Nová rukověť správné češtiny

sepsal František Bartoš

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  

P ? s ? ? :
Str.
Předmluva.
Část první. Hláskosloví .................................... 1
I.	O výslovnosti.................................................1
II.	Vokalisování předložek .......................................2
III.	Změkčování....................................................3
Část drnhá. Tvarosloví.......................................5
I.	Jména podstatná.............................................. 5
II.	Jména přídavná................................................8
III.	Číslovky......................................................9
IV.	Náměstky ....................................................11
V.	Sloveso.................................................... 13
Část třetí. Kmenoslovi....................................14
I.	Chybné	novotvary jmenné...................................14
II.	Chybné	složeniny..........................................17
III.	Chybné	novotvary slovesné.................................19
Část čtvrtá. Skladba..........................................19
I	O	jménech podstatných...........................................19
O	rodě..........................................................23
O	čísle.........................................................24
II	O	jménech přídavných ...........................................26
III	O	číslovkách....................................................29
IV.	O	náměstkách....................................................33
V.	O pádech prostých.................................. ...	40
1.	O nominativě...............................................40
2.	O akkusativě...............................................45
Str.
3.	O genitive .
4.	? dative .	.
5.	? instrumentale
47
56
59
VI. O pádech předložkových......................................66
1.	Zanikání správných a.jadrných pádu předložkových .	.
2.	Předložky se chybně vespolek zaměňují...................
3.	Předložkové pády střídají se vespolek, ale s rozdílem
obyčejně velmi důležitým.................................
4.	Za předložky užívá se chybně všelijakých opisů .	.	.
5.	Jména podstatná předložkami.................. .	.
66
68
VII. O slovese
1.	O jakosti děje slovesního .
2.	O slovesech předponových
3.	O slovesech odejmenných .
4.	O slovesech příčinných
5.	O slovesech zvratných .
6.	O časích slovesních .	.
a)	O čase přítomném....................................
b)	O čase minulém......................................
c)	O čase budoucím.....................................
Hojnost časových tvarů v našem jazyce..................
7. O způsobech a jmenných tvarech slovesních..............
a)	O imperativě........................................
b)	O infinitivě...................... .................
c)	O přechodnících................ ....................
d)	O slovesním jméně podstatném........................
VIII. O příslovcích a spojkách IX. O záporu..................
74
79
81
83
83
86
96
96
97
98
99 100 102 104 104 104 107 109 112
115
. 122
X. Větosloví......................................................124
1.	O přívlastku.....................
2.	O větách vedlejších .....
a)	Věty vyjadřovací..............
b)	Nepřímé věty tázací ....
c)	Věty příčinné.................
d)	Věty účelné.....................
e)	Věty rozkazovací a zabranovaď
f)	Věty výsledné .....
124
127
127
128 129 129
129
130
Str.
g)	Věty podmínečné.....................................131
h)	Věty připoustěcí .....................................131
3.	O	pořádku slov ve větách................................132
Část	pátá. Slovník.........................................139
I.	O	slovech souznačných........................................139
1.	Podstatná jména souznačná................................139
2.	Přídavná jména souznačná.................................144
3.	Slovesa souznačná........................................150
4.	Rozlišování významu podvojných tvarů týchž původně
slov (differencování)....................................154
II. O	cizích slovech........................................... 156
Část šestá. Fraseologie......................................173
I. Ukázka české fraseologie......................................174
1.	Česká slovesa úslovná...................... .... 174
2.	Česká podstatná jména úslovná	........................178
II. Ukázka nečeské fraseologie....................................1R0
1. Německá slovesa úslovná...................................180
2 Německá podstatná jména	úslovná...........................203
3.	Německá přídavná jména	úslovná...........................209
Část sedmá. O slohn..........................................212
I. O některých dobrých vlastnostech slohu.........................212
1.	Konkrétnost a obraznost...................................212
2.	Stručnost.................................................218
3.	Libozvučnost..............................................221
II. O některých nepěkných vlastnostech	slohu.....................222
1.	Plichtění slov............................................222
2.	Plichtění vazeb...........................................223
3.	Plichtění obrazů..........................................224
4.	Jednotvárnost......................................... . 226
5.	Tautologie .	 227
6.	Rozvláčnost...............................................227
7.	Nejasnost, neúplnost výrazu...............................228
8.	Triviálnost...............................................228		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01355777
3 CZ-ZlKKF
5 20200118060651.4
7 ta
8 000612s1901----xr |||||||||||000|||cze||
15 ## $a cnb000588670
20 ## $q (Brož.)
35 ## $a (OCoLC)85472987
40 ## $a ABA001 $b cze $c BOA001 $d ABA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 811.162.3 $x Čeština $2 Konspekt $9 11
80 ## $a 811.162.3
80 ## $a (035)
100 1# $a Bartoš, František, $d 1837-1906 $7 jk01010897 $4 aut
245 10 $a Nová rukověť správné češtiny / $c sepsal František Bartoš
260 ## $a V Telči : $b Emil Šolc, $c 1901
300 ## $a viii, 228 s. ; $c 20 cm
520 2# $a Publikací chtěl František Bartoš "vzbuditi v našem národě trochu lásky a šetrnosti k čistotě a správnosti jazyka mateřského..."
650 07 $a čeština $7 ph135292 $2 czenas
650 07 $a spisovná čeština $7 ph125913 $2 czenas
650 07 $a mluvnice $7 ph115331 $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
856 41 $u http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6f287e30-d77f-11e3-b110-005056827e51 $y Digitalizovaný dokument
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:c1057caa-66ae-46ad-8e90-9d91664aa6cb
1052 $a 808.50
1089 $d 0 $z irc
1109 $n Moravská zemská knihovna v Brně
1198 $c ra
1198 $c ra
1500 $2 0080220181452.0
996 $a 0 $e ZLG001 $b 377700432188 $l Ústřední knihovna $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $s P $n 5
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link