Ekonomie

Jena Švarcová a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod 3 Ekonomie jako věda 4 1.1 Ekonomie jako společenská věda 4 1.1.1 Předmět ekonomie 4 1.1.2 Ekonomie makro a mikro 4 1.1.3 Vztah ekonomie ? jiným vědám 4 Základní ekonomická východiska 6 2.1 Základní ekonomické systémy 6 2.2 Historický vývoj ekonomických teorií 8 2.3 Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času 10 2.4 Teorie potřeb 11 Základní ekonomické pojmy 13 3.1 Hospodářský proces 13 3.1.1 Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností. 13 3.1.2 Rozdělování a přerozdělování 18 3.1.3 Směna 18 3.1.4 Spotřeba 19 3.2 Trh a jeho zákony 20 3.2.1 Zboží, peníze 20 3.2.2 Zákony trhu 23 3.2.3 Konkurence, hospodářská soutěž 26 3.2.4 Selhání trhu 27 3.3 Ekonomika a neziskový sektor 29 3.4 Hodnocení národního hospodářství 32 3.4.1 Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt 32 3.4.2 Čisté ekonomické bohatství 35 3.4.3 Problematika šedé a černé ekonomiky 36 3.5 Ekonomická rovnováha a ekonomický růst. Hospodářský cyklus 38 3.6 Ceny a inflace 40 3.7 Nezaměstnanost 43 3.8 Světové trhy a mezinárodní obchod 47 3.8.1 Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě 47 3.8.2 MMF - Mezinárodní měnový fond, Světová banka 49 3.8.3 Evropská unie 49 Subjekty národního hospodářství 56 4.1 Firmy a jejich právní formy 56 4.1.1 Živnosti 57 4.1.2 Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 60 4.1.2.1 Obecná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu ? podnikání 61 4.1.2.2 Obchodní společnosti a družstva dle zákona o obchodních korporacích 65 297 4.1.3 Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby 71 4.1.4 Státní podniky 72 Podniková ekonomika 76 5.1 Zakládání podniku 76 5.2 Majetková a kapitálová výstavba podniku 76 5.3 Dlouhodobý majetek a technický rozvoj 77 5.3.1 Členění dlouhodobého majetku 5.3.2 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (DM) 78 5.3.3 Oceňování DM a odepisování DM 79 5.3.4 Evidence dlouhodobého majetku 83 5.3.5 Reprodukce dlouhodobého majetku 84 5.3.6 Technický rozvoj 84 5.4 Zásobování a logistika 86 5.4.1 Členění oběžného majetku firmy a jeho koloběh 86 5.4.2 Zásady racionálního zásobování 88 5.4.3 Plán zásobování 88 5.4.4 Řízení zásob 89 5.4.5 Právní stránka obchodních vztahů 91 5.4.6 Logistika 93 5.4.7 Evidence a doklady 94 5.5 Výroba, jakost a inovace 97 5.5.1 Příprava výroby, plán výroby 97 5.5.2 Průběh výroby 99 5.6 Marketing, prodej 102 5.6.1 Historie vývoje marketingu 103 5.6.2 Rozlišení pojmů marketing a prodej 104 5.6.3 Informační systém marketingu 104 5.6.4 Segmentace trhu 105 5.6.5 Strategické plánování v marketingu 108 5.6.6 Marketingový mix (výrobek, cena, propagace, distribuce) 110 5.6.7 Prodej 121 5.7 Ekonomický informační systém a účetnictví 125 5.7.1 Kalkulace 125 5.7.2 Účetnictví 128 5.7.2.1 Aktiva a pasiva 133 5.7.2.2 Náklady a výnosy 138 5.7.2.3 Rozpis rozvahy do soustavy účtů a postupy účtování v průběhu účetního období. 141 5.7.2.4 Směrná účtová osnova, účtový rozvrh 144 5.7.3 Účtování o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech, výnosech 147 5.7.3.1 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 147 5.7.3.2 Účtová třída 1 - Zásoby 155 5.7.3.3 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 169 5.7.3.4 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy___________________________________________172^ 298 5.7.3.5 Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 176 5.7.3.6 Účtová třída 5 - Náklady 179 5.7.3.7 Účtová třída 6 - Výnosy 180 5.7.3.8 Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 183 5.7.4 Inventarizace 187 5.7.5 Daňová evidence a jednoduché účetnictví 187 5.7.6 Financování firmy 188 5.8 Personalistika 197 5.9 Management 204 5.9.1 Definice managementu a manažera 204 5.9.2 Role manažera 205 5.9.3 Manažerské funkce 206 5.9.3.1 Plánování 206 5.9.3.2 Organizování 208 5.9.3.3 Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníka 212 5.9.3.4 Vedení lidí 214 5.9.3.5 Kontrola 215 5.9.4 Historie managementu 216 5.10 Informační systém podniku 219 Hospodářská politika 220 6.1 Funkce státu a jeho nástroje 220 6.2 Daňový systém 225 6.2.1 Daň z přidané hodnoty 227 6.2.2 Spotřební daň 232 6.2.3 Daň z příjmu 234 6.2.4 Daň silniční 237 6.2.5 Daň z nabytí nemovitých věcí 238 6.2.6 Daň z nemovitých věcí 238 6.3 Sociální a zdravotní pojištění 239 6.4 Celnictví 240 6.5 Transformace ekonomiky ČR 1990-2017 242 Finanční trhy 246 7.1 Struktura FT 246 7.2 Peněžní trh 246 7.3 Kapitálový trh 250 7.4 Burzy a burzovní obchody 257 7.5 Bankovnictví 261 7.6 Pojišťovnictví 268 7.6.1 Trh pojišťovacích služeb v ČR 269 7.6.2 Životní pojištění a penzijní připojištění 270 7.7 Jiné formy finančních produktů 271 Řešené testy pro rychlé opakování. 272 Rejstřík 294 299
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw01781541
3 CZ PrNK
5 20190306115556.9
7 ta
8 180718s2018----xr a|||e|p||||001 0#cze||
15 ## $a cnb003009382
20 ## $a 978-80-87301-23-4 $q (brožováno)
35 ## $a (OCoLC)1056247891
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 33 $x Ekonomie $2 Konspekt $9 4
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 33 $2 MRF
80 ## $a 658 $2 MRF
80 ## $a 338.2 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (075) $2 MRF
100 1# $a Švarcová, Jena, $d 1963- $7 xx0004184 $4 aut
245 10 $a Ekonomie : $b stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice / $c Jena Švarcová a kolektiv
246 3# $a Ekonomie - teorie a praxe aktuálně a v souvislostech
246 18 $a Ekonomie - stručný přehled : $b 2018-2019
264 #1 $a Zlín : $b CEED, $c 2018
300 ## $a 303 stran : $b ilustrace ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a "Nové daně 2018"--Obálka
500 ## $a "Vydání pro rok 2018/2019"--Tiráž
500 ## $a Hřbetní název: Ekonomie - stručný přehled :
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
650 07 $a ekonomie $7 ph114430 $2 czenas
650 07 $a podniková ekonomika $7 ph115762 $2 czenas
650 07 $a hospodářská politika $7 ph114701 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a učebnice $7 fd133770 $2 czenas
901 $b 9788087301234 $f [1. vydání] $o 20180918
910 ## $a ZLG001
984 $a Zlín (Česko)
1052 $a 33
1198 $c za
1198 $c ra
1198 $c rp
1198 $c zp
996 $b 377700614364 $1 33 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 24.1.2019 $4 P $5 250.00 $6 PV39/2019 $7 N $9 7 $8 P $0 934625 $a 0 $s P
980 $f 250.00 $d 24.1.2019 $j CEED nakladatelství a vydavate $w PV39/2019 $v P $l 4SPV $1 33 $c 934625 $r 2019 $x 7 $t N $n P $b 377700614364
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}