Kunovice I.

autoři: Jiří Mitáček, Jiří Čoupek, Lukáš Čoupek, Jiří Deml, Luděk Galuška, Růžena Gregorová, Jaroslav Hrabec, Tomáš Chrástek, Jiří Jilík, Zdeněk Pokluda, Petr Zemek ; odborná redakce: Jiří Mitáček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
KUNGVICE I. Obsah KUNOVICE - MĚSTO DVOU REK, PRAVĚKÉHO MORE I DOBY LEDOVÉ Růžena Gregorová.........................................................9 Vodní toky..................................................................................................................15 Nerostné suroviny....................................................|.................................................... Cihelny.....................................................................................................................15 Železná ruda.............................................................................................................. 1? Těžba lignitu, ropy a plynu..................................................... . . .....................................1? Ropa a plyn.................................................................................................................17 Kamenolomy..................................................................................................................17 Ložiska štěrkopísků.........................................................................................................17 Paleontologie: stopy dávného života.........................................................................................17 Minerální vody..............................................................................................................ZO Mineralogické poměry........................................................................................................Z1 Významné geologické lokality oblasti Kunovic................................................................................ZZ PRÍRODA A KRAJINA Jaroslav Hrabec..................................................................................................Z7 Přírodní poměry...........................................'...............................................................Z7 Geografické poměry..........................................................................................................Z7 Hlucký bioregion............................................................................................................Z9 Dyjsko-moravský bioregion...................................................................................................Z9 Pedologie - půdní poměry....................................................................................................3Z Charakteristika jednotlivých typů půd.......................................................................................33 Klimatické poměry...........................................................................................................33 Vodní poměry................................................................................................................33 Vodní nádrže a mokřady......................................................................................................35 Minerální vody..............................................................................................................35 Vegetační poměry a květena..................................................................................................?? Fauna ......................................................................................................................38 Obratlovci..................................................................................................................4Z Ochrana přírody a krajiny...................................................................................................47 PRAVĚK KUNOVICKÁ Tomáš Chrástek....................................................................................................53 Z dějin bádání..............................................................................................................53 Starší a střední doba kamenná [paleolit a mezolit) - doba lovců a sběračů...................................................5? Mladší doba kamenná [neolit) - doba prvních zemědělců.......................................................................57 Pozdní doba kamenná [eneolit] - doba pastevců a lukostřelců...............................................................59 Doba bronzová a halštatská - osady kovolitců................................................................................?? Doba laténská a římská - na prahu historie..................................................................................?8 KUNOVICE Z POHLEDU ARCHEOLOGIE SLOVANŮ Luděk Galuška........................................................................71 O počátcích slovanského osídlení............................................................................................71 0 osídlení v době Velké Moravy..............................................................................................74 00 PÁDU VELKÉ MORAVY 00 PANSTVÍ RYTlRŮ ZE ZVOLE [1509) Jiří Mitáček..............................................................81 Kunovicko v 18.-1Z. Století.................................................................................................81 Kunovicko královny Konstancie a role Kunovic ve 13. Století.................................................................90 Majetková držba Kunovic ve 14. a v první polovině 15. Století..............................................................10Z Husitské a česko-uherské války. *..........................................................................................105 ? KUNOVICE I. N. Kunovjané v právních knihách města Uherské Hradiště..............................................................1D8 Kunovice do konce vlády Jagellonců...............................................................................109 Závěr 111 KUNOVICE V ÜASECH RYTlRŮ ZE ZVOLE, PÁNŮ ZE ZEROTINA A PÁNŮ Z KUNOVIC DO ROKU IEZZ Petr Zemek............................113 Páni z Kunovic na úsvitu dějin...................................................................................113 Pod rytíři Zvolskými (1509-15??)..................................................................................11? Cernčičti z Kácova a Zemtínové (15?8-1?0?)........................................................................1Z4 Kunovicové naposledy na Kunovicích................................................................................130 KUNOVICE V DRŽENI ŠLECHTICKÝCH RODŮ 1319-1?09 Zdeněk Pokluda............................................................133 Jindřich z Lipé (1319/1323/]......................................................................................133 Páni z Ungersberka (1341,1358/13?4................................................................................133 Franěk z Kunovic a jeho děti (1359,137?].........................................................................134 V držení markraběte...............................................................................................135 Páni z Kravař (/1398/-1413].......................................................................................135 Nitranský biskup Hynek (1413-1428]................................................................................135 Vladykové z Ostrova (1429,14??]...................................................................................13? Duchek z Bydžova a jeho dědictví (1479, 1490]....................................................................138 Mikuláš Lužický z Cečvic (1490]...................................................................................138 Jan z Kunovic (1492, 1497]........................................................................................138 Mikuláš Hrdý z Klokočné (1497, 1508]..............................................................................139 Rytíři Zvolští (/1509/-15?8]......................................................................................139 Jan starší Cernčický z Kácova (15?8-1575].........................................................................141 Zerotínové [1575-1?09]............................................................................................142 KUNOVICE POD VLÁDOU KNÍŽAT Z LICHTENSTEJNA (1622-1848] Lukáš Coupek.....................................................143 OD VZNIKU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁNIK MASARYKOVSKÉHO ČESKOSLOVENSKA (1848-1938] Jiří Coupek...........................1?9 Politický vývoj a správa obce.....................................................................................1?9 Územní proměny obce...............................................................................................173 Průmysl a živnosti................................................................................................17? První světová válka...............................................................................................182 Vývoj školství....................................................................................................1?? Kulturní a společenský život obce.................................................................................19G VE STÍNU HÁKOVÉHO KRIZE [1938-1945] Jiří Demi...........................................................................197 KUNOVICE JAKO SOUČÁST UHERSKOHRADIŠŤSKÉ AOLOMERACE [1945-1989] Jiří Coupek..............................................213 Politické změny po roce 1945......................................................................................213 Průmysl a zemědělství.............................................................................................219 Tradice letectví a letecké výroby.................................................................................223 Urbanistické a ekonomické proměny města...........................................................................229 Proměny školství po roce 1945 ....................................................................................231 KUNOVICE PO ROCE 1990 Jiří Demi...................................................................................... 237 SPOLKOVÝ ŽIVOT KUNOVIC Jiří Coupek.......................................................................................273 Dobrovolný hasičský sbor..........................................................................................Z73 Kulturní a duchovní spolky....................................................................................... 27? Hospodářské a odborové spolky................................................................................... 277 Vojenské a branné spolky a organizace............................................................................ 278 Politické a mládežnické organizace.............................................................................. 279 Myslivecké, pěstitelské a chovatelské spolky.................................................................... 280 7 KUNOVICE I. Folklorní spolky....................................................................................................................283 Sportovní spolky....................................................................................................................285 MEOAILONKY VÝZNAMNÝCH KUNOVICKÝCH RODÁKŮ A OSOBNOSTÍ Abrhám, Josef............................................... Ančík, Zdeněk............................................... Boček, Josef................................................ Bořek, Josef, MgA........................................... Brož, Antonín............................................... Cablík, Jan, prof., Ing., DrSc.............................. Demi, Jiří, Ing............................................. Fojta, František............................................ Fornůsek, Fabian, MVDr...................................... Gala, Cyril, MUDr, DrSc..................................... Habarta, Jan................................................ Habarta, Jiří............................................... Habartová, Romana, PhDr..................................... Hanáček, Jan................................................ Horsák, Antoš............................................... Jilík, Fanek................................................ Jilík, František............................................ Jilík, Jiří, PaedDr......................................... Kolůch, Stepán, JUDr........................................ Leitgeb, Ladislav........................................... Potomák, Štěpán............................................. Snopek, František, ThDr..................................... Štěrba, Stanislav, RNDr..................................... Tvrdoň, František, PhDr..................................... Uiberlayová Stašková, Blažena............................... 303 303 303 303 304 304 304 305 305 305 305 30? 308 308 307 307 307 308 308 308 308, 303' 309 309 310 310 REDAKČNÍ POZNÁMKA 311 SEZNAM ILUSTRACÍ, PLÁNKŮ A MAP.....................................................................................313 RESUMÉ.............................................................................................................322 *S 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw01791539
3 CZ-ZlKKF
5 20190429151555.9
7 ta
8 190325s2018----xr abcee||||||001|0#cze||
20 ## $a 978-80-907393-0-7 $q (I. ; $q vázáno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 908(437) $x Vlastivěda Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.323) $2 MRF
80 ## $a 908(437.323) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Mitáček, Jiří, $d 1975- $7 mzk2005306725 $4 aut $4 edt
245 10 $a Kunovice I. / $c autoři: Jiří Mitáček, Jiří Čoupek, Lukáš Čoupek, Jiří Deml, Luděk Galuška, Růžena Gregorová, Jaroslav Hrabec, Tomáš Chrástek, Jiří Jilík, Zdeněk Pokluda, Petr Zemek ; odborná redakce: Jiří Mitáček
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Kunovice : $b Město Kunovice, $c 2018
300 ## $a 327 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
546 ## $a Anglická resumé
650 07 $a dějiny $7 ph114390
650 07 $a vlastivěda $7 ph137666 $2 czenas
651 #7 $a Kunovice (Uherské Hradiště, Česko) $7 ge153055 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065
653 0# $a dějiny Kunovic (Uherské Hradiště)
653 0# $a města regionu Zlínský kraj
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Čoupek, Jiří, $d 1947- $7 jn20000403048 $4 aut
700 1# $a Čoupek, Lukáš, $d 1978- $7 mzk2009529184 $4 aut
700 1# $a Deml, Jiří $7 mzk2016921295 $4 aut
700 1# $a Galuška, Luděk, $d 1960- $7 xx0020266 $4 aut
700 1# $a Gregorová, Růžena, $d 1961- $7 jn20020717365 $4 aut
700 1# $a Hrabec, Jaroslav, $d 1956- $7 jn99240000320 $4 aut
700 1# $a Chrástek, Tomáš $7 mzk20191030541 $4 aut
700 1# $a Jilík, Jiří, $d 1945- $7 jn20000401238 $4 aut
700 1# $a Pokluda, Zdeněk, $d 1946- $7 jn20001227234 $4 aut
700 1# $a Zemek, Petr, $d 1970- $7 mzk2005279351 $4 aut
910 ## $a ZLG001
984 $a Kunovice (Uherské Hradiště, Česko)
1052 $a 908(437.323)
1198 $c zv
1198 $c ra
1198 $c za
1198 $c zp
996 $b 377700616417 $1 908(437.323) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 29.3.2019 $4 P $5 350.00 $6 PV76/2019 $7 N $9 7 $8 P $0 936678 $a 0 $s P
996 $b 377700617060 $1 908(437.3) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPK příruční knihovna $e ZLG001 $3 17.4.2019 $4 D $5 350.00 $6 D77/2019 $7 N $9 7 $8 P $0 937321 $a 0 $s P
996 $b 377700617061 $1 908(437.323) $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 17.4.2019 $4 D $5 350.00 $6 D77/2019 $7 N $9 7 $8 A $0 937322 $a 0 $s A
980 $f 350.00 $d 29.3.2019 $j Město Kunovice $w PV76/2019 $v P $l 4SPV $1 908(437.323) $c 936678 $r 2019 $x 7 $t N $n P $b 377700616417
980 $f 350.00 $d 17.4.2019 $j dar $w D77/2019 $v P $l 4SPK $1 908(437.3) $c 937321 $r 2019 $x 7 $t N $n D $b 377700617060
980 $f 350.00 $d 17.4.2019 $j dar $w D77/2019 $v A $l 4DNL $1 908(437.323) $c 937322 $r 2019 $x 7 $t N $n D $b 377700617061
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}