Anglická gramatika přehledně a komplexně
Eva Tinková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
Obsah
Vysvětlivky......................................................................6
Morfologie.............................................................................7
Podstatná jména.....................................................................8
Množné číslo podstatných jmen....................................................8
Kategorie počitatel nosti.......................................................18
Kategorie určenosti (člen)......................................................26
Kategorie pádu..................................................................44
Kategorie rodu..................................................................52
Přídavná jména.....................................................................55
Typy přídavných jmen............................................................55
Použití přídavných jmen.........................................................62
Řazení více přídavných jmen.....................................................64
Stupňování přídavných jmen......................................................65
Zájmena............................................................................70
Zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná.........................................70
Zájmena tázací..................................................................75
Zájmena vztažná.................................................................77
Zájmena neurčitá................................................................82
Korelativní zájmena.............................................................89
Zástupná zájmena................................................................90
Zájmena ukazovací...............................................................94
Číslovky...........................................................................95
Číslovky základní a řadové......................................................95
Číslovky násobné...............................................................102
Slovesa...........................................................................103
Dělení sloves..................................................................103
Tázací dovětky.................................................................106
Neurčité slovesné tvary........................................................109
Slovesný rod - rod trpný.......................................................115
Slovesný způsob................................................................119
Modálni slovesa ...............................................................122
Slovesný čas...................................................................141
Příslovce.........................................................................175
Typy příslovcí.................................................................175
Pozice příslovcí ve větě.......................................................179
Stupňování příslovcí...........................................................183
Příslovce vyjadřující množství.................................................185
3
Předložky........................................................................188
Použití základních předložek..................................................189
Vyjádření českých pádů........................................................197
Spojky..............................................................................
Syntax..............................................................................201
Slovosled........................................................................202
Stavba jednotlivých typů vět..................................................204
Zápor.........................................................................206
Věty vedlejší....................................................................209
Věty předmětné................................................................209
Věty podmínkové...............................................................213
Věty časové...................................................................218
Věty způsobové................................................................219
Věty účelové..................................................................220
Vedlejší věty účinkové........................................................222
Přílohy.............................................................................223
Předpony a přípony...............................................................224
Předpony......................................................................224
Přípony.......................................................................228
Nepravidelná slovesa.............................................................236
Tvary nejčastějších nepravidelných sloves.....................................236
Příklady použití nepravidelných sloves........................................240
Neurčité slovesné tvary..........................................................249
Infinitiv.....................................................................249
Gerundium.....................................................................252
Infinitiv i gerundium.........................................................255
Konjunktiv....................................................................258
Předložky........................................................................259
Podstatné jméno + předložka...................................................259
Sloveso + předložka...........................................................263
Přídavné jméno + předložka....................................................266
Vícepředložkové vazby.........................................................270
L
4		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw01543788
3 CZ-ZlKKF
5 20160613151854.8
7 ta
8 160420s2016----xr ||||g||||||||| 0|cze|d
15 ## $a cnb002801539
20 ## $a 978-80-7402-254-8 $q (brožováno)
40 ## $a OSA001 $b cze $e rda $9 1
41 0# $a cze $a eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 811.111 $x Angličtina $2 Konspekt $9 11
80 ## $a 811.111 $2 MRF
80 ## $a 81'36 $2 MRF
100 1# $a Tinková, Eva, $d 1982- $7 xx0102399 $4 aut
245 10 $a Anglická gramatika přehledně a komplexně / $c Eva Tinková
250 ## $a 2. aktualizované vydání
264 #1 $a Prostějov : $b Computer Media, $c 2016
300 ## $a 271 stran ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
650 07 $a angličtina $7 ph114056 $2 czenas
650 07 $a mluvnice $7 ph115331 $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
1052 $a 802.0
1091 $b Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa.
996 $0 901183 $1 M 802.0 $4 N $5 280.00 $3 4.5.2016 $8 A $9 7 $6 201610773 $7 MN $r 3MVN
996 $0 901184 $1 802.0 $4 N $5 280.00 $3 4.5.2016 $8 A $9 7 $6 201610773 $7 N $r 4DNL
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link