Jak přízrak komunismu vládne našemu světu.

Kniha II

redakční rada "Devíti komentářů ke komunistické straně"

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah KAPITOLA DVANÁCTÁ: SABOTOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ................................. 11 1. Komunistické prvky na základních a středních školách.... 13 a) Ohlupování studentů...........................14 b) Destruktivní povaha progresivního vzdělávání..18 c) Ničení morálního charakteru studentů..........27 d) Psychologická manipulace......................32 e) Infiltrace vzdělávání.........................44 2. Komunismus na západních univerzitách............51 a) Levicová předpojatost na fakultách............53 b) Přetváření tradičních akademických oborů komunistickou ideologií..................58 c) Ideologická infiltrace za použití nových akademických odvětví...........................67 d) Propagace levicového radikalismu..............70 e) Popírání velkých amerických tradic............72 f) Znevažování klasických děl západní civilizace.73 g) Monopolizace učebních textů a humanitních věd.75 h) Univerzitní „převýchova“: vymývání mozků a ničení mravů.................................79 3. Jak komunismus zničil vzdělávání v Číně.........84 4. Návrat ? tradičnímu vzdělávání..................90 KAPITOLA TŘINÁCTÁ: OVLÁDNUTÍ MÉDIÍ......................................93 1. Masová indoktrinace v komunistických zemích.....95 2. Komunistická infiltrace v západních médiích a Hollywoodu.....................................97 3. Levicová předpojatost pracovníků v médiích.....101 4. Převaha liberalismu a progresivismu v médiích..104 Selektivní pokrytí...............................iU0 Nastolování témat.................................?7 Vytváření falešných konstrukcí...................108 Použití politické korektnosti při prosazování autocenzury......................109 Nálepkování konzervativních zdrojů ? neutralizaci jejich vlivu......................109 5. Filmový průmysl: první linie boje proti tradici.110 6. Televize: mravní úpadek do každé domácnosti.....116 7. Média: přední bojiště v totální válce...........121 8. Navrácení charakternosti do médií...............125 KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: POPULÁRNÍ KULTURA JAKO BEZUZDNÝ HEDONISMUS..................................129 1. Kultura komunistické strany.....................131 Projevy komunistické stranické kultury...........134 2. Komunistické rozvracení západní masové kultury.137 3. Populární kultura a společenský chaos...........141 a) Hip hop a rokenrol............................141 b) Konzumace drog................................143 c) Pornografie a prostituce......................146 d) Videohry......................................131 e) Kultura násilí................................134 f) Úpadek módy...................................136 4. Obnova morálních základů lidské kultury.........159 KAPITOLA PATNÁCTÁ: KOMUNISTICKÉ KOŘENY TERORISMU........................161 1. Terorismus a komunistická revoluce..............161 2. Jak komunistické režimy vyvážejí teror..........163 3. Komunistické počátky islámského extremismu......166 a) Sajjid Qutb: Marx islámského extremismu.......167 b) Leninistický předvoj džihádu.....................170 c) Komunistické jádro islámského extremismu.........173 d) Qutb a vzestup terorismu.........................175 e) Jak komunismus pronásleduje běžné muslimy........177 4. Podpora terorismu Komunistickou stranou Číny.......178 a) Podpora teroristických aktivit Jásira Arafata ze strany čínského režimu.........................179 b) Vazby mezi Komunistickou stranou Číny a al-Káidoul81 5. Sbližování terorismu se západní radikální levicí...183 6. Odstranění základního kořene terorismu.............186 KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: KOMUNISMUS V POZADÍ ENVIRONMENTALISMU.......................................189 1. Komunismus a environmentální hnutí.................191 a) Tři etapy environmentalismu......................191 b) Marxistické kořeny environmentálních hnutí.......194 c) Ekologický marxismus.............................196 d) Ekologický socialismus...........................198 e) Zelená se stává novou rudou......................198 f) Zmanipulovaná rétorika environmentalismu.........199 g) Ekoterorismus....................................200 h) Greenpeace: ne zrovna mírumilovný příběh.........202 2. Změna klimatu......................................204 a) Potlačení opozičních hlasů.......................205 b) „Konsenzus“ v klimatologii.......................208 c) Ustavení dogmatu ve vědecké komunitě.............213 d) Propaganda a zastrašování........................218 3. Komunistický environmentalismus....................221 a) Obviňování kapitalismu...........................221 b) Environmentalismus jako nové náboženství.........225 c) Politická infiltrace: budování celosvětové vlády.228 4. Nalezení skutečného řešení ekologické krize........234 Selektivní pokrytí...............................iU0 Nastolování témat.................................?7 Vytváření falešných konstrukcí...................108 Použití politické korektnosti při prosazování autocenzury......................109 Nálepkování konzervativních zdrojů ? neutralizaci jejich vlivu.......................?9 5. Filmový průmysl: první linie boje proti tradici.110 6. Televize: mravní úpadek do každé domácnosti.....116 7. Média: přední bojiště v totální válce...........121 8. Navrácení charakternosti do médií...............125 KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: POPULÁRNÍ KULTURA JAKO BEZUZDNÝ HEDONISMUS..................................129 1. Kultura komunistické strany.....................131 Projevy komunistické stranické kultury...........134 2. Komunistické rozvracení západní masové kultury.137 3. Populární kultura a společenský chaos...........141 a) Hip hop a rokenrol............................141 b) Konzumace drog................................143 c) Pornografie a prostituce......................146 d) Videohry......................................131 e) Kultura násilí................................134 f) Úpadek módy...................................136 4. Obnova morálních základů lidské kultury.........159 KAPITOLA PATNÁCTÁ: KOMUNISTICKÉ KOŘENY TERORISMU........................161 1. Terorismus a komunistická revoluce..............161 2. Jak komunistické režimy vyvážejí teror..........163 3. Komunistické počátky islámského extremismu......166 a) Sajjid Qutb: Marx islámského extremismu.......167 KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: GLOBALIZACE A KOMUNISMUS..............................237 1. Globalizace a komunismus.........................239 2. Ekonomická globalizace...........................242 a) Destabilizační účinky globalizace..............243 b) Jak globalizace usnadňuje šíření komunistické ideologie..........................245 c) Západní kapitalismus: hýčkání Komunistické strany Číny........................247 3. Politická globalizace............................249 a) Expanze politické moci komunismu prostřednictvím OSN.............................250 b) Podkopávání lidskoprávních ideálů OSN..........252 c) Propagace politických myšlenek komunismu ve světě........................................255 d) Světová vláda a totalita.......................258 4. Kulturní globalizace: způsob, jak zkazit lidstvo.260 a) Ničení světových kulturních tradic ............261 b) Role OSN při šíření pokřivených hodnot.........265 5. Prosazování národního dědictví a univerzálních hodnot............................266 KAPITOLA OSMNÁCTÁ: GLOBÁLNÍ AMBICE KOMUNISTICKÉ STRANY ČÍNY...........................................269 1. Ambice Komunistické strany Číny vládnout světu.272 a) Mnohostranná strategie KS Číny ? podkopání a potlačení USA.....................274 b) Podněcování protiamerické nenávisti jako příprava na válku se Spojenými státy............276 c) Otevřený záměr KS Číny: porazit USA............277 2. Strategie komunistické Číny ? docílení světové nadvlády..................................280 a) Iniciativa „Nové Hedvábné stezky“: územní expanze pod rouškou globalizace........280 b) „Periferní diplomacie“ s cílem vystrnadit USA z asijsko-pacifického regionu..............286 c) Strategie „rozděl a panuj“ v Evropě..........299 d) Kolonizace Afriky podle „čínského modelu“....306 e) Pronikání do Latinské Ameriky.................311 f) Narůstající vojenský potenciál KS Číny........315 3. „Neomezená válka“ s prvky čínského komunismu...324 a) Globální propaganda KS Číny...................327 b) Cíl práce na jednotné frontě: rozložení svobodného světa zevnitř.......................336 c) Ekonomická válka: těžká vyzbroj KS Číny......346 d) Využívání veřejnosti ke špionáži..............358 e) Mnoho podob neomezené války...................361 4. Komunistický „čínský model“.....................368 5. Poučení a cesta ven.............................370 a) Politika usmiřování byla závažnou chybou......370 b) V čem se Západ ohledně Číny zmýlil...........371 c) Cesta ven.....................................372 ZÁVĚR: JAK PŘÍZRAK KOMUNISMU VLÁDNE NAŠEMU SVĚTU..................................375
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01901229
3 CZ-ZlKKF
5 20220207155708.7
7 ta
8 210114t20202020xr ||||e||||||000|0#cze||
20 ## $a 978-80-907736-0-8 $q (soubor ; $q brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1257529900
40 ## $a NJG505 $b cze $d CBA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 327 $x Mezinárodní vztahy, světová politika $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 316.72/.75(1-15) $2 MRF
80 ## $a 123.1 $2 MRF
80 ## $a 316.323.7 $2 MRF
80 ## $a 321.01(091) $2 MRF
80 ## $a 321.74 $2 MRF
80 ## $a 316.323.72 $2 MRF
80 ## $a 330.342.15 $2 MRF
80 ## $a 327(100) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
245 00 $a Jak přízrak komunismu vládne našemu světu. $n Kniha II / $c redakční rada "Devíti komentářů ke komunistické straně"
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Epoch Times ČR, z. s., $c [2020]
264 #4 $c ©2020
300 ## $a 378 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Přeloženo z angličtiny?
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
520 2# $a Kniha je povinnou četbou pro každého člověka, který si cení svobody. Odhaluje způsoby, jimiž přízrak komunismu pronikl do myšlení dnešních lidí. Mapuje globální vzestup komunismu, vysvětluje, jak tento přízrak zakořenil v téměř každé oblasti dnešní společnosti - od vzdělávání až po soudní systém - a popisuje cestu, kterou musí lidstvo podniknout, aby uniklo jeho sevření.
650 07 $a komunismus $7 ph114959 $2 czenas
650 07 $a komunistický režim $7 ph114960 $2 czenas
650 07 $a dějiny politických teorií $7 ph507314 $2 czenas
650 07 $a socialismus $7 ph125740 $2 czenas
650 07 $a svoboda $7 ph116345 $2 czenas
650 07 $a západní civilizace $7 ph127736 $2 czenas
650 07 $a světová politika $7 ph126325 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
1052 $a 327
996 $b 377700639177 $1 327 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 16.2.2021 $4 D $5 250.00 $6 D23/2021 $7 N $9 7 $8 A $0 959437 $a 0 $s A
980 $f 250.00 $d 16.2.2021 $j dar vydavatele $w D23/2021 $v A $l 4DNL $1 327 $c 959437 $r 2021 $x 7 $t N $n D $b 377700639177
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link