
600 17 $a Kosmák, Václav, $d 1843-1898 $7 jk01061959 $2 czenas
600 17 $a Bartoš, František, $d 1837-1906 $7 jk01010897 $2 czenas
600 17 $a Komenský, Jan Amos, $d 1592-1670 $7 jk01061444 $2 czenas
600 17 $a Milíč z Kroměříže, Jan, $d ca 1325-1374 $7 jk01081700 $2 czenas
600 17 $a Blahoslav, Jan, $d 1523-1571 $7 jk01012223 $2 czenas
600 17 $a <<ze >>Žerotína, Karel, $c starší, $d 1564-1636 $7 jk01153124 $2 czenas
600 17 $a Křížkovský, Pavel, $d 1820-1885 $7 jk01070208 $2 czenas
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
650 07 $a etnografie $7 ph137601 $2 czenas
650 07 $a folklor $7 ph114560 $2 czenas
651 #7 $a Morava (Česko) $7 ge130070 $2 czenas
651 #7 $a Slezsko $7 ge130850 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 ## $a dějiny Slezska
653 ## $a dějiny Moravy
655 #7 $a čítanky $7 fd133984 $2 czenas
700 1# $a Bílý, František, $d 1854-1920 $7 jk01012095 $4 com
710 2# $a Moravsko-slezská beseda (spolek) $7 kn20050413001 $4 pbl
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:ce29ac05-ce93-40e8-9fc6-b6b0d3fb348b
1052 $a 943.7
1089 $d 0 $z su
1198 $c rv
1198 $c zv
1500 $2 0030304160518.0
996 $a 1 $e ZLG001 $b 377700248041 $l Ústřední knihovna $r 1VZF vzácný fond $s P $n 3
996 $a 1 $e ZLG001 $b 377700489114 $l Ústřední knihovna $r 1PNL naučná sklad $s A $n 2
996 $a 1 $e ZLG001 $b 377700534627 $l Ústřední knihovna $r 1VZF vzácný fond $s P $n 1
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link