Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Eva Davidová a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1. Úvod a východiska (Davidová E., Uherek Z., Vacková J.)...........11 2. Vymezení cílové skupiny - její diferenciace a zařazení (Davidová E.) . . 15 2.1 Historický a gnoseologický vznik označení cílové skupiny......15 2.2 Pojmenování Romů z hlediska majoritního obyvatelstva .........16 3. Terminologie (Vacková J., KajanováA., Davidová E., Uherek Z.)....18 3.1 Kvalita života-životní způsob, životní styl....................18 3.2 Generace.......................................................20 3.3 Sociální vyloučení.............................................21 3.4 Sociální determinanty zdraví ..................................22 4. Metodologie řešení projektu, výběr lokalit a respondentů, realizace terénního výzkumu (Matulay S., Davidová E., KajanováA., Urban D., Matulayová E.)....23 4.1 Sociální postavení a problematika volby kritérií..............24 4.2 Výběr lokalit a souborů respondentů...........................25 4.3 Realizace terénního výzkumu...................................30 5. Romské obyvatelstvo v České a Slovenské republice ve vývojových souvislostech.......................................................34 5.1 Sociální, etnické a demografické charakteristiky Romů (Davidová E.)...................................................34 5.2 Romská rodina ve vývojových souvislostech (Davidová E., Uherek Z.)........................................52 5.3 Romská rodina a současné trendy soužití (Uherek Z., Davidová E.) . . 59 5.4 Současné změny v postavení a roli ženy, muže, mládeže a starších lidí v rámci romské komunity a rodiny...........................65 i AAÚvoá (Davidová E., Matulay S.)..............................65 5.4.2 Změny v postavení mužů a žen, dětí, mládeže a starších lidí v rámci zkoumaných rodin romské minority (Matulay S., Urban D., KajanováA.).........................67 5.4.3 Další výsledky výzkumného šetření к tématu postavení jednotlivých členů romské rodiny a domácnosti (Urban D., KajanováA.) ....................................68 5.4.4 Shrnutí..................................................69 5.5 Případová studie - Trebišov (Davidová E., Matulayová E.).......706. Zdraví a zdravotní stav Romů........................................78 6.1 Zdravotní stav romského obyvatelstva v 90. letech 20. století a v současnosti - objektivně z hlediska poskytovatelů zdravotní péče a porovnání s mezinárodním výzkumem „Romská populace a zdraví“ (Nesvadbová L., Elichová M.)..................78 6.1.1 Vymezení problematiky......................................78 6.1.2 Zdravotní stav obyvatelstva................................81 6.1.3 Výsledky šetření vývoje zdravotního stavu romské populace ... 84 6.1.4 Porovnání vybraných výsledků výzkumu GAČR s jinými projekty....................................................91 6.1.5 Závěry a doporučení.......................................96 6.2 Souvislosti mezi vybranými charakteristikami sociální situace a subjektivním vnímáním zdraví u vybraných Romů z České a Slovenské republiky (Vacková J., Velemínský M. sr.)............99 6.2.1 Zjištěné souvislosti mezi vybranými charakteristikami sociální situace a subjektivním vnímáním zdraví............104 6.2.2 Shrnutí a doporučení .....................................106 6.3 Sociální podmínky života vybraných Romů žijících v České republice a jejich vliv na zdraví z pohledu lékaře a respondentů samotných (Vacková J., Velemínský M. sr.)....107 6.3.1 Metodika výzkumu..........................................108 6.3.2 Popis sběru dat (a jeho úskalí)...........................108 6.3.3 Charakteristika souboru...................................109 6.3.4 Vzdělání u romských respondentů...........................111 6.3.5 Ekonomický status.........................................112 6.3.6 Preventivní chování a výskyt onemocnění u Romů............114 6.3.7 Zdravotní stav u vybraných respondentů dle výpovědí lékařů ....................................................114 6.3.8 Subjektivní vnímání zdravotního stavu.....................116 6.3.9 Obezita u Romů ...........................................117 6.3.10 Vztah mezi lékařem a jeho pacienty ......................118 6.3.11 Zjištěné hlavní souvislosti při porovnání výpovědí respondentů a lékařů společně se záznamy z lékařské dokumentace ..............................................120 6.4 Sociální a zdravotní politika ČR a SR ve vztahu к etnickým minoritám........................................................123 6.4.1 Problematika sociální a zdravotní politiky ve zkoumaných lokalitách na Slovensku fMam/ayovd E.ý.....................124 6.4.2 Zdravotní a sociální péče o romskou menšinu v ČR z hlediska poskytovatelů na příkladu Českých Budějovic (Urban D., Elichová M.)....................................1267. Sociální determinanty zdraví......................................131 7.1 Sociální determinanty zdraví ve vztahu ke zranitelným etnickým skupinám, obecně a speciálně к Romům (ívanovd................131 7.2 Provázanost jednotlivých determinant (I/rbanD.,/Сау'йногаЛ.) . . . 136 7.3 Dětství v romské rodině ve vztahu ke zdraví romských komunit (KajanováA.)...................................................138 7.3.1 Případová studie-dětství (TCayanovdzl.ý.................140 7.4 Sociální opora ve vztahu ke zdraví romských komunit (UherekZ., KajanováA.).........................................142 7.5 Sociální postavení vybraných Romů v České a Slovenské republice a jeho vliv na zdraví (Vackova J.ý.............................144 7.5.1 Problematika sociální stratifikace a volby kritérií.....144 7.5.2 Sociální postavení Romů ve vztahu к dalším charakteristikám..........................................151 7.5.3 Subetnická příslušnost vybraných Romů ve vztahu к dalším kritériím zkoumání...............................156 7.5.4 Subjektivní vnímání Romů a členů ostatního majoritního obyvatelstva v porovnání se sousedy.......................157 7.5.5 Sociální postavení Romů a jeho vliv na zdraví.........158 7.5.6 Hlavní zjištění v rámci propojení předem stanovené stratifikace s kritérii socioekonomického statusu.........159 7.6 Stres ve vztahu ke zdraví romských komunit fřirhan D.ý......166 7.6.1 Případová studie - stres a sociální opora ve vztahu ke zdraví romských komunit ("í/rhan D.ý ..................168 7.7 Nezaměstnanost u Romů a její vliv na zdraví i vybrané aspekty sociální situace (Vacková J., VelemínskýM. sr.)................169 7.7.1 Teoretické vymezení problematiky........................169 7.7.2 Nezaměstnanost u Romů a vybraných členů majoritního obyvatelstva v České i Slovenské republice................171 7.7.3 Ekonomické postavení ve vztahu к místu bydliště (lokalitě) . . 172 7.7.4 Nezaměstnanost ve vztahu ke zdravotnímu stavu (a zdravotní péči)........................................173 7.7.5 Nezaměstnanost ve vztahu к příjmu, zadluženosti, diskriminaci v zaměstnání a ve vztahu к „době minulé a současné“...............................................174 7.7.6 Nezaměstnanost a její řešení (aktivní úloha respondentů a úřadu práce) ...........................................174 7.7.7 Nezaměstnanost a její vliv na rodinu ...................175 7.7.8 Zjištěné hlavní souvislosti v rámci nezaměstnanosti a její vybrané charakteristiky u Romů žijících v ČR a SR.......176 7.7.9 Závěry a doporučení.....................................1787.8 Práce ve vztahu ke zdraví Romů (Urban D., KajanováA., Matulay S.)...........................181 7.9 Užívání návykových látek a gamblerství ve vztahu ke zdraví romských komunit (KajanováA., Urban D.)........................182 7.9.1 Případová studie - drogová závislost ve vztahu ke zdraví romských komunit (KajanováA., Urban D.).......185 7.10 Výživa a způsob stravování ve vztahu ke zdraví romských komunit (Urban D., KajanováA.).........................................187 7.10.1 Případová studie - výživa ve vztahu ke zdraví romských komumt (Urban D., KajanováA.)...........................189 7.11 Vybrané aspekty sociální exkluze Romů na území ČR a SR (KajanováA., Urban D., Matulay S.) ............................190 8. Sociální prostředí a kvalita života Romů na příkladu zkoumaných lokalit v České a Slovenské republice.............................199 8.1 Vliv prostředí na kvalitu života a zdraví - základní pojmy (Davidová E., Matulay S., Uherek Z.)...........................199 8.2 Analýzy vybraných zkoumaných lokalit - základní údaje (obyvatelstvo celkové a romské) (Davidová E., Matulay S., Uherek Z.)...........................202 8.2.1 Bydlení a sociální prostředí - mikroprostředí..........203 8.2.2 Bezprostřední okolí bytu, sousedství - mezoprostředí..204 8.2.3 Obec - makroprostředí...................................205 8.3 Vliv sociálního prostředí a typu osídlení na kvalitu života romského obyvatelstva, jeho postavení a zdravotní stav (Uherek Z., Davidová E.).......................................210 8.4 Romové ve městě Český Krumlov - případová studie vlivu konkrétního městského prostředí, ve vývojových změnách (Davidová E.) .................................................212 9. Závěry a doporučení (Kolektiv autorů)............................222 10. Seznam literatury a použitých zdrojů............................228 11. Seznam zkratek..................................................239 12. Rejstřík........................................................240 13. Souhrn .........................................................244 14. Summary.........................................................246 15. O autorech......................................................249
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01476232
3 CZ-ZlKKF
5 20110509143450.0
7 ta
8 110301s2010 xr a|||e||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002171694
20 ## $a 978-80-7387-428-5 (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $a e-xo---
44 ## $a xr
72 #7 $a 316.3 $x Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny $2 Konspekt $9 18
80 ## $a (=214.58) $2 MRF
80 ## $a 308 $2 MRF
80 ## $a 316.728-021.465 $2 MRF
80 ## $a 613/614 $2 MRF
80 ## $a 304 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (437.6) $2 MRF
100 1# $a Davidová, Eva, $d 1932- $7 jn99240000154 $4 aut
245 10 $a Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice / $c Eva Davidová a kolektiv
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Triton, $c 2010
300 ## $a 251 s. : $b il. ; $c 24 cm + $e 1 CD
500 ## $a Sídlo nakladatelství Triton: Praha/Kroměříž
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
546 ## $a Anglické resumé
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
651 #7 $a Slovensko $7 ge128580 $2 czenas
653 0# $a Romové
653 0# $a sociální determinace
653 0# $a kvalita života
653 0# $a romská problematika
653 0# $a sociální poměry
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
901 $b 9788073874285 $f 1. vyd. $o 20110426
910 ## $a ZLG001
984 $a Kroměříž (Česko)
1052 $a 316
1198 $c zp
1500 $2 0110505094210.0
996 $b 377700512754 $1 316 $l Ústřední knihovna $n 11 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 20.4.2011 $4 N $5 279.00 $6 1110371 $7 N $9 7 $8 A $0 834078 $a 0 $s A
996 $b 377700512752 $1 316 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 22.4.2011 $4 P $5 279.00 $6 pv65/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 834119 $a 0 $s P
980 $f 279.00 $d 20.4.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w 1110371 $v A $l 4DNL $1 316 $c 834078 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700512754
980 $f 279.00 $d 22.4.2011 $j Triton Praha 10 Vykáňská 5 100 $w pv65/2011 $v P $l 4SPV $1 316 $c 834119 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700512752
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}