Hluk

autoři Jan Břečka ... [et al.] ; odborná redakce Jiří Mitáček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
-H/UAIC - ìejiny Mesta Obsah PŘÍRODA A KRAJINA Jaroslav Hrabec................................................................... 9 Přírodní poměry................................................................................. 9 Geografické poměry............................................................................ 9 Hlucký bioregion................................................................................11 Pedologie (půdní poměry)........................................................................12 Klimatické poměry...............................................................................15 Vodní poměry....................................................................................15 Vodní nádrže....................................................................................16 Vřivý pramen....................................................................................16 Vegetační poměry a květena......................................................................18 Fauna - Živočichové - Zvířena...................................................................21 Ochrana přírody a krajiny.......................................................................37 Maloplošná zvláště chráněná území...............................................................38 Natura 2000 ................................................................................... 44 GEOLOGICKÉ POMĚRY ŠIRŠÍHO OKOLÍ HLUKU - SVĚDECTVÍ OCEÁNSKÝCH HLOUBEK Růžena Gregorová.............49 Lokalita Pod Husí horou.........................................................................52 Lokalita Hluk - potok Okluky....................................................................54 Střečkův kopec..................................................................................55 Ložiska zemního plynu Hluk......................................................................56 Místní nerostné suroviny........................................................................57 PRAVĚKÉOSÍDLENÍ HLUKU Miroslav Vaškových............................................................59 Úvodem .........................................................................................59 Doba kamenná (cca 40 000-2 000 před Kristem) Starší doba kamenná - paleolit (cca 40 000-10 000 před Kristem)...............................59 Mladší doba kamenná (cca 6 000-4 000 před Kristem)............................................62 Pozdní doba kamenná - eneolit (cca 4 000-2 000 před Kristem)..................................66 Doba bronzová (cca 2 000-800/750 před Kristem)..................................................69 Doba železná (cca 800/750-450 před Kristem).....................................................72 Doba laténská (cca 450-1. století před Kristem).................................................73 Doba římská (1.-4. století po Kristu)...........................................................74 HLUK V DOBÁCH STARÝCH SLOVANŮ Luděk Galuška.........................................................79 0 počátcích slovanského osídlení a co tomu předcházelo........................................79 0 osídlení v době Velké Moravy..................................................................83 0 mohylovém pohřebišti v lese Hluboček..........................................................90 A na závěr.....................................................................................101 HISTORIE HLÚČKA V 10. AŽ 17. STOLETÍ OD ČASŮ VELKÉ MORAVY PO LÉTA HRŮZ TŘICETILETÉ VÁLKY Jiří Mitáček..................................103 Osudy Hlucka a souvislosti dalšího vývoje v 10. až 12. století ...............................103 Vymezení prostoru území Lucka a jeho charakteristika...........................................105 Bitva na Luckém poli roku 1116.................................................................111 Proměny středověké Moravy v 11. až 13. století.................................................117 Proměna moravsko-uherského pohraničí ve 13. století - vznik lucké provincie a založení vsi Hluk.......................................127 Proměny majetkové držby vsi Hluk před rokem 1540 ............................................. 146 Městečko Hluk pod vládou pánů z Kunovic a jeho začlenění do ostrožského panství...............171 Hlucko v bouřích konce 16. a první poloviny 17. století.......................................183 6Ч-i/JÁIC - dejiny mesta LICHTENŠTEJNSKÝ VELKOSTATEK Lukáš Čoupek...........................................................191 Příloha........................................................................................220 POD VLÁDOU CÍSAŘSKÉHO ORLA Jiří Čoupek.............................................................225 Všeobecný vývoj................................................................................225 Zemědělství....................................................................................231 Řemesla a obchod...............................................................................242 Doprava a spoje................................................................................220 Sociální vývoj obce............................................................................243 Školství.......................................................................................246 HLUK - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Aleš Vyskočil...........................................................253 HLUK - PRVNÍ REPUBLIKA Aleš Vyskočil...............................................................273 HLUK V DOBÁCH PR0TEKT0RÁTNÍH0 TEMNA 1939-1945 Jan Břečka - Jiří Mitáček............................319 Hluk, slovácký separatismus a Národnostní Morava...............................................321 Protektorátní realita a každodennost válečného Hluku...........................................330 Střípky protektorátního života.................................................................336 Odboj, perzekuce a osvobození Hluku............................................................339 HLUK V LETECH 1945-1990 (2009) Jiří Čoupek.........................................................365 Poválečný politický vývoj......................................................................365 Hospodářský vývoj obce.........................................................................373 Zemědělství....................................................................................382 Politický vývoj Hluku..........................................................................388 Sociální vývoj.................................................................................399 Školství.......................................................................................403 Kulturní život v obci..........................................................................409 Sametová revoluce a nástin následujících let...................................................423 HRANICE NÁS NIKDY NEROZDĚLÍ Vojtěch Ondrušek.......................................................429 К rozvoji družebních styků měst Hluk (ČR) a Nemšové (SR).......................................429 SPOLKYASPOLEČENSKÉORGANIZACE Jiří Čoupek...........................................................435 Hospodářské a odborové spolky..................................................................437 Dobrovolný hasičský sbor.......................................................................438 Kulturní a duchovní spolky.....................................................................443 Sportovní a mládežnické spolky.................................................................444 Zemědělské spolky..............................................................................450 OSOBNOSTI HLUCKÉ HISTORIE Marie Plačková...........................................................457 SPORT V HLUKU Kolektiv autorů......................................................................467 Dějiny hlucké tělovýchovy a sportu do roku 1953 Antonín Zlínský................................467 Tělocvičná Jednota Sokol Hluk...............................................................467 Tělocvičná jednota OREL.....................................................................472 Dělnická tělocvičná jednota v Hluku.........................................................475 Sportovní klub Hluk.........................................................................476 Novodobá historie tělovýchovy v Hluku Zdeněk Botek.............................................485 Novodobá historie hluckého fotbalu Antonín Zlínský.............................................490 Stolní tenis v Hluku Zdeněk Botek..............................................................505 HLucký basketbal Jaroslav Plaček - Michal Míšek................................................510 Volejbal v Hluku Roman Brauner.................................................................513 Florbal Igor Dostál............................................................................515 7’HA.ÍAfC - dějiny města Atletika Dušan Dobeš..........................................................................519 Aerobik Hana Chytilová........................................................................525 Kuželky Eva Kyseláková........................................................................525 Šachy Jaroslav Hala...........................................................................526 Hlucká kulturistika František Machala.........................................................527 Armsport Dušan Tesařík........................................................................530 DĚJINY HLUCKÉ FARNOSTI Lukáš Čoupek ..............................................................533 SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA Blanka Rašticová............................................................555 Kostel sv. Vavřince...........................................................................555 Fara...........................................................................................573 Drobné sakrální stavby .......................................................................574 TVRZ V HLUKU Miroslav Plaček......................................................................577 LIDOVÁ PÍSEŇ, HUDBA A TANEC V HLUKU Martina Pavlicová.............................................589 JÍZDA KRÁLŮ V HLUKU Martina Pavlicová.............................................................603 LIDOVÉ ODÍVÁNÍ V HLUKU Romana Habartová...........................................................613 Národopisná rajonizace........................................................................613 Ikonografické doklady jako pramen.............................................................614 Vymezení oblasti..............................................................................617 Mužský oděv...................................................................................618 Ženský oděv...................................................................................626 Dětský oděv...................................................................................639 VYBRANÉ OSOBNOSTI SOUČASNÝCH NOSITELŮ LIDOVÝCH TRADIC V HLUKU Romana Habartová - Anna Kovárníková.......................................................645 MALOVANÝ ORNAMENT V HLUKU Vladimír Šácha..........................................................655 Ornament v černé kuchyni......................................................................655 Malované dvory................................................................................657 Ornament na talíři............................................................................660 Ornamentová expozice..........................................................................661 Hlucké malérečky a malíři.....................................................................661 Hlucký ornament...............................................................................662 NÁŘEČÍ V HLUKU Zlata Potyková.....................................................................663 Hláskové změny a výslovnost...................................................................663 Samohlásky.....................................................................................664 Souhlásky......................................................................................665 Výslovnostní změny hlásek, hlásky v proudu řeči...............................................665 Tvarosloví.....................................................................................666 BIBLIOGRAFIE Iveta Mátlová .......................................................................689 SEZNAM ILUSTRACÍ, PLÁNKŮ A MAP....................................................................714 RESUMÉ............................................................................................728 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01480318
3 CZ-ZlKKF
5 20200117062757.6
7 ta
8 110728s2011----xr abche||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002185998
20 ## $a 978-80-254-9705-0 (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.323) $2 MRF
80 ## $a 908(437.323) $2 MRF
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
245 00 $a Hluk : $b dějiny města / $c autoři Jan Břečka ... [et al.] ; odborná redakce Jiří Mitáček
246 18 $a Hluk - dějiny města
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Hluk : $b Město Hluk, $c 2011
300 ## $a 735 s. : $b il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; $c 28 cm
500 ## $a 1500 výt.
500 ## $a Hřbetní název:Hluk - dějiny města
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
546 ## $a Anglické resumé
651 #7 $a Hluk (Česko) $7 ge129265 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
651 #7 $a Slovácko (Česko) $7 ge130858 $2 czenas
653 0# $a dějiny Hluku
653 0# $a obce Uherskohradišťska
653 0# $a slovácké obce
653 0# $a osobnosti regionu Zlínský kraj
653 0# $a vlastivěda
653 0# $a folklor
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
700 1# $a Břečka, Jan, $d 1966- $7 jn20000400353 $4 aut
700 1# $a Mitáček, Jiří, $d 1975- $7 mzk2005306725 $4 aut $4 edt
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20112185998_1.pdf
901 $b 9788025497050 $f 1. vyd. $o 20110811
910 ## $a ZLG001
984 $a Hluk (Česko)
1013 $a Hluk
1052 $a 94(437.323)
1091 $a TIP $b Svým obsahem i rozsahem úctyhodná, více než sedmisetstránková publikace mapující nejen historii Hluku od nejstarších dob po současnost, ale i kulturní a sportovní dění ve městě, významné hlucké osobnosti, přírodní poměry, lidové tradice ad. $c jk
1198 $c zv
1198 $c za
1198 $c zp
1500 $2 0110811160259.0
996 $b 377700516225 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 4.8.2011 $4 P $5 590.00 $6 pv158/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 837093 $a 0 $s P
996 $b 377700516226 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 5 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 11.8.2011 $4 N $5 590.00 $6 2011192 $7 N $9 7 $8 A $0 837312 $a 0 $s A
980 $f 590.00 $d 4.8.2011 $j Město Hluk Hluk Hřbitovní č.14 $w pv158/2011 $v P $l 4SPV $1 94(437.323) $c 837093 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700516225
980 $f 590.00 $d 11.8.2011 $j Město Hluk Hluk Hřbitovní č.14 $w 2011192 $v A $l 4DNL $1 94(437.323) $c 837312 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700516226
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}