Chroust maďalový

(Melolontha hippocastani Fabricius, 1801)

Emanuel Kula

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ABSTRACT.......................................................................7 ÚVOD...........................................................................8 LITERÁRNÍ PŘEHLED.............................................................10 Chrousti rodu Melolontha Fabricius, 1775...................................11 Morfologie a anatomie chroustů rodu Melolontha...........................11 Genetická variabilita v rodu Melolontha..................................12 Systematika - vrubounovití (Scarabaeidae)................................17 Determinace a popis imág...............................................17 Klíč ? určení imág druhů rodu Melolontha (Balthasar 1956)............. 17 Ponravy čeledi Scarabaeidae (vybrané druhy)............................23 Klíč ? určení ponrav vybraných rodů a druhů čeledi Scarabaeidae (upraveno dle Balthasar 1956)..........................................24 Areál rozšíření chroustů.................................................28 BIONOMIE CHROUSTA MAĎALOVÉHO EKOLOGICKO-ETOLOGICKÝ PROBLÉM.................................................35 Etologie imág..............................................................36 Období hibernace.........................................................36 Rojení...................................................................37 Předkopulační fáze.......................................................40 Feromony a atraktanty....................................................40 Chemická komunikace....................................................44 Praktická aplikace.....................................................45 Kladení vajíček a zralostní žír..........................................46 Oogeneze...............................................................46 Úživný a regenerační žír...............................................48 Ovipozice..............................................................50 Etologie larev.............................................................53 Vývoj larev chrousta.....................................................53 Orientace ponrav při výběru potravy......................................54 ŠKODLIVOST VÝVOJOVÝCH STÁDIÍ CHROUSTŮ RODU MELOLONTHA.........................58 Škody působené imágy.......................................................59 Potravní zdroje..........................................................59 Chemizmus dřeviny jako limitující faktor atraktivity pro chrousta........64 Vliv kvality potravy na fertilitu........................................64 Škody působené ponravami...................................................69 Melolontha hippocastani..................................................69 Melolontha melolontha....................................................70 3 Emanuel Kula Možnosti redukce populační hustoty chroustů.................................73 Přírodní faktory............................................................73 Mortalita imág............................................................73 Faktory ovlivňující mortalitu ponrav......................................73 Entomopatogenní houby...................................................75 Entomopatogenní hlístice................................................78 Viry....................................................................85 Integrovaná ochrana lesa proti chroustům....................................86 Metody stanovení výskytu vývojových stádií chroustů ......................86 Kontrola imág...........................................................87 Kontrola ponrav.........................................................87 Obranná opatření proti imágům chroustů....................................89 Historie aplikace insekticidů...........................................89 Zhodnocení úspěšnosti zásahu proti imágům...............................93 Obranná opatření proti ponravám chroustů..................................93 Profylaktické postupy...................................................93 Chemické a biologické postupy...........................................96 Kulturně společenský význam chroustů......................................98 Hospodářské význam chroustů...............................................99 Kulinářské využití......................................................99 Automobilový design....................................................102 POPIS OBLASTI ŠETŘENÍ.........................................................104 Lesní hospodářský celek Strážnice........................................105 Lesnické hospodaření...................................................105 Chroust maďalový.......................................................107 Obnova lesa na požářišti a chroust maďalový..............................107 Klimatologie v území požářiště Bzenec..................................107 Hodnocení a využití teplotních dat.....................................110 Lesní hospodářský celek Nymburk..........................................111 Revír Býchory..........................................................111 Lesnické hospodaření...................................................111 METODIKA (2014-2019)..........................................................114 Metodické postupy..........................................................115 Bionomie chrousta maďalového.............................................115 Disperze vývojových stádií ve vertikálním půdním profilu...............115 Vliv teploty na mortalitu imág a ponrav chrousta maďalového............116 Rojení chrousta maďalového.............................................117 Letová fáze rojení - světelné lapače...................................120 Vývoj vaječníků a vajíček..............................................122 Stanovení spotřeby potravy dospělci....................................123 Živná dřevina a fertilita samic........................................123 Možnosti eliminace imág chrousta maďalového..............................124 CHROUST MAĎALOVÝ (Melolontha hippocastani Fabricius, 1801) Terénní aplikace insekticidů - revír Bzenec 2015 (LS Strážnice).......124 Charakteristika užitých přípravků......................................126 Kontrola účinnosti zásahu..............................................126 Terénní aplikace insekticidů - revír Býchory 2016 (LS Nymburk)........130 Vliv insekticidů na mortalitu chrousta maďalového.....................130 Korunová fauna dřevin jarního aspektu.................................132 Možnosti eliminace ponrav chrousta maďalového............................133 Disperze ponrav v porostech a zajištěných kulturách...................133 Stanovení optimálního počtu kontrolních sond...........................135 Eliminace škodlivého působení ponrav chrousta maďalového..............137 Ochrana sazenic před žírem ponrav......................................140 Poloprovozní ověřování účinnosti obrany proti ponravám.................143 Charakteristika použitých přípravků....................................149 Entomopatogenní hlístice...............................................150 VÝSLEDKY......................................................................152 Bionomie chrousta maďalového.............................................153 Disperze vývojových stádií ve vertikálním půdním profilu..............153 Zimující imága chrousta maďalového.....................................153 Teplotní tolerance imág chrousta maďalového............................156 Rojení chrousta maďalového...............................................156 Opouštění půdy po hibernaci............................................156 Regionální rozšíření chrousta maďalového - výletové otvory.............160 Rojení chrousta maďalového v gradačním území jižní Moravy (2003-2019).162 Fenologie rašení dřevin................................................169 Vývoj vaječníků a vajíček..............................................170 Vliv živné dřeviny na vývoj chrousta maďalového........................170 Eliminace imág chrousta maďalového.......................................179 Revír Bzenec (2015)....................................................180 Revír Býchory (2016)...................................................184 Revír Býchory (2020)...................................................187 Vliv insekticidů na mortalitu chrousta maďalového - laboratorní chovy..187 Korunová fauna na potencionálních živných dřevinách......................189 Ponravy chrousta maďalového..............................................190 Sezónní pohyb ponrav ve vertikálním půdním profilu.....................190 Chladová tolerance ponrav chrousta maďalového..........................197 Škodlivost a možnosti eliminace ponrav chrousta maďalového...............198 Analýza škod ponravami ve vazbě na dobu těžby porostů..................198 Obnova požářiště Bzenec................................................198 Škody ponravou v revírech LS Strážnice.................................208 Eliminace ponrav chrousta maďalového v řízených podmínkách...............210 Poloprovozní ověřování účinnosti insekticidů proti ponravám chrousta mad’alového.....................................................215 Přirozený úbytek ponrav..................................................219 Emanuel Kula DISKUSE...................................................................222 Zimování imág a rojení...............................................223 Vliv mrazové teploty na hibernující vývojová stádia................226 Rojení chrousta maďalového.........................................227 Kmeny „vmezeřenéu s minoritní populací.............................228 Vliv potravy na fertilitu samic....................................229 Ovipozice..........................................................230 Stanovení disperze vývojových stádií chrousta......................231 Ponrava - potrava a orientace........................................232 Škody ponravami chrousta maďalového................................233 Biofumigace možný nástroj obrany proti ponravám....................234 Možnosti eliminace ponrav chrousta maďalového........................235 Poloprovoz.........................................................236 Možnosti eliminace imág chrousta maďalového..........................237 Reakce chrousta maďalového na zvýšený obsah manganu v potravě......239 Korunová fauna.....................................................240 Příprava půdy před rojením chrousta maďalového.....................241 Přírodní mortalitní faktory a jejich vliv............................243 Vývoj populační hustoty chrousta maďalového........................243 ? entomopatogenním hlísticím gradačního území......................244 Integrovaná ochrana lesa proti chroustu maďalovému - doporučený metodický postup..........................................246 Bionomie chroustů rodu Melolontha....................................246 Škodlivost imág....................................................247 Škodlivost ponrav..................................................247 Přírodní mortalitní faktory vývojových stádií......................247 Popis vývojových stádií..............................................248 Kontrolní postupy v lesních porostech................................248 Prognóza a obranná opatření..........................................250 SOUHRN/SUMMARY............................................................254 LITERATURA................................................................260
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01901312
3 CZ-ZlKKF
5 20220311124810.3
7 ta
8 210304s2021----xr ab||f||||||000|0#cze||
15 ## $a cnb003307598
20 ## $a 978-80-86945-35-4 $q (vázáno)
35 ## $a (OCoLC)1245647645
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $b e-xr-cc $2 czenas
44 ## $a xr
45 ## $a y1y1
72 #7 $a 59 $x Zoologie $2 Konspekt $9 2
80 ## $a 595.764 $2 MRF
80 ## $a 591.9 $2 MRF
80 ## $a 632.7 $2 MRF
80 ## $a 581.526.42 $2 MRF
80 ## $a 630.4 $2 MRF
80 ## $a 630.41 $2 MRF
80 ## $a 630:001.891 $2 MRF
80 ## $a (437.32-13) $2 MRF
80 ## $a (437.31-191.2) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Kula, Emanuel, $d 1951- $7 ola2004235613 $4 aut
245 10 $a Chroust maďalový : $b (Melolontha hippocastani Fabricius, 1801) / $c Emanuel Kula
250 ## $a Vydání: první
264 #1 $a Hradec Králové : $b Lesy České republiky, s.p., $c 2021
300 ## $a 295 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy ; $c 26 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Grantové služby LČR
500 ## $a 500 výtisků
520 2# $a Publikace je uceleným přehledem bionomie a etologie chrousta maďalového, kontrolních metod a možných obranných opatření k jeho eliminaci či obsahuje výsledky výzkumného projektu uskutečněného na jihovýchodní Moravě a středním Polabí.
546 ## $a České a anglické resumé
648 #7 $a 21. století $7 ch460559 $2 czenas
648 #4 $a 2014-2019
650 07 $a chroust maďalový $7 ph1108088 $2 czenas
650 07 $a fauna $7 ph114529 $2 czenas
650 07 $a škodlivý hmyz $7 ph135690 $2 czenas
650 07 $a lesní ekosystémy $7 ph115113 $2 czenas
650 07 $a poškození lesa $7 ph124479 $2 czenas
650 07 $a ochrana lesa $7 ph123660 $2 czenas
650 07 $a lesnický výzkum $7 ph137998 $2 czenas
651 #7 $a Morava jižní (Česko) $7 ge130073 $2 czenas
651 #7 $a Čechy střední (Česko) $7 ge131654 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
830 #0 $a Grantové služby Lesů České republiky
910 ## $a ZLG001
1052 $a 592/599
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link