Kniha o medicíně

od šamanů k robotické chirurgii : 250 milníků v historii lékařství

Clifford A. Pickover ; z anglického originálu The medical book ... přeložili Ivan Štoll, Jan Klíma a Pavel Pecháček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvod 10 10 ООО př. n. 1. : Šaman 16 6500 př.n.l.: Trepanace 18 4000 př. n. L: Rozbor moči 20 3000 př. n. 1.: Sutura 22 2800 př. n. L: Skleněné oko 24 2400 př. n. 1.: Obřízka 26 2000 př. n. L: �jurvédská medicína 28 1600 př. n. L: Papyrus Edwina Smithe 30 1500 př. n. L: Pouštění žilou 32 1000 př. n. L: Palec Grevilla Chestera 34 600 př. n. L: Oční chirurgie 36 600 př. n. 1.: Kanalizace 38 400 př. n. L: Hippokratova přísaha 40 300 př. n. L: Chuang-ti nej-ťing 42 100 př. n. L: Mithridatum a theriak 44 70: Potrat 46 70: Dioscoridova De materia medica 48 190: Galénovy spisy 50 900: Ar-Rázího Všeobecná kniha o medicíne 52 1025: Avicennův Kánon medicíny 54 1161: Perzekuce židovských lékařů 56 1210: Holičská tyč 58 1242: Ibn an-Nafís a plieni oběh 60 1284: Brýle 62 1346: Biologické zbraně 64 1510: Leonardovy anatomické nákresy 66 1522: Upálení dr. Wertta 68 1527: Paracelsus a pálení lékařských knih 70 1543: De humani corporis fabrica 72 1545: Parého „racionálni chirurgie“ 74 1552: Eustachiho zachráněné veledílo 76 1563: De praestigiis daemonum 78 1564: Kondom 80 1580: Porodnické kleště 82 1597: Tká�ové štěpy 84 1601: Kompendium akupunktury 86 1618: Kresby Pietra da Cortony 88 1628: Oběhová soustava 90 1642: Vražda a Wirsungův vývod 92 1652: Lymfatická soustava 94 1664: Klasifikace hlavových nervů 96 1665: M icrographia 98 1678: Objev spermie 100 1679: Brunnerovy žlázy 102 1683: Zvěřinec v nás 104 1687: Objev zákožky svrabové 106 1689: Rozdělení siamských dvojčat 108 1707: Hodinky pro měření pulzu 110 1726: Králíci Mary Toftové 112 1733: Cheseldenova Osteographia 114 1747: Albínovy Obrazové tabule lidského těla 116 1753: Pojednání o kurdějích 118 1761: Pitva 120 1761: Příčiny rakoviny 122 1761: Morgagniho „nářek trpících orgánů“ 124 1764: Mozkomíšní mok 126 1772: Průzkum labyrintu 128 1774: Hunterova Anatomie lidské dělohy 130 1784: Nemocnice 132 1784: Lavoisier a dýchání 134 1785: Digitalis 136 1792: Ambulance 138 1793: Odpoutám bláznů 140 1796: Alternativní medicína 142 1796: Frenologie 144 1798: Očkování proti neštovicím 146 1809: Funkce mozečku 148 1811: Bellův-Magendieho zákon 150 1812: Kryoanestezie 152 1812: Studentky medicíny 154 1813: Hysterektomie 156 1816: Stetoskop 158 1817: Ligatura břišní aorty 160 1825: Hirudoterapie 162 1829: Krevní transfuze 164 1830: Lékařská specializace 166 1832: Anatomický zákon z roku 1832 168 1832: Nitrožilní podání fyziologického roztoku 170 1833: Pozorování žaludku Alexise St. Martina 172 « 1842: Celková anestezie 174 1902. Chromozomová teorie dědičnosti 268 1842: Hygienické podmínky dělníků 1902: Dědičné metabolické poruchy 270 ve Velké Británii 176 1902: Původce spavé nemoci 272 1846: Panumovy „Spalničky na 1902: Šití cév 274 Faerských ostrovech“ 178 1903: Elektrokardiograf 276 1846: Spirometrie 180 1903: Radioterapie 278 1847: Americká lékařská asociace 182 1904: Halstedovy chirurgické techniky 280 1847: Semmelweis a mytí rukou 184 1905: Transplantace rohovky 282 1848: Apendektomie 186 1905: Geny a určení pohlaví 284 1850: Oftalmoskop 188 1906: „Analytické“ objevování vitaminů 286 1851: Sádra 190 1906: Alergie 288 1853: Injekční stříkačka 192 1906: Alzheimerova choroba 290 1854: Rukojeť pumpy na Broad Street 194 1906: Zákon o kontrole masa z roku 1906 292 1854: Ošetřovatelství 196 1906: Všeléky 294 1855: Buněčné dělení 198 1906: Původce horečky Skalistých hor 296 1857: Léčba epilepsie 200 1907: Uvěznění Tyfové Mary 298 1858: Grayova anatomie 202 1907: Hledání duše 300 1861: Mozková lokalizace 204 1910: Chlorování vody 302 1862: Mikrobiální teorie vzniku nemoci 206 1910: Ehrlichovy magické kulky 304 1863: Červený kříž 208 1910: Flexnerova zpráva a výuka medicíny 306 1864: Zubní vrtačka 210 1914: Nachlazení 308 1865: Antiseptika 212 1914: Fluoridovaná zubní pasta 310 1865: Mendelova genetika 214 1914: Neurotransmitery 312 1866: Lékařský teploměr 216 1916: Heparin 314 1872. Operace štítné žlázy 218 1920: Náplast 316 1873. Původce lepry 220 1921: Lidský růstový hormon 318 1879: Moderní mozková chirurgie 222 1922: Vymýcení křivice 320 1881: Tonometr 224 1922: Komercializace inzulínu 322 1882: Císařský řez 226 1922: Sérum pravdy 324 1882. Kochova přednáška o tuberkulóze 228 1924: Lidský elektroencefalogram 326 1882: Fagocytární teorie 230 1925: Moderní porodní asistentky 328 1883: Zdravotní pojištění 232 1926: Jaterní terapie 330 1883: Salpingektomie 234 1927: Sterilizace Carrie Buckové 332 1884: Kokain jako lokální anestetikum 236 1928: „Králík zemřel“ 334 1890: Antitoxiny 238 1928: Železné plíce 336 1890: Latexové chirurgické rukavice 240 1928: Pap test 338 1891: Neuronová doktrína 242 1928: Penicilín 340 1892: Objev virů 244 1929: Nitroděložní tělísko 342 1892: Osteopatie 246 1929: Larvální terapie 344 1893. Objev adrenalinu 248 1929: Lékařské autoexperimenty 346 1894: Původce dýmějového moru 250 1933: Jungova analytická psychologie 348 1895: D. D. Palmer a chiropraxe 252 1935: Stanleyho krystaličtí vetřelci 350 1895. Rentgenové paprsky 254 1935: Sulfonamidy 352 1897: Původce malárie 256 1937: Antihistaminika 354 1899: Aspirin 258 1937: Původce žluté zimnice 356 1899. Defibrilátor 260 1938: Elektrokonvulzivní terapie 358 1899. Naslouchadlo 262 1943: „Autistické poruchy“ 360 1899: Psychoanalýza 264 1943: Dialýza 362 1902: Merkurova hůl 266 1944: Anastomóza Blalocka-Taussigové 364 1946: Chemoterapie a rakovina 366 1963: Kognitivně-behaviorální terapie 444 1946: Transorbitálni lobotomie 368 1963: Transplantace jater 446 1947: Informovaný souhlas 370 1963: Transplantace plic 448 1947: Prozopagnozie 372 1964: Angioplastika 450 1948: Kortizon 374 1964: Betablokátory 452 1948: Nervový růstový faktor 376 1964. Transplantace ruky 454 1948: Randomizovaný klinický pokus 378 1966: Transplantace slinivky 456 1949: Příčina srpkovité anémie 380 1967: Výpočetní tomografie (CT) 458 1949: Mamografie 382 1967: Transplantace srdce 460 1950: Antipsychotika 384 1967: Hospic 462 1951: HeLa bu�ky 386 1970: Reverzní transkriptáza a AIDS 464 1951: Kouření tabáku a rakovina 388 1972: Cyklosporin 466 1952: Amnio cen téza 390 1973: Pozitronová emisní 1952. Umělé srdeční chlopně 392 tomografie (PET) 468 1953. Struktura DNA 394 1973: Statiny 470 1953: Přístroj pro mimotělní oběh 396 1975: Prožitek blízké smrti 472 1954: Endoskop 398 1976: Onkogeny 474 1954. Transplantace ledviny 400 1977: Kochleární implantáty 476 1955: Antikoncepční pilulka 402 1977: Magnetická rezonance (MRI) 478 1955: Placebo efekt 404 1978: První dítě ze zkumavky 480 1955: Očkování proti obrně 406 1981: Fetální chirurgie 482 1956: Autoimunitní onemocnění 408 1981: Laparoskopická chirurgie 484 1956. Transplantace kostní dřeně 410 1982: Priony 486 1956: Kardiopulmonální resuscitace 412 1983: Epigenetika 488 1957: Levodopa pro 1983: Polymerázová řetězová reakce 490 Parkinsonovu chorobu 414 1984: Peptické vředy a bakterie 492 1957: Monitorování plodu 416 1984. Telomeráza 494 1957: Lékařská sonograhe 418 1987: Transplantace tenkého střeva 496 1958: Kardiostimulátor 420 1990: Genová terapie 498 1958: Výměna kyčelního kloubu 422 1991: Neresuscitovat 500 1958: Šišinka 424 1998: RNA interference 502 1959: Nanomedicína 426 2000: Robotická chirurgie 504 1959: Radioimunoanalýza 428 2001: Telechirurgie 506 1959: Struktura protilátek 430 2003: Projekt lidského genomu 508 1960: Laser 432 2005: Transplantace obličeje 510 1961: Autooperace 434 2006: Pěstování nových orgánů 512 1961: Brzlík 436 2008: Klonováni lidi 514 1962: Kryonika 438 Poznámky a doporučená literatura 516 1962: Mitochondriální onemocnění 440 Svolení к reprodukci 527 1962: Thalidomidová katastrofa 442 Rejstřík 529
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909672
3 CZ-ZlKKF
5 20220104083504.9
7 ta
8 201127s2021----xr abche|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003266712
20 ## $a 978-80-257-3619-7 $q (Argo ; $q vázáno)
20 ## $a 978-80-7363-783-5 $q (Dokořán ; $q vázáno)
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 61 $x Lékařské vědy. Lékařství $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 61 $2 MRF
80 ## $a 61(091) $2 MRF
80 ## $a 001.894 $2 MRF
80 ## $a (0.062) $2 MRF
100 1# $a Pickover, Clifford A., $d 1957- $7 xx0160848 $4 aut
240 10 $a Medical book. $l Česky
245 10 $a Kniha o medicíně : $b od šamanů k robotické chirurgii : 250 milníků v historii lékařství / $c Clifford A. Pickover ; z anglického originálu The medical book ... přeložili Ivan Štoll, Jan Klíma a Pavel Pecháček
250 ## $a První vydání v českém jazyce
264 #1 $a Praha : $b Argo : $b Dokořán, $c 2021
300 ## $a 533 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Zip ; $v svazek 74
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
520 2# $a 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let. $b Dočteme se o díle mnoha vynikajících lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed. Kniha je řazena chronologicky, ke každému milníku najdeme stručné shrnutí, odkazy na související kapitoly a celostránkový obrázek, který danou událost vystihuje. Nakladatelská anotace. Kráceno.
650 07 $a lékařství $7 ph115195 $2 czenas
650 07 $a dějiny lékařství $7 ph484341 $2 czenas
650 07 $a objevy a vynálezy $7 ph123593 $2 czenas
655 #7 $a populárně-naučné publikace $7 fd131864 $2 czenas
700 1# $a Štoll, Ivan, $d 1935-2017 $7 jk01131465 $4 trl
700 1# $a Klíma, Jan, $d 1938- $7 jk01060517 $4 trl
700 1# $a Pecháček, Pavel, $d 1988- $7 hka2015857601 $4 aut
830 #0 $a Zip (Argo : Dokořán)
910 ## $a ZLG001
1052 $a 61
996 $b 377700648427 $1 S 61 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPK příruční knihovna $e ZLG001 $3 23.11.2021 $4 N $5 699.00 $6 2159005073 $7 N $9 7 $8 P $0 968687 $a 0 $s P
980 $f 699.00 $d 23.11.2021 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2159005073 $v P $l 4SPK $1 S 61 $c 968687 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700648427
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link