Lhota u Vsetína


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvodní slovo.......................................................3 Charakteristika obce...............................................5 1. Historie obce..................................................6 1.1 К názvu obce...................................................6 1.2 Rané dějiny obce...............................................6 1.3 Valašská povstání (1621-1644)..................................7 1.4 Reformace na Vsetínsku.........................................9 1.5 Sociální rozvrstvení vesnice..................................10 1.5.1 Lhotští fojtové.............................................10 1.5.2 Lhotské grunty..............................................11 1.6 Cholera ve Lhotě..............................................12 1.7 Demografický vývoj vletech 1666-2001..........................13 1.8 První světová válka...........................................13 1.8.1 Legionáři, váleční zajatci a zranění za první světové války... 14 1.8.2 Život během války v zázemí................................ 15 1.8.3 Občané padlí v první světové válce a po válečných útrapách ..16 1.9 Druhá světová válka...........................................17 1.9.1 Protektorát Čechy a Morava..................................17 1.9.2 Život během války...........................................17 1.9.3 Nucené práce v Německu......................................17 1.9.4 Letecký souboj nad Lhotou...................................18 1.9.5 Partyzánský odboj v obci a okolí............................18 1.9.6 Osvobození Lhoty u Vsetína..................................19 1.9.7 Lhotské příběhy z druhé světové války.......................20 1.10 Období komunistického režimu.................................23 1.10.1 Lhotští občané postižení komunistickým režimem.............23 1.10.2 Rok 1968 a okupace Československa..........................25 1.11 Významné osobnosti a emigranti ze Lhoty......................26 1.12 Historie obce v datech.......................................30 2. Společenský a hospodářský vývoj obce..........................32 2.1 Lhotská škola a školka.......................................32 2.1.1 Založení školy a její vývoj do počátku 20. století.........32 2.1.2 Škola v době německé okupace...............................33 2.1.3 Základní škola v období 1945-1976..........................33 2.1.4 Mateřská škola v období 1973-1990..........................34 2.1.5 Základní škola a mateřská škola v období 1990-1997.........35 2.1.6 Základní škola a mateřská škola v období 1998-2020.........36 2.2 �emesla a živnosti za první republiky........................40 2.2.1 Živnostenský rejstřík Lhoty u Vsetína......................40 2.3 Současní soukromí podnikatelé a služby v obci................44 2.4 JZD ve Lhotě u Vsetína.......................................46 2.4.1 Založení JZD...............................................46 2.4.2 Soukromí zemědělci při vzniku JZD..........................47 2.4.3 Počátky hospodaření v JZD..................................47 2.4.4 Rostlinná výroba...........................................47 2.4.5 Živočišná výroba...........................................49 2.4.6 Přidružená výroba..........................................49 2.4.7 Sloučení JZD...............................................50 2.4.8 Předsedové JZD.............................................50 2.4.9 Soukromí zemědělci po roce 1989............................50 3. Politický vývoj obce..........................................52 3.1 Vývoj obce a její představitelé do roku 1945.................52 3.1.1 Starostové Lhoty u Vsetína do roku 1945....................53 3.2 Vývoj obce a její představitelé v období 1945-1979..........54 3.2.1 Revoluční národní výbor v roce 1945........................54 3.2.2 Volby do Ústavodárného Národního shromáždění a volby do obecního zastupitelstva.........................54 3.2.3 Předsedové MNV Lhota u Vsetína v období 1945-1979 54 3.2.4 Budování a výstavba obce do 80. let 20. století............55 3.3 Vývoj obce v období 1980-1999..................................57 3.3.1 Integrace obce Lhoty u Vsetína s městem Vsetín...............57 3.3.2 Budování a výstavba obce do roku 1999........................57 3.3.3 Osamostatnění obce Lhoty u Vsetína...........................57 3.4 Vývoj obce a její představitelé v období 1999-2022...........63 3.4.1 Vývoj obce od osamostatnění do roku 2020.....................63 3.4.2 Budování obce a její výstavba od osamostatnění do roku 2020 ...66 3.4.3 Plánovaný rozvoj obce od roku 2021...........................70 4. Kulturní a sportovní činnost v obci a aktivity spolků.........76 4.1 Kulturní a společenský život ve Lhotě u Vsetína během 20. století..............................................76 4.1.1 Přehled nejdůležitějších kulturních akcí pořádaných během 20. století...........................................76 4.2 Kulturní a společenský život ve Lhotě u Vsetína v období 1999-2020.............................................78 4.2.1 Oslavy důležitých výročí v obci..............................78 4.2.2 Přehled nejdůležitějších akcí pořádaných OÚ..................79 4.2.3 Přehled nejdůležitějších akcí pořádaných lhotskými spolky a sdruženími.........................................82 4.2.4 Klub seniorů.................................................84 4.2.5 Účast na významných akcích mimo obec.........................84 4.2.6 Místní zpravodaj a internetové stránky o obci................86 4.3 Obecní knihovna ve Lhotě u Vsetína.............................86 4.4 Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě u Vsetína....................87 4.4.1 Vznik místního hasičského sboru a jeho vývoj během 20. století............................................87 4.4.2 Sbor dobrovolných hasičů v období 1999-2020..................90 4.5 Sportovní organizace a aktivity ve Lhotě u Vsetína.............95 139 4.5.1 Místní fotbal během 20. století................................95 4.5.2 Sokol a sportovní spolky ve Lhotě u Vsetína ve 20. století 99 4.5.3 Fotbalový klub Lhota u Vsetína v období 2000-2020.............100 4.6 Myslivost ve Lhotě u Vsetína..................................102 4.6.1 Myslivecký spolek během 20. století...........................102 4.6.2 Myslivecké sdružení Lhota-Strá� v období 1999-2020............103 5. Místní nářečí, jména a slovesné umění..........................110 5.1 O místním nářečí a jazyce.......................................110 5.2 Ukázky nářečních promluv........................................111 5.3 Místní příjmení a přezdívky.....................................114 5.4 Pomístní jména v obci...........................................117 5.5 Lhotské pověsti.................................................124 5.6 Dědinko má, nestředisková.......................................127 Závěr...............................................................134 Závěrečné slovo a poděkování........................................134 Prameny, použitá literatura a ostatní zdroje........................136 Obsah...............................................................138
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01910660
3 CZ-ZlKKF
5 20220223120329.1
7 ta
8 211109s2021----xr abche||||||000|0dcze||
15 ## $a cnb003370143
20 ## $a 978-80-88131-58-8 $q (vázáno)
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.323) $2 MRF
80 ## $a 908(437.323) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
80 ## $a (084.12) $2 MRF
245 00 $a Lhota u Vsetína
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a [Brno] : $b pro obec Lhota u Vsetína vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, s.r.o., $c 2021
300 ## $a 139 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; $c 22 x 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Chronologický přehled
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 2# $a Historie a současnost valašské obce Lhota u Vsetína.
650 07 $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas
650 07 $a vlastivěda $7 ph137666 $2 czenas
650 07 $a každodenní život $7 ph121555 $2 czenas
651 #7 $a Lhota u Vsetína (Česko) $7 ge285720 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
653 0# $a obce Vsetínska
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #7 $a fotografické publikace $7 fd132276 $2 czenas
910 ## $a ZLG001
984 $a Lhota u Vsetína (Česko)
1052 $a 94(437.323)
1198 $c zv
1198 $c zp
996 $b 377700648665 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 3.12.2021 $4 P $5 300.00 $6 PV144/2021 $7 N $9 7 $8 P $0 968925 $a 0 $s P
980 $f 300.00 $d 3.12.2021 $j Lhota u Vsetína $w PV144/2021 $v P $l 4SSR $1 94(437.323) $c 968925 $r 2021 $x 7 $t N $n P $b 377700648665
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link