Bible

Bible
See: Písmo svaté Starého i Nového zákona
See: Písmo svaté Starého a Nového zákona
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 unn2006374667
3 CZ PrNK
5 20160317104831.5
8 061124|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze
130 #0 $a Bible $7 unn2006374667
430 $a Písmo svaté Starého a Nového zákona $0 o
430 $a Písmo svaté Starého i Nového zákona $0 o
670 $a NKC
670 $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
680 $i První část bible tvoří Starý zákon, který obsahuje židovský soubor posvátných knih (tanach), převzatý křesťany z židovství. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako bibli neoznačují; v akademickém prostředí se spisy společné židům i křesťanům označují jako hebrejská bible. Starý zákon byl původně z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky a řecky. Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je řečtina.
856 42 $u http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/www-bible $y Bible - odkazy $4 N
906 $a im20061124
910 $a ZLG001
998 $a 000374667
1500 $a 20101014172157.0
Processing history
Permanent link