Dějiny psychologie

Alena Plháková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva k prvnímu vydání 11 Předmluva ? druhému vydání 14 DÍLA Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filozofie 1. Racionalismus 16 1.1 René Descartes (1596-1650) 16 1.2 Baruch (Benedictus) Spinoza (1632-1677) 20 1.3 Gottfried Wilhelm Leibniz ( 1646-1716) 23 1.4 Christian Wolff (1679-1754) 26 2. Empirismus a asocianismus 28 2.1 Empirismus 28 2.1.1 Francis Bacon (1561-1626) 28 2.1.2 Thomas Hobbes (1588-1679) 31 2.1.3 John Locke (1632-1704) 33 2.1.4 George Berkeley (1685-1753) 36 2.2 Asocianismus 40 2.2.1 David Hume (1711-1776) 40 2.2.2 David Hartley (1705-1757) 42 2.2.3 John Stuart Mill (1806-1873) 44 3. Osvícenství 46 3.1 Voltaire (1694-1778) 47 3.2 Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) 49 3.2.1 Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) 51 3.3 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 53 4. Německá filozofie 57 4.1 Immanuel Kant (1724-1804) 57 4.1.1 Kantova teorie poznání 58 4.1.2 Kantova etika 59 4.2 Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 61 4.2.1 Některé ohlasy Herbartova učení 62 4.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 64 4.4 Arthur Schopenhauer (1788-1860) 65 4.5 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 70 4.5.1 Některé ohlasy Nietzschova učení 74 5 Obsah DÍL ? Vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie 5. Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy 78 5.1 Filozofické předpoklady 78 5.1.1 Auguste Comte (1798-1857) 78 5.1.2 Herbert Spencer (1820-1903) 80 5.2 Vývojové teorie 82 5.2.1 Charles Robert Darwin (1809-1882) 83 5.3 Rozvoj fyziologie 88 5.3.1 Johannes Peter Müller (1801-1858) 89 5.3.2 Hermann von Helmholtz (1821-1894) 90 5.3.3 Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) 92 5.3.4 Ewald Hering (1834-1918) 94 5.4 Rozvoj neurologie 95 5.4.1 Frenologie 96 5.4.2 Lokalizace řečových center 97 5.5 Psychofýzika 97 5.5.1 Ernst Heinrich Weber (1795-1878) 98 5.5.2 Gustav Theodor Fechner (1801-1887) 99 5.5.3 Stanley Smith Stevens (1906-1973) 100 6. Zakladatelé samostatné psychologie 102 6.1 Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) 102 6.2 Francis Galton ( 1822-1911) 105 6.3 Hermann Ebbinghaus (1850-1909) 108 6.4 William James ( 1842-1910) 110 7. Historické psychologické školy 115 7.1 Empirické a experimentální psychologické školy 115 7.1.1 Strukturalismus 115 7.1.2 Funkcionalismus 116 7.1.3 Francouzská psychologie 123 7.1.4 Wúrzburská škola 130 7.2 Psychologické školy ovlivněné filozofií 133 7.2.1 Rozumějící psychologie 134 7.2.2 Psychologie aktu 136 7.2.3 Vznik fenomenologie 138 7.2.4 Filozofie života 142 7.2.5 William McDougall (1871-1938) 145 6 DÍL C Hlavní směry psychologie 20. století Úvod ? dílu C 150 8. Gestaltismus - tvarová psychologie 151 8.1 Vznik gestaltismu 151 8.2 Lipská celostní škola 152 8.3 Berlínská škola 153 8.3.1 Max Wertheimer (1880-1943) 154 8.3.2 Wolfgang Köhler (1887-1967) 158 8.3.3 Kurt Koífka (1886-1941) 160 8.3.4 Karl Duncker (1903-1940) 162 8.3.5 Kurt Lewin (1890-1947) 164 8.4 Neogestaltismus 167 8.4.1 Kurt Goldstein (1878-1965) 168 8.4.2 Fritz Heider (1896-1988) 171 8.4.3 Leon Festinger (1919-1989) 172 8.5 Závěr 172 9. Behaviorismus 174 9.1 Předchůdci behaviorismu 174 9.1.1 Ruská reflexní škola 174 9.1.2 Edward Lee Thorndike ( 1874-1949) 179 9.2 Raný behaviorismus J. B. Watsona 181 9.3 Neobehaviorismus 186 9.3.1 Edward Chace Tolman (1886-1959) 188 9.3.2 Clark Leonard Hull (1884-1952) 189 9.3.3 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) 192 9.4 Hodnocení behaviorismu 195 10. Dynamická psychologie 196 10.1 Psychoanalýza 196 10.1.1 Sigmund Freud (1856-1939) 197 10.1.2 Psychologie já 202 10.1.3 Britská škola objektních vztahů 207 10.1.4 Teorie citové vazby 215 10.1.5 Americká škola objektních vztahů 219 10.1.6 Psychologie self Heinze Kohúta (1913-1981) 224 10.2 Slavní odpadlíci 229 10.2.1 Alfred Adler (1870-1937) 229 10.2.2 Carl Gustav Jung (1875-1961) 232 10.2.3 Otto Rank (1884-1939) 238 10.2.4 Wilhelm Reich (1897-1957) 241 Obsah 10.3 Kulturní psychoanalýza 244 10.3.1 Karen Horneyová (1885-1952) 245 10.3.2 Erich Fromm (1900-1980) 247 10.3.3 Harry Stack Sullivan (1892-1949) 250 11. Existenciálni a humanistická psychologie 253 11.1 Evropská existenciálni psychologie a její filozofická východiska 254 11.1.1 Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) 254 11.1.2 Martin Heidegger ( 1889-1976) 255 11.1.3 Daseinsanalýza 258 11.1.4 Logoterapie Viktora E. Frankla (1905-1997) 261 11.1.5 Ronald David Laing (1927-1989) 264 11.2 Humanistická psychologie 266 11.2.1 Abraham Harold Maslow (1908-1970) 267 11.2.2 Rollo Reece May ( 1909-1994) 269 11.3 Carl Ransom Rogers (1902-1987) 272 12. Kognitivní psychologie 274 12.1 Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí 274 12.2 Zakladatelé kognitivní psychologie 275 12.2.1 George Armitage Miller (1920-2012) 276 12.2.2 Jerome Seymour Bruner (1915-2016) 278 12.2.3 Ulric Neisser (1928-2012) 280 12.2.4 Noam Chomsky (1928) 282 12.3 Umělá inteligence 284 12.3.1 Alan Mathison Turing (1912-1954) 284 12.3.2 Herbert A. Simon (1916-2001) a Allen Newell (1927-1992) 285 12.4 Výzkum imaginace 288 12.5 Fodorova teorie modulů 291 12.6 Konekcionismus 293 12.7 Závěr 294 13. Transpersonální psychologie 296 13.1 Vznik transpersonální psychologie 296 13.2 Předchůdci transpersonální psychologie 297 13.3 Psychedelické hnutí 299 13.3.1 Druhy psychedelické zkušenosti 302 13.4 Předmět studia transpersonální psychologie 303 13.5 Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí 305 13.6 Významní transpersonální psychologové 307 13.6.1 Stanislav Grof (1931) 307 13.6.2 Ken Wilber (1949) 309 13.7 Závěr 311 8 DÍL D Úvod do postmoderní psychologie 14. Počátky postmoderní psychologie 314 14.1 Předchůdci postmoderní psychologie 317 14.2 Někteří tvůrci postmoderního stanoviska 318 14.2.1 Gregory Bateson (1904-1980) 319 14.2.2 Humberto Maturana (1928) a Francisco J. Varela (1946-2001) 323 14.2.3 Michel Foucault (1926-1984) 327 14.2.4 Jacques Derrida (1930-2004) 330 14.2.5 Kenneth J. Gergen (1934) 333 14.2.6 Serge Moscovici (1925-2014) 336 15. Některé směry postmoderní psychologie 338 15.1 Sociální konstrukcionismus 338 15.1.1 Psychoterapie jako sociální konstrukce 341 15.1.2 Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu 343 15.2 Diskurzivní analýza 344 15.2.1 Foucaultovská diskurzivní analýza 345 15.2.2 Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse 346 15.3 Kritika hlavního proudu psychologie 349 15.3.1 Kritika klinické psychologie 351 15.3.2 Kritika vývojové psychologie 353 15.3.3 Feministická psychologie 354 15.4 Narativní psychologie 359 15.4.1 Vznik narativní psychologie 359 15.4.2 Soudobá narativní psychologie 362 O autorce 365 Literatura 367 Rejstřík jmenný 397 Rejstřík věcný 403 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01879859
3 CZ-ZlKKF
5 20210118091842.3
7 ta
8 200922s2020----xr ac||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003254932
20 ## $a 978-80-271-2528-9 $q (brožováno) : $c Kč 449,00
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
45 ## $a u-y-
72 #7 $a 159.9 $x Psychologie $2 Konspekt $9 17
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 159.9(091) $2 MRF
80 ## $a 159.9.019 $2 MRF
80 ## $a 14(091) $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Plháková, Alena, $d 1954- $7 jn20010602665 $4 aut
245 10 $a Dějiny psychologie / $c Alena Plháková
250 ## $a 2., přepracované a doplněné vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2020
300 ## $a 412 stran : $b ilustrace, portréty ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Psyché
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Revidovaná a doplněná verze nástinu vývoje oboru psychologie v kontextu novodobé evropské filozofie, kdy pozornost je zaměřena na hlavní psychologické směry 19. a 20. století, a to včetně postmoderní psychologie. $b Kniha se skládá ze čtyř částí. První zachycuje vývoj psychologických idejí v kontextu novodobé evropské filozofie. Druhá část se zabývá vznikem psychologie jako samostatné vědy na přelomu 19. a 20. století. Třetí část seznamuje s hlavními směry psychologie 20. století. Čtvrtá část pak prezentuje u nás doposud nepříliš známé, ale stále aktuálnější téma postmoderní psychologie, ukazuje některé její trendy a směry. Na závěr nechybí ani věcný a jmenný rejstřík doplněný o seznam literatury.
648 #7 $a 17.-21. století $7 ch757027 $2 czenas
650 07 $a dějiny psychologie $7 ph363193 $2 czenas
650 07 $a psychologické směry $7 ph166052 $2 czenas
650 07 $a dějiny filozofie $7 ph137168 $2 czenas
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
830 #0 $a Psyché (Grada)
910 ## $a ZLG001
1052 $a 159.9
1198 $c za
996 $b 377700638387 $1 159.9 $l Ústřední knihovna $n 6 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 4.1.2021 $4 N $5 449.00 $6 2088492 $7 N $9 7 $8 A $0 958647 $a 0 $s A
996 $b 377700638388 $1 S 159.9 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPK příruční knihovna $e ZLG001 $3 4.1.2021 $4 N $5 449.00 $6 2088492 $7 N $9 7 $8 P $0 958648 $a 0 $s P
980 $f 449.00 $d 4.1.2021 $j Grada $w 2088492 $v A $l 4DNL $1 159.9 $c 958647 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700638387
980 $f 449.00 $d 4.1.2021 $j Grada $w 2088492 $v P $l 4SPK $1 S 159.9 $c 958648 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700638388
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link