500 rokov reformácie na Slovensku


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah PREDHOVOR 11 BIBLISTIKA A HERMENEUTIKA 13 LUTHEROV VÝKLAD KNIHY JONÁŠ Juraj Bandy 15 Interpretácia konceptu „život podľa tela" a „život podľa ducha" (R 7 A 8) A ICH PRAKTTCKO-TEOLOGICKÉ DÔSLEDKY Július Filo 27 NOACHITSKÁ PRAVIDLA JAKO STATUS QUO DOBRÉHO ČLOVĚKA: Bílil ICKÉ KOŘENY A VÝVOJ Cl IÁPANÍ PRAVIDEL S EXĽGETICKOU VSUVKOU MARTINA LUTHERA Eva Vymětalová Hrabáková 41 DĚJINY 59 OSOBNÉ KONTAKTY MARTINA LUTHERA S VYBRANÝMI POSTAVAMI SLOVENSKÝCH CIRKEVNÝCH DEJÍN Igor Kišš 61 DRUHÁ REFORMÁCIA V HORNOM UHORSKU Peter Kónya 81 ŠVAJČIARSKA REFORMÁCIA A SLOVENSKÉ OBYVATEĽSTVO VÝCHODNÉI? SLOVENSKA Annamária Kónyová 104 Diplomatické kontexty kauzy prenasledovania uhorských PROTESTANTOV V 70. ROKOCII 17. STOROČIA Eva Kowalská 119 ŠTRBA - GENIUS LOCI ALEBO ODRAZ VEĽKÝCII DEJÍN V MALOM CIRKEVNOM ZBORE ŠTRBSKÍ EVANJELICI A ICH FARÁRI OD TOLERANČNÉHO PATENTU PO PRVÚ SVETOVÚ VOJNU Peter Švorc 135 8 FILOZOFICKÁ TEOLÓGIA 153 Jasnost Písma svätého: Luti ierovo překonání nominalismi] OBRATEM K PÍSMU Jan Kranát 155 „Ich bin ein Lutheraner" -1 iegel a luterství Olga Navrátilová 168 VZŤAH FILOZOFIE A TEOLÓGIE U MARTINA LU 11IERA Z POHĽADU NESKOROSTREDOVEKEJ LOGIKY A SÉMANTIKY Marek NeŠtina 183 Loci COMMUNES EVANGELICKÉ THEOLOGIE? CO INSPIRATIVNÍHO A ORIENTUJÍCÍ!IO VYČETLI Z MARTINA LUTHERA NĚMEČTÍ EVANGELIČTÍ THEOLOGOVÉ MINULÉHO STOLETÍ Jan Štefan 200 UMENIE 223 Cithara sanctorum - intelektuálne dedičstvo zaciiované V DUCI tOVNÝCH PIESŇACII Eva Augustinová 225 Cithara sanctorum - bohoslužobná kniha slovenských EVANJELIKOV VO SVETLE TEOLOGICKÝCH VÝCHODÍSK REFORMÁCIE Milan Jurík 243 KONFESIONÁLNA OTÁZKA JÁNA SAMBUCA Ivan Lábaj 258 HOMILETICK Á TVORBA LEONARDA STÖCKELA Mária Šibalová (Májeková) 275 Eucharistická nauka mistra Jana I Iusa vľ vztai iu k jeho EKLESIOI.OCII Ctirad V. Pospíšil 292 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01901182
3 CZ-ZlKKF
5 20220207155709.1
7 ta
8 201012s2020----xr ||||f||||||100|0dslo||
15 ## $a cnb003257835
20 ## $a 978-80-907557-3-4 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1240909133
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
41 0# $a slo $a cze
43 ## $a e-xo---
44 ## $a xr
45 ## $a t1y1
72 #7 $a 27-9 $x Dějiny křesťanské církve $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 27-9"14/15" $2 MRF
80 ## $a 274/278 $2 MRF
80 ## $a 274/278-722.7 $2 MRF
80 ## $a 271/278-64-672-84 $2 MRF
80 ## $a 27-4 $2 MRF
80 ## $a 27-9 $2 MRF
80 ## $a 27-662:3 $2 MRF
80 ## $a 27-662:316.74 $2 MRF
80 ## $a 274/278-1 $2 MRF
80 ## $a 14:27 $2 MRF
80 ## $a 2-6+316.72/.75 $2 MRF
80 ## $a (437.6) $2 MRF
80 ## $a (062.534) $2 MRF
80 ## $a (082.2) $2 MRF
111 2# $4 aut $a 500 rokov reformácie na Slovensku (sympozium) $d (2017 : $c Bratislava, Slovensko) $7 pna20211099589
245 10 $a 500 rokov reformácie na Slovensku
246 3# $a Päťsto rokov reformácie na Slovensku
246 15 $a Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia 500 rokov reformácie na Slovensku
250 ## $a Vydanie prvé
264 #1 $a V Prahe : $b Lutherova společnost, $c 2020
300 ## $a 315 stran ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a 200 výtisků
500 ## $a Název na doplňkové titulní stránce: Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia 500 rokov reformácie na Slovensku
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
520 2# $a Sborník ze sympozia, které se konalo na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislave 12. až 15. září 2017.
546 ## $a Částečně český text
648 #7 $a 16.-21. století $7 ch757033 $2 czenas
648 #4 $a 1517-2017
650 07 $a reformace $7 ph125063 $2 czenas
650 07 $a protestantismus $7 ph124663 $2 czenas
650 07 $a protestanté $7 ph182343 $2 czenas
650 07 $a konfesionalizace $7 ph916656 $2 czenas
650 07 $a církevní život $7 ph119306 $2 czenas
650 07 $a církevní dějiny $7 ph114283 $2 czenas
650 07 $a křesťanství a společnost $7 ph138510 $2 czenas
650 07 $a křesťanství a kultura $7 ph115078 $2 czenas
650 07 $a protestantská teologie $7 ph124664 $2 czenas
650 07 $a křesťanská filozofie $7 ph138449 $2 czenas
650 07 $a náboženské a kulturní poměry $7 ph117490 $2 czenas
651 #7 $a Slovensko $7 ge128580 $2 czenas
655 #7 $a sborníky konferencí $7 fd133333 $2 czenas
655 #7 $a jubilejní publikace $7 fd131839 $2 czenas
710 2# $a Univerzita Komenského v Bratislave. $b Evanjelická bohoslovecká fakulta $7 ko2005263970 $4 orm
910 ## $a ZLG001
1013 $a Päťsto
1052 $a 2
996 $b 377700639147 $1 2 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 15.2.2021 $4 D $5 250.00 $6 D22/2021 $7 N $9 7 $8 A $0 959407 $a 0 $s A
980 $f 250.00 $d 15.2.2021 $j dar vydavatele $w D22/2021 $v A $l 4DNL $1 2 $c 959407 $r 2021 $x 7 $t N $n D $b 377700639147
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link