Bibliografie okresu Uherské Hradiště

Zprac. Jaroslav Vlach ; Fot. Aťa Skládanková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH PŘEDMLUVA.......................................................................... 11 SPRÁVNÍ VÝVOJ OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTÉ.............................................. 15 SOUPIS PUBLIKACÍ A CLÁNKÚ.......................................................... 25 UHERSKOHRADIŠŤSKO 1—3038 .......................................................... 27 1 Všeobecné m a t e r i á 1 y 1—173.............................................. 27 1.1 Souborné práce 1—73 27 1.2 Průvodce 74—105 29 1.3 Mapy a plány 106—139 ....................................................... 30 1.4 Bibliografie 140—173 ....................................................... 31 2 Příroda. Přírodní vědy 174—325 33 2.1 Souborné práce 174—193 ..................................................... 33 2.2 Vodopis 194—205 34 2.3 Nerosty, geologie a mineralogie 206—251 .................................... 34 2.4 Minerální vody 252—260 ..................................................... 36 2.5 Podnebí 261—263 36 2.6 Botanika 264—282 36 2.7 Zoologie 283—309 37 2.8 Ochrana přírody 310—325 .................................................... 38 3 Dějiny a národopis 326—2091........................................................................................................... 38 3.1 Dějiny 326—1557 ............................................................ 38 3.1.1 Celkově 326—534 ....................................................... 38 3.1.2 Pravěk. Archeologické výzkumy 535—681 ................................. 45 3.1.3 Velká Morava 682—1232 50 3.1.4 Středověká archeologie 1233—1257 ...................................... 69 3.1.5 Dějiny dělnického hnutí a KSC 1258—1362 70 3.1.6 Období 1939—1945, protifašistický odboj, osvobození 1363—1523 .... 73 3.1.7 Budování socialismu (od r. 1945) 1524—1557 ............................ 78 3.2 Národopis 1558—2091 79 3.2.1 Celkově 1558—1644 '................................................... 79 3.2.2 Zaměstnání a práce lidu 1645—1650 ..................................... 82 3.2.3 Lidová strava 1651—1654 ............................................... 82 3.2.4 Lidové stavitelství 1655—1694 ......................................... 82 3.2.5 Lidový oděv 1695—1782 ................................................. 84 3.2.6 Lidové umění výtvarné 1783—1882 86 3.2.7 Lidová duchovní kultura 1883—1991 89 3.2.8 Lidová hudba, píseň a tanec 1992—2053 ................................. 92 3.2.9 Lidová slovesnost 2054—2091 94 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 2092—2269 95 4.1 Obyvatelstvo 2092—2114 ..................................................... 95 4.2 Politický a veřejný život 2115—2211......................................... 96 4.3 Společenské organizace 2212—2226 ....................................... 99 4.4 Zdravotnictví 2227—2250 ................................................... 100 54.5 Sociální péče 2251—2257 .................................................... 100 4.6 Mládež 2258—2269 ........................................................... 101 5 Hospodářský život 2270—2543 .................................................... 101 5.1 Všeobecně 2270—2297 101 5.2 Průmyslová výroba. Řemesla 2298—2349 ....................................... 102 5.3 Zemědělská výroba 2350—2512 ................................................ 104 5.4 Doprava. Spoje 2513—2530 ................................................... 109 5.5 Služby. Obchod 2531—2543 ................................................... 109 6 Kulturní život 2544—3038 ...................................................... 110 6.1 Všeobecně 2544—2565 110 6.2 Školství 2566—2618 110 6.3 Kulturně výchovná zařízení 2619—2694 ....................................... 112 6.3.1 Archivy 2619—2630 .................................................... 112 6.3.2 Knihovny 2631—2652 113 6.3.3 Muzea. Kroniky 2653—2675 ............................................. 113 6.3.4 Památková péče 2676—2694 ............................................. 114 6.4 Jazyk a literatura 2695—2810 115 6.5 Umění 2811—2972 118 6.5.1 Výtvarné umění. Architektura 2811—2930 ............................... 118 6.5.2 Divadlo 2931—2941 122 6.5.3 Hudba 2942—2958 ...................................................... 122 6.5.4 Film. Fotografie 2959—2972 ........................................... 122 6.6 Tělovýchova 2973—2995 123 6.7 Zájmová činnost. Lidová umělecká tvořivost 2996—3038 123 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 3039—4688 .................................................... 125 1 Všeobecné materiály 3039—3095 125 2 Příroda. Přírodní vědy 3096—3106 .............................................. 126 3 Dějiny a národopis 3107—3372 .................................................. 127 3.1 Dějiny 3107—3294 127 3.1.1 Celkově. Obecné dějiny 3107—3206 ..................................... 127 3.1.2 Pravěk. Archeologické výzkumy 3207—3231 .............................. 130 3.1.3 Dějiny dělnického hnutí a KSČ 3232—3244 .............................. 131 3.1.4 Období 1939—1945, protifašistický odboj, osvobození 3245—3294 .... 131 3.2 Národopis 3295—3372 132 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 3373—3543 134 4.1 Obyvatelstvo. Životní prostředí 3373—3395 .................................. 134 4.2 Politický a veřejný život 3396—3443 ........................................ 135 4.3 Společenské organizace 3444—3470 ........................................... 136 4.4 Zdravotnictví. Sociální péče 3471—3530 ..................................... 137 4.5 Mládež 3531—3543 ........................................................... 139 5 Hospodářský život 3544—3645 ................................................... 139 5.1 Všeobecně 3544—3568 139 5.2 Průmyslová výroba. Řemesla 3569—3596 ....................................... 140 5.3 Zemědělská výroba 3597—3616 ................................................ 141 5.4 Doprava. Spoje 3617—3625 ................................................... 142 5.5 Služby. Obchod 3626—3645 ................................................... 142 6 Kulturní život 3646—4688 ...................................................... 142 6.1 Všeobecně 3646—3673 142 6.2 Školství 3674—3808 143 6.3 Kulturně výchovná zařízení 3809—4001 ....................................... 148 66.3.1 Archivy 3809—3813 ............................................ 148 6.3.2 Knihovny 3814—3837 ........................................... 148 6.3.3 Slovácké muzeum 3838—3963 .................................... 148 6.3.4 Památková péče 3964—4001 ..................................... 152 6.4 Jazyk a literatura 4002—4038 ...................................... 153 6.5 Umění 4039—4537 155 6.5.1 Výtvarné umění. Architektura 4039—4202 ....................... 155 6.5.2 Divadlo 4203—4425 159 6.5.3 Hudba 4426—4520 .............................................. 165 6.5.4 Film. Fotografie 4521—4537 ................................... 168 6.6 Tělovýchova 4538—4608 168 6.7 Zájmová činnost. Lidová umělecká tvořivost 4609—4688............... 170 UHERSKÉ HRADIŠTĚ-JAROŠOV 4689—4707 ....................................... 172 UHERSKÉ HRADIŠTÉ-KUNOVICE 4708—4841 ...................................... 173 UHERSKÉ HRADIŠTĚ-MARATICE 4842—4865 ...................................... 177 UHERSKÉ HRÁDIŠTĚ-MÍKOVICE 4866—4875 177 UHERSKÉ HRADIŠTĚ-SADY (dříve Derfle) 4876—4885 ........................... 178 UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO 4886—4982 ................................... 178 UHERSKÉ HRADIŠTĚ-VÉSKY 4983 .............................................. lßl BABICE 4984—4989 lßl BÁNOV 4990—5018 181 BÍLOVICE 5019—5027 182 BOJKOVICE 5028—5155 182 BORŠICE U BLATNICE 5156—5171 187 BORŠICE U BUCHLOVIC 5172—5185 ............................................ 187 BRESTEK 5186—5188 188 BREZOLUPY 5189—5194 ...................................................... 188 BŘEZOVÁ 5195—5201 188 BUCHLOV 5202—5274 188 BUCHLOVICE 5275—5343 191 BYSTRICE POD LOPENÍKEM 5344—5348 193 CÁSTKOV 5349—5350 193 DOLNÍ NĚMCI 5351—5367 .................................................... 193 DRSLAVICE 5368—5378 194 HLUK 5379—5440 194 HORNÍ NĚMCI 5441—5444 .................................................... 196 HOSTĚJOV 5445—5448 ....................................................... 196 HRADCOVICE 5449—5462 196 HUSTÉNOVICE 5463—5470 .................................................... 197 JALUBÍ 5471—5480 197 JANKOVICE 5481—5482 197 KNÉŽPOLE 5483—5484 ....................................................... 197 KOPANICE 5485—5555 ....................................................... 198 KORYTNÁ 5556—5579 200 KOSTELANY 5580 ........................................................... 201 KOŠÍKY 5581—5582 201 KUDLOVICE 5583—5603 ..................................................... 201 LOPENlK 5604—5606 202 MEDLOVICE 5607—5809 ...................................................... 202 MISTRICE 5610—5613 202 MODRA 5614—5618 202 NEDACHLEBICE 5619—5621 202 NEDAKONICE 5622—5634 203 NEZDENICE 5635—5642 203 NIVNICE 5643—5712 ........................................................ 203 7ORECHOV 5713—5715 205 OSTROŽSKÁ LHOTA 5716—5717 ...................................................... 206 OSTROŽSKÁ NOVÁ VES-CHYLICE 5718—5777 ........................................... 206 OSVÉTIMANY 5778—5796 208 PASOVICE 5797—5804 ............................................................. 208 PITlN 5805—5815 209 PODOLÍ 5816—5820 :......................................................... 209 POLEŠOVICE 5821—5846 ........................................................... 209 POPOVICE 5847—5859 ............................................................. 210 RUDICE 5860—5861 211 SALAŠ 5862—5879 211 SLAVKOV 5880—5888 211 STARÉ HUTÉ 5889—5890 ........................................................... 212 STARÝ HROZENKOV 5891—5939 ...................................................... 212 STRÁNÍ-KVÉTNÁ 5940—5990 213 STŘÍBRNÍCE 5991—5994 ........................................................... 215 STUPAVA 5995—5997 215 SUCHÁ LOZ 5998—6000 215 SUŠICE 6001—6003 ............................................................... 216 SVÁROV 6004 216 SVÉTLOV 6005—6018 216 ŠUMÍCE 6019—6031 216 TOPOLNÁ 6032—6055 217 TRAPLICE 6056—6061 218 TUCAPY 6062—6078 218 TUPESY 6079—6096 218 UHERSKÝ BROD 6097—6760 ......................................................... 219 1 Všeobecné materiály 6097—6116 219 2 Příroda. Přírodní vědy 6117—6125 ........................................... 220 3 Dějiny a národopis 6126—6271 .................................•............... 220 3.1 Dějiny 6126—6259 220 3.1.1 Celkově. Obecné dějiny 6126—6191 .................................. 220 3.1.2 Pravěk. Archeologické výzkumy 6192—6236 ........................... 222 3.1.3 Období 1939—1945, protifašistický odboj, osvobození 6237—6259 ... 223 3.2 Národopis 6260—6271 224 4 Politický a veřejný život. Sociální a zdravotní péče 6272—6293 ................................................................... 225 4.1 Politický a veřejný život 6272—6278 ..................................... 225 4.2 Společenské organizace 6279—6284 ........................................ 225 4.3 Zdravotnictví. Sociální péče 6285—6293 .................................. 225 5 Hospodářský život 6294—6343 225 5.1 Všeobecně 6294—6300 225 5.2 Průmyslová výroba. Řemesla 6301—6327 .................................... 226 5.3 Zemědělská výroba 6328—6333 ............................................. 226 5.4 Služby. Obchod 6334—6343 ................................................ 226 6 Kulturní život 6344—6760 ................................................... 226 6.1 Školství 6344—6435 226 6.2 Kulturně výchovná zařízení 6436—6502 .................................... 230 6.2.1 Archivy. Knihovny 6436—6438 230 6.2.2 Muzeum J. A. Komenského 6439—6491 230 6.2.3 Památková péče. Památky 6492—6502 ................................. 232 6.3 Jazyk a literatura 6503—6528 232 6.4 J. A. Komenský ve vztahu k Uh. Brodu 6529—6616 .......................... 233 6.5 Umění 6617—6694 236 6.5.1 Výtvarné umění. Architektura 6617—6652 ............................ 236 86.5.2 Divadlo. Hudba 6653—6685 .................................. 237 6.5.3 Film. Fotografie 6686—6694 ................................ 238 6.6 Tělovýchova 6695—6710 238 6.7 Zájmová činnost. Lidová umělecká tvořivost 6711—6760 ........... 239 UHERSKÝ BROD-HAVRlCE 6761—6781 240 UHERSKÝ BROD-MARŠOV 6782 .............................................. 241 UHERSKÝ BROD-TÉŠOV 6783—6786 .......................................... 241 UHERSKÝ BROD-ÚJEZDEC U LUHAČOVIC 6787—6803 ............................ 241 UHERSKÝ OSTROH 6804—6846 242 UHERSKÝ OSTROH-KVACICE 6847 ........................................... 243 UHERSKÝ OSTROH-OSTROZSKÉ PREDMÉSTÍ 6848 ............................... 243 ÚJEZDEC U OSVÉTIMAN 6849—6855 243 VÁPENICE 6856—6857 .................................................... 243 VÁZANÝ 6858 ........................................................... 244 VELEHRAD 6859—7008 .................................................... 244 VELETINY 7009—7026 .................................................... 248 VLCNOV 7027—7161 249 VYŠKOVEC 7162—7164 .................................................... 252 ZÁBLACANY 7165—7183 ................................................... 252 ZLECHOV 7184—7193 253 Zítková 7194—7202 254 SOUPIS NOVIN A ČASOPISŮ 7203—7404 ..................................... 255 JMENNÝ REJSTŘÍK........................................................ 279 PŘEDMĚTOVÝ OSOBNÍ REJSTŘÍK............................................. 300 OBOROVÝ REJSTŘÍK....................................................... 305 ZKRATKY................................................................ 308 SEZNAM EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A NOVIN.................................. 310 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01309998
3 CZ-ZlKKF
5 20200118065928.8
7 ta
8 960625s1982----xr |||||||||||||||||cze||
15 ## $a cnb000401890
20 ## $a (váz.)
35 ## $a (OCoLC)9349678
40 ## $a ABA001 $b cze $c ABA001 $d ABA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 01 $x Bibliografie. Katalogy $2 Konspekt $9 12
80 ## $a 015 $2 MRF
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (01) $2 MRF
100 1# $a Vlach, Jaroslav, $d 1913-1995 $7 jk01150020 $4 edt
245 10 $a Bibliografie okresu Uherské Hradiště / $c Zprac. Jaroslav Vlach ; Fot. Aťa Skládanková
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Uherské Hradiště : $b Okresní knihovna ; $a Brno : $b Státní vědecká knihovna : $b Muzejní a vlastivědná společnost, $c 1982 $e (Brno : $f Tisk 2)
300 ## $a 310 s., [32] s. fot. : $b tb. ; $c 25 cm
490 1# $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; $v 8
500 ## $a Seznam excerpovaných novin a čas.
500 ## $a Jmenný, předmětový osobní a oborový rejstřík
500 ## $a Zkr.
500 ## $a 800 výt.
500 ## $a Soupis novin a čas. zprac. Jaromír Kubíček
500 ## $a Kapitolu o správním vývoji okresu Uherské Hradiště naps. Ivan Štarha
500 ## $a Il. předsádky
541 ## $h 70
651 #7 $a Uherské Hradiště (Česko : okres : 1960-) $7 ge131200 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
653 ## $a dokumenty
653 ## $a uherskohradišťské osobnosti
653 ## $a osobnosti regionu Zlínský kraj
653 ## $a knihy
653 ## $a periodika
653 ## $a články
655 #7 $a regionální bibliografie $7 fd133239 $2 czenas
830 #0 $a Bibliografie a prameny k vývoji Moravy $0 s
910 ## $a ZLG001
911 $a ZLG001 $d zdigitalizováno $u http://kramerius.kfbz.cz/uuid/uuid:91a58240-a255-443b-a990-26a2dd37fda8
984 $a Uherské Hradiště (Česko)
1052 $a 01/09
1089 $d 0 $z as
1109 $n Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
1126 $3 0
1198 $c zv
1198 $c zp
1500 $1 9960625000000.0
996 $b 377700378034 $l Ústřední knihovna $n 5 $r 1PNL naučná sklad $e ZLG001 $3 26.4.2004 $4 N $5 70.00 $6 443860 $7 N $9 7 $8 A $0 694940 $3 26.4.2004 $4 N $5 70.00 $6 443860 $7 N $9 7 $8 A $0 694940 $a 0 $s A
996 $b 377700378035 $1 01/09 $1 01/09 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 26.4.2004 $4 N $5 70.00 $6 443860 $7 N $9 7 $8 P $0 694941 $3 26.4.2004 $4 N $5 70.00 $6 443860 $7 N $9 7 $8 P $0 694941 $a 0 $s P
980 $f 70.00 $d 26.4.2004 $w 443860 $v A $l 1PNL $c 694940 $r 0 $j 7 $t N $n N $b 377700378034 $f 70.00 $d 26.4.2004 $w 443860 $v A $l 1PNL $c 694940 $r 0 $j 7 $t N $n N $b 377700378034
980 $f 70.00 $d 26.4.2004 $w 443860 $v P $l 4SSR $1 01/09 $c 694941 $r 0 $j 7 $t N $n N $b 377700378035 $f 70.00 $d 26.4.2004 $w 443860 $v P $l 4SSR $1 01/09 $c 694941 $r 0 $j 7 $t N $n N $b 377700378035
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link