Co je to liberální judaismus?

Pauline Bebe ; z francouzštiny přeložil Petr Himmel

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. Z�SADY LIBER�LNÍHO JUDAISMU...................................21 1. Co je to liberální judaismus?.................................22 2. Jaká je teologie liberálního judaismu?........................24 3. Co znamená kritické studium textů?............................26 4. Jaký vliv má toto studium na interpretaci textů?..............28 5. Jak přispívá kritická metoda к zachování etických zásad judaismu?.........................................31 6. Je možné stavět do protikladu rozum a Boží zjevení? 34 7. Jak si liberální judaismus představuje Zjevení?...............38 8. Je možný vývoj v rámci tradice?...............................40 9. Je halacha ze své podstaty neměnná, nebo schopná vývoje?.............................................43 10. Jaký má zvyk vliv na proměny zákona?.........................47 11. Končí diverzita zákona redakcí Talmudu?......................48 12. Proč dnes již není halacha dynamická jako dříve?.............49 13. Jaký je postoj liberálního judaismu к tradičním zdrojům?.............................................51 14. Má v univerzálně pojímaném judaismu ještě nějaký význam pojem vyvolený národ?........................54 15. Jak se liberální judaismus staví к mesianistickým očekáváním?.....................................57 II. DĚJINY A VÝHLEDY.............................................59 16. Stojí za vznikem liberálního judaismu pouze myšlenky Osvícenství?......................................60 17. Jaké byly první kroky к liberalismu?.........................62 18. Kdo byli první reformátoři? . ..............................63 19. Jaký byl vývoj liberálních institucí a liberálního myšlení?...........................................67 20. Jak se liberální judaismus šířil v Evropě?...................71 21. Jak se vyvíjel liberální judaismus v Německu v druhé polovině 19. století?.............. 22. Čím se odlišuje americký liberální judaismus? . 23. Jaký byl ohlas liberalismu ve Francii?........... 24. Jaké má místo liberální judaismus v Izraeli? 25. Může liberální judaismus přispět к řešení problému asimilace?......................... 26. Má liberální judaismus budoucnost?............... III. ZODPOVĚDNOST A P�IK�Z�NÍ........................ 27. Podle jakých kritérií se liberální Židé rozhodují? 28. Existuje zákoník liberální náboženské praxe? . . 29. Proč ve svých spisech dává liberální judaismus přednost formě respons?.................... 30. Jaké místo zaujímá v liberálním judaismu svoboda a odpovědnost?...................... 31. Co si liberální Židé myslí o přikázáních?........ 32. Může člověk zachovávat přikázání a zárove� se považovat za liberála?.................. 33. Je dodržování šesti set třinácti přikázání reálné? 34. Je možné se obejít bez přikázání?................ 35. Jaký je původ přikázání?......................... 36. Představuje pro judaismus nebezpečí názorová pluralita?........................ 37. Jaké jsou priority liberálního přístupu v otázce vzdělání?.......................... 38. Proč se liberální judaismus odvolává na tradici proroků?......................... IV. OSOBNÍ STATUT ČLOVĚKA 39. Byla židovská identita vždy určována podle mateřské linie?.... 40. Jaké je stanovisko liberálního judaismu к definici židovské identity?.................................122 41. Jaký je postoj liberálního judaismu ke konverzi?..........126 42. Je možná konverze za účelem s�atku?...................... 131 43. Jaké jsou požadavky liberálního judaismu na uchazeče o konverzi?..............................134 44. Podporuje liberální judaismus smíšená manželství?...........................................135 45. Jaký má liberální judaismus názor na postavení kněží?. . . 138 46. Proč liberální judaismus zrušil kategorii mamzerim?. ... 139 V. MUŽI A ŽENY: ROVNOST PR�V A POVINNOSTÍ.....................................141 47. Jaký alternativní přístup nabízí liberální judaismus к tradiční úloze ženy?..............................142 48. Mají ženy právo zachovávat všechna přikázání?.............144 49. Může být žena vyvolána ke čtení Tóry?.....................147 50. Může žena studovat Tóru?..................................148 51. Může být menstruace překážkou v účasti na bohoslužbách?.....................................151 52. Proč se v liberálních synagogách muži nemodlí odděleně od žen?......................................152 53. Jaké reformy přináší liberální judaismus v otázce postavení ženy?......................................154 54. Může být žena počítána do minjanu?........................156 55. Může žena stanout jako svědkyně u soudu nebo se stát soudkyní?................................157 56. Může se žena stát rabínkou?...............................158 57. Je Bůh sexista?...........................................160 VI. OB�ADY A N�BOŽENSK� PRAXE.................................163 58. Jaká je role rabínských soudů a jak pracují?..............164 59. Jaké obřady jsou spojené s narozením dítěte?....................164 60. Jak probíhá liberální bar a bat micva?..........................167 61. Jaký je postoj liberálního judaismu к manželství a rozvodu?.............................................169 62. Jaké je liberální pojetí zvyků a obřadů souvisejících s úmrtím?....................................172 63. Jaké jsou základní rysy liberální bohoslužby?...................174 64. Je možné modlit se v libovolném jazyce?.........................179 65. Jak důležitý je u modliteb minjan?..............................181 66. Nosí se v liberálních synagogách kipa a talit?..................183 67. Proč liberální judaismus nezdvojuje slavení svátků v diaspoře?..........................................186 68. Jak oslavuje liberální judaismus sabat?.........................188 69. Jaký je názor liberálního judaismu na stravovací zákony (kašrut)?. . .................................191 70. Jak se stát rabínem?............................................194 Použitá literatura..................................................197
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01909545
3 CZ-ZlKKF
5 20220104083507.6
7 ta
8 211027s2021----xr ||||e||||||000|0|cze|d
20 ## $a 978-80-7407-490-5 $q (brožováno) : $c Kč 280.00
40 ## $a KLG001 $b cze $e rda
41 1# $a cze $h fre
44 ## $a xr
45 ## $a w-y-
72 #7 $a 26 $x Judaismus $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 296 $2 MRF
80 ## $a 266.2 $2 MRF
80 ## $a 266 $2 MRF
80 ## $a 26-1/-9 $2 MRF
80 ## $a 26-1/-5 $2 MRF
80 ## $a (049) $2 MRF
100 1# $a Bebe, Pauline, $d 1965- $7 hka20211130545 $4 aut
240 10 $a Qu'est-ce que le judaïsme libéral?. $l Česky
245 10 $a Co je to liberální judaismus? / $c Pauline Bebe ; z francouzštiny přeložil Petr Himmel
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Garamond, $c 2021
300 ## $a 200 stran ; $c 20 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Cohola
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 2# $a Pauline Bebe, jedna z prvních evropských rabínek, podává ve formě odpovědí na sedmdesát otázek základní informace o liberálním judaismu. $b Liberální či reformní hnutí v židovské víře je moderní alternativou k ortodoxnímu a konzervativnímu judaismu, k němuž se hlásí čím dále více židovských i nežidovských věřících . Od svých počátků v Německu v 18, století přes rozvoj reformního hnutí zejména v USA až po dnešek se liberální judaismus neustále vyvíjí a snaží se úvést do souladu židovskou víru a současný svět. Pauline Bebe se věnuje hlavním zásadám hnutí, požadavkům na věřícího, snahu liberálního hnutí o rovnoprávnost pohlaví až po obřady a liberální náboženskou praxi. Nakladatelská anotace.
648 #7 $a 18.-21. století $7 ch757020 $2 czenas
650 07 $a judaismus $7 ph114838 $2 czenas
650 07 $a reformní judaismus $7 ph122294 $2 czenas
650 07 $a progresivní judaismus $7 ph670487 $2 czenas
650 07 $a učení judaismu $7 ph162852 $2 czenas
650 07 $a náboženské tradice $7 ph114546 $2 czenas
655 #7 $a pojednání $7 fd133056 $2 czenas
700 1# $a Himmel, Petr $7 mzk2009533557 $4 trl
830 #0 $a Cohola
910 ## $a ZLG001
1052 $a 296
996 $b 377700648369 $1 296 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 22.11.2021 $4 N $5 280.00 $6 2159005073 $7 N $9 7 $8 A $0 968629 $a 0 $s A
980 $f 280.00 $d 22.11.2021 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2159005073 $v A $l 4DNL $1 296 $c 968629 $r 2021 $x 7 $t N $n N $b 377700648369
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link